Destekler ‘Bilime’ ve ‘Girişime’ İTO’dan Girişimciye; BİLGİYİ TİCARİLEŞTİRME MERKEZİ

İstanbul Ticaret Odası yeni bir hizmet modeli ile girişimciyi iş dünyasına kazandırıyor. Merkez bilgiyi ticarileştiriyor. Detaylar şöyle:

Destekler ‘Bilime’ ve ‘Girişime’ İTO’dan Girişimciye; BİLGİYİ TİCARİLEŞTİRME MERKEZİ

Yapı Tanımı: BTM Hızlandırma Kampı ön kuluçka ve kuluçka merkezlerinde yer almak üzere başvuru yapmış olan startup’lar arasından belirlenen 20-30 ‘startup’tan oluşacaktır.
Yenilikçi ve yaratıcı fikirleri olan ancak projelerini hayata geçirmek için desteğe ihtiyacı olan girişimcilere; ofis, altyapı, seminer ve toplantı salonu gibi fiziki imkanları sağlamak amacıyla ön kuluçka merkezi niteliğinde faaliyet göstermektedir.
‘Startup'ların sürdürülebilir bir başarı ekseninde hayatlarını idame ettirmesine hizmet etmek amacıyla kuluçka merkezi niteliğinde faaliyet göstermektedir.
BTM Hızlandırma Kampı: BTM Hızlandırma Kampı ön kuluçka ve kuluçka merkezlerinde yer almak üzere başvuru yapmış olan ‘startup’lar arasından belirlenen 20-30 ‘startup’dan oluşacaktır. Söz konusu ‘startup’lar 2 ay süresince yoğun bir programa alınacak ve bu süre boyunca BTM’nin sağladığı imkanlardan faydalanacaklardır.
Bilgiyi Ticarileştirme Atölyesi Ön Kuluçka: Yenilikçi ve yaratıcı fikirleri olan ancak projelerini hayata geçirmek için desteğe ihtiyacı olan girişimcilere; ofis, altyapı, seminer ve toplantı salonu gibi fiziki imkanları sağlamak amacıyla ön kuluçka merkezi niteliğinde faaliyet göstermektedir. Projeler burada fikir aşamasından kuluçka sürecine kadar desteklenmektedir.
Yeni Doğan Şirket Ünitesi Kuluçka: ‘Startup’ların sürdürülebilir bir başarı ekseninde hayatlarını idame ettirmesine hizmet etmek amacıyla kuluçka merkezi niteliğinde faaliyet göstermektedir. Yeni Doğan Şirket Ünitesi, 0-4 yaş arası ‘startup’lara; ofis alanı sunmasının yanı sıra birebir danışmanlık hizmetleri, mentorlük programları, yatırımcı-girişimci buluşmaları gibi hizmetler sunuyor.

İmkanlar ve Faaliyetler: Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi ilgi odakları doğrultusunda gerekli süreçlere destek vermekte ve ihtiyacınıza yönelik pek çok imkan sunmaktadır.

Bilgi İçin:
Tel:
0(212) 522 35 62
Adres: Sarıdemir Mahallesi Ragıp Gümüşpala Caddesi No:14 34134 Eminönü/Fatih-İstanbul
E-posta: info@btm.istanbul

TÜBİTAK’TAN BİLİME DESTEKLER
TÜBİTAK-SLOVAKYA BİLİMLER
 AKADEMİSİ (SAS) İLE TEMATİK İŞBİRLİĞİ PROGRAMI
Çağrı Kapanış Tarihi:
29 Aralık 2017
Türkiye ile Slovakya arasında bilim ve teknoloji alanlarında işbirliğinin geliştirilmesini desteklemek amacıyla oluşturulan ve 2012 yılından itibaren yürütülen 2540-TÜBİTAK ve Slovak Bilimler Akademisi (SAS) İkili İşbirliği Programı kapsamında açılan çağrılarla iki ülke arasında bilim ve teknoloji alanında sürdürülebilir ortaklıkların kurulması hedeflenmektedir.

TÜBİTAK-PAKİSTAN BİLİM VAKFI (PSF) İKİLİ İŞBİRLİĞİ ÇAĞRISI
Çağrı Kapanış Tarihi:
15 Ocak 2018
Türkiye ve Pakistan arasındaki işbirliğinin arttırılması ve iki ülke araştırmacılarının ortak Ar-Ge çalışmalarının desteklenmesi için TÜBİTAK ve Pakistan Bilim Vakfı (PSF) Ortak Proje Çağrısı 1 Kasım 2017 tarihi itibariyle açılmıştır. Çağrı kapsamında; ‘Yenilenebilir Enerji, Yer Bilimleri, Havacılık, Malzeme Bilimleri, Biyoteknoloji, Çevre Bilimleri’ başlıklarında sunulan projeler değerlendirmeye alınacaktır.

TÜBİTAK-FRANSA ULUSAL ARAŞTIRMA AJANSI (ANR) ORTAK PROJE BAŞVURUSU ÇAĞRISI
Online Başvurular:
12 Mart 2018 17:00’de kapanacaktır.
2018-2021 yıllarında ortak araştırma projeleri desteklenecektir. Ortak proje önermek isteyen Türk bilim insanlarının, projeyi birlikte gerçekleştirecekleri Fransız araştırmacı(lar) ile “proje ortağı” olarak anlaşmaları gerekmektedir. Proje süreleri en fazla 36 ay olabilecektir.

Destek Üst Limiti
“Beşeri Bilimler” alanındaki projeler için 360.000 TL,
Diğer çağrı öncelikli alanlarındaki projeler için 720.000 TL’dir.

TÜBİTAK-KATAR QNRF SİBER GÜVENLİK ÇAĞRISI (2556)
4 Ekim 2017- 8 Ocak 2018 tarihleri arasında açık kalacak.
TÜBİTAK ile Katar Ulusal Araştırma Fonu (Qatar National Research Fund-QNRF) arasında ‘Siber Güvenlik’ alanında bir ‘Akademi-Sanayi İşbirliği’ çağrısı açılmıştır.

Çağrı kapsamında büyük veri ve bulut güvenliği ile mobil cihaz ve uygulamaların siber tehditlere karşı güçlendirilmesini amaçlayan teknoloji geliştirme gibi konularda ortak projelerin desteklenmesi planlanmaktadır. Katar ve Türkiye tarafından araştırmacıların, özel sektör ve kamu kuruluşları ile bir araya gelerek oluşturacakları konsorsiyumların her birine 2 milyon Amerikan Doları civarında hibe destek sağlanarak ortak çalışmaların hayata geçirilmesi sağlanacaktır.

Bilgi İçin: //danismend.com/kategori/altkategori/proje-hibe-destekleri/

Tarıma Dayalı Yatırımlara Destek
Tarıma Dayalı Yatırımlara Destek Programı Bakanlıkça yeniden düzenlendi. Yenilikler ve artırılan destek üst limitleri aşağıdaki gibidir:
Son Başvuru Tarihi: 11 Aralık 2017
Değişiklik: Daha önceki 39 ilde uygulanan yenilenebilir enerji üretim tesisleri için verilen hibe desteği 81 ile çıkarıldı. Tarımsal üretime yönelik sabit yatırım konularına hindi ve kaz yetiştiriciliğine ait sabit yatırımlar da ilave edildi. En fazla 20 baş hayvan kesim kapasiteli kesimhane için 81 ilde hibe desteği verilecek. Ceviz hasat makineleri de destek kapsamına alındı.
Destek Miktarı:
Bütün projelerin hibeye esas üst limitleri eşitlendi. Bu kapsamda;
- Yeni tesis yatırımlarına 2 milyon TL,
- Yatırım tamamlama 1 milyon 750 bin TL,
- Kapasite artırımı-teknoloji yenileme 1 milyon 500 bin TL,
- Kırsal turizme yönelik yeni tesis 1 milyon 500 bin TL,
- Diğer yatırım konuları için 500 bin TL.

Not: Diğer yatırım konuları içerisinde çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri, el sanatları ve katmadeğerli ürünler ile bilişim sistemleri ve eğitimi konuları yer alıyor.
Hibe Oranı: Yüzde 50
Başvurular: 'www.tarim.gov.tr'

KOSGEB

KOBİ Teknolojik Ürün
 Yatırım Destek Programı:
Amaç:
Öncelikli teknoloji alanlarında yer alan Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan yeni ürün/ürünleri ticarileştirmek, ülke ekonomisine katmadeğer oluşturmak, uluslararası pazarlarda teknolojik ürün ihracatını artırmak için işletmelerin yapacakları teknolojik ürün yatırımlarının desteklenmesidir.
Destek Süresi:
Yatırım Projesi Süresi:
Azami 36 ay,
İşletme Giderleri Desteği Süresi: 1 yıldır.
Destek Üst Limiti (geri ödemeli ve/veya geri ödemesiz): 5.000.000 TL

Program Kapsamı: İdare Başkanlığınca belirlenen; KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Öncelikli Teknoloji Alanları Tablosu’nda belirlenen alanlarda yer alan;
- KOSGEB ve diğer kamu kurum ve kuruluşları, kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlar tarafından desteklenen Ar-Ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan,
- Yurtdışı teknoloji bölgeleri/araştırma merkezleri/enstitüler/bilim parkları/kuluçka merkezleri/hızlandırıcılarda Ar-Ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan,
- Yurtiçi teknoloji geliştirme bölgelerinde yer alan işletmelerin, bölgede sonuçlandırdıkları Ar-Ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan,
- Kamu araştırma enstitülerinde/merkezlerinde Ar-Ge faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan,
- Patent belgesi ile koruma altına alınan,
- Doktora çalışması neticesinde ortaya çıkan,
- Teknolojik Ürün (TÜR) Deneyim Belgesi alan,
- Prototip çalışması tamamlanmış teknolojik ürün sahipleri veya kullanım hakkını sözleşme ile hak sahibinden devralmış işletmeler yararlanır.

Bilgi İçin: www.kosgeb.gov.tr

İhracatçıya yeni destek; TÜRKİYE TİCARET MERKEZLERİ
Türkiye'nin 2023 ihracat stratejisi hedefleri doğrultusunda, değişen rekabet koşullarına ve ihtiyaca uygun olarak ihracatın gelişmesine olanak sağlamak amacıyla Türkiye Ticaret Merkezleri projesi 2017 yılı içerisinde ilk kez hayata geçirilecek.
Türkiye Ticaret Merkezleri’nin, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) öncülüğünde ve koordinasyonunda diğer işbirliği yapacak kurum ve kuruluşlarının katılımıyla kurulması hedefleniyor.

Amaç: Türkiye Ticaret Merkezleri  ofisleri ve teşhir salonlarıyla ülkemizin, ihracatçı firmalarımızın ve Türk ürünlerinin tanıtım üssü, depo/antrepo hizmetleri ile lojistik merkezi ile aktif hukuki ve mali danışmanlık birimi olarak önemli görevler icra edecek, yeni ve süreklilik arz eden bir yapı olacaktır.

KOBİ’ler İçin Avantaj: Ayrıca Türkiye Ticaret Merkezleri, bu destek mekanizması ile yurtdışında tek başına birim açma imkanı olmayan şirketlerimize sunulan ofis/depo/shoowroom alanlarıyla yurtdışı pazarlara girişine yardımcı olacak, bürokrasi, yüksek maliyetler, güvenlik sorunları v.b. nedenlerle pazara girişin zor olduğu noktalara ulaşma imkanı sağlanan bir inkübasyon görevi görecektir. Böylelikle bilhassa yurtdışı pazarlara açılmakta zorluk çeken orta ve küçük ölçekli firmaların da uluslararası pazarlara erişimi kolaylaştırılmaktadır. Ve ülkemizden yurtdışı pazarlarda yılın sadece belli dönemlerinde gerçekleşen fuarlara katılan firmalar, yıl boyunca sürekli fuar merkezi mantığında işleyen Türkiye Ticaret Merkezleri vasıtasıyla ürünlerini sergileme imkanı bulacaktır.

TMT’lere Destek: Türkiye Ticaret Merkezleri’nin  kira, yönetici ve tanıtım harcamaları desteklenecektir. Destek oranı, Ekonomi Bakanlığı tarafından belirlenen hedef ve öncelikli ülkelerde yüzde 75, diğer ülkelerde yüzde 60 olacaktır.

Destek Süresi: Destek süresi 5 yıl olup üstün performans gösteren Türkiye Ticaret Merkezleri’ne ilave 5 yıl daha destek verilebilecektir.

Bilgi İçin: https://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/blog/newsDetail?

Güncelleme Tarihi: 01 Aralık 2017, 15:44
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner321

banner269