banner472

banner458

banner457

Destek / Teşvik

COSME Teklif Çağrısı: Turizm Sektöründeki KOBİ’lere

DESTEK-TEŞVİK 01.09.2019, 07:46 30.09.2019, 09:06
16040
Destek / Teşvik

Son başvuru tarihi: 24 Ekim 2019 olarak belirlenmiştir.
Sürdürülebilir Turizmin Geliştirilmesinin ve Turizm Sektöründeki KOBİ’lerin Kapasitelerinin Uluslararası İşbirliği İle Artırılması Çağrısı, yayımlandı.
Amaç: Çağrı kapsamında turizm işletmelerinin iş ortamının geliştirilmesi için;
* Geliştirilmiş sosyo-ekonomik ve piyasa zekâsı ve iyi uygulamaların değişimi,
* Avrupa’nın uluslararası turizm fırsatlarının görünürlüğünün çeşitlendirilmesi ve artırılması,
* Uluslararası işbirliği ve bilgi transferi ile turizm işletmelerinin kapasitelerinin geliştirilmesini hedeflemektedir.
Destek miktarı: 5-7 arasında projeye azami 1 milyon avro tutarında ve yüzde 75 oranında hibe desteği verilecektir; ortaklıkların en az 3 farklı ülkeden ve 60 KOBİ’den oluşması beklenmektedir.
Başvurular ve ortak arama süreçleri Avrupa Komisyonu’nun ilgili web sayfasından yapılmaktadır.
Bilgi ve başvuru: cosme.kosgeb.gov.tr/

Mevlana Kalkınma Ajansı (Konya, Karaman)
Endüstriyel Yetkinlik Desteği
Son başvuru tarihi: 14 Ekim 2019
Program: Kobilerde Kurumsallaşma ve Endüstriyel Yetkinliğin Geliştirilmesi Mali Destek Programı.
Amaç: Gelişme potansiyeli gösteren alanlarda ithal ikame üretiminin artırılması, savunma ve silah sanayisinin geliştirilmesi ve bölge içi gelişmişlik farkının azaltılması ile bölgede endüstriyel yetkinliğin geliştirilmesine katkı sağlanmasıdır.
Öncelikler:
1. Bölgede yapılan çalışmalar sonucunda “ara malı” üretimine yönelik olarak, belirlenen ürünlerin desteklenmesi.
2. Gelişme ana odaklarından Konya il merkezi ve ilçelerinde “savunma ve silah” sanayinde endüstriyel yetkinliğin geliştirilmesi.
3. Bölge içi gelişmişlik farklarının azaltılması.
Program Bütçesi: 30.000.000 TL
Destek dağılımı
Öncelik 1 için: 10.000.000 TL
Öncelik 2 için: 10.000.000 TL
Öncelik 3 için: 10.000.000 TL
Destek Miktarı
Asgari destek: 400.000 TL
Azami destek: 2.000.000 TL
Destek oranı: %20-%50
Bilgi ve başvuru: www.mevka.org.tr/Page.asp?Dil=0&pid=2611

Yeşil Teknoloji Projelerine Destek
Son Başvuru tarihi: 31 Ekim 2019
Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV), Yeşil Teknoloji Projeleri (YETEP) desteği ile sanayi kuruluşları tarafından iklim dostu teknolojiler, temiz üretim teknolojileri ve enerji verimliliği, yenilenebilir enerji ve diğer enerji teknolojileri alanlarında gerçekleştirilen uygulama projelerine geri ödemeli finansman desteği sağlamaktadır.
Bilgi için: https://www.ttgv.org.tr/

Akıllı, Temiz ve Entegre Ulaşım Alanına Destek
Avrupa Komisyonu tarafından, Büyümeye Yönelik Ulaşım (havacılık, denizyolu ulaşımı, ulaşım emniyeti, şehir içi ulaşım, lojistik, altyapı, sosyo-ekonomik ve davranışsal araştırmalar, mavi büyüme), Otonom Karayolu Araçları, Çevre Dostu Araçlar (hibrit ve elektrikli araçlar) çağrıları kapsamında gerçekleştirilecek Ar-Ge ve inovasyon projelerine yaklaşık olarak 296 milyon Avro hibe verilmesi planlanmaktadır.
Bilgi için: https://www.ab.gov.tr/avrupa-komisyonu_

GEOTHERMICA JEOTERMAL ENERJİ AR-GE PROJELERİNE DESTEK
Proje ön başvurusu: 13 Eylül 2019
Proje önerisi: 31 Ocak 2020 tarihinde kapanacaktır.
Avrupa Birliği Ufuk 2020 Programı kapsamında, TÜBİTAK’ın da katıldığı bir proje olan GEOTHERMICA, Avrupa ülkeleri arasında jeotermal enerji ile ilgili sanayinin yürüttüğü çalışmalarda araştırma ve geliştirme ortaklıklarının kurulması ve jeotermal enerji ile ilgili sanayi uygulamalarının arttırılması amacıyla oluşturulmuştur. GEOTHERMICA kapsamında, jeotermal enerji alanında, Ar-Ge projelerinin destekleneceği uluslararası bir çağrı açılmıştır. Türkiye’de yerleşik sermaye şirketlerinin başvurabileceği çağrı süreci, proje ön başvurusu ve proje önerisi olmak üzere 2 adımlı bir prosedürdür.
Bilgi için: www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/18842/geothermica_cagri_metni.pdf

GEF KÜÇÜK DESTEK PROGRAMI SGP PROJE ÇAĞRISI
Yeni dönem için başvuru tarihi: 8 Kasım 2019.
GEF/SGP biyoçeşitlilik koruma, iklim değişikliğiyle mücadele, toprak bozunumu ve sürdürülebilir orman yönetimi odak alanlarında geliştirilen projelere destek olan GEF Küçük Destek Programı Türkiye uygulama projeleri için maksimum 50 bin USD, toplantı/çalıştay veya yayın desteği için maksimum 10 bin USD ve proje geliştirme desteği için maksimum 5 bin USD destek sunuyor.
Bilgi için: https://ab-ilan.com ı Proje, Hibe ve Fonları3 Temmuz 2019 tarihinde yeni 2020 çağrılarının da eklendiği 2018-2020 Sağlık Alanı Çalışma Programı resmi olarak Avrupa Komisyonu web sitesinde yayınlanmıştır.
Bilgi için: https://ufuk2020.org.tr/tr/tematik-alanlar/enerjiÇağrının kapanış tarihi:15 Ocak 2020
Ufuk2020 Enerji Alanı Çalışma Programı altında yer alan “Enerji Dönüşümündeki Binalar” ve “Tüketiciler için Akıllı ve Temiz Enerji” alanlarında 120 milyon Avro bütçeli çağrılar açılmıştır. Söz konusu çağrıların altında 18 farklı konu başlığında projeler desteklenecek olup, “Enerji Dönüşümündeki Binalar” konusu yeni bir odakla ele alınmıştır. Aynı zamanda, kamu otoritelerini destekleme ve tüketicilerin enerji dönüşümüne aktif katılımını sağlamanın yanı sıra dijital ve akıllı teknolojilere ve enerji verimliliğine yönelik yenilikçi finansman alanları desteklenmeye devam edecektir.
Bilgi için: https://ufuk2020.org.tr/tr/tematik-alanlar/enerji

Yorumlar (0)