banner472

banner458

banner457

Çalışma hayatında sosyal diyaloğun artırılması

Çalışma hayatında sosyal diyaloğun artırılması

DESTEK-TEŞVİK 01.10.2016, 08:42 01.10.2016, 14:15
15404
Çalışma hayatında sosyal diyaloğun artırılması
Son Başvuru Tarihi: 10 Ekim 2016
Saat: 17:00‘dır.
Başvuru Yeri: Merkezi Finans ve İhale Birimi
Amaç: Türkiye’de sosyal diyaloğun daha iyi işlemesi ve tüm kesimler arasında sosyal diyalog hakkında farkındalığın artırılması için “sosyal ortaklar” (çalışan ve işverenler) ve ilgili tüm paydaşların kapasitesinin artırılması
Yürütücü Kuruluşlar: Merkezi Finans ve İhale Birimi ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Kimler Başvurabilir: AB, Türkiye veya diğer IPA ülkelerinde kurulmuş tüzel kişiliği haiz, kar amacı gütmeyen çalışan ve işveren kuruluşları
Hibe Programının Toplam Bütçesi: 1.000.000 avro
Asgari ve Azami Hibe Tutarlar: 20.000-100.000 avro
Eşfinansman Zorunluluğu: yüzde10-yüzde 50
Proje Uygulama Süresi: 6-12 ay
Eş-Başvuran Zorunluluğu:  (Türkiye’de kurulmuş eş-başvuranlar için Türkiye’de kurulmuş eş-başvuranlarla birlikte başvurma zorunluluğu bulunmaktadır.)
Bilgi İçin: http://www.cfcu.gov.tr http://www.csgb.gov.tr https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome

SERHAT KALKINMA AJANSI (Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır)
Doğrudan Faaliyet Desteği Programı
Son Başvuru Tarihi: 30 Aralık 2016
Amaç: Doğrudan Faaliyet Destek (DFD) Programı’nın amacı; TRA2 Düzey 2 Bölgesi’nde Anayasa’ya, kanunlara, genel hukuk kurallarına uygun olarak, ulusal plan ve programlar çerçevesinde bölgesel gelişme planları ve programlarının uygulama kapasitesini geliştirmek, yerel ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlamaya yönelik stratejik araştırma, planlama ve fizibilite çalışmalarına mali destek sağlamaktır.
Yararlanıcılar: Valilikler, kaymakamlıklar, Bölge il ve ilçe müdürlükleri, bakanlıklara bağlı kurum ve kuruluşlar ile enstitüler, yerel yönetimler, fakülte-yüksekokul-enstitüler, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve kar amacı gütmeyen kooperatifler.
Bilgi ve Başvuru İçin: http://www.serka.gov.tr/

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI (Adana, Mersin)
Doğrudan Faaliyet Desteği ve Teknik Destek Programı
1- Doğrudan Faaliyet Desteği (DFD)  Programı
Son Başvuru Tarihi:
23 Aralık 2016
Amaç: Rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanmak, bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesinde acil tedbirler almak, bölgede sosyal ve ekonomik açıdan kritik öneme sahip araştırma ve planlama çalışmaları yapmak, bölgenin yenilikçilik ve girişimcilik kapasitesini geliştirmeye yönelik olarak; iş geliştirme merkezleri, teknoloji geliştirme merkezleri, teknoparklar gibi kuruluşların ve bunların tesislerinin kurulması amacıyla yapılacak fizibilite benzeri ön çalışmalar gibi bölge için önemli olabilecek stratejik eylemleri başlatmak ve gerçekleştirmek ve büyük hacimli yatırım kararlarına kısa vadede etki edilmesi ve yönlendirilmesine katkı sağlayacak faaliyetleri desteklemek.
Yararlanıcılar: Yerel yönetimler, üniversiteler, diğer kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, organize sanayi bölgeleri, küçük sanayi siteleri, teknoparklar, teknoloji geliştirme bölgeleri, endüstri bölgeleri, birlikler ve kar amacı gütmeyen kooperatifler
Bütçe: 750 bin TL
Bir Faaliyete Asgari Destek: 25 bin TL
Bir Faaliyete Azami Destek: 90 bin TL
Bilgi ve Başvuru İçin:  http://www.cka.org.tr/
2- Teknik Destek Programı
Son Başvuru Tarihi:
23 Aralık 2016
Amaç: Bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına katkı sağlamak.
Kapsam: Eğitim verme, program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama, geçici uzman personel görevlendirme, danışmanlık sağlama, lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma.
Bütçe: 500 bin TL
Bir Faaliyete Destek: 15 bin TL
Azami Süre: 1 ay
Bilgi ve Başvuru İçin: http://www.cka.org.tr/

KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI (Kastamonu, Çankırı, Sinop) Teknik Destek Programı
Son Başvuru Tarihi:
31 Ekim 2016
Amaç: Eğitim verme, program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama, danışmanlık sağlama ve uluslararası ilişkiler kurma gibi kurumsal nitelikli ve kapasite geliştirici faaliyetlere verilen destekleri kapsamaktadır.
Yararlanıcılar: Kar amacı gütmeyen kuruluşlar.
Bütçe: 350.000 TL
Bilgi ve Başvuru İçin: http://www.kuzka.org.tr/

FIRAT KALKINMA AJANSI (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli)
Son Başvuru Tarihi:
30 Aralık 2016
Amaç: Bölgedeki kurum ve kuruluşların, bölgesel kalkınma için önem arz eden çalışmalarında eksikliğini duydukları teknik alanlara yönelik uzman desteği sağlamak.
Bütçe: 200.000 TL
Tek Faaliyete Destek: KDV dahil 10.000 TL
Bilgi ve Başvuru İçin: http://fka.gov.tr/

ANKARA KALKINMA AJANSI (Ankara) 2016 Yılı Teknik Destek Programı
Son Başvuru Tarihleri :
Elektronik Başvuru:
14 Aralık 2016 Saat: 23.50
Başvuru Dosyası Teslimi: 21 Aralık 2016
Saat: 17.00
Amaç: Ankara Kalkınma Ajansı Ankara’daki yerel aktörlerin kurumsal kapasitelerini arttırıcı çalışmalarına destek sağlayacaktır.
Toplam Bütçe: 500.000 TL
Bilgi ve Başvuru İçin: http://www.ankaraka.org.tr

KARACADAĞ KALKINMA AJANSI (Diyarbakır, Şanlıurfa) 2016 Yılı Teknik Destek Programı
Son Başvuru Tarihi:
30 Aralık 2016
Amaç: Bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına destek sağlamaktır.
Toplam Bütçe: 200.000 TL
Azami Destek Tutarı: 15.000TL
Bilgi ve Başvuru İçin: http://www.karacadag.org.tr/

TÜBİTAK
British Council Katip Çelebi–Newton Fonu, İkili İşbirliği Çağrısı
Çağrı Kapanış Tarihi: 
31 Ekim 2016
TÜBİTAK ve British Council İkili İşbirliği, "Katip Çelebi-Newton Fonu" çerçevesinde Türkiye ile Birleşik Krallık (İngiltere, Galler, İskoçya, Kuzey İrlanda) arasında bilim, teknoloji ve yenilik alanlarında işbirliğinin geliştirilmesini desteklemek amacıyla oluşturulmuş bir programdır. Bu bağlamda iki ülkenin ortaklaşa açtığı çağrılardan sürdürülebilir araştırma ve yenilik ortaklıklarının kurulması beklenmektedir.
İşbirliği Araştırma Alanları:
- Bilgi ve İletişim Teknolojileri
- Enerji Verimliliği Teknolojileri
- Sağlık Teknolojileri
- Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Yeni Yaklaşımlar ve Yöntemler
- Öğretmen Eğitimi ve Öğrenme Sonuçları
- Ekonomik Gelişim, Aile Çalışmaları, Kentsel Çalışmalar ve Birlikte Yaşam Araştırmaları
- Optik, Fotonik, Lazer, Yarı İletken Teknolojileri
- Çevre Yönetimi ve Politikası
Destek Miktarı: Bütçe üst limitleri Türkiye’den başvuran araştırmacılar için TÜBİTAK tarafından proje başına sosyal bilimler alanında 360.000 TL, diğer ortak araştırma alanlarında 720.000 TL olarak belirlenmiştir.
Yeni Ortak Başvuru Sistemi:  Türkiye ve Birleşik Krallık’taki işbirliği tarafı araştırmacılarının http://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/adresinde bulunan ve İngilizce dilindeki Ortak Başvuru Formu’nu 31 Ekim 2016 tarihine kadar birlikte doldurmaları ve diğer başvuru adımlarını tamamlayıp, ıslak imza ile imzalı olarak iletilmesi gereken belgeleri en geç 14 Kasım 2016 tarihine kadar TÜBİTAK’a ulaşacak şekilde posta ile iletmeleri gerekmektedir. Hali hazırda, başvuru sistemine yalnızca TÜBİTAK, ARBİS sistemine kayıtlı araştırmacılar erişebilmektedir. Bu nedenle başvuru formunu ve (hem Türk araştırmacılar hem de Birleşik Krallık araştırmacıları için) istenilen ek belgeleri Türkiye’deki araştırmacının sisteme yüklemesi gerekmektedir.
Bilgi ve Başvuru İçin: http://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/

Yorumlar (0)