Destek-Teşvik Programları

Destek-Teşvik Programları

Destek-Teşvik Programları
TÜBİTAK Genel Sanayi Destekleri

Çağrı Kapanış Tarihi:
  31 Aralık 2018
Hedefler: Tüm sektör ve teknoloji alanlarında teknolojik yenilik içeren proje fikirlerinin hayata geçirilmesine katkı sağlanması hedeflenmektedir.
Beklenen etkiler: Sanayi Ar-Ge kapasitesinin geliştirilmesiyle gereksinim duyulan bir teknoloji alanında yerlileşmenin artması ve ithal ürünler yerine yerli muadillerinin üretilmesi, proje çıktılarının ekonomik büyümeye katkı sağlaması beklenmektedir.
Maksimum Proje Bütçesi: 50.000.000 TL.
Destek Oranı: KOBİ yüzde 75.
Büyük Ölçekli Kuruluş: yüzde 60.
Desteklenen Giderler: Personel gideri, seyahat gideri, alet / teçhizat / yazılım / yayın alımları, danışmanlık ve hizmet alımları, malzeme ve sarf alımları, genel giderler.

Bilgi için: //danismend.com/kategori/altkategori/proje-hibe-destekleri/

TÜBİTAK 2236 Uluslararası Deneyimli Araştırmacı Programı

CoCirculation programı ile ülkemizin 2023 yılı hedefleri kapsamında alanında tecrübeli araştırmacıların araştırma projelerini Türkiye’nin önde gelen akademi veya sanayi kurum ve kuruluşlarında yürütmeleri desteklenecek, ülkemiz tecrübeli araştırmacılar için cazibe merkezi haline getirilecek, yurda dönüş yapmak isteyen nitelikli araştırmacılara destek sağlanacak, Ar-Ge insan kaynağı gelişimine katkıda bulunulacak, uluslararası ve sektörler arası araştırmacı dolaşımı desteklenecektir. Araştırmacılar projelerini Türkiye’de bir üniversite veya sanayi kurum/kuruluşlarında yürütmek üzere başvuru yapabilir. Desteklenecek araştırmacıların her birisine aylık brüt 5050 Avro maaş ve 800 Avro araştırma, eğitim ve ağ kurma bütçesi verilecektir

Bilgi için: //danismend.com/kategori/altkategori/proje-hibe-destekleri/

TÜBİTAK-SOLAR-ERA.NET COFUND 2, Güneş Enerjisi Ar-Ge Projeleri

Ön Başvurusu:
2 Ekim 2018
Avrupa Birliği Ufuk 2020 Programı kapsamında, TÜBİTAK’ın da katıldığı bir proje olan SOLAR-ERA.NET Cofund 2, Avrupa ülkeleri arasında güneş enerjisinden elektrik elde edilmesi konularında sanayinin yürüttüğü çalışmalarda araştırma ve geliştirme ortaklıklarının kurulması ve güneş enerjisinden elektrik edilmesi konusunda sanayi uygulamalarının arttırılması amacıyla oluşturulmuştur.

Bilgi için: //danismend.com/kategori/altkategori/proje-hibe-destekleri/

TÜBİTAK- ACT ERA-NET COFUND Projesi

Ön Öneriler İçin Son Başvuru Tarihi: 
12 Eylül 2018

ACT ERA-NET Karbon depolama ve tutma teknolojilerinin yaygınlaştırılması ve hızlandırılması” projesi Ufuk 2020 alt alanlarından “Güvenilir, temiz ve verimli enerji” kapsamında desteklenmekte olan ve TÜBİTAK’ın da ortak olarak yer aldığı bir projedir. ERA-NET ACT projesinin amacı karbondioksit yakalama ve depolama teknolojilerinin gelişiminin hızlandırılması amacıyla Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinin desteklenmesidir.

Bilgi için: //danismend.com/kategori/altkategori/proje-hibe-destekleri/

TÜBİTAK Girişim Sermayesi Destekleme Programı

Proje Başvurusu Son Tarihi:
30 Eylül 2018

KOBİ ölçeğindeki erken aşama teknoloji tabanlı şirketlerin Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ürün ve teknolojilerini ticarileştirme süreçlerinde ihtiyaç duyacakları sermayenin girişim sermayesi fonları aracılığıyla karşılanması amacıyla, bu fonlara yatırım yapan TTO, TGB ve yeterlik kararı verilmiş AA’ların hibe olarak desteklenmesi amaçlanmaktadır.

Bilgi için: //danismend.com/kategori/altkategori/proje-hibe-destekleri/

Tarım ve Orman Bakanlığı Ar-Ge Destek Programı

Son Başvuru Tarihi:
21 Eylül 2018

Tarım ve Orman Bakanlığı Ar-Ge Destek Programı kapsamında öncelikli Ar-Ge konuları iki grup halinde belirlenmiştir.

Destek:
I. Grup öncelikli konular destek üst limiti: 400.000 TL
2. Grup öncelikli konular destek üst limiti: 3.000.000 TL

Destek Oranı: Proje bütçesinin en fazla yüzde 70’i.

Bilgi İçin: https://www.tarim.gov.tr/TAGEM/Menu/7/Ar-Ge-Destek-Programı

Güncelleme Tarihi: 01 Eylül 2018, 14:50
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner321

banner269