banner472

banner458

banner457

banner505

Destekler yaratıcılığa odaklanıyor

Teknolojik Ürün Tanıtım ve Pazarlama Destek Programı

DESTEK-TEŞVİK 01.09.2013, 08:06 01.09.2013, 08:06
9178
Destekler yaratıcılığa odaklanıyorTeknolojik Ürün Tanıtım ve Pazarlama Destek Programı

Son Başvuru Tarihi:
Başvurular Eylül’den başlayarak birer aylık periyodlarla alınacak ve takip eden ay içerisinde başvuruların değerlendirilmesi tamamlanacak.
Amaç: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı geliştirdiği teknolojik ürünü yurtiçinde ve yurtdışında tanıtmak ve pazarlamak isteyen girişimcilere 50 bin liraya kadar hibe desteği verecek. Bu yeni destek programıyla genç ve yenilikçi girişimcilerin yaratıcı fikirleriyle ekonomik birer aktör haline getirilmesi hedefleniyor.
Kapsam: Destek programı yurt içinde yerleşik kuruluşların, kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan vakıflar  veya uluslararası fonlar tarafından desteklenen Ar-Ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan teknolojik ürünlerin veya prototiplerin yurtiçi ve yurtdışında tanıtımı ve pazarlanmasına yönelik faaliyetleri destekliyor.
Faaliyetler ise şöyle tanımlanıyor: Fuarlara katılımda stant kirası, stant yapımı, standart stant dekorasyonu, nakliye ve depolama giderleri ile nakliye sigortasının, ürün veya prototipin tanıtımı ve pazarlanması amacıyla hazırlattırılacak broşür, ürün kataloğu, etiket baskılı ve bandrollü elektronik depolama aygıtlarının, yurt dışı fuarlarda gümrük işlem giderlerinin, elektronik ticaret (e-ticaret) sitelerine üyelik giderlerinin, yazılı medyada teknolojik ürün ya da prototipin tanıtımına ilişkin giderlerin ve tanıtım ve pazarlama faaliyetleri ile ilgili seyahatlerde, kuruluşun en fazla iki çalışanının ilgili seyahat ücretlerinin ödenmesi.
Hibe Destek Miktarı:
- Talep edilen destek tutarının, yurt dışındaki tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine katılım bedelinin 50 bin liraya kadarı ve
- Yurt içindeki tanıtım ve pazarlama  faaliyetlerine katılım bedelinin ise 25 bin liraya kadarı faaliyet sayısına bakılmaksızın Bakanlıkça hibe olarak karşılanacak.
Başvuru Adresi: www.sanayi.gov.tr/

İKLİMLENDİRME SEKTÖRÜ TASARIM VE UYGULAMA YARIŞMASI

Son Başvuru Tarihi:
21 Ekim 2013
Kurum: İklimlendirme Sanayii İhracatçı Birliği (İSİB)
Yarışmanın Konusu: İklimlendirme Tasarımı
Amacı: Geleceğin iklimlendirme pazarında söz sahibi olabilecek ürünlerin geliştirilmesine öncü olmak.
Aranılan Nitelikler: İnovasyon, Ar-Ge öğesi, enerji etkin, sürdürülebilir, teknolojik detayları çözülmüş, rasyonel, özgün, estetik, işlevsel, kalite koşullarına uyumlu, üretilebilir, uygulanabilir, kullanıcı güvenliğini sağlayan, çevre dostu, insan ve çevre sağlığı koşullarına uyumlu olmak.
Kategoriler: a) Sistem tasarımı b) Ekipman tasarımı
Maksibet font-size: 12px;">Katılım Koşulları, Ödüller:
İSİB Büyük Ödülü: 25.000 TL İSİB İkincilik Ödülü: 15.000 TL İSİB Üçüncülük Ödülü: 10.000 TL
Katılım Şekli ve Adresi: Elden ya da posta ile gönderim yapılır.
Adres: Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri (OAİB) Genel Sekreterliği Ceyhun Atuf Kansu Cad. No:120 Balgat/Çankaya Ankara.

Girişimcilik ve Yenilik Programı (CIP-EIP)

Son Başvuru Tarihi:
5 Eylül 2013
Yürütücü Kurum: Rekabet Edebilirlik ve Yenilik İcra Ajansı (Avrupa Komisyonu)
Toplam Bütçe: 31.585.000 avro
Destek Oranı: yüzde 50
Uygulama Süresi: Azami 36 ay
Faydalanıcılar: Başvurular bir ya da daha fazla sayıda tüzel kişilik tarafından yapılabilir. Başvuranların tümü, kamu sektörü ya da özel sektör ayrımı yapılmaksızın, Avrupa Birliği üye devletlerinin topraklarında yerleşik tüzel kişiler olmalıdır (program aday ülkelere de açıktır).
Genel Amaç: Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Çerçeve Programı kapsamındaki Eko-İnovasyon; “sürdürülebilir gelişme hedefine ulaşma amacı güden her türlü kayda değer yenilikçiliği” kapsar. Bunu yaparken; çevre üzerindeki olumsuz etkileri en aza indirmek hedeflenmekte, enerji de dâhil olmak üzere doğal kaynakların daha verimli ve sorumlu bir şekilde kullanılması amaçlanmaktadır. CIP Eko-inovasyon; eko-yenilikçi tekniklerin, ürünlerin, hizmetlerin ya da uygulamaların gerçekleştirildiği piyasaya ilk kez sunulacak ve piyasanın ihtiyaçlarına yanıt veren projeler desteklenecektir. Bu projeler teknik açıdan başarılı addedilmekle birlikte mevcut birtakım artık riskler sebebiyle henüz piyasaya girmemiş projelerdir.
Özel Amaç ve Destekler: Eko-İnovasyon kapsamında belirlenen öncelikli alanlar ise şunlardır:
- Materyal Geri Dönüşümü
- Sürdürülebilir İnşaat Ürünleri
- Yiyecek&İçecek Sektörü
- Su
- Yeşil İşletmeler
Örneğin, Malzemelerin, çevreye etkiyi azaltan ve daha çok kaynak verimliliği sağlayan; kıt malzemeleri daha az ve ikincil hammaddeleri daha çok kullanan yenilikçi ürünler ile ikame edilmesi. İkame ürün veya üretim süreci olabilir.
Başvuru Adresi: http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/

Sınır Ötesi Turizmin Kolaylaştırılması

Son Başvuru Tarihi:
26 Eylül 2013
Yürütücü: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü
Çağrının Amacı: Çağrının genel amacı Avrupa çapında düşük sezonda yaşlı vatandaşların sınır ötesi turizm akışlarının kolaylaştırılması, uzun vadede yaşlılara yönelik bir Avrupa iç turizm pazarı yaratılmasına katkı sağlanmasıdır.
Özel Amaçlar:
a) Turizm KOBİ’lerinin katılımlarıyla, Avrupa, ulusal ve/veya bölgesel düzeyde kamu-özel sektör işbirliği veya ortaklıklarının kurulması ve güçlendirilmesi,
b) En az iki ülkeyi içerecek şekilde Avrupa’da yaşlılar (55 yaş üstü) için yenilikçi ve sürdürülebilir sınır ötesi turizm paketi geliştirilmesi,
Eylemin Süresi: 18 ay
AB Maksimum Finansmanı: 1.000.000 avro
Azami Destek: 340.000 avro
Proje Sayısı: 4
Destek Oranı: yüzde 70
Bilgi İçin: eip@sanayi.gov.tr

Yorumlar (0)