banner341

20. Yılımızda Buradayız

Yayınlamaya 1999 yılı Ekim ayında başlayıp büyük bir emekle 20. yılına taşıdığımız KobiEfor Dergisi, ekonomi medya tarihimizin örnek profillerinden biri olmuş, imalatçı Türk KOBİ’lerinin son yirmi yıllık gelişim süreci ile bütünleşmiştir.
Üretimin, istihdamın, ihracatın, ülkemizin kalkınma ve büyümesinin temel gücü işletmelerimizin yüzde 99.8’ini oluşturan KOBİ’lerdir. Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) Gümrük Birliği’ne üyeliği ve Dünya Ticaret Örgütü’ne girişi bütün imalatçı KOBİ’lerimizin kâbusu olmuştu. Çünkü pazarları küresel rekabete açılıyor, güçlü yabancı rakiplere karşı rekabetçi olamıyor; yok olma riski altına girmiş bulunuyordu.
KobiEfor’un misyon ve vizyonunu, KOBİ’lerimizi ve girişimcilerimizi küresel pazarda rekabetçi kılacak ve bu yolda ortaya çıkacak sorunlarına çözüm üretecek bir ‘odak’ oluşturmak biçiminde belirledik. “Rekabetin Akıl Gücü” şiarıyla geleneksel KOBİ yapıları ile gelecek arasına bir yenilik köprüsü kurmayı üstlendik. KOBİ’lerin yüksek katmadeğerli ortaüst ve ileri teknoloji üretimiyle rekabetçi olabileceklerini vurguladık.
Girişimci ve öncü olabilecek KOBİ’ler ağırlıklı olarak Organize Sanayi Bölgeleri’ndeydi (OSB). OSB’lerdeki gelişimin ve dönüşümün izlenmesi ve desteklenmesini temel politikalarımızdan biri yaptık.
Dergimizin misyonunu masada belirlemedik; somut duruma ve ihtiyaca dayandırdık. Bu da Türkiye’nin AB aday üyeliği sürecine girmesi, ‘milli’ KOBİ’lerin küresel piyasalarda sağlam yer edinmiş AB KOBİ’leriyle yarışmak zorunda kalmalarıydı. AB ufkunun açılması KOBİ’lerimizi kaçınılmaz olarak teknolojik gelişme, inovasyon, Ar-Ge, Ür-Ge, girişimcilik, yenilikçilik, tasarım, kalite, verimlilik, kurumsallaşma, markalaşma süreçlerine yöneltiyordu. KobiEfor bu konuda öncülük etmeliydi.
KOBİ’lere ve girişimcilere öncülük, ekonomi magazin yayıncılığı ile yetinerek yapılamazdı. Bu nedenle KobiEfor, kendini klasik medya dünyasından ayrıştırma, KOBİ’lerin ve girişimcilerin yaşamsal gereksinimleri yönünde ihtisaslaşma, fark edilir olma ve markalaşma yolunu seçti. Çetin bir süreç olacaktı; kapsamlı ve anlamlı işbirliklerini, çözüm ortaklıklarını zorunlu kılıyordu.
Bu amaçla; TOBB, KOSGEB, TİM ve TOSYÖV ile işbirliği yaparak 20 yıl boyunca, kamu ve ekonomide özel kesimin KOBİ’lerle en yetkin düzeyde buluştuğu KOBİ Zirveleri’nin çözüm ortağı olduk; bir yıllık yol haritaları çizerek KOBİ’lerin önüne koyduk, uygulama süreçlerini içeriden izleyerek Dergimizin adını gelişim süreçleriyle bütünleştirdik.
Sanayi Teknoloji Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, TOSYÖV,  KOSGEB, TÜBİTAK, KGF, Kalkınma Ajansları, TPE, TSE, TÜRMOB, TİM, TESK, TOBB, illerdeki Sanayi ve Ticaret Odaları, Esnaf ve Sanatkar Odaları, İhracatçı Birlikleri, OSB Yönetimleri, Üniversiteler ve STK’lar ile işbirliği halinde, KOBİ’lerin ve girişimcilerin sorunları ve çözüm yolları temalı buluşmaları, illerimizin çoğunda tekraren gerçekleştirdik. Kamunun KOBİ’lere ve girişimcilere yönelik hizmet ve desteklerine ilişkin detaylı bilgiler, bu toplantılar aracılığıyla KOBİ’lere ulaştı.
KOBİ’lerin ve girişimcilerin AB yolunu aydınlatmamız gerekliydi; bilhassa bilişimi, dijital dönüşümü, her aşamadaki teknolojik gelişmeleri, KOBİ’lere ve girişimcilere tanıtmak, Türkiye’ye ilk kez açılan AB fonlarından azami ölçüde yararlanmalarını sağlamak önemliydi. Bu amaçla AB 6.-7. ÇP (Çerçeve Programları) ve Microsoft ‘Çözüm 2000’ (Bill Gates, bu projeyi dünyaya örnek KOBİ Projesi gösterdi) toplantılarını illerimizde gerçekleştirdik.
KOBİ’lerimizi ve girişimcilerimizi dış pazarlarla tanıştırma ve somut ilişkiye sokmak bakımından en etkin devlet katılımlarıyla Marmara Grubu Vakfı’nın organize ettiği 50-60 ülkeyi kapsayan Avrasya Ekonomi Zirveleri’nin aktif çözüm ortağı olduk. Türk KOBİ’leri ile seçilmiş hükümetlerin buluştuğu Zirve’ler içerisinde KobiEfor olarak, konuk ülkelerin cumhurbaşkanı, başbakanı ve bakanları düzeyinde en üst katılımlarıyla işadamlarımızı ve sanayicilerimizi buluşturan ülke toplantıları  düzenledik ve ihracatçı KOBİ’lerimize geniş bir ‘Avrasya ufku’ açmayı başardık.
Son 20 yılın dönüşüm sürecinde KOBİ’lerin baş sorunlarından biri de ‘finansmana erişim’ idi. Bu çok önemli konuyu KobiEfor olarak etkin olduğumuz tüm platformlarda öne çıkarmakla bir farkındalık inşa ettik. KOBİ’lerimizin finansal pastadan 2000 yılında aldıkları yüzde 5-6 payın 20 yıl sonra bugün yüzde 25-30 seviyelerine gelmiş olmasında KobiEfor Dergisi’nin önemli payı olduğu teslim edilmelidir.
Sanayi-üniversite işbirliklerinin gelişmesi, inovasyon ekosisteminin merkezi Teknoparklar, Teknoloji Transfer Ofisleri ve Ar-Ge Merkezleri hep gündemimizin en önemli konularından biriydi. Endüstriyel dönüşüm süreciyle ilgili gelişmelerde aydınlatan, uyaran ve yol gösteren olduk. Dijital dönüşümde Türkiye'nin kendi yol haritasını çizmesinde ve etkin olmasında gönüllü bir neferiz.
Ayrıca belirtilmeli; “Dijital KobiEfor” Türkiye’nin ilk dijital medya örneğidir; okunup, en çok kalınan; bir bilgi, haber ve bilimsel yorum hazinesidir. KobiEfor, “herkes için vizyoner Girişimci KOBİ okulu” diyebiliriz ve 20. yıldan sonra da buradayız.
Başta Dergi çalışanlarımız olmak üzere, işbirliği ve güçbirliği yaptığımız kamunun ve özel sektörün saygın kurum ve kuruluşlarına, destekleyen sponsorlarımıza ve reklam verenlerimize, motivasyonumuzun ve enerjimizin katalizörü olan değerli okurlarımıza ve tüm emeği geçenlere şükranlarımızı sunuyoruz. İyi ki varsınız… Sonsuz teşekkürler.

YORUM EKLE
YORUMLAR
Haluk Ünaldı
Haluk Ünaldı - 4 ay Önce

Yalçın Bey, tebrik ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum. Türkiye ekonomisine ışık tutuyorsunuz. Saygılarımla.

banner340

banner269

index