banner472

banner458

banner457

2021’in parlayan yıldızları; Yeni nesil teknolojiler ve Yeşil Mutabakat

Pandemi ile değişen hayatımızda 2021’in yükselen trendleri; ‘yeni nesil teknolojiler’ ve Avrupa Yeşil Mutabakat hedeflerine uyum çerçevesinde ‘orman varlığını korumak ve geliştirmek’.

DESTEK-TEŞVİK 01.02.2021, 00:01 27.02.2021, 12:45
20780
2021’in parlayan yıldızları; Yeni nesil teknolojiler ve Yeşil Mutabakat

TÜBİTAK 1512 BİGG 2020-2 Çağrısı
Son başvuru tarihi: 31 Mart 2021
Girişimcilere 200 bin TL’ye kadar sermaye desteği. TÜBİTAK 1512 Teknogirişim Sermaye Desteği Programı’nın (BİGG) 2020-2 Çağrısı ilan edildi.
TÜBİTAK tarafından genç girişimcilerin iş fikirlerinin desteklendiği BİGG (Bireysel Genç Girişimci Desteği) Programı 2020-2 Çağrısında, iş fikri başvuruları 31 Mart 2021 tarihine kadar 63 Uygulayıcı Kuruluş tarafından alınacak. Girişimciler, 21 ilde BİGG başvurusu yapabilecek.
Uygulayıcı Kuruluşlar girişimcilerin iş fikirlerinin toplanması, değerlendirilmesi, seçilen iş fikirlerinin iş planına dönüştürülmesine yönelik eğitim, rehberlik, kuluçka vb. hizmetler ile iş fikirlerinin doğrulanması ve girişimcinin TÜBİTAK’a sunacağı iş planı önerilerinin onaylanması gibi faaliyetleri gerçekleştirecekler.
BiGG Uygulayıcı Kuruluşları kendi web sayfalarında ilan edecekleri duyuru ile altı tematik alanda iş fikri başvurularını kabul edecekler. 1. aşama başvuruları Uygulayıcı Kuruluşlar tarafından alınacak. Bu sene tematik alt alanlarında yapılan güncelleme ile başvuru yapılabilecek konular çeşitlendirildi.
Destek miktarı: Programın 2. Aşamasında girişimcilere 200 bin TL’ye kadar sermaye desteği sağlanacak.
Başvuru için: https://eteydeb.tubitak.gov.tr

KOBİ’lere IRASME Ağı 27. Çağrısı
Son başvuru tarihi: 31 Mart 2021
IRASME Ağı 27. Çağrısı ile KOBİ’lerin uluslararası Ar-Ge ve yenilik projeleri destekleniyor.
Almanya, Avusturya, Belçika (Flandre ve Valon Bölgeleri), Brezilya, Çek Cumhuriyeti, Kanada (Alberta Eyaleti), Lüksemburg, Rusya arasında özel sektör odaklı, ikili ve çok taraflı işbirliği için verilecek araştırma desteğinde tavan tutarı 2 milyon Euro. Çağrı 31 Mart 2021 tarihine kadar açık kalacak.
Amaç: IRASME Ağı’nın 27. çağrısı ile KOBİ’lerin (küçük ve orta ölçekli işletmelerin) dahil olduğu uluslararası araştırma, geliştirme ve yenilik projelerinin desteklenmesi amaçlanıyor.
Destek miktarı: Başarılı bulunan projelerde yer alan Türkiye’deki araştırma ekibi için TÜBİTAK tarafından proje süresi boyunca maksimum 2.000.000 TL (PTİ ve kurum hissesi hariç) araştırma desteği sağlanabilecek.
Proje süresi: Maksimum proje süresi 36 ay olabilmektedir.
Koşullar: Çağrıya ülkemizden yapılacak başvurularda sanayi-akademi işbirliği tercih nedeni olmakla beraber çağrı ortağı en az 2 ülkenin yer aldığı KOBİ-KOBİ işbirliği projeleri desteklenebilecek.
Başvurularda her ülkeden en az 1 KOBİ’nin yer alması gerekmektedir ve toplam proje bütçesinin en az yüzde 50’si özel sektör ortaklarına ayrılmalıdır.
Bilgi için: https://tubitak.gov.tr

TKDK IPARD II Programı Onuncu Başvuru Çağrı İlanı
Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ilgili kuruluşu olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) 7 Ocak 2021 tarihi itibariyle Onuncu Başvuru Çağrı İlanına çıktı. Bu ‘Başvuru Çağrı İlanı’ kapsamında Çevrimiçi (Online) Proje Başvuru Sisteminden ‘101-Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar’ için 16 Mart 2021 saat 18.00’e kadar ve ‘103-Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar’ için 23 Mart 2021 saat 18.00’e kadar başvurular kabul edilecek.
Başvurular için: Başvurular TKDK İl Koordinatörlüklerine yapılıyor (www.tkdk.gov.tr).
Tarımsal İşletmelerin Fizikî Varlıklarına Yönelik Yatırımlar’a (101) kimler başvurabilir?: Ulusal Çiftçi Kayıt Sistemi veya Ulusal Hayvan Kayıt Sistemine kayıtlı gerçek ve tüzel Kişiler başvuru yapabiliyor. Kamu tüzel kişilikleri ve kamu hissesi yüzde 25’ten fazla olan tüzel kişiler başvuru yapamıyor.
Desteklenen alanlar: Süt üretimi, kırmızı et, kanatlı eti, yumurta.
Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar’a (103) kimler başvurabilir?: Küçük ve orta ölçekli işletmeler. Üretici örgütleri veya üretici örgütlerin hakim ortak olduğu tüzel kişilikler. Başvuru yapacak KOBİ’ler KOSGEB’e kayıtlı olmalıdır.
Desteklenen alanlar: Süt ve süt ürünleri, kırmızı et ve et ürünleri, kanatlı et ve et ürünleri, su ürünleri, meyve ve sebze ürünleri.

Orman köylüsüne 250 milyon TL destek
Ormanların korunması, geliştirilmesi ve işletilmesi amacıyla orman köylüsünü sosyo-ekonomik projelerle destekleyen Orman Genel Müdürlüğü, ORKÖY projeleri kapsamında 2020 yılında 9 bin 248 aileye 250 milyon TL’lik destek verdi.
“2021 yılında 300 milyon TL destek”: Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, orman köylüsüne destek olunurken bir yandan da ülke ekonomisine katkı sağlandığını anlattı: “Ormancılık istatistiklerine göre bugün Türkiye’de yaklaşık 23 bin orman köyünde 7 milyon vatandaşımız yaşıyor. Türkiye’nin coğrafi yapısını göz önüne alarak ihtiyaç doğrultusunda orman köylülerimiz için yeni projeler geliştirmeye, onlara ek istihdam alanları sağlamaya çalışıyoruz. Orman köylülerimizin daha müreffeh şartlara ulaşmaları için gereken gayreti gösteriyoruz.
2021’de, sosyal nitelikli olarak güneş enerjisi ile su ısıtma sistemi, dam örtülüğü, dış cephe mantolama, pelet sobası, pelet sobalı kalorifer sistemi, ekonomik nitelikli olarak ise; motorlu testere ve koruyucu giyim malzemesi, tomruk çekme vinci (tambur), traktör, tomruk (kabuk) soyma makinesi, yükleyici-istifleyici aksamı, süt sığırcılığı, süt koyunculuğu, besi sığırcılığı, besi koyunculuğu, manda yetiştiriciliği, seracılık ve mikro kredi olmak üzere çeşitli proje türlerinde 240 milyonu kredi, 60 milyonu hibe olmak üzere toplamda 300 milyon TL destek vermeyi planlıyoruz.”
Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü, Orman ve Köy İlişkileri Dairesi Başkanlığı (ORKÖY) ile ormanların korunması, geliştirilmesi ve işletilmesi için orman köylüsünü sosyo-ekonomik projelerle destekleyerek, yaşam kalitesini iyileştirip, gelir seviyelerini artırarak ormanlar üzerindeki olumsuz baskıyı azaltmayı ve orman-halk ilişkilerini düzenleyerek ormanların sürdürülebilir yönetimini sağlamayı amaçlıyor.

ForestValue 2021 Yılı Çağrısı
Son başvuru tarihi: 13 Nisan 2021
ForestValue 2021 Yılı Çağrısı açıldı. ForestValue (Yenilikçi Orman Temelli Biyoekonomi), Avrupa’daki ormancılık sektöründe, yenilikçiliği artırmak ve kaynakları verimli kullanmayı desteklemek amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından Ufuk 2020 programı kapsamında desteklenen bir ERA-NET projesidir. ForestValue projesi kapsamında 19 Ocak 2021 tarihinde ortak bir çağrı açıldı.
Amaç: ForestValue 2021 yılı çağrısı, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına, Avrupa Yeşil Mutabakatının (European Green Deal) hedeflerine ve yaklaşan yeni Avrupa Birliği Orman Stratejisi’ne ulaşılmasına katkıda bulunmayı ve ayrıca ormanların ve orman kaynaklarının bütüncül bir şekilde kullanılmasını teşvik ederek biyo-temelli ekonominin gelişmesini amaçlıyor.
Orman temelli değer zincirinin tamamını kapsayan 2021 yılı çağrısının tematik alanları:
1) Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına katkıların en üst düzeye çıkarılabilmesi için ormanların sürdürülebilir ve çok işlevli kullanımı ve yönetimi/amenajmanı
2) Farklı bakış açılarıyla ahşap ile inşa
3) Orman biyokütlesinin kullanımında fayda, sinerji ve ödünleşim (trade-offs) analizleri.
Bilgi için: https://tubitak.gov.tr/tr
Çağrı metnine ve çağrı ile ilgili detaylı bilgiye https://forestvalue.org/joint-call-2021/ bağlantısı üzerinden ulaşılabiliyor.

Facebook’tan ‘Zor Zanaat’
Facebook, ‘Zor Zanaat’ ile Türkiye’deki zanaatkarların ve geleneksel sanatçıların dijitalleşmesine yardımcı olacak.
Facebook, yaptığı açıklamayla Türkiye’deki zanaatkarların ve geleneksel sanatçıların dijitalleşmelerine ve kendi platformları üzerinden ürünlerini satabilmelerine yardımcı olmak amacıyla bir eğitim programı başlattığını duyurdu. ‘Zor Zanaat’ sloganıyla hayata geçirilen programla Türkiye’nin dört bir yanından yaklaşık 50 ustaya ve sanatçıya dijital eğitimler verilerek Facebook platformları üzerinden sosyal medya varlıklarını oluşturmaları, işletmelerini büyütmeleri ve uluslararası pazarlara ulaşabilmeleri için destek sunulacak.
Amaç: Facebook’un Türkiye’nin zengin kültürünü ve geleneklerini yaşatmaya devam eden zanaatkarlara ve geleneksel sanatçılara destek olmanın yanı sıra pandeminin küçük işletmeler üzerinde yarattığı zorlukları azaltmak ve ülke ekonomisine katkıda bulunmak amacıyla başlattığı programa katılım ilk aşamada 50 usta ile sınırlı olsa da şirket ilerleyen dönemde eğitimlerden yararlanmak isteyen tüm zanaatkarlara ve geleneksel sanatçılara başvuru fırsatı sunmayı planlıyor.
Facebook Orta Doğu, Afrika ve Türkiye Bölge Başkan Yardımcısı Derya Matraş, hepsi birer küçük işletme sahibi olan ustalar ve geleneksel sanatçıların eğitime, dijital alanda rehberliğe ve sosyal bağlantıya ihtiyaç duyduklarını söyledi: “Biz de Facebook olarak hak ettiği değeri görmeyi bekleyen geleneksel sanatlarımızı ve zanaatlarımızı üç milyardan fazla insandan oluşan topluluğumuzla buluşturmayı en önemli misyonlarımızdan biri haline getirdik. Hayata geçirdiğimiz Zor Zanaat programımızla değerli ustalarımıza ve sanatçılarımıza işletmelerini büyütmeleri ve uluslararası pazarlara ulaşabilmeleri için platformlarımızdan nasıl yararlanabileceklerini anlatacak, sosyal medya varlıklarını oluşturmalarına yardım edecek ve kampanya desteği sunacağız. Önümüzdeki dönemde benzer projelerle ülkemizdeki insanların, toplulukların ve işletmelerin teknolojiyi ve platformlarımızı kullanarak başarılı olmaları için yatırımlarımıza devam edeceğiz.”
Bilgi için: Facebook’un KOBİ’lere yönelik sunduğu eğitim programlarıyla ilgili daha fazla bilgi için: https://istasyon.fb.com/tr/programlar/

Yorumlar (0)