AYIN KONUĞU Haberleri Tümü

Kocaeli Valisi Ercan Topaca'dan Kocaeli'ye ilişkin çözümler:

Hızlı, katılımcı ve dinamik bir kamu yönetimi... Otomotiv, petrokimya, makine sanayi ve demir-çelik sektörlerindeki iddiası, 14 organize sanayi bölgesi, 35 limanı ve Ar-Ge merkezleriyle sanayinin başkenti durumunda olan Kocaeli'nin Valisi Ercan Topaca ile turizm, sağlık, ulaşım, eğitim ve çevre alanlarındaki yeni yatırımlarnıı konuştuk.Kocaeli Vali'si Ercan Topaca ile Kocaeli'nin dününü, bugününü ve geleceğini değerlendirdik. Otomotiv, petrokimya, makine sanayi ve demir-çelik sektörlerindeki iddiası, 14 organize sanayi bölgesi, 35 limanı ve Ar-Ge merkezleriyle sanayinin başkenti durumunda olan Kocaeli'nin turizm, sağlık, ulaşım, eğitim ve çevre alanlarındaki yeni yatırımlar ile gelecekte ülkemizin refahına yapacağı katkıları konuştuk.

Kocaeli'nin Türkiye ekonomisindeki yeri ve katkısı nedir?
Kocaeli; petrokimya, otomotiv, makine sanayi ve deniz taşımacılığı gibi sektörlerde Türkiye ekonomisine çok ciddi katkıların yapıldığı bir üretim ve teknoloji üssüdür. Toplam sanayi üretiminin %10'u Kocaeli'de gerçekleşmektedir. Ülkemizde tüketilen elektrik enerjisinin yaklaşık %10'u yine İlimiz'de tüketilmektedir. Türkiye limanlarında elleçlenen toplam yükün %15'i Kocaeli'deki limanlarda elleçlenmektedir.
Ülkemizde toplanan vergilerin yaklaşık %14'ü İlimiz'de toplanmaktadır. İstanbul'dan sonra en çok vergi, Kocaeli'de toplanmaktadır.
TÜPRAŞ Rafinerisi, Ford Otosan Fabrikası, Hyundai Fabrikası, Polisan, Marshall, ÇBS ve DYO gibi boya fabrikaları ile Kroman Çelik, Çolakoğlu Metalürji ve Diler Demir Çelik gibi önemli şirketler İlimiz'de faaliyet göstermektedir.
Ülkemizdeki en büyük 500 sanayi kuruluşunun 92'si Kocaeli'de üretim yapmaktadır. Ekonomik büyüklük ve teknolojideki değişim de dikkate alındığında Kocaeli'nin Türkiye ekonomisi içindeki payının güçlenerek devam edeceğini söyleyebiliriz.
Diğer taraftan Türkiye?nin dış ticaret hacmi içinde Kocaeli çok önemli bir paya sahiptir. Kocaeli'de gerçekleşen ithalat ve ihracat rakamlarının toplamı yaklaşık 60 milyar dolar civarındadır. Bu boyutuyla Kocaeli'deki ekonomik faaliyetlerin izlenmesi, koordinasyonu, üretim faaliyetlerinin önündeki engellerin kaldırılması ve sanayinin yönlendirilmesi Türkiye açısından çok büyük bir öneme sahiptir.

İlde halen sanayileşme, ticarileşme, kalkınma  temelli yürütülen projeler nelerdir?
Kocaeli aslında sadece sanayisiyle değil, aynı zamanda bilimsel araştırmalar ve Ar-Ge çalışmaları ile de öncü bir kenttir. TÜBİTAK Yerleşkesi'nin İlimiz'de olması ve büyük firmaların Ar-Ge faaliyetlerini Kocaeli'de yürütmesi, Kocaeli'yi bir inovasyon ve teknoloji üssü haline getirmektedir. Bilişim Vadisi'nin de Kocaeli'de kurulacak olması üretim faaliyetlerine çok ciddi bilgi ve teknoloji desteği sağlayacaktır.

Yatırım ortamının iyileştirilmesi
anlamında ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz?
Resmi iş ve işlemleri, yatırımcı biz olsaydık, nasıl bir uygulama ile karşılaşmak isterdik anlayışıyla gözden geçiriyoruz. Bürokrasinin çarklarını, iyi ve hızlı işlemesi için gres yağı ile sürekli yağlıyoruz. Yatırımlara engel olan bürokratik uygulamaların kaldırılması, yatırım kararlarının hızla hayata geçirilmesi, uluslararası piyasalarda sanayicimizin rekabet gücünü azaltan kamudan kaynaklanan maliyetlerin en aza indirildiği bir ortamı sağlamaya çalışıyoruz.
Hızlı, katılımcı ve dinamik bir kamu yönetimi anlayışını Kocaeli'de hayata geçirmeye çalışıyoruz.

Kocaeli'de OSB'lerin ortak bir üniversite kurması gündemdeydi, gelişme nedir?
Taşıt Araçları Organize Sanayi Bölgemiz'de vakıf üniversitesi kurulması konusunda çalışmalarımız sürüyor. Vakıf senedi hazırlandı, yer tahsisi yapıldı, müteşebbis heyet kuruldu ve ilgili kurumların görüşleri alındı. Şu an itibarıyla YÖK gündeminde bulunmaktadır. Süreç işliyor. Herhangi bir aksama yok.
OSB'lerin müşterek bir üniversite kurması konusundaki çalışmalar da devam ediyor. Büyük bir ihtimalle vakıf üniversitesi kurulacak. Diğer taraftan, Gebze'deki Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nün de üniversite şeklinde yeniden teşkilatlanması yönündeki çalışmalar devam ediyor.

"Bilişim Vadisi; çalışma tarzının, hayata bakışın, kültürel değişimin ve teknoloji geliştirmenin faydalarını görme imkanı veren bir süreçtir. Bu sebeple Bilişim Vadisi'nin kurulması süreci, bir anlamda sosyolojik ve kültürel değişimi gerektirdiğinden uzun bir süreçtir."

Kocaeli'nin Bilişim Vadisi projesi ne aşamada, bu konudaki gelişmeler neler, neler yapıldı ve yapılacak?
Bilişim Vadisi, teknoloji geliştirme bölgesi mevzuatına bağlı olarak kurulmaktadır.
Muallimköy Teknoloji Geliştirme Bölgesi kurulmasına ilişkin karar, 11 Haziran 2011 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlandı.  Muallimköy Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yöneticiliği A.Ş. isimli yönetici şirket kuruldu ve genel müdür ataması yapıldı.
Bilişim Vadisi'nin kurulacağı alanın 1/1.000 ve 1/5.000 ölçekli imar planları onaylandı. Alanın genişletilmesine ilişkin plan değişikliği teklifleri de Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na sunuldu. Her şey iş planına uygun şekilde devam etmektedir.
Bilişim Vadisi, Gebze ile Dilovası arasında bulunan Muallimköy mevkiinde kurulmaktadır. Bu alan, Marmara Denizi ve İzmit Körfezi'nin kıyısında ve muhteşem bir manzaraya sahiptir. TEM Otoyolu ve yeni yapılacak İstanbul-İzmir Otoyolu ile Sabiha Gökçen Havalimanı'na çok kısa mesafeden erişim imkânı bulunmaktadır.
Teknoloji şirketlerine yer tahsisine 2014 sonlarında başlayabileceğimizi düşünüyorum. Bilişim Vadisi konusunda önümüzde ince, uzun ve engebeli bir süreç var. Ancak, bu süreci hızlı bir şekilde tamamlayacağız.
San Fransisco'da kurulan Silikon Vadisi?nin temelleri 1950?lerde atılmış ve yaklaşık 60 yıllık bir gelişim süreci yaşanmıştır. Bilişim Vadisi kurulması, sadece bir alanın hazırlanması ve bu alanda yapılacak binaların yatırımcılara tahsisinden ibaret değildir. Bilişim Vadisi; çalışma tarzının, hayata bakışın, kültürel değişimin ve teknoloji geliştirmenin faydalarını görme imkanı veren bir süreçtir. Bu sebeple Bilişim Vadisi?nin kurulması süreci, bir anlamda sosyolojik ve kültürel değişimi gerektirdiğinden uzun bir süreçtir.

Kocaeli'nin sanayileşmede kümelenme
eğilimi hangi sektörlerdedir? Kümelenme düzeyi ne ölçüdedir?
Ford, Hyundai ve Honda otomobil fabrikalarının Kocaeli'de olması ile Taşıt Araçları Organize Sanayi Bölgesi'nin varlığı otomotiv sektöründe bir kümelenmeyi beraberinde getiriyor. Türkiye otomotiv endüstrisinin üçte birini aşan kısmının Kocaeli sınırlarında olduğunu ifade edebiliriz. Kocaeli adeta bir otomotiv sanayi üssü özelliğini taşıyor.
Ayrıca, petrokimya ürünlerinin üretimi, pazarlanması ve dağıtımı konusunda Dilovası ve Körfez ilçelerimiz önemli bir kümelenme alanıdır.
Makine sanayi konusunda, Makinacılar Organize Sanayi Bölgesi ve İMES Organize Sanayi Bölgesi merkez kabul edilmek suretiyle Gebze Bölgesi de ciddi bir kümelenme merkezidir.
Demir-çelik sektöründe Dilovası İlçemiz öne çıkıyor. Çolakoğlu Metalurji, Kroman Çelik ve Diler Çelik tesisleri bu bölgede faaliyet göstermektedir. Türkiye'deki toplam demir-çelik üretiminin yaklaşık olarak üçte biri, İlimiz sınırlarında gerçekleşmektedir. Güney Kore firması Posco'nun paslanmaz çelik konusunda yaptığı yatırımı da dikkate aldığımız zaman, demir-çelik üretiminde de bir kümelenmenin olduğunu rahatça söyleyebiliriz.

Kocaeli'de ağırlıklı KOBİ ölçekli işletmeler gözönüne alındığında ilde işletme sayısı ve yaratılan istihdama ilişkin bilgi verir misiniz?
Kocaeli'de ciddi bir istihdam sorunu bulunmamaktadır. Türkiye'deki işsizlik oranı yaklaşık % 9 civarında olmasına rağmen işsizlik oran İlimiz'de % 4 civarındadır. Mevcut iş arayanların önemli bir kısmının, aslında işsiz değil, iş değiştirme veya önerilen işleri kabul etmeme gibi değişik sebeplerden kaynaklandığını düşünüyoruz.
İşsiz olarak gözüken sayıdan daha fazla da işçi arayan firmaların olduğunu da söyleyebiliriz.
Kocaeli'de aktif sigortalı dediğimiz kamu ve özel işyerlerindeki çalışan sayısı 514.554, pasif sigortalı dediğimiz emekli sayısı ise 233.363'tür. İş Kanunu'na tabii kayıtlı işyeri sayısı da 41.738'dir.

Kocaeli'de eğitimde gelinen durum, 
devam eden projeler ve hedefler nelerdir?
Türkiye'de mesleki eğitim oranının en yüksek olduğu il Kocaeli'dir. İlimizdeki liselerin yüzde 55'ini mesleki eğitim veren endüstri meslek liseleri ve diğer teknik liseler oluşturmaktadır. Bu yapı, sanayinin İlimiz'de gelişmesine çok önemli katkılar yapmaktadır. Sanayici ihtiyaç duyduğu teknik eleman adayı olan öğrenciler ile staj döneminde tanışmaktadır. Meslek lisesi mezunları liseyi bitirir bitirmez sanayi kuruluşlarında çalışmaya başlamaktadır.
İlkokul, ortaokul ve liselerde 350.000 civarında öğrencimiz vardır. Kocaeli Üniversitesi ve Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nde ise toplam 70 bin civarında da yükseköğrenim öğrencimiz vardır.

"Her Eve Bir Kitap Kampanyası" ile hem öğrencilerin hem de ebeveynlerin kitap okumasını teşvik ediyoruz. Kampanya ile amacımız; çocuklarımızın analitik düşünme yeteneğini güçlendirmek, hızlı okuma ve anlama kapasitelerini geliştirmektir. Kocaeli'de okuyan ve yazan bir aile ve toplum yapısını kurmaya çalışıyoruz.

Eğitimdeki temel hedefimiz, kaliteyi yükseltmek ve sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli eleman ihtiyacını karşılamaktır.
Diğer taraftan okullarımızın fiziki ve teknik altyapısını güçlendirmek amacıyla yeni okul ve derslik yapma konusundaki gayretimiz devam ediyor. İlkokul, ortaokul ve liselerde derslik başına düşen öğrenci sayısını 30?a düşürmeyi hedefliyoruz. Bu hedefe 2015 yılına kadar ulaşmayı planlıyoruz.
Ayrıca, 2010 yılından beri devam eden "Her Eve Bir Kitap Kampanyası" ile birlikte hem öğrencilerin hem de ebeveynlerin kitap okumasını teşvik ediyoruz. "Her Eve Bir Kitap Kampanyası" ile hem öğrencilerin hem de ebeveynlerin kitap okumasını teşvik ediyoruz. Kampanya ile amacımız; çocuklarımızın analitik düşünme yeteneğini güçlendirmek, hızlı okuma ve anlama kapasitelerini geliştirmektir.
İki yıl içinde karnelerle birlikte 635.000 kitabı öğrencilerimize dağıttık.
Kitapların okunmasını sağlamak üzere, sınıf esasına göre ilkokul birinci sınıftan lise son sınıfa kadar bütün öğrencilerin katıldığı "Kitap Özeti Çıkarma Yarışması" yapıyoruz. 2011 yılında 220.000 kitap özeti yarışmaya katıldı. Her bir sınıftan 12 sınıf birincisine beş biner lira, 12 sınıf ikincisine dört biner  lira ve 12 sınıf üçüncüsüne üçer bin  lira ödül dağıttık.
Kocaeli'de okuyan ve yazan bir aile ve toplum yapısını kurmaya çalışıyoruz.

Turizm konusunda Kocaeli nerededir?
Kocaeli kenti her ne kadar sanayi kenti olarak ön plana çıksa da bu kent, aynı zamanda bir tarih ve kültür kentidir. Birçok doğal güzelliği bünyesinde barındırıyor. Marmara ve Karadeniz'e kıyısı var. İzmit Körfez'inin tamamı sınırlarımızda, Sapanca Gölü'ne de sınırımız var. Bu avantajlar turizm potansiyelini önemli oranda arttıran faktörlerin başında geliyor.
Ayrıca Kocaeli, tarihin ilk çağlarından beri insanların yaşadığı ve yerleştiği yerlerin başında gelmektedir. Roma, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinden birçok tarihi esere evsahipliği yapmaktadır.
İzmit İlçemiz'de bulunan Kasr-ı Hümayün (Av Köşkü), Atatürk ve Redif Müzesi, Orhan Cami-i, Yeni Cuma Cami-i, Fevziye Cami-i, Sırrı Paşa Konağı; Gebze'de bulunan Çoban Mustafa Paşa Cami-i ve Külliyesi ile Kervansaray; Körfez İlçemiz'de bulunan Fabrika-ı Hümayun ve Kayser Wilhem Köşkü, Gölcük İlçemiz'de bulunan tarihi Roma Hamamı görülmeye değer eserlerimizin başında gelmektedir.
Tarihin ilk çağlarından beri şifa kaynağı olarak kullanılan Roma Hamamı dediğimiz Ilıca bölgemizde günübirlik bir kaplıca tesisi yapıyoruz. Lokantası, masaj salonları, termal havuzları, diğer dinlenme tesisleri ve tarihi eserlerin görülebileceği gezi alanlarıyla komple bir tesis olacak. 2013 yılının ortalarında hizmete girmesini planlıyoruz.
Kocaeli'de turizm deyince, Hereke Halıları'ndan ve Sultan Abdülhamit tarafından yaptırılan Kayser Wilhelm Köşkü ile Fabrika-ı Hümayun'dan bahsetmeden olmaz. El dokuması muhteşem Hereke Halıları görmeye ve incelemeye değer. Köşk ve Fabrika-ı Hümayun'u ziyaret ederek tarihe bir yolculuk yapmayı öneriyoruz.
Bütün vatandaşlarımızı Kocaeli'ye davet ediyoruz. Otoyoldan geçip gitmesinler. Kısa bir mola vermek suretiyle kentimizde bulunan doğal güzellikleri ve tarihi eserleri mutlaka görsünler. Kısa mola da çıtır çıtır İzmit Simiti ile birlikte çay içsinler. Sevdiklerine ve dostlarına pişmaniye almadan geçmesinler.

Çevre konusunda yapılan çalışmaları anlatır mısınız?
İlimiz'in en önemli sorunlarının başında çevre sorunları gelmekteydi. Ancak son dönemde alınan tedbirlerle birlikte Kocaeli'de yaşam kalitesi yükseldi.
Kocaeli'de, endüstriyel ve evsel atıkların arıtılma oranı % 98'e ulaştı. Bu oran Türkiye'nin en yüksek oranıdır. Daha 6-7 yıl öncesine kadar otoyoldan geçtiğinizde İzmit Körfezi'nin kötü kokusunu alır ve kirliliği hissederdiniz. Şu anda insanlar, denize sıfır noktada pikniğini yapabiliyor, yemeğini yiyebiliyor, çayını içebiliyor ve yürüyüşünü yapabiliyor.
Kocaeli'de arıtılmadan doğaya, toprağa ve suya bırakılan su yok denecek kadar azdır. Önümüzdeki birkaç yıl içerisinde bu oran %100 olacaktır. Çok ciddi bir kontrol var. Bu hususta Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve kamuoyu kararlı.
Dilovası ilçemizle ilgili zaman zaman olumsuzluklar gündeme gelmekle birlikte, umutsuz değiliz. Dilovası İlçesi'nin de hava ve su kalitesinin her yıl bir önceki yıla göre daha iyi olduğunu net bir şekilde ifade edebilirim. Dilovası'yla ilgili olumsuz hava estirilmeye çalışılsa da çevre ve insan sağlığı açısından çok önemli ve olumlu gelişmeler mevcuttur. Üç yıl öncesine kadar sanayi kuruluşları endüstriyel atıklarını Dil Deresi'ne deşarj ediyorlardı. Sanayiciler tarafından yapılan arıtma tesisinin hizmete girmesiyle birlikte bütün sanayi kuruluşlarının atıkları, bu tesiste arıtmaya tabi tutulmaktadır.
Bacalardan çıkan gazlar da Online Bacagazı Ölçüm Sistemi'yle her an takip edilmektedir. Limitlerin üstünde gaz salınımı yapan fabrikalara anında ceza uygulamaktadır. Bu konudaki kararlılık, herkes tarafından bilinmektedir.
Çevre konusunda çok iyi bir noktadayız. Kararlı bir kamu yönetimi, duyarlı bir toplum ve anlayışlı bir sanayicimiz var. Bu üç unsur biraraya geldiği takdirde çözülemeyecek sorun yoktur.
Yakın bir gelecekte Kocaeli'de, çevre sorunları tartışılmayacaktır. Çevre sorunları bu "Kent"in gündeminden düşecektir.

Yorum Gönder
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir. Teşekkür Ederiz.
Yorumunuz onaylanmıştır, teşekkür ederiz.
Ad Soyad
Yorumunuz
Facebook Yorumları