01.07.2022, 00:01 12653

Bölge Tarımına Yön Verecek Proje: Seracılık Mükemmelliyet Merkezi

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) Genel Sekreteri Doç.Dr. Mustafa Çöpoğlu, Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin başvuru sahibi olduğu, 5.7 milyon TL’sini MARKA’nın desteklediği 15.4 milyon TL bütçeli Seracılık Mükemmeliyet Merkezi projesini anlattı. Projeyle kurulan serada domates yetiştiriciliğine başlandı.
Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA), Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Yalova illerinden oluşan TR42 Doğu Marmara Bölgesi’nin sosyal ve ekonomik kalkınmasına yönelik çalışmalarına Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda devam etmektedir. Bölgemiz kuvvetli sanayi sektörü varlığı ve turizm potansiyelinin yanı sıra başta fındık, mısır, süs bitkileri, ayva, kivi, balkabağı, broiler (etlik piliç) gibi ürünlerde ülkemizin en önemli üretici bölgelerinden biri konumundadır. Bu doğrultuda bölgemizde yerel potansiyelin harekete geçirilerek tarım sektörünün altyapısının geliştirilmesi, yenilikçi teknolojik uygulamaların yaygınlaştırılması, tarımda verimliliğin artırılması ve bunlarla birlikte kırsal kalkınmaya da katkı sağlanması Ajansımızın üzerinde dikkatle çalıştığı ve özel destekler verdiği öncelikli alanlardandır.
Bu kapsamda tüm Türkiye’ye örnek olmasını ve bölgemizin tarımsal altyapısını güçlendirmesini hedeflediğimiz Seracılık Mükemmelliyet Merkezi projesini destekledik. Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin başvuru sahibi olduğu 5.7 milyon TL’si Ajans desteği olmak üzere 15.4 milyon TL bütçesi olan projeye, Sakarya Üniversitesi, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ve Gebze Teknik Üniversitesi ile birlikte TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi ve Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü de ortak oldu. Proje kapsamında Sakarya’nın Akyazı ilçesinde 27.000 m alan içine, jeotermal kaynaklı tam otomasyonda topraksız tarıma dayalı üretim için 25.000 m son teknoloji sera yapıldı. Tarımsal kapasitenin ve teknolojinin geliştirilmesine yönelik devlet politikaları ile uyumlu bir şekilde kurgulanan projenin maliyeti 30 milyon TL’yi bulurken, kurulan serada domates yetiştiriciliğine başlandı. Akyazı ilçesinde var olan jeotermal kaynaklar ısıtma sistemleri için kullanılırken, tam otomasyonlu iklimlendirme, sulama ve ilaçlama sistemleri ile son teknoloji yetiştirme metotları, toplama teknikleri ve ekipmanları serada kullanılmaktadır.
Seracılık Mükemmelliyet Merkezi’nde tarımsal üretimin yanı sıra topraksız tarım teknolojileri için gerekli araştırma ve uygulamaların yapılacağı, bitki besleme ve erkenci türlerin denenmesi gibi Ar-Ge faaliyetlerinin gerçekleştirileceği, üretici ve yatırımcıların ihtiyaç duyacağı tarımsal eğitimlerin düzenleneceği bir yapı kurgulanması amaçlanmıştır. Bu doğrultuda, proje ortağı olan üniversiteler ve araştırma merkezleri, ülkemiz tarımının önünü açacak çalışmaları kurulan tesiste deneme üretimi yaparak veya ürünlerinin uygulamalarını gerçekleştirerek hayata geçirebilecektir. Yerli sebze çeşitlerimizin topraksız tarıma dayalı örtü altı yetiştiriciliğinde uygulamalarının araştırılması, zirai ilaç kalıntısı olmayan bir üretim için biyolojik mücadele yöntemlerinin geliştirilmesi, bitki besin elementi kullanımında dışa bağımlılığı azaltmak için mikrobiyal gübre fomülasyonlarının geliştirilmesi ve bitki besi ortamı için biyouyumlu malzeme üretimi yapılması bu kapsamda planlanan öncelikli çalışmalardır.
Proje ile kurulan serada, hem üniversiteler ve araştırma merkezleri hem de büyükşehir belediyesi aracılığıyla öğrencilere, yatırımcılara ve seracılık yapan veya yapmak isteyen üreticilere üretim, dış ticaret, lojistik ve ekim-dikim-bakım, Ar-Ge konularında eğitim ve danışmanlık desteği verilmesi hedeflenmektedir. 28’i kadın 36 kişinin istihdam edildiği Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin işlettiği merkezde, 8 farklı domates çeşidinin üretilmesi, üretim verimliliğinin artırılması ile yılda 1.200 ton domates üretilmesi, 600 ton domates ihracatının yapılması hedeflenmektedir.
Yetiştirdiği ürünlerde çeşitliliği ve üretim verimliliği artışını sağlayacak olan Seracılık Mükemmelliyet Merkezi, bölgemizde, jeotermal kaynakların ve akıllı tarım uygulamaları/teknolojilerinin tarımda kullanılmasının yaygınlaşmasına; tarım arazilerinin azaldığı bir dünyada dikey tarım uygulamaları ile birlikte gittikçe önemi artan seracılık altyapısının güçlenmesine katkı sağlayarak, bölgemizin tarımsal ve kırsal kalkınmasına pozitif etki edecektir.

Yorumlar (0)