banner472

banner458

banner457

Destek ve Teşvik programları

Sizler için destek ve teşvik programlarının bazılarını aşağıda sunduk.

DESTEK-TEŞVİK 01.05.2017, 08:40 30.04.2017, 22:05
12094
Destek ve Teşvik programları
TÜBİTAK Jeotermal Enerji Ar-Ge Projeleri 2017 Çağrı İlanı
Son Başvuru Tarihi: 24 Kasım 2017
Amaç: Avrupa Birliği Ufuk2020 Programı kapsamında, TÜBİTAK’ın da katıldığı bir proje olan GEOTHERMICA, Avrupa ülkeleri arasında jeotermal enerji ile ilgili sanayinin yürüttüğü çalışmalarda araştırma ve geliştirme ortaklıklarının kurulması ve jeotermal enerji ile ilgili sanayi uygulamalarının arttırılması.
Ortaklık: Proje çağrısına, GEOTHERMICA çağrısına katılan ülkelerden en az 2 farklı ülkeden olmak üzere, en az 3 katılımcıyı içeren tüm konsorsiyumlar katılabilecek.
Ülkeler:
 Türkiye, Belçika, Danimarka, Fransa, Almanya, İzlanda, İtalya, Hollanda, Portekiz, Romanya, Slovenya, İspanya ve İsviçre.

Proje konuları:
1- Jeotermal kaynakların, rezervlerin ve rezervuarların belirlenmesi ve değerlendirilmesi
2- Jeotermal kaynakların ve rezervuarların geliştirilmesi
3- Tedarik ve akıllı enerji sistemlerine entegrasyon
4- Jeotermal işletmelere yönelik yeni yaklaşımlar.

Önbaşvurular:
10 Temmuz 2017 13:00 UTC1: Proje ön başvurularının son teslim tarihi (www.geothermica.eu adresinde yer alan Elektronik Kayıt Sistemi’ne yüklenecektir).
17 Temmuz 2017: Türkiye’den katılan firmalar tarafından TÜBİTAK’a ön kayıt başvuruları için son tarih.
11 Eylül 2017: Ön başvuruların sonuçlarının başvuru sahiplerine GEOTHERMICA koordinatörü tarafından açıklanması.
24 Kasım 2017 13:00 UTC1: Proje önerilerinin başvurularının yapılabilmesi için son tarih.
1 Mart 2018: Desteklenecek projelerin açıklanması.
1 Mayıs 2018: Projelerin başlaması.

Başvuru: Çağrıya katılan Türk firmalar, uluslararası başvuru ile eş zamanlı olarak, TÜBİTAK’ın 1509 Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programına başvuracaktır.
Bilgi İçin:

www.geothermica.eu www.tubitak.gov.tr
Kaan KARAÖZ Bilimsel Programlar Uzmanı TÜBİTAK-TEYDEB
Tel:
 009 312 298 9466
e-posta: kaan.karaoz@tubitak.gov.tr

Enerji ve Çevre Temalı Girişimcilik Hızlandırma Programı-GCIP
Son Başvuru Tarihi: 10 Mayıs 2017
Amaç: Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Teşkilatı (UNIDO), Küresel Çevre Fonu (GEF) ve The Cleantech Open ile birlikte “enerji ve çevre” konusunda girişimci iş fikirlerinin desteklendiği ve yarıştığı uluslararası program, Türkiye’de 4. senesinde girişimcileri desteklemeye devam ediyor. “Temiz teknoloji iş fikirlerini arıyor, kaynak sağlıyor ve hayata geçirebilmek için birlikte çalışıyoruz" yaklaşımı ile Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 8 ülkede sürmekte olan program başta eğitim ve mentorluk destekleri olmak üzere, tanıtım ve sermayeye ulaşım kilit aktivitelerini bu konuda çalışan girişimcilere sunuyor.
Kapsam Genişlemesi: Türkiye’de TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı’nın (TEYDEB) evsahipliği yaptığı programa, bu yıl geçen yılki kategoriler olan “Yenilenebilir Enerji”, “Enerji Verimliliği”, “Atık Yönetimi”, “Su Verimliliği” ve “Yeşil Binalar” kategorilerine ilaveten “Ulaşım” ve “İleri Malzemeler” dahil ediliyor.
Yararlanıcılar: Yarışmaya tüm KOBİ’lerin yanında, bu alanda yeni bir fikri olan, bir ürün geliştirmeye çalışan ve/veya geliştirdiği ürünü pazara ulaştırmaya çalışan tüm girişimciler, öğrenciler, araştırmacılar ve akademisyenler başvurabiliyor.
Başvuru: www.turkey.cleantechopen.org
Not: GCIP’ye başvuracakların en az iki kişiden oluşan bir takım kurması ve girişimci takım üyelerinden en az birisinin Türk vatandaşı olması ve/veya Türkiye’de bir ikamete sahip olması yeterlidir.
Bilgi İçin: www.turkey.cleantechopen.org

Ortak Fonlama Planı (Joint Funding Scheme-JFS)
Uluslararası Son Başvuru Tarihi (Elektronik): 30 Haziran 2017
TÜBİTAK Son Başvuru Tarihi: (Elektronik) 7 Temmuz 2017
TÜBİTAK’a Basılı Kopyaların Son Gönderimi Tarihi: 14 Temmuz 2017
Amaç: Güneydoğu Asya ve Avrupa Ülkeleri’nde araştırma faaliyetlerinde bulunan bilim insanlarını ve girişimcileri bir araya getirerek ortak Ar-Ge alanlarında işbirlikleri kurmalarını sağlamaktır.
JFS, Güneydoğu Asya ve Avrupa arasında ortak araştırma ve yenilik aktivitelerini geliştirmek üzere sistematik bir yaklaşım geliştirmek istemektedir. Bu işbirliklerinin sürdürülebilir ortaklıklara dönüşmesi amacıyla aşağıdaki faaliyetler gerçekleştirilecektir:

- Ortak araştırma ve yenilik faaliyetlerinin uygulanması
- Yeni ortaklıkların geliştirilmesi ve varolanların güçlendirilmesi
- Bilgi ve en iyi uygulama yaklaşımlarının değiş tokuş edilmesi
- Bölgeler arası işbirliklerinin artırılması.

Çağrı Başlıkları:

- Sağlık
- Antimikrobiyal ilaç direnci
- Yeni çıkan bulaşıcı hastalıklar
- İklim değişikliği/ çevre
- Gıda üretim sistemlerinin adaptasyonu/ esnekliği
- İklim değişikliğinin ekosisteme ve biyoçeşitliliğe etkileri.

Not: Aksi belirtilmedikçe, projeler her ülkenin kendi ulusal destek programlarında yer alan kurallara göre, 3 yıl süreyle desteklenecektir.

Başvuru: Ulusal başvurular 1001- Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı veya 1509-TÜBİTAK Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı kapsam ve kurallarına göre 10 Temmuz 2017 tarihine kadar uidb-pbs.tubitak.gov.tr adresinden elektronik olarak yapılacaktır.
Genel Kurallar: KOBİ’lerin, endüstriden ortakların, kümelerin komisyonda yer alması önemle tavsiye edilmektedir.
Bilgi İçin: sea-eu-net2@tubitak.gov.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz.

TÜBİTAK: Yenilikçi Ürün Hibesi
Son Başvuru Tarihi: 1-15 Ağustos 2017
Konu: TÜBİTAK girişimcilerin teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini, firma kurarak yenilikçi ürünlere dönüştürebilmeleri için yüzde 100 hibe desteği verecek. Girişimci adayları, herhangi bir konu ve sektör ayrımı gözetilmeksizin, tüm teknoloji alanlarında iş fikri başvurularını, Bireysel Genç Girişim Programı (BİGG) uygulayıcı kuruluşlarına yapabilecek.
Bütçe: 62 milyon lira
Kapsam: Teknoloji tabanlı genç girişimlerin ticari başarı elde eden ve ülke için katmadeğer yaratan firmalara dönüşebilmesi için şirket kurulumundan önce iş fikrinin ticari ve teknik doğrulamasının yapılması; bu ihtiyaçtan yola çıkarak, programın destek mekanizmasının hızlandırıcı hizmeti sunması.

Uygulayıcı kuruluşlar:
- Anadolu Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi
Atılım Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi
- Bilkent CYBERPARK
- Dokuz Eylül Teknoloji Geliştirme A.Ş.
- Erciyes Teknopark A.Ş.
- Fırat Teknokent Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş.
- Gazi Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi Kurucu Ve İşletici A.Ş.
- Gaziantep Üniversitesi Target Teknoloji Transfer Ofisi A.Ş.
- Hacettepe Teknokent Tek.Tran. Ar-Ge Dan. En. Sa. Çe. İle.San. ve Tic. A.Ş.
- İnnopark Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş.
- İstanbul Teknokent A.Ş.
- İTÜNOVA Teknoloji A.Ş.
- Konya Teknokent  Teknoloji Geliştirme Hizmetleri A.Ş.
- Marmara Teknokent A.Ş.
- ODTÜ Teknokent Yönetim A.Ş.
- Özyeğin Üniversitesi Girişim Fabrikası
- TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi
- Türk Ekonomi Bankası A.Ş. (TEB)
- Uludağ Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi A.Ş.
- Yıldız Teknoloji Geliştirme Bölgesi Teknopark A.Ş.

Destek Miktarı: 150.000 lira
Başvuru: Yukarıda belirtilen uygulayıcı kuruluşlardan herhangi birine yapılabilir.

Sanayi Bakanlığı Destekleri
1- Özel Sektörün Geliştirilmesi, İmalat Sanayinde Rekabetçiliğin Artırılması ve Değer Zincirlerinin Güçlendirilmesi proje teklif çağrısı

Son Başvuru Tarihi: 9.6.2017
Amaç: İmalat sanayini dönüştürmeye yardımcı olmak ve imalat sanayinin rekabetçiliğini artırarak küresel değer zincirlerinde üst sıralara çıkarmak.
Sağlanan destek:
Azami:
10 milyon avro
Asgari: 2 milyon avro.
Yararlanıcılar: Organize Sanayi Bölgeleri, İhracat Birlikleri, Ticaret ve/veya Sanayi Odaları, Ticaret Borsaları, Kalkınma Ajansları/İdareleri, Meslek Kuruluşları (Dernek, federasyon, birlik vb.) ve Sanayi Siteleri’dir (eski Küçük Sanayi Siteleri).
Başvuru: sanayi gov. tr

2- Bilim, Teknoloji ve Yenilik, ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME proje teklif çağrısı ve; Bilim, Teknoloji ve Yenilik, TEKNOLOJİ TRANSFERİ VE TİCARİLEŞME proje teklif çağrısı

Son Başvuru Tarihi:
 9.6.2017
Amaç: Kamu özel ortaklığı (üniversite-sanayi işbirliğini de kapsamak fakat bununla sınırlı olmamak kaydıyla) ve KOBİ’lerin yenilik yönetim kapasitelerini geliştirmek yoluyla ‘Bilim, Teknoloji ve Yenilik’ alanına sanayinin katılımını artırarak ulusal yenilik ekosisteminin işlevselliğini artırmaktır.
Sağlanan destek:
Azami:
5 milyon avro
Asgari: 1 milyon avro.
Başvuru: sanayi gov. tr

Yorumlar (0)