banner402

banner345

banner403

banner374

banner440

banner441

Bakanlık'tan beynimize yatırımlar

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yaratıcı ve yenilikçi faaliyetleri teşvik için uygulamakta olduğu destek programlarından 4’ünü yayınlıyoruz.

DESTEK-TEŞVİK 01.05.2014, 07:32 01.05.2014, 07:32
7537
Bakanlık'tan beynimize yatırımlar

1- Teknogirişim Sermayesi Desteği
Amaç:
Programı; yüksek eğitimli ve nitelikli gençlerin teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini katma değer ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürebilmelerinin desteklenmesi, izlenmesi, sonuçlandırılması ve sonuçların değerlendirilmesini kapsar.
Yararlanıcılar: Programdan sadece, kriterlere uygun Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları yararlanır.
Koşul: Girişimci, tek bir iş fikri ile gerçek kişi olarak başvuru yapar, tüzel kişilikler başvuramaz. Girişimci, tek bir iş fikri ile başvurabilir.
Destek Süresi: 12 ay olup, süreç Bakanlık ile girişimci arasında sözleşme imzası ile başlar.
Destek Miktarı: Azami destek miktarı 100.000 TL’dir.
Destek Oranı: Destek, ön ödemeli ve yüzde 100 hibe şeklindedir. Ödemeler 2 taksitte; ilk taksit sözleşme imzasından sonra, ikinci taksit ise ilk denetimden sonra ödenir.

Desteklenen Giderler:
- Makina, donanım, yazılım ve yayın giderleri,
- Sarf malzemesi giderleri,
- Personel giderleri,
- Hizmet alımı ve danışmanlık giderleri,
- Genel işletme giderleri.

Detaylı Bilgi İçin:
http://sagm.sanayi.gov.tr/ServiceDetails.aspx?dataID=217
Başvuru İçin: Programa https://biltek.sanayi.gov.tr adresindeki Ar-Ge web portalı üzerinden e-devlet şifresiyle başvuru yapılır.

2- SAN-TEZ Programı
Amaç:
Sanayi Tezleri (SAN-TEZ) Programı, sanayimizin önemli bir kısmını oluşturan KOBİ’lerimizin Ar-Ge ve Teknoloji kültürü kazanmaları ve sorunlarını üniversitede üretilen bilgi birikimini kullanarak, üniversitelerimizle işbirliği içinde çözme alışkanlığı edinmelerini sağlamak, üniversitelerde ticarileşebilir ürüne yönelik çalışma yürüten akademisyenlerin bu çalışmalarını katma değere dönüştürmelerine olanak sağlamaktır.
Kapsam: KOBİ ile işbirliği halinde; yeni ürün ve/veya üretim yöntemi geliştirilmesi, mevcut üründe ve/veya üretim yönteminde yenilik yapılması amacıyla sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda belirlenecek yüksek lisans ve/veya doktora tez çalışmaları desteklenmektedir.
Destek Oranı: Desteklenmesine karar verilen SAN-TEZ projesinin toplam bütçesinin yüzde 75’i teminatsız ve hibe olarak karşılanır. Toplam proje bedelinin yüzde 25’ini proje ortağı kuruluş dönemler halinde öder.
Başvuru: SAN-TEZ proje başvuruları yılda iki defa kabul edilmektedir. Son başvuru tarihleri her yılın Mart ve Ağustos aylarının 15’idir.

Detaylı Bilgi İçin:
http://sagm.sanayi.gov.tr/ServiceDetails.aspx?dataID=108

3- Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı
Amaç:
Bakanlıkça  Program kapsamında KOBİ’lere makine teçhizatı, kredi faizi ve işletme desteği olmak üzere 3 başlıkta destek verilecek 
Destek Miktarı:
Küçük Ölçek İşletmelere:
5 milyon TL
Orta Ölçek İşletmelere:    4 milyon TL
Büyük Ölçek İşletmelere: 2 milyon TL

Destek Oranı:
- Makine, teçhizat ve ekipman alımında ithalat bedelinin yüzde 40’ına kadar.
- Bir yıllık kira bedelinin yüzde 75’ine kadar.
- Enerji harcamalarının yüzde 75’ine kadar.
- Bir yıl çalıştırılan personel için brüt asgari ücretin yüzde 75’ine kadar.

4- Teknolojik Ürün Tanıtım ve Pazarlama Destek Programı
Amaç:
Sanayinin uluslararası pazarlarda rekabet gücünün artırılarak daha dinamik bir yapıya kavuşturulmasını temin etmek amacıyla, Ar-Ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan teknolojik ürünlerin veya prototiplerin tanıtımı ve pazarlanması için ülkemizde yerleşik kuruluşlara destek verilmesi amaçlanmaktadır.
Kapsam: Program kapsamında, yurt içinde yerleşik kuruluşların; kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlar tarafından desteklenen Ar-Ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan teknolojik ürünlerin veya prototiplerin yurt içi ve yurt dışında tanıtımı ve pazarlanmasına yönelik faaliyetler desteklenir.

Destek kapsamına giren projeler şunlardır:
- SAN-TEZ Projeleri
- Teknogirişim Sermayesi Desteği Projeleri
- TÜBİTAK, TEYDEP  Projeleri
- TÜBİTAK, Girişimcilik Aşamalı Destek Programı
- TÜBİTAK, Öncelikli Alanlar Ar-Ge Programı
- KOSGEB, Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel

Uygulama Destek Programı
- TTGV, Ar-Ge Proje Destekleri
- Bor Araştırma Enstitüsü BOREN Projeleri
- AB Destekli Ar-Ge Projeleri
- Diğer Kamu Destekli Ar-Ge Projeleri

Destek Tutarı:
a) Yurt Dışı Tanıtım ve Pazarlama: 50.000 TL
b) Yurt İçi Tanıtım ve Pazarlama: 25.000 TL

Bakanlıkça hibe olarak karşılanır.

Detaylı Bilgi İçin:
http://sagm.sanayi.gov.tr/ServiceDetails.aspx?dataID=355

5- Teknoloji Geliştirme Bölgeleri
Amaç:
Üniversiteler, araştırma kurum ve kuruluşları ile üretim sektörleri arasında işbirliği sağlanarak; ülke sanayinin uluslararası rekabet edebilir ve ihracata yönelik bir yapıya kavuşturulması amacıyla teknolojik bilgi üretilmesi,  üründe ve üretim yöntemlerinde yenilik geliştirilmesi, ürün kalitesinin veya standardının yükseltilmesi, verimliliğin artırılması, üretim maliyetlerinin düşürülmesi, teknolojik bilginin ticarileştirilmesi, teknoloji yoğun yatırım ve girişimciliği desteklemek, araştırmacı ve vasıflı kişilere iş imkanı yaratmak, teknoloji transferine katkıda bulunmaktır.

Avantajlar:
a) Teknoloji Geliştirme Bölgesinde faaliyet gösteren kuruluşlara şu avantajlar sağlanır:
- Yazılım ve Ar-Ge faaliyetlerinden elde edilen kazancın 2023 yılı sonuna kadar gelir ve kurumlar vergisinden muafiyeti
- Çalışan-çalıştırılan yazılımcı ve Ar-Ge personel ücretlerinin 2023’e kadar her tür vergiden muafiyeti
- Bölgede çalışan araştırmacı, yazılımcı ve Ar-Ge personel ücretlerine ilişkin 5 yıl süre ile SSK işveren payının yüzde 50 muafiyeti
- Bölgede üretilen yazılımlar için KDV muafiyeti

b) Üniversite ve kamu kuruluşları personeli istihdamı için sağlanan avantajlar:
- Çalıştıkları kuruluşların izni ile sürekli veya yarı-zamanlı olarak çalışma hakkı
- Öğretim elemanlarının gelirlerinin üniversite döner sermaye kapsamı dışında tutulması
- Öğretim elemanlarının yaptıkları araştırmaların sonuçlarını ticarileştirmek amacı ile şirket kurabilme, kurulu bir şirkete ortak olabilme ve/veya bu şirketlerin yönetiminde görev alabilme hakkı

Detaylı Bilgi İçin:
http://sagm.sanayi.gov.tr/ServiceDetails.aspx?dataID=107

Yorumlar (0)
16°
açık
Namaz Vakti 10 Mayıs 2021
İmsak 04:01
Güneş 05:45
Öğle 13:06
İkindi 16:59
Akşam 20:17
Yatsı 21:53
banner366