banner472

banner458

banner457

banner505

Diğer destekler

EaSI : AB Düzeyinde STK Ağlarının Desteklenmesi

DESTEK-TEŞVİK 01.09.2017, 08:46 29.08.2017, 12:41
6021
Diğer destekler

Son Başvuru Tarihi: 29 Eylül 2017
EaSI Programı kapsamında “Sosyal içerme ve yoksulluğun azaltılması veya mikrofinans ve sosyal işletmelerin finansmanı alanlarında AB düzeyinde aktif STK ağlarının desteklenmesi için 4 yıllık çerçeve ortaklık anlaşmaları” konulu Teklif Çağrısı yayımlanmıştır.
Bilgi İçin: http://danismend.com/kategori/altkategori/proje-hibe-destekleri/

Avrupa Komisyonu Eğitim Modülleri Teklif Çağrısı
Son Başvuru Tarihi:
10 Ekim 2017
1.5 milyon avro bütçe ayrılan bu projede, tasarımcılardan sanat, yaratıcı teknolojiler ve işletme becerilerini harmanlayan yüksek lisans modüller sunmaları isteniyor. Modül tasarımlarının göz önünde bulundurması gerekenler:

a) Öğrencilere farklı sektörlerde kullanabilecekleri sanat, yaratıcılık, işletme ve teknoloji becerileri edindirmek.
b) Yaratıcılık, işletme ve teknoloji arasında bağlar yaratarak eğitim kalitesini arttırmak. Yenilikçi bir öğrenimi desteklemek.

Bilgi İçin:
http://danismend.com/kategori/altkategori/proje-hibe-destekleri/

Kamu ve STK’lar İşbirliğinin Güçlendirilmesi Hibe Programı
Son Başvuru Tarihi:
  6 Ekim 2017
Amaç: Program mali ve idari açıdan güçlü ve daha önce proje deneyimi olan sivil toplum kuruluşlarının geliştirecekleri ortaklıkları ve ağları desteklemektedir. Üç kuruluşun bir araya gelerek başvuruda bulunabilecekleri programda “üniversiteler ve belediyeler” proje ortağı olarak yer alabilmektedir.
Destek Miktarı:
Asgari Hibe:
250.000 avro.
Azami Hibe: 500.000 avro.
Bilgi İçin: http://danismend.com/kategori/altkategori/proje-hibe-destekleri/

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 2014-2020 IPARD Programı
Son Başvuru Tarihi:
  28 Eylül 2017
Faydalanıcılara uygun harcamalar karşılığında sağlanacak olan mali desteğin kaynağı, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti eş finansmanından oluşturulan IPARD Programı Fonu’dur. Bu başvuru çağrı ilanı kapsamında sadece “Tarım ve Balıkçılık ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması ile ilgili fiziki varlıklara yönelik yatırımlar” tedbiri kapsamında başvurular kabul edilecektir. İkinci başvuru çağrı ilanı kapsamında hazırlanacak başvurularda yatırım süreleri en fazla 18 (on sekiz) ay olarak planlanmalıdır.
Bilgi İçin: http://danismend.com/kategori/altkategori/proje-hibe-destekleri/

İstihdam ve Sosyal Yenilik (EaSI) Programı
Son Başvuru Tarihi:
1 Aralık 2017
Amaç: Teklif çağrısının amacı, sosyal girişim finans piyasasının gelişimini teşvik etmek ve sosyal girişimcilerin finansmana erişimini kolaylaştırmak için mevcut kurumsal finansal araçları (özellikle sosyal EFSI-Stratejik Yatırımlar için Avrupa Fonu)  işlem maliyeti desteğinin bir hibe programı yoluyla test edilmesi amaçlanmaktadır.
Bu kapsamda, özellikle başka türlü gerçekleşmeyecek olan 500 bin avronun altındaki daha küçük risk-sermaye yatırımlarının harekete geçirilmesi hedeflenmektedir.
Destek Miktarı:
Her bir proje için;
Asgari:  300 bin avro
Azami: 1 milyon avro
Bilgi İçin: http://danismend.com/kategori/altkategori/proje-hibe-destekleri/

Kuantum Teknolojileri Amiral Gemisi Projesi Başvuruları
Son Başvuru Tarihi:
26 Eylül 2017
Amaç: İşbu çağrı ile fonlanacak projenin özellikle akademi ve sanayideki paydaşlar olmak üzere tüm kuantum teknolojileri paydaşları, karar alıcılar arasında koordinasyonu sağlaması amaçlanmaktadır.
Fonlanacak projenin iletişim platformu düzenleyerek paydaşları bir araya getirerek diyalog kurmasını sağlayacak etkinlikler organize etmesi de beklenmektedir.
Çağrı Bütçesi: 0.5 milyon avro’dur.
Bilgi İçin: http://danismend.com/kategori/altkategori/proje-hibe-destekleri/

TUBİTAK Kamag 1007 Programı Yeni Çağrıları
Son Başvuru Tarihi:
15 Eylül 2017
1- Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları’nın müşteri kurum olarak yer aldığı “TLM16V185 Tipi Ağır Dizel Motorunun Modernizasyonu” ihtiyaç başlığına yönelik çağrı için duyuru Kamu Araştırmaları Destek Grubu (KAMAG) tarafından yayınlanmıştır.
Son Başvuru Tarihi: 15 Eylül 2017
2- Emniyet Genel Müdürlüğü’nün müşteri kurum olarak yer aldığı ”Adli Uygulamalarda Kullanılabilir STR Analiz ve DNA İzolasyon Kitlerinin Geliştirilmesi” ihtiyaç başlığına yönelik çağrı için duyuru Kamu Araştırmaları Destek Grubu (KAMAG) tarafından yayınlanmıştır.
Bilgi İçin: https://www.tubitak.gov.tr/.../kamag-1007-programi.

COSME’den moda ya da turizm KOBİ’lerine çağrı
Son Başvuru Tarihi:
  17 Ekim 2017
COSME Programı kapsamında, “Yaratıcılık Odaklı İnovasyon için Avrupa İnkubatör Ağları” proje teklif çağrısı yayımlandı. Çağrı kapsamında, moda teknolojisinde füzyona odaklanan ve turizm sektöründe kültürel ve yaratıcı endüstriye odaklanan KOBİ’ler desteklenecek.

Çağrı ile Neler Amaçlanıyor ?
- Kültürel ve yaratıcı endüstri (CCI) sektörlerinde KOBİ ve yeni kurulan işletmelere odaklanan inkubatörler ve hızlandırıcılardan oluşan 1-2 ulus ötesi ağın desteklenmesi,
- İnkubatörler ve hızlandırıcılar ve ilgili diğer aktörler arasında belirtilen tema ve öncelikler çerçevesinde değer zincirleri de göz önünde bulundurularak sektörler arası işbirliğinin güçlendirilmesi,
- Yenilikçi işletmelerin büyümesine yönelik destek mekanizmalarının, yeni iş modellerinin, ürünlerinin ve hizmetlerinin geliştirilmesi,
- Yeni iş modellerinin, ürünlerinin ve hizmetlerinin geliştirilerek ve denenerek yenilikçi KOBİ’lerin büyümeleri ve ölçeklerini artırmaları için gerekli süre boyunca desteklenmesi beklenmektedir.

Kimler Başvurabilir ?
- İnkübatörler,
- Hızlandırıcılar,
- Laboratuvarlar,
- Üniversiteler,
- Eğitim Enstitüleri,
- Araştırma Merkezleri,
- KOBİ’lere ve Girişimcilere İş Destek

Hizmeti Sunan Kuruluşlar.
Bilgi İçin: KOSGEB

Ortaklıklar ve Ağlar Hibe Programı
Son Başvuru Tarihi:
 6 Ekim 2017
T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı, Katılım Öncesi Yardım Aracı 2014-2010 (IPA II) kapsamında, ‘Sivil Toplum Sektörü-Ortaklıklar ve Ağlar Hibe Programı’ teklif çağrısında bulundu. Kamu Kurumları ve Sivil Toplum Kuruluşları arasındaki işbirliğini güçlendirmeyi hedefleyen programın toplam bütçesi, 2 milyon 500 bin Euro. Üç kuruluşun bir araya gelerek başvuruda bulunması gereken programda, üniversiteler ve belediyeler de proje ortağı olarak yer alabilecek. Projelerin en az 18, en çoksa 24 ay şeklinde planlanması gerekiyor.

Başvuru Şartları:
- Tüzel kişi olmak.
- Sivil Toplum Kuruluşu olmak. (Dernek, Vakıf, Dernek veya Vakıf Federasyonu ya da Konfederasyonu) Türkiye, AB üyesi ya da IPA ülkelerinden birinde kurulu olmak.
- Projeye aracılık etmeyecek; ortak başvuru sahib(ler)i ve iştirakçi kuruluş(lar) ile birlikte, hazırlık aşamasından yürütülmesine kadar projenin her aşamasından sorumlu olmak.

Öncelik Alanları:
- ‘Ortaklıklar ve Ağlar Hibe Programı’ için 3 öncelik alanı belirlenmiş durumda. Gerçekleştirilecek projelerin bu öncelik alanlarından en az 2’sini içermesi gerekiyor:
- Sivil Toplum Kuruluşları ve aktivistleri destekleyecek yasal ve finansal ortamın iyileştirilmesi
- Kamu kurumları ve Sivil Toplum Kuruluşları arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi
- Sivil Toplum Kuruluşlarının yönetsel ve kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi.

Nasıl Başvurulacak?
‘Ortaklıklar ve Ağlar Hibe Programı’na başvurular, Merkezi Finans ve İhale Birimi’ne “Ön Başvuru” ve “Tam Başvuru” olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilecek. Başvuru sahiplerinin, ilk aşamada “Ön Başvuru” yapmaları gerekiyor. Ön Başvuru için Avrupa Birliği Bakanlığı’nın ilgili sayfasından ulaşılabilen “Doldurulması Gereken Dokümanlar” başlıklı sekme tıklanarak bilgisayara indirilmelidir. Bu dökümanlar bilgisayarda doldurulmalı, çıktısı alındıktan sonra gerekli yerler imzalanıp kaşelenerek, bir asıl ve iki kopya halinde Merkezi Finans ve İhale Birimi’ne teslim edilmelidir.
Bilgi İçin: https://www.ab-ilan.com/sivil-toplum-sektoru-teklif-cagrisi-

Yorumlar (0)