banner472

banner488

banner480

banner458

banner457

banner493

DESTEKLER YERLİ ÜRETİME ODAKLANIYOR

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan Rekabetçi Sektörler Programı ikinci döneminde Türkiye’nin 81 ilini de kapsayan yeni bir proje teklif çağrısına çıkıldı. “Yaratıcı Endüstriler” ve “Araştırma ve Geliştirme” başlıklarında çıkılan ve toplam bütçeleri sırasıyla 20 ve 30 milyon Avro olan çağrıya başvurular 1 Nisan–29 Mayıs 2019 tarihleri arasında yapılacak.

DESTEK-TEŞVİK 01.05.2019, 08:53 27.05.2019, 09:20
10091
DESTEKLER YERLİ ÜRETİME ODAKLANIYOR

1- Yaratıcı Endüstriler
Son başvuru tarihi: 29 Mayıs 2019
Bütçe: 20 milyon avro
Asgari destek: 2 milyon avro
Azami destek: 5 milyon avro
Uygun başvuru sahipleri: Üniversiteler, TGB Yönetici Şirketleri, Teknoloji Transfer Ofisleri, Ar-Ge Merkezleri (kamu), Tasarım Merkezleri (kamu), STK (iş dünyası), kalkınma ajansları, belediyeler, sektörel dernekler ve vakıflar.

2- Araştırma-Geliştirme
Son başvuru tarihi: 29 Mayıs 2019
Bütçe: 30 milyon avro
Asgari destek: 3 milyon avro
Azami destek: 8 milyon avro
Uygun başvuru sahipleri: Üniversiteler, TGB Yönetici Şirketleri, Teknoloji Transfer Ofisleri, Araştırma Merkezleri (kamu), Tasarım Merkezleri (kamu), kalkınma ajansları, iş dünyasını temsil eden çatı organizasyonlar, sektörel dernekler ve vakıflar.
Bilgi için: https://rekabetcisektorler.sanayi.gov.tr /media/dokumanlar/cisop

Türkiye Yeterlilikler Sisteminin ve Çerçevesinin Uygulanması Hibe Programı
Son başvuru tarihi: 27 Mayıs 2019
Hibe Programı ile nitelikli ve sertifikalı işgücünü geliştirmek, eğitim ve istihdam arasındaki bağı güçlendirmek, yaygın ve sargın eğitimin geçerliliğini teşvik etmek ve Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi’nin, Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi ile uyumunu kolaylaştırmak amaçlanmaktadır. Program, ulusal meslek standartlarının ve ulusal niteliklerin geliştirilmesi ve/veya gözden geçirilmesi ve 26 sektörde ‘Mesleki Bilgi ve Beceri Sertifika Merkezleri’nin (VOC-Test Merkezleri) kurulması hedeflerine yönelik projeleri destekleyecektir. Toplam bütçesi 5 milyon avro olan Hibe Programı’na standart belirleyen kurumlar, meslek örgütleri, işçi/işveren kuruluşları ve sürekli eğitim merkezleri başvuru yapabilecektir.
Bilgi için: http://danismend.com/kategori/altkategori/proje-hibe-destekleri/

Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödülleri 2019 Başvuruları
Son başvuru tarihi: 31 Mayıs 2019
Ulusal, bölgesel veya yerel düzeyde girişimciliğin ve KOBİ’lerin geliştirilmesine yönelik yaratıcı ve başarılı model ve projeler geliştiren ve uygulayan kurum/kuruluşların katılabileceği ödül yarışması bu yıl Avrupa Komisyonu tarafından verilen karar doğrultusunda altı kategoride gerçekleştirilecek. Yarışmaya; yerel, bölgesel ve ulusal kamu kurum ve kuruluşları, kamu-özel ortaklıkları, üniversiteler başvurabilecektir.
Bilgi için: http://danismend.com/kategori/altkategori/proje-hibe-destekleri/

IPARD II-5. Başvuru Çağrısı
Son başvuru tarihi: 31 Mayıs 2019
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu IPARD II Programı Beşinci Başvuru Çağrı İlanı’na çıkmış bulunmaktadır. Bu Başvuru Çağrı İlanı kapsamında “Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar” ve “Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar” tedbirleri kapsamındaki başvurular kabul edilecektir.
Bilgi için: http://danismend.com/kategori/altkategori/proje-hibe-destekleri/TÜBİTAK-BIF

ORTAK PROJE ÇAĞRISI
Çağrı kapanış tarihi:
31 Mayıs 2019

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile Belarus İnovasyon Kurumu (Belarusian Innovative Foundation-BIF) arasında mevcut 14 Şubat 2018 tarihli İşbirliği Protokolü çerçevesinde akademik araştırma katkılarıyla ortak Ar-Ge ve yenilik projeleri desteklenecektir. Her iki ülkeden en az bir sanayi kuruluşunun yer almasının zorunlu olduğu projelere, Türkiye tarafında sanayiye ek olarak akademik kurumlar da katılabilecektir.
Bilgi için: http://danismend.com/kategori/altkategori/proje-hibe-destekleri/TÜBİTAK-FASIE

ORTAK PROJE ÇAĞRISI
Çağrı kapanış tarihi:
31 Mayıs 2019

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile Rusya Federasyonu Yenilikçi Küçük İşletmeleri Destekleme Fonu arasında mevcut 14 Mayıs  2018 tarihli İşbirliği Protokolü çerçevesinde akademik araştırma katkılarıyla ortak Ar-Ge ve yenilik projeleri desteklenecektir. Her iki ülkeden en az bir sanayi kuruluşunun yer almasının zorunlu olduğu projelere, Türkiye tarafında sanayiye ek olarak akademik kurumlar da katılabilecektir.
Projelerde tematik alan sınırlaması yoktur. Projelerin bütçe üst limiti Türkiye’den yapılan başvurular için 1.500.000 TL olarak belirlenmiştir.
Bilgi için: http://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/2590-tubitak-fasie-ortak-proje-cagrisi

TÜBİTAK-NSTDA İKİLİ İŞBİRLİĞİ ÇAĞRISI
Son Başvuru Tarihi:
7 Haziran 2019

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile Tayland Ulusal Bilim ve Teknoloji Kalkınma Ajansı (NSTDA) arasında mevcut İşbirliği Protokolü çerçevesinde ortak araştırma projeleri desteklenecektir. Ortak araştırma projesi önermek isteyen Türkiye’deki bilim insanlarının, projeyi birlikte gerçekleştirecekleri Tayland’daki araştırma kuruluşlarında çalışan araştırmacı(lar) ile “proje ortağı” olarak anlaşmaları gerekmektedir.
Bilgi için: http://danismend.com/kategori/altkategori/proje-hibe-destekleri/

Yorumlar (0)