banner402

banner468

banner457

banner458

banner345

Destek-Teşvik

TÜBİTAK-ARDEB 1003 Programı kapsamında 40 yeni çağrı

DESTEK-TEŞVİK 01.06.2018, 08:36 04.06.2018, 12:07
8059
Destek-Teşvik

Son Başvuru Tarihi: 22 Haziran 2018
Bu destek programının amacı, Ulusal Bilim Teknoloji ve Yenilik Stratejisi çerçevesinde belirlenecek öncelikli alanlarda sonuç odaklı, izlenebilir hedefleri olan, ilgili bilim/teknoloji alanlarının dinamiklerini gözeten ve yurt içinde yapılan Ar-Ge projelerini desteklemek ve bu projeler arasında eşgüdüm sağlamaktır. 1003 programı kapsamında yapılacak proje başvuruları için iki aşamalı başvuru sistemi uygulanacaktır.

Açılan çağrı başlıkları ile ilgili bilgiler aşağıda yer almaktadır:
- 1003-BIT-AKAY-2018-1 Türkçe Arayüz ve Destek Sistemleri
- 1003-BIT-BBIL-2018-1 Performans Artırmaya Yönelik Araştırmalar
- 1003-BIT-BGUV-2018-1 Elektronik Hizmetlerde Güvenlik
- 1003-BIT-EOGR-2018-1 Yenilikçi, İnteraktif Eğitim Teknolojileri
- 1003-BIT-GNBT-2018-1 Genişbant Haberleşme Ağları için Veri İşleme Teknolojileri
- 1003-BIT-GOMS-2018-1 Gömülü Yazılımlar
- 1003-BIT-KNTM-2018-1 İleri Araştırmalar
- 1003-BIT-MNOE-2018-1 Minyatür MEMS Anten Dizileri
- 1003-BIT-ROME-2018-1 İleri Düzey Robotik Araştırmalar
- 1003-MAK-OTOM-2018-1 İleri Kontrol Sistem Tasarımları
- 1003-MAK-ROME-2018-1 Robot Tasarımı ve Mimarisi
- 1003-OTO-BTRY-2018-1 Şarj Ekosistemi Teknolojileri
- 1003-SAB-BMED-2018-1 Üç Boyutlu Biyo-Yazıcı Teknolojileri
- 1003-ENE-BORT-2018-1 Yeni Bor Ürünlerinin, Üretim Teknolojilerinin Geliştirilmesi ve Kullanım Alanlarının Yaygınlaştırılması
- 1003-ENE-GUNS-2018-1 Yeni Nesil Güneş Hücre Sistemleri
- 1003-ENE-HPIL-2018-1 Hidrojen Değer Zinciri
- 1003-ENE-KOMR-2018-1 Kömür, Biyokütle ve Atık Teknolojileri
- 1003-ENE-YENI-2018-1 Biyoenerji
- 1003-HVU-UCAK-2018-1 Havacılık ve Uzay Sektörüne Yönelik Yenilikçi İmalat Teknolojilerinin Geliştirilmesi
- 1003-OTO-BTRY-2018-2 Uzun Menzilli Araç Batarya Yapı ve Sistemleri Geliştirilmesi
- 1003-OTO-MALZ-2018-1 Enerji ve Maliyet Etkin Alternatif Malzeme Teknolojilerine Yönelik Araştırmalar
- 1003-BIT-GRFN-2018-1 Grafen ve Grafen Benzeri İki Boyutlu Malzemeler
- 1003-ENE-NKLR-2018-1 Nükleer Güvenlik
- 1003-SAB-ASIT-2018-1 Kanser Aşısı
- 1003-SAB-HZMT-2018-1 Biyoistatistik
- 1003-SAB-ILAC-2018-1 Yenileyici Hücre Tedavi Ürünleri Geliştirilmesi
- 1003-SAB-KLNK-2018-1 Rejeneratif Tıp Alanında Klinik Araştırmalar
- 1003-SAB-TANI-2018-1 Yenilikçi Tanı Kitleri
- 1003-SAB-TTIP-2018-1 Kardiyovasküler Hastalıklar
- 1003-SAB-TTIP-2018-2 Nadir Hastalıklar
- 1003-SBB-AILE-2018-1 Boşanma
- 1003-SBB-AILE-2018-2 Aile İçi Şiddet
- 1003-SBB-EGTM-2018-1 Eğitimde Yenilikçi Teknolojiler
- 1003-SBB-EGTM-2018-2 Öğretmen Niteliğinin Geliştirilmesi Yoluyla Eğitim Kalitesinin İyileştirilmesi
- 1003-SBB-EKBY-2018-1 Enerjide Dışa Bağımlılığın Azaltılması
- 1003-SBB-EKBY-2018-2 Beşeri Sermaye ve Ekonomik Büyüme İlişkisi
- 1003-SBB-KENT-2018-1 Yaşam Çevreleri ve Yerleşme İçi İlişkiler
- 1003-SBB-KLTR-2018-1 Kültürel Yapı, Kültürel Değişim ve Kültürlerarası Etkileşim
- 1003-SBB-TARH-2018-1 Tarih Eğitiminin İyileştirilmesi
- 1003-GDA-TRLA-2018-1 Yağ Bitkileri Çeşit Islah Programlarının Oluşturulması

Bilgi İçin: https://www.tubitak.gov.tr/.../ardeb-1003-programi-kapsaminda-40-yeni-cagri-

Yazılım ve bilişim teknolojileri şirketlerinin Sanayi Sicil Belgesi
Son Tarih: 1 Temmuz 2018
Temmuz 2017’de Resmi Gazete’de yayınlanan “Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” kapsamında; “Bilişim Teknolojisi ve Yazılım” üreten işletmeler de artık “Sanayici” sıfatı kazanmıştır.
Yazılım şirketleri bu kimlikle; organize sanayi bölgelerinde yer alabilecek, bu bölgelerde sağlanan indirimlerden de faydalanabilecek, Yerli malı belgesi alarak ihalelerde yüzde 15 avantaj sağlayabilecek.

Şartlar:
- Halihazır faaliyette olan yazılım ve bilişim teknolojileri şirketlerinin 1 Temmuz 2018 tarihine kadar sanayi siciline kaydolması zorunludur. Kayıt tarihi itibariyle 2 yılda bir vize yapılması gerekmektedir.
- Yeni açılan yazılım ve bilişim teknolojileri şirketleri ise faaliyetine başlamadan önce sanayi siciline ön kayıt yaptırmak zorundadır.
- Yeni açılan sanayi işletmelerin faaliyete başladıkları tarihten itibaren 2 ay içinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na elektronik ortamda başvuru yapmaları gerekecektir.
- Sanayi Sicili’ne kayıt işlemleri Sanayi Sicil Bilgi Sistemi üzerinden yapılabilecek.

TÜBİTAK-KÂTİP ÇELEBİ- NEWTON FONU
Son Başvuru Tarihi:
15 Haziran 2018
Kâtip Çelebi-Newton Fonu kapsamında ülkemiz ile Birleşik Krallık arasındaki bilim, teknoloji ve işbirliği faaliyetlerini güçlendirmeye yönelik “TÜBİTAK-British Council İkili İşbirliği Programı” kapsamındaki beşinci çağrı açıldı. Son başvuru tarihi 8 Haziran 2018 olan söz konusu çağrı ile iki ülke bilim insanları arasında ortak projelere araştırma desteği ve yurt dışı seyahat desteği sağlanacaktır.

Çağrının kapsadığı tematik alanlar şu şekildedir:
- Bilgi ve İletişim Teknolojileri
- Enerji Verimliliği Teknolojileri
- Tarım
- Ulaştırma
- Sağlık Teknolojileri
- Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Yeni Yaklaşımlar ve Yöntemler
- Öğretmen Eğitimi ve Öğrenme Sonuçları
- Ekonomik Gelişim, Aile Çalışmaları, Kentsel Çalışmalar ve Birlikte Yaşam Araştırmaları
- Optik, Fotonik, Lazer, Yarı İletken Teknolojileri
- Çevre Yönetimi ve Politikası
- İleri Malzeme Teknolojileri

Not: Türkiye’deki araştırmacıların http://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/ adresinde bulunan ve İngilizce dilindeki Ortak Başvuru Formu’nu maksimum 30 sayfa olacak şekilde 8 Haziran 2018 tarihine kadar doldurmaları ve diğer başvuru adımlarını tamamlayıp, ıslak imzalı olarak iletilmesi gereken belgeleri en geç 15 Haziran 2018 tarihine kadar TÜBİTAK’a ulaşacak şekilde posta ile iletmeleri gerekmektedir.
Birleşik Krallık’taki proje ortaklarının ise British Council web sayfasında yer alan başvuru sisteminden proje başvurularını gerçekleştirmeleri gerekmektedir.
Çağrı ile ilgili ayrıntılı bilgiye aşağıdaki adreslerden ulaşılabilmektedir.
Türkiye’deki Araştırmacılar İçin:
http://tubitak.gov.tr/tr/kurumsal/uluslararasi/ikili-proje-destekleri/2551/icerik-2551-british-council-ile-ikili-isbirligi-programi

KOBİ Gelişim Destek Programı Proje Teklif Çağrısı
KOSGEB’den imalat sanayine ve yazılım sektörüne verilmektedir.
Son Başvuru Tarihi: 22 Haziran 2018
Amaç: İllerde rekabet avantajına sahip imalat sanayi sektörlerinin ve yazılım sektörünün rekabet gücünün geliştirilmesi.
Açıklama: Çağrı kapsamında; bulunduğu ildeki faaliyeti “İller Bazında Başvuru Yapabilecek İmalat Sanayi Sektörleri Matrisi”ne uygun olan imalat sanayi işletmeleri ve tüm illerdeki yazılım işletmeleri, çalıştaylarda katılımcılar tarafından “rekabet gücünün geliştirilmesi” genel teması ile ilişkilendirilen aşağıdaki stratejilerden biri veya birkaçını birlikte içeren proje sunabilecektir. Yazılım işletmeleri için 6 numaralı strateji zorunlu, diğerleri seçenektir.

Strateji 1. Üretimde maliyet düşürme ve/veya verimliliği arttırma amaçlı makine-teçhizat edinimi ve devreye alma
Strateji 2. Ürün kalitesini ve /veya katmadeğerini arttırma
Strateji 3. Ölçüm-analiz altyapısını iyileştirme
Strateji 4. Pazarlama etkinliğini geliştirme
Strateji 5. İhracat kapasitesini arttırma
Strateji 6. (Yazılım işletmeleri için zorunlu) Veri madenciliği, bulut bilişim, nesnelerin interneti, yapay zeka, ERP/ MRP, CAD / CAM, akıllı uygulamalar, bilgi güvenliği, robot ve otomasyon yazılımları, bilgisayar oyunları (mobil oyun dahil) alanlarından herhangi birinde veya birkaçında; tasarım ve ürün geliştirme yetkinliklerinin arttırılması veya ürün test / belgelendirme ya da yeni yazılım / oyun geliştirme.

Çağrı Bütçesi:
İmalat Sanayi İşletmeleriİçin: 500.000.000 TL
Yazılım Sektörü İşletmeleri İçin: 200.000.000 TL.
Bilgi İçin: www.kosgeb.gov.tr/site/tr/.../kobigel-kobi-gelisim-destek-programı

TÜBİTAK-UFUK2020 Marie-Curie Uluslararası Burs ve Araştırma Dolaşım Destekleri
Son Başvuru Tarihi:
12 Eylül 2018
Avrupa Birliği Ufuk2020 Marie-Curie Uluslararası Burs ve Araştırma Dolaşım Destekleri kapsamında araştırmacıların uluslararası dolaşımına destek veren 2018 yılı “Marie Sklodowska Curie Bireysel Araştırma Bursları (MSCA Individual Fellowships)” çağrısı yayınlandı. Hem akademik kuruluşlarda hem de akademik olmayan (sanayi kuruluşu, KOBİ, STK gibi) kuruluşlarda araştırma yapmak üzere başvurulara açıktır.
Bilgi İçin: danismend.com/kategori/altkategori/proje-hibe-destekleri/

BEBKA TET AR-GE Proje Pazarı başvuruları başladı
Son Başvuru Tarihi:
19 Temmuz 2018
İstanbul Elektrik-Elektronik, Makine ve Bilişim İhracatçıları Birliği tarafından, “Elektrik, Elektronik ve Bilişim” sektörlerinde Ar-Ge Proje Pazarı düzenlenecektir. “TET Ar-Ge Proje Pazarı" etkinliği ile sözkonusu sektörlerde yüksek katmadeğerli üretim yapılabilmesi, ihracatın sürdürülebilir kılınması ve üniversite-sanayi işbirliği kültürünün yaygınlaştırılması amaçlanmaktadır.
Etkinliğin temaları ‘Elektrik, Elektronik ve Bilişim’dir. Bu temalar altında aşağıdaki altbaşlıklarda projelerin önerilmesi tavsiye edilmekle beraber, bu altbaşlıklar dışındaki konularda belirtilen temalar kapsamında olduğu müddetçe kabul edilebilecektir.

- Akıllı Binalar ve Çevre
- Akıllı Enerji
- Akıllı Sağlık ve Medikal
- Akıllı Ulaşım ve Ulaşım Araçları
- Diğer Akıllı Uygulamalar

Bilgi İçin: www.tetprojepazari.com adresinden ulaşılabilir.

Yorumlar (0)