banner472

banner488

banner480

banner458

banner457

banner493

Destek-Teşvik

Kurumların destek ve teşvik programları

DESTEK-TEŞVİK 01.05.2015, 08:44 09.05.2015, 13:26
9300
Destek-Teşvik
KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI (Kastamonu, Çankırı, Sinop)

İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı (İKAP2)
(KAYS) Son Başvuru Tarihi:    29 Mayıs 2015
Projelerin matbu teslimi:     5 Haziran 2015
Programın Genel Amacı: TR82 Bölgesi’nin ekonomik potansiyelinin değere dönüştürülmesi ve sosyal refahın arttırılması.
Programın Özel Amacı: TR82 Bölgesi’nde faaliyet gösteren işletmelerin rekabet güçlerinin arttırılması.

Programın Öncelikleri:
1- Modernizasyon, komple yeni ve ilave yatırım.
2- Tasarım, yenilikçilik, markalaşma, pazarlama, Ar-Ge, ürün/hizmet/pazar çeşitlendirme, verimlilik.
3- İmalat Sanayii ve Yenilenebilir Enerji
4- Kültür ve Turizm
5- Eğitim, Sağlık ve Sosyal Hizmetler

Destekler:
Program bütçesi:         12.000.000 TL
Asgari Destek: 75.000 TL
Azami Destek: 500.000 TL
Destek Oranı: Asgari %25, azami %50

Süre: Azami 12 ay
Uygun Başvuru Sahipleri: TR82 Bölgesi’nde faaliyet gösteren Ticaret Odası, Sanayi Odası veya  Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı KOBİ statüsündeki işletmeler.

‘III. İş Fikri Yarışması’

Son Başvuru Tarihi:
29 Mayıs 2015
Gazi Teknoloji Transfer Ofisi tarafından, Halk Bankası ana sponsorluğuyla ‘III. İş Fikri Yarışması’ düzenlenmektedir.
Amaç: Yarışmanın temel amacı, teknolojik ve yenilikçi bir iş fikri olan genç girişimcileri, bu iş fikirlerini hayata geçirmelerine yardımcı olacak mali destek ve ortam sağlayarak teşvik etmektir. Kazanan projelere verilecek desteklerle teknoloji tabanlı yenilikçi bir iş kurulması hedeflenmektedir.
Yararlanıcılar: Yarışmaya, herhangi bir lisans, yüksek lisans veya doktora öğrencileri ile lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden birini ön başvuru tarihinden en çok dört yıl önce almış kişiler başvurabilmektedir.

Destekler: Yarışma büyük ödülü 80.000 TL, ikincilik ödülü 40.000 TL, üçüncülük ödülü 20.000 TL’dir. Bunun yanısıra finalist ekipler, girişimcilik eğitimi, teknoparkta ücretsiz ofis alanı tahsisi, Ar-Ge desteklerinden yararlanmaya yönelik destekler, fikri mülkiyet desteği, koçluk desteği gibi birçok imkana kavuşacaktır.

Başvuru: GAZİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ
Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi A Blok ANKARA
e-mail: info@gazitto.com
Tel: +90 312 202 89 23-29-32-33-34 -  +90 312 202 26 28

TÜBİTAK 1601 Programı 2015 Yılı 3. Çağrı

Son Başvuru Tarihi:
18 Mayıs 2015

Amaç: Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik Destek Programı kapsamında KOBİ'lere stratejik teknoloji ve ürün yönetimi, ileri mühendislik ile tasarım, iş geliştirme ve teknoloji tabanlı başlangıç firmalarına özel alanlarda mentorluk hizmeti verecek kişilerden oluşan nitelikli mentor havuzunun geliştirilmesi amacı ile yeni bir çağrıya çıkılmıştır.

Hedef: Bu çağrı ile seçilecek uygulayıcı kuruluşların, TÜBİTAK mentor havuzunda yer alan mentor adaylarına eğitim vermeleri hedeflenmektedir.  

Öncelikler: Her uygulayıcı kuruluş aşağıda belirtilen alanlardan en fazla ikisinde eğitim verecek şekilde başvurabilir.
- Stratejik teknoloji/ürün yönetimi mentorluğu
- İleri mühendislik ile tasarım mentorluğu
- İş geliştirme mentorluğu
- Teknoloji tabanlı başlangıç firmalarına yönelik mentorluk.

Mentor Eğitim Programı:
a- Temel mentorluk kavramları (mentor tanımı, mentor-firma ilişkileri ve etik kurallar, mevcut durum analizi, mentorluk tecrübe paylaşımı vb.),
b- Temel mentorluk kavramlarının yukarıda belirtilen alanlarda uygulanması; konularını içermesi beklenmektedir.

Başvuru: TÜBİTAK mentor havuzunda yeralmak isteyen kişilerin http://kobimentor.tubitak.gov.tr adresinde yeralan formu doldurarak başvuru yapmaları gerekmektedir.

Not: Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri başvuruda bulunabilir. Başvuru yapacak şirketlerin veya işbirliği yaptığı kuruluşların mentorluk deneyimine sahip olması gerekmektedir.

İTKİB Kumaş Tasarım Yarışması

Son Başvuru Tarihi: 
29 Mayıs 2015
İstanbul Teksil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri (İTKİB) geleneksel kumaş tasarım yarışmasının 10.’sunu başlattı

Yararlanıcılar: Türkiye Cumhuriyeti sınırları dahilinde veya yurtdışında okuyan T.C. vatandaşları veya K.K.T.C vatandaşı, 35 yaşını aşmamış, Türk moda çevresinde tanınan bir isim    veya marka olmayıp, adına kayıtlı ticari firması, markası olmayan ve ticari sponsoru bulunmayan,  en az lise mezunu olan herkes.
Koşullar: Katılımcılar    yarışmaya dokuma, örme, baskı ve dokusuz yüzeyler olmak üzere dört üretim tekniğinden  en fazla  ikisiyle    katılabilirler. Çalışmaların Fikri            Sınai Hakları’nın belgelenmiş olması gerekir.

Örnekler: 30x30 veya  50x50  ölçülerinde ve  6 adet örnek ve prototip baskıları
Bilgi için: www.kumastasarimyarismasi.com ve www.itkib.org.tr

Başvuru: İTKİB Fuarlar Şubesi Çobançeşme Sanayi Cad. Dış Ticaret Kompleksi B Blok 34196 YENİBOSNA-İST.

Yorumlar (0)