DESTEK-TEŞVİK:
2012/3305 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı olan 'YENİ TEŞVİK SİSTEMİ'
 

SİSTEMİN YENİLİKLERİ NELERDİR?
Yeni Teşvik Sistemi’nin amaçlarını veya felsefesini kavramak, sistemden yararlanmayı düşünen yatırımcı veya girişimci için büyük önem taşıyor. Eski Teşvik Sistemi ile Yeni’sinin temel farklılıklarını aşağıda özetlenmiş olarak bulacaksınız:
1. Yenilik: Eski sistemde 5 teşvik bölgesi bulunuyordu. Yeni sistem 6 teşvik bölgesi belirliyor (1 NO’lu tabloya bak).
2. Yenilik: Eski sistemde teşvik bölgeleri esastı, illerin özel durumu dışlanmıştı. Yeni Teşvik Sistemi illeri sosyo-ekonomik gelişmişlik seviyelerine göre 6 ayrı bölge içinde gruplandırıyor ama ayrıca her ilin  geçerli olan özel değişkenlerini de sisteme ekliyor. Teşvik almak için hangi ilde hangi bölgede ve hangi sektörde asgari ne kadar yatırım yapmak gerektiğini bize (2 NO’lu tablo) gösteriyor. 3 NO’lu tablodan ise hangi illerde, hangi sektörlere teşvik verileceğini izliyoruz.
3. Yenilik: Yeni teşvik sistemi yatırımlara ‘vergi indirimi’ uygulaması getiriyor. Vergi indirimi –bir önceki hariç– eski teşvik sistemlerinde mevcuttu fakat yatırıma değil, yatırımdan sonraki işletme dönemine verildiği için cazibe yaratmıyordu. Yeni sistemde ise vergi indirimi yatırım dönemine kaydırıldı. Bununla yetinilmedi; yatırımcının başka kaynaklı gelirleri de teşvik kapsamına alındı.
4. Yenilik: Yeni teşvik sisteminde önemli bir yenilik de ‘Stratejik Yatırım’ tanımıyla getirildi. Stratejik yatırımlar hangi il, bölge ve sektörde yapılırsa yapılsın, stratejik yatırımlar için belirlenmiş destekleri alacak.
5. Yenilik: Yeni sistem ‘Öncelikli Yatırımlar’ diye dinamik bir kavram daha getirdi. Buna göre, belirlenmiş öncelikli yatırımlar en gelişmiş bölgelere ve illere yapılmış olsa bile 5. Bölge yatırımlarına verilen desteklerden yararlanacak. TÜBİTAK destekli Ar-Ge yatırımları ve ‘Kümelenme’ esaslı yatırımlar da bu kapsamda desteklenecek.
6. Yenilik: Bir önemli yenilik de Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) ile ilgili. OSB’lerin içine yapılan yatırımlar, OSB’nin bulunduğu bölgenin değil, bir alt bölgenin, elbette daha avantajlı olan, desteklerinden yararlanacak.
7. Yenilik: Yeni sistemde, sadece 6. Bölge’de yer alan 15 il için olmak üzere yatırımlara, yaratacağı istihdam yönünden Gelir Vergisi Stopajı desteği ile Sigorta Primi desteği getiriyor. Böylece 6. Bölge’de yer alan 15 il yapılacak yatırımlar yönünden cazip ve çekici hale geliyor.
8. Yenilik: Yeni sistem sektörel bazda tanımlanmış bazı yatırım türlerini desteklerken (4 NO’lu tablo),  bazı yatırımların desteklenmesini de özel şartlara bağlıyor (5 NO’lu tablo).

TEŞVİK BÖLGELERİNE GÖRE İL GRUPLARI
1. BÖLGE: Ankara Antalya Bursa Eskişehir İstanbul izmir Kocaeli Muğla
2. BÖLGE: Adana Aydın Bolu Çanakkale Denizli Edirne Isparta Kayseri Kırklareli Konya Sakarya Tekirdağ Yalova
3. BÖLGE: Balıkesir Bilecik Burdur Gaziantep Karabük Karaman Manisa Mersin Samsun Trabzon Uşak Zonguldak
4. BÖLGE: Afyonkarahisar Amasya Artvin Bartın Çorum Düzce Elazığ Erzincan Hatay Kastamonu Kırıkkale Kırşehir Kütahya Malatya Nevşehir Rize Sivas
5.BÖLGE: Adıyaman Aksaray Bayburt Çankırı Erzurum Giresun Gümüşhane Kahramanmaraş Kilis Niğde Ordu Osmaniye Sinop Tokat Tunceli Yozgat
6.BÖLGE: Ağrı Ardahan Batman Bingöl Bitlis Diyarbakır Hakkari Iğdır Kars Mardin Muş Siirt Şanlıurfa Şırnak Van.

GENEL TEŞVİK UYGULAMALARI
Bölgesel, Büyük ölçekli ve stratejik yatırımlar ile teşvik edilmeyecek yatırım konuları ile (4 NO’lu tablo) teşviki için öngörülen şartları sağlayamayan yatırım konuları (5 NO’lu tablo) hariç olmak üzere, sektörüne ve bölgesine göre asgari sabit sermaye ve üzerindeki yatırımlar (2 NO’lu tablo) aşağıdaki destek unsurlarından yararlandırılacak:
a) Gümrük vergisi muafiyeti.
b) Katma Değer Vergisi (KDV) istisnası.
c) Gelir vergisi stopajı desteği (6 ncı bölgede gerçekleştirilecek yatırımlar için).
ç) Sigorta primi işveren hissesi desteği (tersanelerin gemi inşa yatırımları için).
Önemli not4 ve 5 no’lu tablolardaki yatırımları hariç tutun, 2 no’lu tabloda yer alan yatırımlara bakın

DESTEK VERİLEN SEKTÖRLERDE
 
BÖLGELERE GÖRE ASGARİ YATIRIMLAR
Bölgesel teşviklerden yararlanmak amacıyla yatırım yapacaksınız. Yatırım yapacağınız ilin hangi bölgede olduğunu da biliyorsunuz. Sıra geldi; bu bölgede hangi sektöre destek verildiğini ve en az ne miktarda yatırım yapmanız gerektiğini bilmeye. 1. veya 2. Bölgede iseniz aşağıdaki tabloyu gözden geçirin:Bölgenizi, bölgenizde hangi sektöre teşvik verildiğini, en az ne miktarda yatırım yatırım yapmanız gerektiğini öğrendikten sonra sıra geldi ilinizin durumunu öğrenmeye. Çünkü aynı bölge içindeki her bir ilde desteklenecek sektörler farklılık gösteriyor. Yatırım yapacağınız sektörün kod numarasına göre aşağıdaki tabloyu incelerseniz ilinizde hangi sektörlerin teşvik göreciğini bileceksiniz:

İLLERİN TEŞVİK ALABİLECEĞİ SEKTÖRLER: 
Kod Numaraları

1. Bölge 
ANKARA:       1-2-3-4-8-9-10-14-22-27-30-32-33-34-35-36-37-39-41-42-43-44-45-46-48
ANTALYA:     1-2-3-9-10-13-14-15-24-27-30-32-33-34-35-37-39-41-42-43-44-45-46-48
BURSA:         1-2-3-4-6-9-10-14-20-27-29-30-32-33-34-35-36-39-41-42-43-44-45-46-47-48
ESKİŞEHİR:  1-2-3-4-9-10-14-20-27-29-30-32-33-34-35-36-39-41-42-43-44-45-46-47-48-49
İSTANBUL:   7-14-31-32-34-35-42-45-46-48
KOCAELİ:     1-2-3-4-9-10-11-17-21-27-30-32-33-34-35-36-38-39-41-42-43-44-45-46-48
MUĞLA:        1-2-3-4-9-10-20-27-30-32-33-34-35-36-38-39-41-42-43-44-45-46-47-48-49

2. Bölge
ADANA:           1-2-3-4-8-9-10-11-20-27-28-30-32-33-34-35-36-37-39-41-42-43-44-45-46-47-48
AYDIN:            1-2-3-4-9-10-20-27-28-30-32-33-34-35-36-38-39-41-42-43-44-45-46-47-48
BOLU:             1-2-3-4-6-9-10-11-21-27-28-30-32-33-34-35-36-38-39-41-42-43-44-45-46-48
ÇANAKKALE:  1-2-3-9-10-20-27-28-30-32-33-34-35-39-41-42-43-44-45-46-48-49
DENİZLİ:         1-2-3-4-6-9-10-20-27-28-30-32-33-34-35-36-38-39-41-42-43-44-45-46-47-48
EDİRNE:         1-2-3-4-9-10-14-20-27-28-30-32-33-34-35-36-38-39-41-42-43-44-45-46-47-48
ISPARTA:       1-2-3-4-6-9-10-12-13-14-15-24-27-28-30-32-33-34-35-36-37-39-41-42-43-44-45-46-48
KIRKLARELİ:  1-2-3-4-9-10-14-20-27-28-30-32-33-34-35-36-38-39-41-42-43-44-45-46-47-48
KONYA:          1-2-3-8-9-10-11-24-27-28-30-32-33-34-35-36-38-40-41-42-43-44-45-46-48-49
SAKARYA:      1-2-3-4-9-10-11-21-27-28-30-32-33-34-35-36-38-39-41-42-43-44-45-46-48
YALOVA:         1-2-3-4-9-10-11-21-27-28-30-32-33-34-35-36-38-39-41-42-43-44-45-46-48
TEKİRDAĞ:    1-2-3-4-6-9-10-14-20-27-28-30-32-33-34-35-36-38-39-41-42-43-44-45-46-47-48-50

3. Bölge
BALIKESİR:      1-2-3-5-6-9-10-16-20-27-28-30-32-33-34-35-40-41-42-43-44-45-46-48
BİLECİK:          1-2-3-4-5-9-10-14-20-27-28-30-32-33-34-35-36-40-41-42-43-44-45-46-47-48
BURDUR:         1-2-3-4-5-8-9-10-13-14-15-24-27-28-30-32-33-34-35-36-40-41-42-43-44-45-46-48
GAZİANTEP:    1-2-3-4-5-8-9-10-11-18-27-28-30-32-33-34-35-36-37-38-40-41-42-43-44-45-46-47-48
KARABÜK:        1-2-3-5-8-9-10-20-27-28-30-32-33-34-35-36-40-41-42-43-44-45-46-47-48
KARAMAN:       1-2-3-5-8-9-10-11-24-27-28-30-32-33-34-35-36-38-40-41-42-43-44-45-46-48
MANİSA:           1-2-3-4-5-9-10-14-20-27-28-30-32-33-34-35-36-38-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49
MERSİN:          1-2-3-4-5-8-9-10-11-20-27-28-30-32-33-34-35-36-40-41-42-43-44-45-46-47-48-50
SAMSUN:         1-2-3-4-5-8-9-10-14-20-27-28-30-32-33-34-35-36-37-40-41-42-43-44-45-46-47-48
TRABZON:      1-2-3-4-5-8-9 -10-14-25-27-28-30-32-33-34-35-37-40-41-42-43-44-45-46-47-48
UŞAK :             1-2-3-4-5-6-9-10-14-20-27-28-30-32-33-34-35-36-38-40-41-42-43-44-45-46-47-48
ZONGULDAK: 1-2-3-5-8-9-10-20-27-28-30-32-33-34-35-36-40-41-42-43-44-45-46-47-48

4. Bölge
AFYON:           1-2-3-4-5-9-10-14-20-27-28-30-32-33-34-35-36-38-40-41-42-43-44-45-46-47-48
AMASYA:         1-2-3-4-5-8-9-10-14-20-27-28-30-32-33-34-35-36-40-41-42-43-44-45-46-47-48
ARTVİN:          1-2-3-4-5-8-9-10-14-25-27-28-30-32-33-34-35-40-41-42-43-44-45-46-47-48
BARTIN:          1-2-3-5-8-9-10-20-27-28-30-32-33-34-35-36-40-41-42-43-44-45-46-47-48
ÇORUM:          1-2-3-4-5-8-9-10-14-20-27-28-30-32-33-34-35-36-40-41-42-43-44-45-46-47-48
DÜZCE:           1-2-3-4-5-9-10-11-21-27-28-30-32-33-34-35-36-38-40-41-42-43-44-45-46-48
ELAZIĞ:           1-2-3-4-5-8-9-10-14-25-27-28-30-32-33-34-35-40-41-42-43-44-45-46-47-48
ERZİNCAN:     1-2-3-4-5-8-9-10-14-19-27-28-30-32-33-34-35-40-41-42-43-44-45-46-47-48
HATAY:            1-2-3-4-5-8-9-10-11-27-28-30-32-33-34-35-36-40-41-42-43-44-45-46-47-48
KASTAMONU: 1-2 3 4 5 8 9 10 14 20 27 28 30 32 33 34 35 36 40 41 42 43 44 45 46 47 48
KIRIKKALE      1-2-3-4-5-9-10-11-17-26-27-28-30-32-33-34-35-36-40-41-42-43-44-45-46-48
KIRŞEHİR:      1-2-3-4-5-9-10-11-17-26-27-28-30-32-33-34-35-36-40-41-42-43-44-45-46-48
KÜTAHYA:       1-2-3-4-5-9-10-14-20-27-28-30-32-33-34-35-36-38-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49
MALATYA:       1-2-3-4-5-8-9-10-14-25-27-28-30-32-33-34-35-40-41-42-43-44-45-46-47-48
NEVŞEHİR:     1-2-3-4-5-9-10-11-17-26-27-28-30-32-33-34-35-36-40-41-42-43-44-45-46-48
RİZE:               1-2-3-4-5-8-9 -10-14-25-27-28-30-32-33-34-35-40-41-42-43-44-45-46-47-48
SİVAS:             1-2-3-4-5-9-10-11-20-27-28-30-32-33-34-35-36-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49

5. Bölge
ADIYAMAN:      1-2-3-4-5-8-9-10-11-18-27-28-30-32-33-34-35-36-38-40-41-42-43-44-45-46-47-48
AKSARAY:        1-2-3-4-5-9-10-11-26-27-28-30-32-33-34-35-36-40-41-42-43-44-45-46-48
BAYBURT:        1-2-3-4-5-8-9-10-14-19-27-28-30-32-33-34-35-40-41-42-43-44-45-46-47-48
ÇANKIRI:          1-2-3-4-5-8-9-10-14-16-17-20-27-28-30-32-33-34-35-36-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49
ERZURUM:       1-2-3-4-5-8-9-10-14-19-27-28-30-32-33-34-35-40-41-42-43-44-45-46-47-48
GİRESUN:        1-2-3-4-5-8 -9-10-14-19-27-28-30-32-33-34-35-40-41-42-43-44-45-46-47-48
GÜMÜŞHANE: 1-2-3-4-5-8-9-10-14-19-27-28-30-32-33-34-35-40-41-42-43-44-45-46-47-48
K.MARAŞ:         1-2-3-4-5-8-9-10-11-27-28-30-32-33-34-35-36-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49
KİLİS:                1-2-3-4-5-8-9-10-11-18-27-28-30-32-33-34-35-36-38-40-41-42-43-44-45-46-47-48
NİĞDE:             1-2-3-4-5-6-9-10-11-26-27-28-30-32-33-34-35-36-40-41-42-43-44-45-46-48
ORDU:              1-2-3-4-5-8-9-10-14-19-27-28-30-32-33-34-35-40-41-42-43-44-45-46-47-48
OSMANİYE:     1-2-3-4-5-8-9-10-11-27-28-30-32-33-34-35-36-40-41-42-43-44-45-46-47-48
SİNOP:             1-2-3-4-5-8-9-10-14-20-27-28-30-32-33-34-35-36-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49
TOKAT:            1-2-3-4-5-8-9-10-14-20-27-28-30-32-33-34-35-36-40-41-42-43-44-45-46-47-48
TUNCELİ:         1-2-3-4-5-8-9-10-14-25-27-28-30-32-33-34-35-40-41-42-43-44-45-46-47-48
YOZGAT:         1-2-3-4-5-9-10-11-19-27-28-30-32-33-34-35-36-40-41-42-43-44-45-46-47-48

6. Bölge
AĞRI–ARDAHAN–BATMAN–BİNGÖL–BİTLİS–DİYARBAKIRİ–HAKKARİ–IĞDIR–KARS-MARDİN–MUŞ–SİİRT–ŞANLIURFA–ŞIRNAK–VAN

NOT: 6. Bölge illerinde enerji sektörü dışında bütün sektörler teşvik alabiliyor.

BÖLGESEL TEŞVİK UYGULAMALARI
- 1 NO’lu tablodan yatırımı yapacağımız ilin hangi teşvik bölgesine dahil olduğunu,
- 2 NO’lu tablodan hangi sektöre ve asgari ne miktarda yatırıma teşvik verildiğini,
- 3 NO’lu tablodan da ilimiz sınırları içinde hangi sektörlere destek verildiğini 
öğrendik.
Yatırım projemiz her üç tablonun verdiği şablonda yerine oturuyorsa alacağımız BÖLGESEL TEŞVİKLER aşağıdaki GENEL TEŞVİKLER olacaktır:
a) Gümrük vergisi muafiyeti.
b) KDV istisnası.
c) Vergi indirimi.
ç) Sigorta primi işveren hissesi desteği.
d) Yatırım yeri tahsisi.
e) Faiz desteği (3., 4., 5. ve 6. bölgeler)
f) Gelir vergisi stopajı desteği (sadece 6. bölgede)
g) Sigorta primi desteği (sadece 6. bölgede).

BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLARIN TEŞVİKİ
Genel Teşvik ve Destekler Bölge’lere göre değişiyor. Ancak BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLAR hangi bölge ve ilde yapılırsa yapılsın devlet desteklerinden yararlanıyor.
Aşağıdaki yatırımlar BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIM’dır:

BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIM KALEMLERİ
Yatırım konuları                                                             Asgari yatırım tutarı
Kimyasal madde ve ürün imalatı                                                    200.000.000 TL
Rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı                                            1.000.000.000 TL
Transit boru hattıyla taşımacılık yatırımı                                            50.000.000 TL
Motorlu Kara Taşıtları Ana Sanayi Yatırımları                                 200.000.000 TL
Motorlu Kara Taşıtları Yan Sanayi Yatırımları                                   50.000.000 TL
Demiryolu ve Tramvay Lokomotifleri ve/veya                                  50.000.000 TL
Vagon İmalatı Yatırımları
Liman ve Liman Hizmetleri Yatırımları                                             200.000.000 TL
Elektronik Sanayi Yatırımları                                                             50.000.000 TL
Tıbbi Alet, Hassas ve Optik Aletler  İmalatı                                       50.000.000 TL
İlaç Üretimi Yatırımları                                                                       50.000.000 TL
Hava ve Uzay Taşıtları ve/veya                                                       50.000.000 TL
Parçaları İmalatı Yatırımları
Makine (Elektrikli Makine ve Cihazlar Dahil)                                      50.000.000 TL
İmalatı Yatırımları
Metal Üretimine Yönelik Yatırımlar                                                    50.000.000 TL


BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMA VERİLEN TEŞVİKLER
Büyük Ölçekli Yatırım’lara şu teşvikler veriliyor:
a) Gümrük vergisi muafiyeti.
b) KDV istisnası.
c) Vergi indirimi.
ç) Sigorta primi işveren hissesi desteği.
d) Yatırım yeri tahsisi.
e) Gelir vergisi stopajı desteği (sadece 6. Bölge)
f) Sigorta primi desteği (sadece 6. Bölge)

STRATEJİK YATIRIMLARA VERİLEN DESTEKLER
Şu yatırımlar ‘Stratejik Yatırım’ sayılır:
Sabit yatırım tutarı asgari 50 milyon TL olacak.
Üretilecek ürünün ithalatı yurtiçi toplam üretiminden fazla olacak.
Asgari yüzde 40 katma-değer sağlayacak.
Üretilecek üründe son bir yılda yapılan ithalat 50 milyonu geçecek.
Stratejik yatırımlara aşağıdaki destekler sağlanıyor:
a) Gümrük vergisi muafiyeti
b) KDV istisnası.
c) Vergi indirimi.
ç) Sigorta primi işveren hissesi desteği.
d) Yatırım yeri tahsisi.
e) Faiz desteği.
f) KDV iadesi.
g) Gelir vergisi stopajı desteği  (sadece 6. Bölge).
i) Sigorta primi desteği (sadece 6. Bölge).

SABİT YATIRIM VE ASGARİ KAPASİTE ŞARTLARI
- Bir yatırımın destek unsurlarından yararlanabilmesi için asgari sabit yatırım tutarının;
- 1 inci ve 2 nci bölgelerde 1 milyon TL,
- 3 üncü, 4 üncü, 5 inci ve 6 ncı bölgelerde ise 500 bin TL olması gerekiyor.
- Yatırım finansal kiralama (Leasing) yöntemiyle yapılıyorsa, finansal kiralamaya konu olan makine ve teçhizata ait toplam tutarın, her bir finansal kiralama şirketi için asgari 200 bin TL olması gerekir.
- Teşvik belgesi kapsamında yatırım harcaması olarak kabul edilen marka, lisans, know-how vb. maddi olmayan duran varlıklar teşvik belgesinde kayıtlı toplam sabit yatırım tutarının yüzde ellisini aşamaz.

GÜMRÜK VERGİSİ MUAFİYETİ UYGULAMA İÇERİĞİ
Teşvik belgesinde kayıtlı ise aşağıdaki yatırımlar gümrük vergisinden muaftır:
- Yatırım malı makine ve teçhizatı.
- Monte edilmemiş otomobil ve hafif ticarî araç aksam ve parçaları.
- Gemi ve elli metrenin üzerindeki yat inşa yatırımlarında tekne kabuğu.
- AB normlarına uygun yeşil motoru haiz olan araçlar.
- Kaya tipi damperli kamyonlar.
- Kullanılmış veya yenilenmiş makine ve teçhizat (karayolu nakil vasıtaları hariç).
- Kullanılmış komple tesis.
- Otomobil üretimine yönelik olarak asgari yüzbin adet/yıl kapasiteli yeni bir yatırım yapılması veya mevcut tesislerin kurulu kapasitelerinin en az yüzbin adet/yıl artırılması halinde, 100 bin adet otomobil ithali.

KDV İSTİSNASI VE İADESİ
Şu yatırım unsurları KDV’den istisnadır:
- Teşvik belgesi kapsamında yapılacak makine ve teçhizat ithali ve yerli teslimleri.
- Makine ve teçhizatın devir işlemleri ile makine ve teçhizat listelerinde set, ünite, takım vb. olarak belirtilen malların kısmi teslimleri.
- Sabit yatırım tutarı 500 milyon TL’nin üzerindeki stratejik yatırımlar kapsamında yapılacak bina-inşaat harcamaları.

FAİZ DESTEĞİNİN MİKTARI VE KOŞULLARI
Aşağıdaki durumlara, azami ilk 5 yıl içinde ödenmek kaydıyla faiz desteği verilir:
- Bankalardan kullanılacak en az bir yıl vadeli yatırım kredilerinde (sabit yatırım tutarının yüzde 70’ine),
- 3. Bölgede yapılacak bölgesel yatırımlarda TL cinsi kredilerde 3 puan, dövize endeksli kredilerde ise 1 puan,
- 4. Bölgede yapılacak bölgesel yatırımlar için TL cinsi kredilerde 4 puan, dövize endeksli kredilerde 1 puan,
- 5. Bölgede yapılacak bölgesel yatırımlar için TL cinsi kredilerde 5 puan, dövize endeksli kredilerde 2 puan,
- 6. Bölgede yapılacak bölgesel yatırımlar için TL cinsi kredilerde 7 puan, dövize endeksli kredilerde 2 puan,
- Tüm bölgelerde gerçekleştirilecek stratejik yatırımlar, Ar-Ge yatırımları ve çevre yatırımları için TL cinsi kredilerde 5 puan, dövize endeksli kredilerde 2 puan,
Not:
- Finansal kiralama yöntemiyle gerçekleştirilecek olan yatırımlar dahildir.
- Faiz desteği tutarları 3., 4., 5.ve 6. bölgelerde sırasıyla 500 bin, 600 bin, 700 bin ve 900 bin TL’den, fazla olamaz.
- Faiz desteği Ar-Ge ve çevre yatırımlarında 500 bin TL’yi,  stratejik yatırımlarda ise sabit yatırım tutarının yüzde 5’ini aşamaz.
- Stratejik yatırımlarda faiz desteği müracaatı 31/12/2013 tarihine kadar yapılmışsa alınır.


SİGORTA PRİMİ İŞVEREN HİSSESİ DESTEĞİ
Büyük ölçekli yatırımlar, stratejik yatırımlar ve bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında desteklenen yatırımlara, istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmı Bakanlık bütçesinden karşılanır. Desteğin süresi büyük ölçekli yatırımlar ile bölgesel yatırımlarda aşağıdaki gibidir:
1. Bölge 2 yıl, 2. Bölge 3 yıl, 3. Bölge 5 yıl, 4. Bölge 6 yıl, 5. Bölge 7 yıl, 6. Bölge 10 yıl.
Eğer yatırım OSB içine yapılmışsa destek süreleri şöyledir:
1. Bölge 3 yıl, 2. Bölge 5 yıl, 3. Bölge 6 yıl, 4. Bölge 7 yıl, 5. Bölge 10 yıl, 6. Bölge 12 yıl.

Stratejik Yatırımlar için Sigorta Primi İşveren Hisse Desteği: 
1. Bölge 7 yıl, 2. Bölge 7 yıl, 3. Bölge 7 yıl, 4. Bölge 7 yıl, 5. Bölge 7 yıl, 6. Bölge 10 yıl, 
Not-1: Sigorta primi işveren hissesi desteğinin azami tutarı yatırım tutarının yüzde 15’inden fazla olamaz
Not-2: Bu destek, gemi inşasında 18 ay verilir.

GELİR VERGİSİ STOBAJI DESTEĞİ
Bu destek sadece 6. Bölgede yapılacak yatırımlara verilir.
Yatırımla sağlanan ilave istihdam için, istihdam sayısını aşmayacak şekilde işçilerin ücretlerinin asgari ücrete tekabül eden kısmı üzerinden hesaplanan gelir vergisi, yatırımın kısmen veya tamamen faaliyete geçtiği tarihten itibaren on yıl süreyle verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden düşülerek desteklenecek.
Not: Yatırımın faaliyete geçmesinden önce devri halinde devralan, gelir vergisi stopajı desteğinden yararlanır.

VERGİ İNDİRİMİ
- Büyük ölçekli yatırımlara ve bölgesel teşvikle yapılan yatırımlara verilir.
- Gelir veya kurumlar vergisi, öngörülen yatırıma katkı tutarına ulaşıncaya kadar indirimli olarak uygulanır.
- Yatırım dönemi için vergi indirimi 1. Bölge’de uygulanmaz.
- İndirimin tamamı işletme döneminde uygulanır.

BÖLGESEL TEŞVİK UYGULAMALARINDA VERGİ İNDİRİMİ
Hangi bölgede yatırıma katkı oranı nedir, vergi indirim oranı nedir sorularının cevabı şöyledir:
Hesaplama örneği;

VERGİ İNDİRİMİ UYGULAMASI ÖRNEK HESAPLAMALARNot-1:
 Stratejik yatırımlar için tüm bölgelerde uygulanacak vergi indirimi oranı
Not-2: Yatırımcının diğer faaliyetlerinden elde edilen kazançlarına indirimli gelir veya kurumlar vergisi uygulanabilir. İndirimli oranlar stopaj suretiyle yapılan vergilendirmede uygulanmaz.

ÖNCELİKLİ YATIRIMLARIN TEŞVİĞİ
Aşağıdaki yatırım konuları öncelikli yatırım sayılır.
Öncelikli Yatırımlar hangi bölgede yapılmış olursa olsun 5 inci bölgede uygulanan bölgesel desteklerden faydalanabilir.  6 ncı bölgede yapılan öncelikli yatırımlar 6. Bölgenin özel teşviklerinden yararlanır.
a) Denizyolu ile yük ve/veya yolcu taşımacılığı
b) Özel sektör demiryolu taşımacılığı yatırımları ile şehir içi yük taşımacılığı için demiryolu yatırımları
c) Test merkezleri, rüzgar tüneli ve bu mahiyetteki yatırımlar
ç) Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde yapılacak turizm konaklama yatırımları.
d) Asgari ellibin metrekare kapalı alana sahip uluslararası fuar yatırımları
e) Asgari 20 milyon TL tutarındaki biyoteknolojik ilaç, onkoloji ilaçları ve kan ürünleri üretimine yönelik yatırımlar.
f) Asgari 20 milyon TL tutarındaki savunma, havacılık ve uzay alanındaki yatırımlar.
g) Maden çıkarma ve işleme yatırımları
i) Özel sektörün ilk, orta ve lise eğitim yatırımları.
h) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından desteklenen Ar-Ge projeleri neticesinde geliştirilen ürünlerin üretimine yönelik yatırımlar.

BİR ALT BÖLGE TEŞVİKLERİNE HAK KAZANAN
 
YATIRIMLAR
Bazı yatırımlar vergi indirimi ve sigorta primi işveren hissesi desteği açısından yapıldığı bölgeden daha avantajlı olan bir alt bölge yatırımlarına hak kazanır.
Bu yatırımlar şu özellikte olmalıdır:
- Büyük ölçekli yatırım veya bölgesel teşvikli yatırım olmalı,
- Yatırımı Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) gerçekleşmeli,
- Yatırım aynı sektörde faaliyet gösteren en az beş gerçek veya tüzel kişinin ortak olduğu yatırımcı tarafından yapılmalı,
Not-1: 6. Bölgede yapılacak büyük ölçekli ve bölgesel teşvik uygulamaları kapsamındaki yatırımlar için sigorta primi işveren hissesi desteği, bölgede geçerli olan süreye iki yıl ilave edilerek uygulanır.
Not-2:  6. Bölgede yapılan büyük ölçekli ve bölgesel teşvik yatırımlara vergi indirimi desteği, bölgede geçerli olan yatırıma katkı oranına 5 puan ilave edilmek suretiyle uygulanır.

AR-GE ve ÇEVRE YATIRIMLARI
- Ar-Ge ve çevre yatırımları; KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti ve faiz desteğinden yararlandırılır.
- Söz konusu yatırımlar, 6. Bölge’de yapılırsa gelir vergisi stopajI ve sigorta primi desteğinden de yararlanır.

YATIRIMLARIN NAKLİ
- Büyük ölçekli yatırımlar ile bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında gerçekleştirilen yatırımların, işletmeye geçiş tarihinden itibaren asgarî beş yıl süre ile bulunduğu bölgede faaliyette bulunması gerekir.
- Bakanlıktan izin alınması ve yatırım konusunun taşınılacak bölgede desteklenecek konular arasında bulunması şartıyla diğer bölgelere taşınmak mümkündür.
- Aynı bölgede OSB’nin dışına, daha az destek alan üst bölgelerden birine ve ilgili yatırım konusunun desteklenmediği bölgelere nakledilen yatırımlarda,  yeni bölgenin destek miktarını aşan miktar ve yeni bölgede verilmeyen destekler geri alınır.

YATIRIMLARIN SÜRESİ VE TAMAMLAMA VİZESİ
- Teşvik belgesi kapsamındaki yatırımların proje bazında yapılacak değerlendirme sonucunda öngörülen sürede gerçekleştirilmesi esastır. Yatırımın öngörülen sürede gerçekleştirilememesi hâlinde, teşvik belgesinde kayıtlı ilk sürenin yarısı kadar ek süre verilebilir.
- Verilen ek süre en az 1 yıl olur.
- Kamunun müdahaleleri nedeniyle gecikmelerde de ek süre tanınır.

YENİ TEŞVİK SİSTEMİNDE ÖNEMLİ AYRINTILAR
1. İstanbul ili hariç olmak üzere, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ilan edilen İhtisas Organize Sanayi Bölgelerinde gerçekleştirilecek ihtisas konusundaki yatırımlar, ilgili bölgede seçilmiş sektörler arasında yer almasa dahi bölgesel desteklerden yararlanır.
2. Asgari 50 Milyon TL tutarındaki yeraltı doğalgaz depolama yatırımları ile asgari 5 Milyon TL tutarındaki sondaj yatırımları 2 nci bölgede uygulanan bölgesel desteklerden yararlanır.
3. Yatırım birden fazla bölgede yapılıyorsa, daha gelişmiş olan bölgenin destekleri uygulanır.
4. Derinin tabaklanmasına yönelik yatırımlar sadece organize sanayi bölgelerinde teşvik edilir.
5. 6. Bölge hariç olmak üzere, iplik ve dokuma (yün ipliği, akıllı ve çok fonksiyonlu teknik tekstil, halı, tafting, dokunmamış-örülmemiş kumaş, çuval hariç) konularında sadece modernizasyon cinsindeki yatırımlar bölgesel desteklerden yararlanır.
6. 6. Bölge hariç olmak üzere, I. grup madenler ve mıcır yatırımları ile İstanbul ilinde gerçekleştirilecek maden istihraç ve/veya işleme yatır›mları bölgesel desteklerden yararlanamaz.
7. Aşağda belirtilen yatırım konuları bulunduğu bölgede uygulanan bölgesel desteklerden yararlanır:
- Müteharrik karakterli araçlar hariç olmak üzere lojistik yatırımları.
- Jeotermal enerji ile veya enerji santralleri atık ısısı ile konut ısıtma/soğutma yatırımları.
- 1. ve 2. Bölgede: Süt yönlü büyükbaş  entegre yatırımlarında 500 büyükbaş, et yönlü büyükbaş entegre yatırımlarında 700 büyükbaş/dönem, damızlık büyükbaş  entegre yatırımlarında 500 büyükbaş, damızlık küçükbaş hayvan entegre yatırımlarında 2.000 küçükbaş, süt ve et yönlü küçükbaş entegre yatırımlarında 2.000 küçükbaş/dönem ve kanatlı entegre yatırımlarında 200.000 adet/dönem asgari kapasite şartı aranır (damızlık kanatlı entegre yatırımlarında kapasite şartı aranmaz).
- 3., 4. ve 5. bölgelerde: Süt yönlü büyükbaş entegre yatırımlarında 300 büyükbaş, et yönlü büyükbaş entegre yatırımlarında 500 büyükbaş/dönem, damızlık büyükbaş entegre yatırımlarında 300 büyükbaş, damızlık küçükbaş entegre yatırımlarında 1.000 küçükbaş, süt ve et yönlü küçükbaş entegre yatırımlarında 1.000 küçükbaş/dönem ve kanatlı entegre yatırımlarında 200.000 adet/dönem asgari kapasite şartı aranır (damızlık kanatlı entegre yatırımlarında kapasite şartı aranmaz).
8. 6. Bölge hariç olmak üzere, gıda ürünleri ve içecek imalatı yatırımlarından "makarna, makarna ile entegre irmik yatırımları, şehriye, kuskus, yufka, kadayıf, pirinç, ev hayvanları için hazır yem, balık unu, balık yağı, balık yemi, ekmek, rakı, bira, kuruyemiş, turşu, linter pamuğu, çay, fındık kırma/kavurma, hazır çorba ve et suları ve müstahzarları üretimleri ile tahıl ve baklagil tasnif ve ambalajlanması" yatırımları bölgesel desteklerden yararlanamaz.
9. Havayolu ile yük ve/veya yolcu taşımacılığına yönelik yatırımlar 1. Bölgede uygulanan desteklerden yararlanır. Havayolu taksi işletmeciliği yatırımları teşvik edilmez.
10. Turizm yatırım/işletme belgeli özel tesis, yayla/dağ evi ve butik otel yatırımlarında "3 yıldız ve üzeri" şartı aranmaz.
11. 6. Bölge hariç olmak üzere, sadece kağıt hamurundan başlayan entegre kağıt ve kağıt ürünleri üretimi konusundaki yatırımlar bölgesel desteklerden yararlanabilir.

TEŞVİK EDİLMEYEN YATIRIMLAR
Aşağıdaki yatırımlar yeni teşvik sisteminin dışında tutulmuştur:

A. TARIM VE TARIMSAL SANAYİ
1- Un, irmik (makarna imalatı ile entegre irmik yatırımları ve mısır irmiği yatırımları hariç), yem (balık unu, balık yağı, balık yemi ve entegre hayvancılık üretimi içindeki yem üretimi hariç), nişasta ve nişasta bazlı şeker.
2- Hazır yemek.
3- Küp şeker.
4- 5 dekarın altındaki seracılık
5- Bitkisel üretim (5 dekar ve üstü seracılık yatırımları, kültür mantarı
yetiştiriciliği ve entegre hayvancılık yatırımları içerisindeki yem bitkileri yetiştiriciliği  hariç).
6- Bölgesel uygulamalar kapsamında teşvik edilecek entegre hayvancılık yatırımları ve şartlı desteklenecek hayvancılık yatırımları dışındaki hayvancılık yatırımları.
7- 5 ton/gün ve altında üretim kapasitesine sahip süt işleme yatırımları.

B.  İMALAT, ENERJİ VE MADENCİLİK
1- Tuğla ve kiremit üretimi (modernizasyon hariç) yatırımları.
2- Kütlü pamuk işleme yatırımları.
3- İplik ve dokuma (yün ipliği, 15 Milyon Türk Lirasının üzerindeki iplik yatırımları, 5 Milyon Türk Lirasının üzerindeki dokuma yatırımları, akıllı ve çok fonksiyonlu teknik tekstil, halı, tafting, dokunmamış/örülmemiş kumaş ve çuval üretimine yönelik yatırımlar hariç) konularında modernizasyon yatırımları dışındaki yatırımlar.
4- Doğalgaza dayalı elektrik üretimi
5- Rödovans sözleşmesine istinaden gerçekleştirilecek madencilik yatırımları (Kamu kurum ve kuruluşları veya bunların doğrudan iştirakleri ile yapılan anlaşmalara istinaden kamuya ait maden sahalarında yapılan madencilik yatırımları bu kapsamda değerlendirilmez).
6- Kömür istihracına yönelik yatırımlar.
7- Ek-5’de yer alan demir çelik ürünlerinin üretimine yönelik yatırımlar (Ancak, bu üretim konularında şu kriterleri birlikte sağlayan işletmeler sadece genel teşvik sisteminden desteklenebilir:
a) Ortaklık yapısındaki bir veya birden fazla tüzel 
kişinin veya kamu kurum ve kuruluşunun hisseleri  toplamının yüzde 25 veya daha fazla olmaması.
b) Başka bir işletmenin sermayesinin yüzde 25 veya daha fazlasına 
sahip olmaması.
c) Çalışan sayısı yıllık 250 kişiden az olması. ç) Yıllık net satış 
hasılatı 50 milyon Avro veya mali bilançosu değeri 43 milyon Avro karşılığı Türk Lirasını aşmaması. Bu kriterler, 2009/15199 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına istinaden düzenlenen belgelere de uygulanabilir).
8- Sentetik elyaf veya sentetik ipliğin ekstrüzyon yöntemiyle üretimine yönelik modernizasyon cinsi dışındaki yatırımlar (Ancak, söz konusu modernizasyon yatırımları ile 7 nci maddede belirtilen kriterleri birlikte sağlayan işletmelerin sentetik elyaf veya sentetik ipliğin ekstrüzyon yöntemiyle üretimine yönelik yatırımları sadece genel teşvik sisteminden desteklenebilir).

C. HİZMETLER SEKTÖRÜ
1- İlkokul, ortaokul, lise, yüksekokul, üniversite, yükseköğretim ve teknik ve mesleki öğretim dışında kalan eğitim yatırımları ile yetişkinlerin eğitilmesine yönelik (kurslar, dershaneler vb) yatırımlar.
2- Hastane yatırımları, tıp merkezleri, diyaliz merkezleri, tahlil laboratuvarları ve  manyetik görüntüleme merkezleri dışında kalan sağl›k yatırımları.
3- Turizm yatırım/işletme belgeli oteller, butik oteller, tatil köyleri, özel konaklama tesisleri ve dağ/yayla evleri dışında kalan turizm konaklama tesisleri.
4- Ülke genelinde yayım yapan günlük gazete basım hizmetleri, televizyon/radyo yayıncılığı ve baskı, basım, matbaa ve ambalaj yatırımları  dışındaki basın ve yayın yatırımları.
5- Sinema salonu yatırımları.
6- Müteahhitlik hizmetleri ve konut üretimine yönelik yatırımlar.
7- Yolcu ve yük taşımacılığına yönelik otobüs ile çekici ve treyler yatırımları (Belediyelerin yapacakları yatırımlar hariç).
8- Hipermarket, ticaret merkezi, alışveriş merkezi ve otopark yatırımları dâhil toptan ve perakende ticarete yönelik yatırımlar.
9- Kara taşıtları bakım, onarım ve servis istasyonu yatırımları.
10- Petrol ürünleri (LPG dâhil) dağıtım yatırımları, akaryakıt istasyonu yatırımları.
11- Karayolları dinlenme tesisi yatırımları, mola noktaları.
12- Lokantalar, kafeteryalar, eğlence yerleri, günübirlik tesisler, termal kür tesisleri, sağlıklı yaşam tesisleri, yüzme havuzları.
13- Yat ithali yatırımları.
14- Taşıt kiralama yatırımları.
15- Halı yıkama yatırımları.
16- Gayrimenkul kiralama ve iş faaliyetleri (Yazılım, Ar-Ge faaliyetleri, veri tabanı faaliyetleri, veri işleme, teknik test ve analiz faaliyetleri, ambalajlama faaliyetleri ile gösteri, sergi ve kongre faaliyetleri hariç).
17- Finansal kiralama faaliyetleri hariç olmak üzere mali aracı kuruluşların yatırımları.
18- Kapalı alanı 500 m2’nin altında olan soğuk hava deposu yatırımları.
19- Komple yeni ve tevsi niteliğindeki tersane yatırımları.

ŞARTLI TEŞVİK  EDİLEN YATIRIMLAR

A. TARIM VE TARIMSAL SANAYİ
Tarımsal yatırımların desteklenmesinde aşağıdaki koşullar aranır:
1- Süt yönlü büyükbaş entegre yatırımlarında  asgari 150 büyükbaş.
2- Et yönlü büyükbaş entegre yatırımlarında asgari 150 büyükbaş.
3- Damızlık büyükbaş entegre  hayvan yetiştiriciliğinde (et/süt yönlü) asgari 150 büyükbaş/dönem.
4- Kanatlı entegre yatırımlarında  100.000 adet/dönem.
5- Süt ve et yönlü küçükbaş entegre yatırımlarında (damızlık dâhil) 1.000 küçükbaş/dönem

B.  İMALAT SANAYİ
1- Düz örme konusunda yapılacak yatırımlarda toplam makine sistem sayısının asgari 60 olması şartı aranır.
2- Hazır beton yatırımlarında asgari 100 m3/saat ve üzerindeki komple yeni yatırımlar için teşvik belgesi düzenlenebilir.

C. HİZMETLER SEKTÖRÜ
1- Bir veya birkaç yerde gümrükleme ve sigortacılık hizmetlerinin de sunulduğu antrepo, elleçleme-paketleme ve otomasyon hizmetlerini birlikte içeren, asgari toplam kapalı alanı 10.000 m2 olan entegre lojistik yatırımları için, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından alınmış L2 belgesinin yatırım süresi sonuna kadar ibraz edilmesi kaydıyla,  teşvik belgesi düzenlenebilir. Söz konusu teşvik belgeleri kapsamına yük taşımacılığına yönelik araçlar dâhil edilmez.
2- Boru hattıyla taşımacılık, petrol ve doğalgaz ürünleri, dolum ve depolama tesisi yatırımlarında daığım araçları ve tüpler hariç olmak üzere, sadece sabit tesise yönelik harcamalar için teşvik belgesi düzenlenebilir.
3- Kültür yatırımları için, Kültür ve Turizm Bakanlığından alınacak kültür belgesine istinaden teşvik belgesi düzenlenebilir. Ancak, münhasıran bu amaçla inşa edilenler dışında, yeme-içme, spor, eğlence ve satış üniteleri gibi birimler kapsama dâhil edilmez.
4- Kültür ve Turizm Bakanlığından alınacak turizm belgesine haiz eğlence merkezi ve temalı tesis gibi konaklama içermeyen turizm yatırımları teşvik belgesine bağlanabilir. Ancak, münhasıran bu amaçla inşa edilenler dışında, yeme-içme, spor, eğlence ve satış üniteleri gibi birimler kapsama dâhil edilmez.
5- Kültür ve Turizm Bakanlığından alınacak Kültür veya Turizm Belgesine haiz fuar, kongre, sergi ve gösteri merkezi  yatırımları için teflvik belgesi düzenlenebilir. Fuar ve sergi merkezlerinde, otopark hariç asgari kapalı alanın 5000 m2, kongre merkezlerinde asgari koltuk sayısının 1000, gösteri merkezlerinde ise  asgari koltuk sayısının 2500 olması şartı aranır.
6- Spor tesisi yatırımlarında asgari 10 Milyon TL  sabit yatırım şartı aranır.
7- Havaalanı yer hizmeti yatırımlarında teşvik belgesi kapsamına trafiğe çıkmayan ve sadece apronda kullanılan motorlu taşıtlar dâhil edilebilir. Binek otomobilleri proje kapsamına dâhil edilmez.
8- Havayolu işletmeciliği ve kargo taşımacılığı yatırımlarında temin edilecek uçaklarda birim başına asgari kapasitenin 50 koltuk, kargo uçaklarında ise asgari kargo kapasitesinin 30.000 kg olması şartı aranır.  Faaliyet konusu bizatihi havayolu işletmeciliği ve/veya kargo taşımacılığı olan yatırımlar dışında genel amaçlı ve hava taksi işletmeciliği amaçlı yatırımlar için teşvik belgesi düzenlenmez.
9- Uydu, telsiz, kablo vb. iletişim ortamlarından gelen haberleşme, radyo, televizyon ve veri sinyallerini birleştirip tek bir paket halinde nihai tüketiciye iletimini sağlayan hizmet yatırımlarında nihai hizmeti alanlar tarafından kullanılan yatırım malları destek unsurlarından faydalandırılmaz.
10- Kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, il özel idareleri, birlik, kooperatif vb. kuruluşların görev alanlarına yönelik olarak yapacakları yatırımlar proje bazında değerlendirilerek teşvik belgesi düzenlenebilir.
11- Sadece vinç hizmetlerine yönelik yatırımlarda her bir vinç için asgari 100 ton kaldırma kapasitesi aranır. 500 ton kaldırma kapasitesinin altında kullanılmış vinç ithaline izin verilmez.
12- Çamaşır yıkama ve kurutma yatırımlarında asgari 2 Milyon TL sabit yatırım şartı aranır.
13- Yat inşa yatırımlarında teşvik belgesi düzenlenebilmesi için yat boyunun asgari 24 metre olması şartı aranır.

SORULAR VE CEVAPLARI İLE TEŞVİK SİSTEMİNİ ÖĞRENELİM

Soru - 
Hangi bölgede hangi teşvikler veriliyor?
Cevap - Hangi teşvik unsurunun hangi bölgede geçerli olduğu ve hangi bölgede geçerli olmadığı aşağıda gösterilmiştir:Soru - Büyük ölçekli bir yatırım hangi bölgeye yapılırsa hangi teşvik unsurlarından yararlanmaya hak kazanır?
Cevap - Büyük ölçekli bir yatırımın yapılrığı bölge itibarıyla alacağı teşvik unsuru, Bunun yatırım tutarının yüzde kaçı kadar olacağı kaç yıl süre uygulanacağı aşağıda gösterildiği gibidir:Soru - Şirket olarak Büyük Ölçekli Yatırım yapmak istiyoruz.Yatırımı hangi bölgeye yaparsak; 
a)Ne oranda vergi indirimi alırız?
b) Alacağımız vergi indiriminin ne kadarı yatırım döneminde, ne kadarı işletme döneminde olacaktır?
Cevap - Büyük Ölçekli Yatırımınızı yaptığınız bölgeye göre alacağınız, vergi indiriminin yatırım tutarının azami yüzde kaçına kadar olacağını, ve ne kadarını yatırım ve ne kadarını işletme döneminde alacağınızı aşağıdaki tablodan öğrenebilirsiniz:Soru - 
Stratejik Yatırımlar grubuna giren bir  bir yatırım projemiz var. Yatırımı hangi bölgeye yaparsak hangi teşviklerden yararlanırız?
Cevap - Stratejik yatırımınızın hangi teşvileri hangi bölgeye yapılırsa alacağını aşağıdaki tablo sizlere göstermektedir:
Destek Unsurları                                                Bölgeler
KDV istisnası                                                       Tüm bölgelerde geçerlidir
Gümrük vergisi muafiyeti                                   Tüm bölgelerde geçerlidir
Vergi indirimi  yatırımın ne kadarıdır? (%)      % 50
Sigorta primi işveren his. Kaç yıl verilir?         İlke 5 bölgede 7 YIL (6. Bölgede 10 YIL)
Yatırım yeri tahsisi                                               Tüm bölgelerde geçerlidir
KDV iadesi                                                            500 milyon TL’nin üzerindeki yatırımların bina-inşaat harcamaları için de geçerlidir.
Faiz desteği                                                          Yatırım tutarının % 5’ini geçmemek üzere, 50 milyon TL’ye kadar verilir.
Gelir vergisi stopajı desteği                              Sadece 6. Bölge’de 10 yıl verilir
Sigorta primi işçi hissesi desteği                    Sadece 6. Bölge’de 10 yıl verilir

Soru - 
Stratejik Yatırımlarda destek uygulamasını örnekleyerek gösterir misiniz?
Cevap - Yaptığınız Stratejik Yatırım 50 milyon veya 500 milyon TL olabilir ve yaratacağı istihdam 100 veya 1000 kişi olabilir. İki ayrı örneklemeyle yatırımınızın alacağı destek miktarları aşağıdaki gibi olacaktır:Soru - 
Yatırımı Organize Sanayi Bölgesine (OSB) yaparsam alacağım destekler bakımından hangi avantajlarım olur?
Cevap - Yatırımı OSB’ye yaparsanız alacağınız bütün destek unsurlarında oran ve miktarlar değişecek, bir alt bölgenin oran ve miktarlarına yükselecektir. Örneğin 5 milyon TL’lik bir yatırımı OSB’ye yaparsanız, 1. Bölge’de herhangi bir değişiklik olmayacak, diğer bölgelerde ise alacağınız desteklerin oranı ve miktarı aşağıdaki gibi olacaktır: Soru - 
Yatırımı Organize Sanayi Bölgesine (OSB) yaparsam faiz desteği alamaz mıyım?
Cevap - 1. Ve 2. Bölgelerdeki Organize Sanayi Bölgelerine yatırımlarda faiz desteği yoktur. 3., 4., 5. ve 6. Bölgelerde yer alan OSB’lerde yapılacak yatırımlara verilecek faiz desteği aşağıdaki gibidir?Soru - 
Yatırıma alacağım desteklerin toplam yatırım tutarına oranı belgelere göre ne oranda olacaktır?
Cevap - Alınacak desteklerin yyatırım toplamına oranı destek yoğunluğunu gösterir ve hem Bölgesel Yatırımlar, hem de Büyük Ölçekli Yatırımlarda, yatırımın yapıldığı/yapılacağı başlangıç tarihine göre aşağıdaki oranlarda değişiklik gösterir:


Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×

banner216

Destek-Teşvik
TÜBİTAK-ARDEB 1003 Programı kapsamında 40 yeni çağrı

Haberi Oku