FİRMA TANITIM Haberleri Tümü

Geleceğin mesleği “İç denetim“ uzmanlığı

İç denetimciler şirket bünyesinde "antikor" işleviyle kurumsal sıhhat ve süreklilik sağlayan garantörler rolündedir.yeni Türk Ticaret Kanunu ile birlikte Türkiye'de "İç Denetim" uygulamasının önemi artıyor. Zira TTK'nın 398 maddesi iç denetime atıfta bulunarak, şirketlerin sürdürülebilir büyüme yolunda "kontrolü" elden bırakmamasını tavsiye ediyor. Türkiye'de sözkonusu işlevi yerine getirecek nitelikteki insan sayısı ise 13 bini aşmıyor.İç denetimciler şirket bünyesinde "antikor" işleviyle kurumsal sıhhat ve süreklilik sağlayan garantörler rolündedir.yeni Türk Ticaret Kanunu ile birlikte Türkiye'de "İç Denetim" uygulamasının önemi artıyor. Zira TTK'nın 398 maddesi iç denetime atıfta bulunarak, şirketlerin sürdürülebilir büyüme yolunda kontrolü elden bırakmamasını tavsiye ediyor. Türkiye'de sözkonusu işlevi yerine getirecek nitelikteki insan sayısı ise 13 bini aşmıyor.
Türkiye İç Denetim Enstitüsü (TİDE) Yönetim Kurulu Başkanı Özlem Aykaç İğdelipınar, yeni dönemde şirketlerin denetime daha fazla önem vermeye başladığını ve iç denetim uzmanı istihdamının da artarak devam edeceğini öngörüyor.

Türkiye'de iç denetim yaygınlaşıyor
Şirketler için iç denetim en önemli konulardan biri. Halen iç denetim çalışması bulunmayan pek çok şirket bulunuyor. Büyük  ölçekli şirketler başta olmak üzere, iç denetçi istihdamında önemli bir artış yaşanıyor. İç denetçi olabilmek için lisans eğitimi zorunlu. Genellikle üniversitelerin işletme, iktisat, endüstri - işletme mühendisliği gibi bölümlerinden mezunlar bu alanı tercih ediyor. Yabancı dil, özellikle İngilizce bilmek çok önemli. İç denetçi adaylarının eğitim alt yapısı kadar iletişim becerisi, ikna kabiliyeti, öz güven, pratik zeka, ifade edebilme gücü gibi yeteneklerinin de bulunması isteniyor. TİDE, bu yönde eğitim ve mesleki çalışmalar yürütüyor.

İç denetimci ve şirket
İç denetim, kurumun risk yönetim ve iç kontrol sistemlerini, yasalara uyumunu objektif yöntemlerle değerlendiren, çözümler sunan güvence ortağı olarak tanımlanıyor. İç denetimin diğer bir misyonu danışmanlık yaparak kurumun hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmak, faaliyetlerini geliştirmek ve bu faaliyetlere değer kazandırmak. İç denetçi zor sorunları çözmek için yeni fikirler üretir, yönetimin tüm seviyelerine objektif, bağımsız ve profesyonel önerilerde bulunur ve gelişimin önünü açar. İç kontrol mekanizması şirketin mevcut standartlar ve kanunlar ile uyumlu olması faaliyetlerini sağlıklı sürdürülebilmesi açısından gereklidir. İç denetimden, hata ve kusurların tespiti yanında, risklerin tespiti ve zarara dönüşmesinin engellenmesi beklenir. Sorun, kurumun risk iştahı ve ihtiyaçları çerçevesinde çözümlenmelidir.
İç denetçiler yakından takip ederek doğru süreçlerin izlendiğine ve hedefe ulaşıldığına güvence verir. İç kontrol mekanizması bir organizasyonun kendini geliştirmesi ve sürdürülebilir faaliyetlerde bulunması için olmazsa olmazdır. İç kontrol etkin kurumsal yönetimin bir parçasıdır. Dolayısıyla üst yönetim ve yönetim kurulu için kritik önemi vardır. İç kontrol iç denetçinin dünyasının merkezindedir.
Şirketin mevcut standartlar ve kanunlar ile uyumlu olması faaliyetlerini sağlıklı sürdürülebilmesi açısından gereklidir. İç denetçi muhtemel uyumsuzlukları tespit ederek bu uyumsuzluğun organizasyon üzerinde yaratabileceği etkiler hakkında üst yönetimi uyarır ve bilgilendirir. İç denetçiler organizasyonun varlıklarını korumak için kurumun kullandığı yöntemleri ve bu varlıkların korunması için doğru tedbirlerin alınıp alınmadığını değerlendirir. Varlıklar sadece bilgisayar, yazıcı ve fotokopi makineleri gibi elle tutulur öğeler değildir. Çalışanlar, bilgi ve itibar da ayrıca korunması gereken önemli varlıklardandır. Modern ve yetkin iç denetçiler bu varlıkların da korunmasına ilişkin değerlendirmeler yaparak farkındalık yaratırlar.

TÜRKİYE İÇ DENETİM ENSTİTÜSÜ (TİDE)
Şirket yönetim kurullarının ve üst düzey yönetimin stratejik iş ve çözüm ortağı olan iç denetçilerin meslek örgütü olan Türkiye İç Denetim Enstitüsü (TİDE), iç denetim organizasyonlarının standartlarını yükseltmeyi hedefliyor. Mesleğin profesyonellerinin yetkinliklerini geliştirmek için sertifikasyon, kongre, eğitim, yayıncılık, araştırma, kariyer gelişimi ve rehberlik gibi çok çeşitli hizmetler sunuyor. Bu suretle iç denetim mesleğinin ve profesyonellerinin uluslararası standartlar ile uyumlu, küresel seviyede uygulaması için güvence oluşturuyor.

Yorum Gönder
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir. Teşekkür Ederiz.
Yorumunuz onaylanmıştır, teşekkür ederiz.
Ad Soyad
Yorumunuz
Facebook Yorumları