OSB TANITIM:
İkitelli OSB'de dönüşümün yönü:Üretim ile ticaret

Türkiye’nin bir kaç büyük yatırımından biri olan İkitelli OSB’de son yıllarda endüstriyel üretimin yanında ticaret de ağırlığını hissettirmeye başladı. Bu gelişme günümüzün küresel “yeni nesil ticaret” kavramına tam da uygun düşüyor. İnovasyonu ve girişimciliği aynı anda kapsayan bu yeni ticaret türü, sektör ve karlılık denklemi doğru kurulduğunda, salt  üretimden elde edilen katmadeğerden daha fazlasının kazanılmasını mümkün kılıyor.
İkitelli’nin yapıtaşları olan Üretim-İşletme Kooperatifleri sosyal tesis alanlarını gelir sağlayacak nitelikte projelere tahsis edince, hem İkitelli’nin modern yüzü oluştu, hem de bölgenin yeni ticaret yapısı da oluşmaya başladı.
İkitelli özünde küçük ve orta ölçekli sanayicilerin temel üretim alanlarından birini oluşturuyor. Bu nedenle İkitelli’nin gücü, Türk ekonomisinin KOBİ gücünü de temsil ediyor.

30 bin işyerinde 300 bin istihdam sağlanan bu devasa endüstriyel yerleşkenin yapılaşması yaklaşık 30 yıl öncesine dayanıyor. Gelinen noktada üretimin kısmen yer darlığı nedeniyle sıkıntıya girdiği noktada İkitelli OSB’nin ticaret yapısının ağırlık kazanması da kaçınılmaz oluyor.
Bu gelişim elbette olgunlaşmış bir meyve gibi daldan düşmüyor. Sıkıntıları da var artıları da. Zira görüştüğümüz site-kooperatif yönetimleri ağırlıklı olarak İkitelli’de üretimin devam etmesini, ticaret merkezlerinin de bölgenin dokusunu bozmayacak yapıda gelişmesini istiyor.
İkitelli OSB Yönetimi de değişim sürecini ve ihtiyaçlarını belli bir strateji temelinde yürütüyor. İkitelli OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nihat Tunalı, kooperatiflerin bölgedeki dönüşümün mihenk taşlarını oluşturduğunu belirterek, yenileşme sinerjisinin nereden doğduğuna işaret ediyor: “Sosyal tesis alanı olan kooperatiflerin yürüttükleri projeler sayesinde İkitelli OSB prestij binalarına kavuştu. Aynı zamanda ticaret noktalarının bu alanlara yoğunlaşması da farklı bir avantaj oldu. İkitelli OSB Başkanlığı olarak kendi tapulu alanımızda bölgemizin ihtiyacını karşılayacak nitelikte bir projeyi hayata geçirmeye hazırlanıyoruz.”
Sözkonusu alan için 6 mimarlık grubunun proje hazırladığı çalışmaya önümüzdeki aylarda karar verilecek. Ancak projede olmazsa olmaz bazı noktalar da var. Tunalı, İkitelli OSB’de faaliyet yürüten firmaların ürünlerini teşhir edecekleri fuaye alanı, mütevazı ölçülerde bir meydan, bölgede eksikliği hissedilen en az 3-4 yıldızlı otel, kongre salonları, prestij ofisleri ile çarşı yapısının olacağı bir projeye yakın durduklarına dikkat çekiyor. Tunalı, şu bilgileri veriyor: “Mimarlık bürolarından gelen projeleri müteşebbis heyete sunduk. Teknik heyetlerin değerlendirmesi sonucunda karar kılınan projenin çalışmalarına başlayacağız. Proje 50 bin metrekare alan üzerinde yaklaşık 80 bin metrekare kapalı alanı kapsayacak. Daimi fuar alanı 7 gün açık olacak. Ayrıca projenin en önemli özelliği ise binanın tamamen yeşil bina sertifikasyonuna sahip olmasıdır.”

OSB projeyi özkaynakla hayata geçirecek
OSB’nin inşa edeceği sosyal tesis projesinin yaklaşık maliyetinin 80 milyon TL olması bekleniyor. Nihat Tunalı, projeyi kendilerinin hayata geçireceğini belirterek, kaynağın oluşturulması sürecini ise şöyle özetliyor: “Projenin maliyeti yüksek. OSB olarak bunu hazır bir para ile karşılayacak durumumuz yok. Kısmi olarak kredi kullanacağız. Ayrıca bölgemizde GSM operatörlerinin baz istasyonları var. Yaptırdığım çalışmaya göre OSB’mizde 117 tane baz istasyonu yer alıyor. Bu baz istasyonlarının 4562 sayılı OSB Kanununa göre bazı kurallara uyması gerekiyor. İlgili GSM operatörlere noterden ihtarname çektim. Kanuni olarak uymak zorunda oldukları zorunluluklara uymaz iseler sözkonusu baz istasyonlarını kapatabiliriz. OSB Yönetimi olarak GSM operatörlerinden kullanım payı almak istiyorum. 3 operatörden yaklaşık 50 milyon TL kullanım payı istedik.”

İkitelli’nin yüzü ticarete dönüyor
İkitelli’de dönüşüm kavramı aynı zamanda yer darlığı çeken üreticiler için yeni bir üretim alanının tahsis edilmesi anlamına da geliyor. Örneğin bölgede ağır sanayi olarak nitelendirilen dökümcülerin uzun zamandır İstanbul sınırları içerisinde tahsis edilecek bir alanda ihtisas OSB olarak faaliyet yürütme isteği bulunuyor.
Nihat Tunalı sadece dökümcüler için değil birçok üretici için böyle taleplerinin olduğunu, bölgede çok sayıda yer darlığı çeken firma bulunduğunu söylüyor. Tunalı’nın bu soruna çözümü şöyle: “Bölgedeki dökümcüler, İkitelli’deki yerinde teşhir ve pazarlamaya yönelebilir. Ama bazı kooperatiflerimizde üretim oturmuş durumda ve bu tür firmaların varlığını istediği zamana kadar sürdüreceğini düşünüyorum. Bu tür firmalar İkitelli ile gelişti ve gelişmeye devam edecektir.”
Bölge giderek cazibe merkezi haline geliyor ve bu durum beraberinde birçok ek talebi getiriyor. Tunalı, özellikle bölgenin arkasında kalan Başakşehir İlçesi’nin İkitelli OSB’nin vitrin değerini de yükselttiğini aktarıyor: “Bölgede giderek katma değeri yüksek ürünler üretilmekte ve bu durum da; daha gelişmiş bir telekomünikasyon altyapısı, yetişmiş işgücü temini, üniversiteler ile işbirliği, ölçü ve test laboratuvarları, model yapımı için ortak alanlar gibi farklı ihtiyaçları gündeme getirmektedir. Bu noktalarda yapılması gerekenlerle ilgili uzun vadeli planlarımız bulunmaktadır. Zaman içerisinde gerekli adımları atmayı planlamaktayız.”

Başakşehir Livinglab İkitelli’ye avantaj sağladı
Başakşehir Belediyesi Livinglab denilen, Türkiye’de bir ilk olan projeyi hayata geçirdi. OSB’nin bitişiğinde yer alan ‘Yaşam Laboratuvarı’nın varlığına bölgedeki gelişme açısından büyük önem verdiklerini belirten Nihat Tunalı, Teknoloji Merkezi’nin tamamen ücretsiz hizmet verdiğinin altını çiziyor.
Üniversitenin altyapısı tamam: Nihat Tunalı, 2013 ve 2014’te eğitim öğretim yılında açtıkları İkitelli Endüstri Meslek Lisesi’nin bölge ve Türkiye için örnek model olduğunu belirterek, 700 öğrenci ile başladıkları süreçte 15 bin öğrenci talebine ulaştıklarını açıkladı. Tunalı, 2014 ve 2015 eğitim–öğretime ek bina yatırımı ile girdiklerini ve 36 derslik 14 atölyelik ilavesiyle öğrenci kapasitesini artıracaklarını açıklıyor. Yeni yatırımla okulda 98 dersliğe ve 65 atölyeye ulaşılacak. Tunalı, “Şu anda 2 bin 500-3 bin öğrenci sayısına ulaşacağız. Bu okulun altyapısıyla üniversite yatırımını da planlarımız arasına aldık. Plan tadilini yaptık ve bakanlık onayladı. İkitelli OSB Meslek Yüksekokulu açarak eğitim sürecinde gelişimimizi sürdürüp örnek olmak istiyoruz” diye konuşuyor.
Tunalı, Başakşehir ilçesi sınırları içerisinde OSB sınırları dışında 30 bin metrekarelik bir alanın Büyükşehir tarafından imar planında üniversite olarak planlandığını aktararak sözkonusu alanı Büyükşehir’in tahsis etmesi sonucunda üniversite yatırımını hemen hayata geçireceklerini duyuruyor.
İkitelli’ye kreş: İkitelli’ye kreş kurulması çalışmaları da gündeme alındı. Kreş planlaması yaptıklarını kaydeden Tunalı, bakanlıktan planlamanın geçtiğini ve yine yer konusunda sıkıntı yaşadıklarını aktararak, “OSB sınırları içerisinde boş bir alanımız bulunmuyor. Yine Büyükşehir’in yer tahsisi yapması halinde tüm maliyetler OSB’ye ait olmak üzere kreş planımızı hayata geçirebiliriz” diyor.

Türkiye’nin en ucuz enerjisi: Nihat Tunalı başkanlığındaki İkitelli OSB Yönetimi’nin öncelikli projesini enerji oluşturuyordu. İlk aşamada elektrik yönetim birimini kuran OSB yönetimi, son teknoloji yatırımını da hayata geçirerek Türkiye’nin en uygun fiyatlı enerjisini kullanmaya başladı. Detayları Tunalı anlatıyor: “19 bin abonemiz var. Bölgedeki abonelerin sayaçlarının okunmasını elektriğin kesilmesi veya verilmesi işlemlerini bilgisayar ile merkezi olarak yapıyoruz. Bölgede 75 milyon kilovatsaat enerji tüketimimiz var. 58 enerji firmasından teklif aldık. Bunun sonucu en ucuz enerjiyi sağlıyor, yüzde 30 daha avantajlı sunuyoruz. Kendi enerjisini üreten OSB’lerden daha uygun enerji kullandırıyoruz.”
Bölgedeki havai hatların yer altına indirilmesi için çalıştıkları bilgisini veren Tunalı, yılsonunda tüm hatların yer atına indirilmiş olmasını hedeflediklerini paylaştı. İkitelli’de şu ana kadar 250 km yer altı kablosu döşendi.

Bölgede projeler tam gaz: OSB Yönetimi 2014’ün üçüncü çeyreğinde tehlikeli atık ara depolama istasyonunu hizmete sokmayı planlıyor. Çevre ile ilgili; özellikle bölgenin ağaçlandırılması çalışmaları 2014 yılında da sürdürülecek. Ayrıca; katılımcıların sanayi içinde iş streslerini bir an olsun unutabilecekleri ve kendilerini farklı bir ambiyansa sokacak bir park projesi de yer alıyor. Tunalı, yürütülecek projelere ilişkin şu bilgileri veriyor: “İstihdam konusu uzun zamandır üzerinde çalıştığımız bir konu, özellikle bölgemizin arkasında bulunan konutlar sayesinde beyaz yakalı olarak tabir edilen personel bulmak artık eskisinden çok kolay, ancak hala kalifiye ara elaman bulmakta tüm ülkede olduğu gibi biz de ciddi sıkıntı yaşıyoruz.”

İKİTELLİ OSB’NİN TARİHÇESİ
İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Tarihi Yarımada’daki gayri sıhhi şartlarda faaliyet gösteren küçük imalatçıların altyapısı tamamlanmış, uygun büyüklüklerde atölyelerde faaliyet göstermesini temin etmek maksadıyla tasarlanmış bir projedir. Proje sayesinde Tarihi Yarımada’da turizmin geliştirilmesi ve müteşebbisin faaliyetlerini daha rahat fiziki koşullarda gerçekleştirilmesi sağlanmaya çalışılmıştır. Bölge yeni ulaşım akslarıyla İstanbul’un en stratejik konumu haline gelmiştir. 3. Köprü yolu - TEM Otoyolu, Bölge’nin hemen yanı başındadır. Ayrıca 3. Havaalanına da yakın bir mesafededir.

İOSB PROFİL BİLGİLERİ:
- Toplam Kooperatif Sayısı: 37
- Faal Kooperatif Toplamı: 35
- Yapılaşması Devam eden Kooperatif: 2
- Toplam İşyeri Sayısı: 27.301
- İnşaatların Tamamlanma Oranı: yüzde 95
- Doluluk Oranı: yüzde 80
- Tam kapasite İstihdamı: 300 bin
- Brüt Arsa Alanı: 7 milyon metrekare
- Bölgenin Yüzölçümü: 700 hektar
- Kooperatiflerin Toplam İnşaat Alanı:
- 8 milyon metrekare
- Kooperatif Toplam Ortak Sayısı:18 bin 597 kişi
- Kooperatiflerin Öz Kaynaklarıyla Yaptığı Yatırım: 2 milyar dolar
- Yollar ve Altyapı İnşaatı için Devletin Katkısı: 8 milyon dolar
- Üretmesi Beklenen Katma Değer: 6 milyar dolar
- İOSB içi günlük Yolcu Hareketi: 227 bin 600 kişi
- İOSB içi günlük Eşya Hareketi: 50.000 ton
- Kent Bütünü İle Günlük Yolcu Hareketi: 658.866 kişi
- Kent Bütünü İle Günlük Eşya Hareketi:  63 bin 121 ton
- Enerji İhtiyacı: 250 mva
- Telefon Santralı: 100 bin abone
- Aydınlatma Şebekesi İhtiyacı: 30 kilometre
- Konut İhtiyacı: 75.000 konut
- Günlük İçme ve Kullanım Su İhtiyacı: 27.500 m3/gün
- Ana Arter Yolların Uzunluğu: 25 kilometre
- Yağmur Suyu Şebekesi: 18 kilometre
- Atık Su Şebekesi: 12.5 kilometre
- İçme Suyu Şebekesi: 20.8 kilometre
- Doğalgaz Şebekesi: 9 Km (çalışma devam ediyor)

Anahtar Kelimeler
KobiOSBİkitelli OSB
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×

banner227

banner223

banner216

banner229

İMES OSB Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Küçükay:...
Türkiye'nin 'yerli ve milli üretim’ hedefi doğrultusunda katmadeğerli yüksek teknoloji üretime...

Haberi Oku