banner472

banner458

banner457

banner505

01.03.2022, 00:01 14863

Derince Kırsal Kalkınma Merkezi Projesi

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) Genel Sekreteri Doç.Dr. Mustafa Çöpoğlu, Derince ilçesindeki tarımsal potansiyelin üretime çevrilmesi ve tarımsal ürünlerin katmadeğerinin artırılarak çiftçilikle geçimini sağlayanların gelir düzeyinin yükseltilmesini amaçlayan Derince Kırsal Kalkınma Merkezi Projesi’ni anlattı.

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı tarafından 2021 yılında Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında başarılı bulunan projeler arasında Derince Belediyesi’nin Kırsal Kalkınma Merkezi Projesi de yer almaktadır. Projede Derince İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Aspir Derneği, Çenesuyu İnş. San. ve Tic. A.Ş. ile Derince Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Başkanlığı iştirakçi olarak görev almaktadır.
Projenin hayata geçirilmesindeki temel amaç, bölgenin sosyo-ekonomik yapısıyla ve ülkemizin tarım sektöründeki ihtiyaçlarıyla uyumlu olarak, Derince ilçesindeki tarımsal potansiyelin üretime çevrilmesi ve tarımsal ürünlerin katmadeğerinin artırılarak çiftçilikle geçimini sağlayanların gelir düzeyinin yükseltilmesi olarak belirlenmiştir. Proje ile ayrıca, üretim maliyetleri düşürülerek kar oranlarının artırılması, atıl tarım arazilerinin üretime ve ekonomiye kazandırılması, genç, kadın ve düşük gelir sahipleri başta olmak üzere istihdamın artırılması ve kırsaldan kente göçün azaltılması hedeflenmiştir.
Derince İlçesi, 142.849 kişilik nüfusu ve %7.31 nüfus payıyla Kocaeli ilinin altıncı büyük ilçesidir. 3.418 kilometrekarelik Kocaeli il sahası içerisinde yaklaşık olarak 196 kilometrekarelik bir alana sahip olan Derince’nin İstanbul’a olan coğrafi yakınlığı ilçeyi ulaşılabilirlik açısından ticari ve ekonomik anlamda oldukça avantajlı bir konuma taşımaktadır.
Derince ilçesinin 7 kırsal mahallesinde ise halkın büyük çoğunluğu geçimini tarım sektöründen sağlamaktadır. Tarım sektöründe yaşanan sorunlar, verimsizlik, genç nüfusun sektörden uzaklaşması gibi etmenler sebebi ile ilçenin kırsal kesimlerinde sosyo-ekonomik koşulların iyileştirilmesi önemli bir gereklilik haline gelmiştir. Temel geçim kaynaklarından birinin tarım sektörü olduğu bilinen ilçede; iyi bir tarım model uygulamasının kurulması ve ürünlerin sürdürülebilirliği sağlanarak katmadeğerlerinin artırılması diğer il ve ilçeler için de örnek teşkil ediyor olacaktır.
Proje faaliyetleri ile ilçede aspir yağı işleme ve süt işleme tesisleri ile mısır kurutma tesisinin kurulması planlanmaktadır. Bölgede aspir, mısır ve süt üretici çiftçilere kırsal kalkınmayı destekleyici ilgili tarımsal ürünlerin ekimi, bakımı ve hasadına ilişkin eğitimler verilecektir. Ayrıca, kurulacak olan kırsal kalkınma merkezi tesislerinde bölgede sosyal yardım alan işsiz genç ve kadınlar gibi dezavantajlı grupların da istihdamlarının sağlanması hedeflenmektedir.
Projenin bölgeye katkıları, öncelikli olarak ilçede üretim yapan çiftçilerin gelir düzeylerinin ve dolayısıyla yaşam memnuniyetlerinin artırılmasına yöneliktir. Kurulacak olan tesisler ile bir sonraki aşamada da komşu ilçelerde üretim yapan çiftçilere de hizmet verilebilmesi planlanmaktadır. Katmadeğeri bölgede üretilen diğer tahıl ürünlerine oranla oldukça yüksek olan aspir bitkisinin ilçede üretilmesi, komşu ilçelerde yaşayan 1.500’e yakın aktif çiftçiye de örnek teşkil ederek bu bitkinin daha geniş alanlarda yetiştirilmesine önayak olacaktır. Bu sayede sağlıklı ve ekonomik olarak değerli bir bitki olan aspirin ve dış pazarda oldukça aranan bir ürün olan aspir yağının ilçede üretilmesi sağlanacaktır.
Projenin tamamlanmasını takip eden üç yılın sonunda elde edilmesi beklenen sonuçlar arasında, ilçede çiftçilerin gelir kaynakları ve istihdam oranlarında artış yaşanması beklenmektedir. İlçenin kırsal mahallelerinden büyük şehirlere göç hızının yavaşlaması ve bölgenin tarımsal üretim miktar ve değerinde artış yaşanması da uzun vadeli projenin beklenen sonuçları arasında yer almaktadır.

Yorumlar (0)