banner402

banner345

banner453

banner374

AB’den teknoloji destekleri

AB UFUK 2020 ÇERÇEVE PROGRAMI: 6. ve 7. ÇP Programları’nın devamı niteliğinde olan “AB Horizan 2020 Çerçeve Programı” bilhassa teknoloji geliştirme ve inovasyon faaliyetlerine odaklanmış, proje temelli destekler sağlayan bir programdır. Aşağıda Program’ın alt başlığı olan programlar KobiEfor okurlarına tanıtılmaktadır:

DESTEK-TEŞVİK 01.01.2017, 08:43 31.12.2016, 12:41
10037
AB’den teknoloji destekleri

1- Gıda Güvenliği, Sürdürülebilir Tarım, Balıkçılık, Deniz, Denizcilik, İç Su Araştırmaları, Biyoekonomi
Son Başvuru Tarihi: Açıktır.
Tanım: Gıda Güvenliği, Sürdürülebilir Tarım, Denizcilik Araştırmaları ve Biyoekonomi alanı, AB Horizon 2020 Programı, Toplumsal Sorunlara Çözümler önceliği altında yeralan 6 alandan biridir.
Amaç: Gıda Güvenliği, Sürdürülebilir Tarım, Denizcilik Araştırmaları ve Biyoekonomi alanı, biyolojik kaynakların en iyi şekilde ve sürdürülebilir kullanılmasını hedeflemektedir. Alanın amaçları, güvenli ve kaliteli gıdanın yeterli miktarda tedarik edilebilmesi ve sürdürülebilir ve kaynak verimli birincil üretim sistemlerinin geliştirilmesidir.
Avrupa’da ve Dünya’da çevresel etkisi ve girdi oranı azaltılmış, daha fazla gıda ve diğer biyolojik ürünler üretebilen sistem ve süreçlerin geliştirilmesi gerekmektedir. Bu doğrultuda alanın çözüm üretmeyi amaçladığı konular yeterli ve güvenli gıda üretimi, birincil kaynakların sürdürülebilir kullanımı ve biyolojik-tabanlı sanayiye geçişin sağlanmasıdır. 
Bütçe: 3 milyar 851 milyon avro
Konu Başlıkları:
- Sürdürülebilir Tarım ve Ormancılık
- Güvenli Beslenme İçin Sürdürülebilir ve Rekabetçi Gıda-Tarım Sektörünün Oluşturulması
- Sucul Canlı Kaynaklarının Potansiyelinin Ortaya Çıkartılması


- Sürdürülebilir ve Rekabetçi Biyo-tabanlı Sanayiler


- Tüm Konu Başlıklarının Ortak Faaliyetleri


- Sürdürülebilir Gıda Güvenliği


- Mavi Büyüme: Okyanusların Potansiyelinin Ortaya Çıkarılması


- Atıklar


- Sağlığın ve Tedavinin Kişiselleştirilmesi.
Daha Fazla Bilgi İçin:
http://www.h2020.org.tr/tr/content/acik-cagrilar

2- Enerji Alanı
Son Başvuru Tarihi: Açıktır.
Tanım: Güvenilir, Temiz ve Verimli Enerji Alanı, AB Horizon 2020 Programı, Toplumsal Sorunlara Çözümler önceliği altında yer almaktadır.
Amaç: 7. Çerçeve Programı’nın devamı niteliğinde olan Enerji Alanı’nın amacı, güvenilir, düşük maliyetli, kamuoyu tarafından kabul görmüş, sürdürülebilir ve rekabetçi enerji sistemlerine geçiş yapmak ve fosil yakıtlara olan bağımlılığın azaltılması ile sınırlı kaynaklara erişim, artan enerji ihtiyacı ve iklim değişikliği gibi sorunlarla mücadele etmektir.
Bütçe: 5 milyar 500 milyon avro
Ana Konu Başlıkları:
- Yenilenebilir Elektrik Üretimi ve Isıtma/Soğutma
- Elektrik Ağları
- Enerji Depolama
- Sürdürülebilir Yakıtlar ve Alternatif Yakıtlar


- CO2 Yakalama ve Depolama


- Enerji Verimliliği
- Akıllı Şehirler
Daha Fazla Bilgi İçin:
http://www.h2020.org.tr/tr/content/acik-cagrilar

3- Bilgi ve İletişim Teknolojileri
Son Başvuru Tarihi:  Açıktır.
Tanım: Bilgi ve İletişim Teknolojileri (ICT) Alanı, AB Horizon 2020 Programı, Endüstriyel Liderlik ve Rekabetçilik alt programı altında Kolaylaştırıcı ve Endüstriyel Teknolojiler altında yer almaktadır.
Amaç: Pazara yakın ürünler oluşturulması hedeflenmektedir. Araştırma ortaklıkları da program kapsamında teşvik edilmektedir.
Bütçe: 8 milyar avro
Ana Konu Başlıkları:
- Yeni Nesil Bileşenler ve Sistemler
- İleri Hesaplama
- Geleceğin İnterneti
- İçerik Teknolojileri ve Bilgi Yönetimi


- Robotik


- Mikro ve Nano Elektronik, Fotonik


- Yatay Alanlar-Nesnelerin İnterneti, İnsan Odaklı Dijital Çağ, Bilgi Güvenliği, Siber Güvenlik
- İnovasyon Faaliyetleri-Sermayeye Erişim,

Yenilikçilik ve Girişimcilik Desteği, Açık ve Yıkıcı Yenilik Planı
- Geleceğin Fabrikaları-FoF (Factory of The Future)


- AB-Brezilya Araştırma ve Geliştirme İşbirliği-İleri Siber Altyapılar
- AB-Japonya Araştırma ve Geliştirme İşbirliği-Haberleşme Ağları
Daha Fazla Bilgi İçin:
http://www.h2020.org.tr/tr/content/acik-cagrilar

4- Nanoteknoloji, İleri Malzemeler İleri İmalat ve İşleme Teknolojileri Alanı
Son Başvuru Tarihi:  Açıktır.
Tanım: NMP Alanı, AB Horizon 2020 Programı, Endüstriyel Liderlik ve Rekabetçilik önceliği altında Kolaylaştırıcı ve Endüstriyel Teknolojileri altında yer alan Nanoteknoloji, İleri Malzemeler, İleri İmalat ve İşleme Teknolojileri’nden oluşmaktadır. 
Amaç:  6. ve 7. Çerçeve Programı’nın devamı niteliğinde olan NMP Alanı, endüstride liderliğin sağlanması ve rekabetçiliğin arttırılması, araştırma ve yenilikçiliğin desteklenmesini öngörmektedir. Bu girişimin anahtar araçları, NMP Alanı içerisindeki kolaylaştırıcı ve endüstriyel teknolojilerde desteklerin arttırılması ve AB genelinde firmalara yenilik konusunda destek verilmesidir. Komisyon, AB’nin Nanoteknolojiler, İleri Malzemeler, İleri İmalat ve İşleme Teknolojileri alanlarında dünya lideri olmasını hedeflemektedir.
Bütçe: 3 milyar 500 milyon avro

5- Biyoteknoloji Alanı
Son Başvuru Tarihi:  Açıktır.
Tanım: Biyoteknoloji Alanı, AB Horizon 2020 Programı, Endüstriyel Liderlik ve Rekabetçilik önceliği altında Kolaylaştırıcı ve Endüstriyel Teknolojileri altında yer alan 6 alandan biridir.
Amaç: Biyoteknoloji alanının amacı, yenilikçi, rekabetçi ve sürdürülebilir ürünler ve süreçler geliştirmek ve tarım, gıda, sağlık ve kimya sektörlerine yenilikçilik etmeni olarak katkı sağlamaktır.
Güçlü bilimsel, teknolojik ve yenilikçi bir biyoteknoloji Avrupa’nın sanayisini geliştirecek ve bu anahtar teknolojide öncü konuma getirecektir. Bunun yanısıra biyoteknolojik uygulamaların getirebileceği potansiyel tehlikelerin de risk değerlendirmesi ve yönetimi ile bertaraf edilmesi planlanmaktadır. Alanın önem vereceği konular sanayide de yüksek payı olan biyo-kimyasallar ve biyo-tabanlı ürünler ve gelecek vadeden yeni biyo-sistemler oluşturulması ve deniz biyoteknolojisi gibi konulardır.  
Bütçe: 3 milyar 500 milyon avro
Konu Başlıkları:
- Gelecek İçin En İleri Biyoteknolojik Uygulamalar
- Rekabetçi ve Sürdürülebilir Biyoteknoloji


- Temelli Endüstriyel Süreçler


- Yenilikçi ve Rekabetçi Platform Teknolojiler
Daha Fazla Bilgi İçin:
http://www.h2020.org.tr/tr/content/acik-cagrilar

6- KOBI'lerde Yenilikçilik
Son Başvuru Tarihi:  Açıktır.
Tanım: KOBİ’lerde Yenilikçilik Alanı, AB Horizon 2020 Programı, Endüstriyel Liderlik ve Rekabetçilik önceliği altında yer almaktadır. 
Amaç:  7. Çerçeve Programı’nda KOBİ/KOBİ Birliklerinin ihtiyacı olan Ar-Ge’nin, Ar-Ge sağlayıcısı olarak tanımladığımız üniversite, araştırma merkezi ve Ar-Ge yapabilme kapasitesi olan büyük sanayi kuruluşu ve KOBİ’ler tarafından sağlanması esasına dayalı bir alan olan KOBİ’ler Yararına Araştırmalar Alanı, Horizon 2020 Programı’nda yerini yeni bir KOBİ Programı’na bırakmaktadır.
Yeni KOBİ Programı ile birlikte KOBİ’lerin inovasyon potansiyelinin geliştirilmesine destek verilerek yeni fikirlerin hızlı ve etkin bir şekilde pazara aktarılması amaçlanmakta ve uzun vadede ise Avrupa’nın endüstriyel rekabetçiliğinin artması, ekonomik büyüme ve istihdam olanaklarının artırılması amaçlanmaktadır.
Bütçe: 619 milyon avro
Yeni KOBİ Programı’nın özellikleri:
- Sadece KOBİ’lerin katılımına açık olacaktır.
- Her sektörden inovatif KOBİ’lerin Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerine destek verilecektir.


- Horizon 2020 Endüstriyel Liderlik ve Rekabetçilik bileşeni alanı altında yer alan teknolojik alanları ve Toplumsal Sorunlarla Mücadele bileşeni altında yer alan alanlara vurgu yapmak koşulu ile konu bağımsızdır.


- Konsorsiyum oluşturma zorunluluğu yoktur. Tek bir KOBİ’nin de başvuru yapmasına olanak sağlamaktadır.


- Sadece en iyi ve yenilikçi fikirlerin destekleneceği rekabet yoğun bir program olacaktır.
Yeni KOBİ Programı, KOBİ’lerin katılımını artıracak şekilde basitleştirilerek üç aşamalı bir yapıya kavuşturulmuştur:

7- Yeni ve Gelişen Teknolojiler
Son Başvuru Tarihi: Konu bağımsız, sürekli açık çağrı.
Tanım: Yeni ve Gelişen Teknolojiler (FET) Alanı, AB Horizon 2020 Programı, Bilimsel Mükemmeliyet alt programı altında yer almaktadır.
Amaç: 6. ve 7. Çerçeve Programları içerisinde Bilgi ve İletişim Teknolojileri Alanı altında yeralan FET, özellikle 7.ÇP’de elde edilen başarı gözönüne alınarak H2020 Programı içerisinde bağımsız bir alan olarak tanımlanmış ve BİT dışında diğer alanların katkısına da açılarak, multidisipliner çalışmalar hedeflenmiştir.
Faaliyet Alanları:
- FET Open: Yeni ve sarsıcı teknolojiler keşfetmek amacıyla konu kısıtından uzak bilimsel ve teknolojik araştırmalar desteklenecektir. Gelecek vaat eden yeni alanların tespiti ve gelişimlerinin sürdürülebilirliği hedeflenmiştir.
- FET Proactive: Gelişmekte olan alanlar özelinde konu güdümlü araştırmalar desteklenecektir.   


- FET Flagships: Küresel problemlerin çözümü için büyük ölçekli, disiplinlerarası ve bilimsel araştırmalar desteklenecektir. Bilimde liderlik ve mükemmeliyet için uluslararası geniş işbirliklerinin desteklendiği bu alan ile ulusal programlar ve AB programlarının tamamlayıcı olarak kullanılması ile bilim ve teknolojinin, toplum ve ekonomi üzerinde dönüştürücü etkisini arttırmak hedeflenmiştir.
Bütçe: 2 milyar 696 milyon avro

8- EuroNanoMed III (ERA-NET on NanoMedicine) projesi
Son Başvuru Tarihi: 16 Ocak 2017.
Tanım: Ufuk 2020 alt alanlarından “Nanoteknoloji, İleri Malzemeler, İleri İmalat ve İşleme Teknolojileri” kapsamında desteklenmekte olan ve TÜBİTAK’ın da ortak olarak yer aldığı bir projedir.
Projede, nanotıp alanındaki yenilikçi yaklaşımları içeren translasyonel araştırma projelerinin desteklenmesi ve devlet kuruluşları ile özel kuruluşlardaki araştırma grupları arasında uluslararası işbirliklerinin sağlanması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda 2017 yılında çıkılan ilk çağrının konusu ‘Avrupa Nanotıp Yenilikçi Araştırma & Teknoloji Geliştirme Projeleri’ olarak belirlenmiştir.
Çağrı kapsamındaki projelerin multidisipliner yapıda oluşturulması ve translasyonel araştırmaları içermesi gerekmektedir. Proje başvuruları aşağıdaki konulardan en az birisiyle ilgili olmalıdır:
- Yenileyici tıp
- Tanı bilim 


- Hedeflendirilmiş taşıma sistemleri
Projeler Teknoloji Hazırlık Seviyelerinden (TRL) 3-6 arasında yer almalıdır. Bununla birlikte uygulanabilirlik açısından ve çağrıya uyumlu olarak, proje süresi boyunca en fazla 2 TRL seviyesinin gerçekleştirilmesi için gereken çalışmalar önerilmelidir.
Not: KOBİ’lerin katılımı teşvik edilmektedir.
Başvuru (online olarak): 
ardeb.pbs.tubitak.gov.tr.
Detaylı Bilgi İçin: http://www.euronanomed.net/joint-calls/8th-joint-call-2017-2/ 
Ortak Arama: http://www.etp-nanomedicine.eu/public/nanomedmap/ 

9- Gıda Alanı 2017
Proje Konuları: Ufuk 2020 Programı Gıda Güvenliği, Sürdürülebilir Tarım ve Ormancılık, Deniz ve Denizcilik ve İçsu Araştırmaları ve Biyoekonomi (SC2) alanıdır.
Çağrısı içinde 4 ana başlık altında toplanmış olup, bu başlıklar aşağıdaki gibidir:
1- Sürdürülebilir Gıda Güvenliği (Sustainable Food Security-SFS): Daha dayanıklı ve kaynak verimli değer zincirlerinin oluşturulması, çevre ve iklime karşı duyarlı birincil üretim sistemlerinin geliştirilmesi, rekabetçi gıda endüstrisinin oluşturulması, herkes için sağlıklı ve güvenli gıda ve beslenmenin sağlanması, Avrupa Birliği ile Afrika ve Çin'in gıda ve beslenme alanlarında ortaklıklar geliştirmesi amaçlanmaktadır. Bütçesi:  280.6 milyon avro'dur.
2- Mavi Büyüme (Blue Growth-BG): Gelişen mavi büyüme faaliyetleri için inovasyonu destekleme, okyanus ve deniz sağlığını insan sağlığı ile bağdaştırma, kutup araştırmaları yapma ve  Akdeniz deniz tabanının değerlendirmek amaçlanmıştır. Bütçesi; 48.4 milyon avro'dur.
3- Kırsal Kalkınma (Rural Renaissence-RUR): Yasal ve idari işlemlere yeni yaklaşımlar getirme, yeni değer zincirleri ve iş modelleri oluşturma ve inovasyon ve yeteneği geliştirme konularına odaklanılması amaçlanmıştır. Bütçesi; 61 milyon avro'dur.
4- Sürdürülebilir Ürün ve Hizmetler için Biyo-tabanlı İnovasyon (Bio-based Innovation for sustainable goods and services-BB): Biyo-tabanlı ürün ve servisler için sürdürülebilir biyokütle tedariği güvence altına alma ve geleceğin biyo-tabanlı pazarını oluşturmak amaçlanmıştır. Bütçesi; 26.5 milyon avro'dur.
Not:  SC2 alanı dahilinde, KOBİ Aracı (SME Instrument) ve İnovasyona Hızlı Erişim (Fast Track to Innovation) araçları ile de proje başvurusu yapmak mümkündür.
Ufuk 2020 Gıda Alanı'nın 2017 yılına yönelik çağrısında proje sunmak için son tarih 14 Şubat 2017'dir.
Daha Fazla Bilgi İçin:
http://www.h2020.org.tr/tr/content/acik-cagrilar

Verimlilik Proje Ödülleri
Son Başvuru Tarihi: 9 Ocak 2017
Amaç: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı “Verimlilik Proje Ödülleri” KOBİ’lerin verimlilik artırıcı projelerini teşvik amacıyla veriliyor.
Ödüle Başvurabilecek Projeler:
- İşletmenin sunduğu ürün veya hizmetlerin kalitesini iyileştirmeye yönelik projeler.
- İş süreçlerinin performanslarını arttırmaya yönelik projeler
- Hammadde, malzeme, enerji, sermaye ve insan kaynaklarının verimliliğini arttırmaya yönelik projeler


- İşletmenin karlılığını arttırmaya veya maliyetlerini azaltmaya yönelik projeler
- Çalışma yaşamının kalitesini iyileştirmeye yönelik projeler
Ödül Başvuru Koşulları:
- Başvurular proje yürütücüsü işletmeler tarafından yapılır.
- Projenin tamamlandığı tarih ile son başvuru tarihi arasındaki süre bir yılı geçemez.
- Bir işletme en fazla üç proje ile başvurabilir.


Başvuru:
E-posta: verimlilikodulleri@sanayi.gov.tr

Yorumlar (0)
29°
açık
Namaz Vakti 01 Ağustos 2021
İmsak 04:05
Güneş 05:51
Öğle 13:16
İkindi 17:10
Akşam 20:30
Yatsı 22:08
banner366