banner472

banner488

banner480

banner458

banner457

banner493

AHİLER KALKINMA AJANSI

2019 Yılı İmalat Sanayiinde Verimlilik ve Kurumsallaşma Mali Destek Programı

DESTEK-TEŞVİK 01.11.2019, 08:00 21.11.2019, 10:56
9617
AHİLER KALKINMA AJANSI

Son Başvuru Tarihi: 22 Kasım 2019 Saat: 17:00
Taahhütnamenin Son Teslim Tarihi 29 Kasım 2019 Saat: 17:00
Programın Amacı: Bölgede imalat sanayiinde rekabet kapasitesini yükseltmek amacıyla kurumsallaşmanın sağlanması ve sürdürülebilir büyümeye katkı sağlamak için yenilikçi ve çevreci yaklaşımlarla verimliliğin artırılması.
Program Öncelikleri:
1. İmalat sanayiinde kaynak, hammadde, işgücü verimliliğini artırmaya ve yüksek katmadeğerli ürün üretimine yönelik modern üretim tekniklerinin kullanımının yaygınlaştırılması.
2. Mevcut üretim zincirlerinde bertaraf edilen atıkların çevreci ve yenilikçi yaklaşımlarla ekonomiye geri kazandırılması.

Zorunlu Faaliyet
Enerji Verimliliği Danışmanlığı
Yalın Üretim Danışmanlığı
Aile/Ortaklık/İşletme Anayasasının Oluşturulmasına Dair Danışmanlık
Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) Danışmanlığı
Atık Yönetimi Danışmanlığı
Pazarlama ve Satış Danışmanlığı (e-ticaret, dış ticaret vs.)
Küresel Tedarik Zinciri Danışmanlığı (KTZ)

Başvuru sahipleri bu faaliyetlerden en az birini eklemek ve bütçede belirtmek zorundadır. Zorunlu danışmanlık faaliyeti içermeyen proje teklifleri ön inceleme aşamasında elenecektir.
Programın Toplam Bütçesi: 21.000.000,00 TL
Proje Başına Mali Destek Tutarı:
Asgari: 150.000,00 TL
Azami: 1.000.000,00 TL

İmalat Sanayiinde Verimlilik ve Kurumsallaşma Mali Destek Programı Proje
Başına Mali Destek Oranı:
Asgari: Yüzde 20
Azami: Yüzde 50
Proje Süresi Asgari: 9 ay
Azami: 12 ay
Uygun Başvuru Sahipleri: KOBİ tanımına uyan işletmeler.
Bilgi İçin: https://ahika.gov.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI
2019 Yılı proje teklif çağrıları
Ankara Kalkınma Ajansı iki teklif çağrısı yayınladı:
1- İleri Teknolojili Ürün Ticarileştirme Programı
Son Başvuru Tarihi: İnternet Üzerinden (KAYS-PFD)
Son Başvuru Tarihi: 22 Kasım 2019 Saat: 23:50

Taahhütname Son Teslim Tarihi: 29 Kasım 2019 Saat: 17:00
Uygun Başvuru Sahipleri: İşletmeler (Mali Destek Programı son başvuru tarihinden en fazla 10 yıl önce kurulmuş ve teknoloji olgunluk düzeyi (TRL) 6 ve üzeri olan mikro ve küçük işletmeler)
Toplam Bütçe: 10.000.000 TL
Destek Tutarı:
Asgari: 150.000 TL
Azami: 500.000 TL
Destek Oranı: Yüzde 25-yüzde 50
Bilgi İçin: www.ankaraka.org.tr ı 2019-yili-proje-teklif-cagrisi_4557

2- Kırsalda Ekonomik Faaliyetlerin Çeşitlendirilmesi Mali Destek Programı.
Başvuru: İnternet Üzerinden (KAYS-PFD)
Son Başvuru Tarihi: 29 Kasım 2019 Saat: 23:50
Taahhütname Son Teslim Tarihi: 6 Aralık 2019 Saat: 17:00
Amaç: Kırsalda yenilikçi uygulamaların üretim ve ticarileşme süreçlerine entegrasyonu.
Toplam Bütçe: 8.000.000 TL
Destek Tutarı:
Asgari: 100.000 TL
Azami: 1.000.000 TL
Destek Oranı: Yüzde 25-yüzde 50
Bilgi İçin: www.ankaraka.org.tr ı 2019-yili-proje-teklif-cagrisi_4557

GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI (Balıkesir, Çanakkale)
Stratejik Yapılanma Mali Destek Programı

Son Başvuru Tarihi: 6 Aralık 2019
Genel Amaç: Bölgede sanayi ve teknoloji alanlarında üretim ile istihdamı doğrudan etkileyecek yenilikçi ve stratejik altyapı yatırımlarının gerçekleştirilmesi.
Özel Amaç: Mevcut ve yeni kurulacak fiziksel sanayi unsurlarının altyapılarının iyileştirilmesi; çatı kuruluşların etkinliğinin artırılmasıyla işletmelerin kurumsal yönetim ve yenilikçi üretim kapasitesini artırmaya yönelik ortak çalışmaların gerçekleştirilmesi.
Programın Öncelikleri:
Öncelik 1: Çatı kuruluşların koordinasyonunda işletmelerin kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi.
Öncelik 2: Çatı kuruluşların etkinliğinin artırılmasına yönelik sürdürülebilir altyapıların oluşturulması.
Programın Toplam Bütçesi: 5.000.000 TL
Proje Başına Destek Miktarları:
Asgari Destek Tutarı: 200.000 TL
Azami Destek Tutarı: 500.000 TL
Asgari Destek Oranı: Yüzde 25
Azami Destek Oranı: Yüzde 75
Proje Süresi: Azami proje süresi: 24 ay
Başvurabilenler:
• Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları.
• Organize Sanayi Bölgeleri.
• Küçük Sanayi Siteleri.
• Teknokentler, teknoparklar.
• Özel sektöre yönelik faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları.
Bilgi İçin: https://www.gmka.gov.tr

ERA-NET SMART ENERGY SYSTEMS
2019 “Enerji Depolama Çözümleri” Çağrısı
Son Başvuru Tarihi:
12 Kasım 2019

Amaç: ERA-Net Smart Energy Systems’in enerji depolama çözümleri konulu 2019 yılı çağrısı, bütünleşik enerji depolama sistemlerinin geliştirilmesine ve bu alandaki tanımlanmış zorluklara cevap veren çözümlere odaklanmıştır.
Kapsam: Çağrı ile elektriksel, elektrokimyasal, malzeme, ısıl ve mekanik depolama gibi alanlarda kısa veya uzun süreli enerji depolama için sürdürülebilir, bütünleşik enerji depolama çözümlerinin geliştirilmesine katkı sağlayan projelerin desteklenmesi hedeflenmektedir.
Bilgi: Çağrıya başvuracak olanların 12 Kasım 2019, 14:00’e kadar ERA-Net Smart Energy Systems web sayfasından (http://www.eranet-smartenergysystems.eu) zorunlu ilgi kaydı (compulsory registration of interest) yapması gerekmektedir.

Yorumlar (0)