banner402

banner345

banner451

banner445

banner374

Ekonomi Bakanlığı Proje Bazlı Yatırım Desteği

Ülkemizin mevcut durumda veya gelecekte ortaya çıkabilecek kritik ihtiyaçlarını karşılayacak, ‘arz güvenliğini sağlayacak, dışa bağımlılığı azaltacak, teknolojik dönüşümünü gerçekleştirecek, yenilikçi, Ar-Ge yoğun ve yüksek katmadeğerli’ yatırımların proje bazlı desteklenmesi için yeni Bakanlar Kurulu kararı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

DESTEK-TEŞVİK 01.02.2017, 08:43 30.01.2017, 16:43
9790
Ekonomi Bakanlığı Proje Bazlı Yatırım Desteği
Bakanlık, bu amaç doğrultusunda belirlediği yatırım konusunda bir veya birden fazla firmayı yatırım için davet edebilir veya duyuru yapmak suretiyle çağrıya çıkabilir. Ekonomi Bakanlığı, Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanacak teşvik belgesi kapsamında yatırımcılara sağlanacak destekler şunlardır:
- Gümrük Vergisi muafiyeti
- KDV istisnası
- KDV iadesi
- Vergi indirimi veya istisnası
- Sigorta primi işveren hissesi desteği
- Gelir Vergisi stopajı desteği
- Nitelikli personel desteği
- Faiz desteği veya hibe desteği
- Sermaye katkısı
- Enerji desteği
- Kamu alım garantisi
- Yatırım yeri tahsisi
- Altyapı desteği
- Kanunlarla getirilen izin, tahsis, ruhsat, lisans ve tesciller ile diğer kısıtlayıcı hükümler için istisna getirilmesi veya  yasal ve idari süreçlerde kolaylaştırıcı düzenlemeler.

Desteklenecek projelerin şu özellikleri taşıması gerekmektedir:
- Ülkemizin mevcut durumda veya gelecekte ortaya çıkabilecek kritik ihtiyaçlarını karşılayabilme,
- Ülkemizde üretim kapasitesi yetersiz olan ürünlerde arz güvenliğini sağlayabilme,
- Ülkemizin teknoloji açığı olan alanlarda teknoloji kapasitesini geliştirme,
- Dış ticaret açığı verilen alanlarda ithalat bağımlılığını azaltma,
- Yüksek katmadeğerli olma,
- Ülkemizde üretimi olmayan yeni nesil teknolojiler kullanılarak üretim yapılmasını sağlayabilme,
- Farklı sektörlerde ülkemize rekabet gücü kazandırabilme,
- Etkileşimde olduğu sektörlerde teknolojik dönüşümü hızlandırma ve bu sektörlere pozitif dışsallık sağlayabilme,
- Yenilikçi ve Ar-Ge’ye dayalı yatırım olma,
- Cari işlemler dengesini olumsuz etkileyen ve hammadde sıkıntısı yaşanılan sektörlerde gerçekleştirilecek yüksek katmadeğerli işlenmiş ürünlerin üretimine yönelik yatırım olma,
- Ülkemizin hammadde potansiyelinin değerlendirilmesine olanak sağlayan entegre üretime yönelik yatırım olma.

Bakanlık tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda  uygun bulunan proje veya projeler, Bakanlar Kurulu’na sunulacak ve Bakanlar Kurulu tarafından desteklenmesine karar verilen projeler için Destek Kararı yayımlanacaktır.
Projelerin bu Karar kapsamında değerlendirmeye tabi tutulabilmesi için asgari sabit yatırım tutarının 100 milyon ABD doları olması gerekmektedir.
“Proje Başvuru Formatı” ve “Yatırım Fizibilite Formatı” hakkında bilgi, üyesi olunan Oda’lardan alınır.
Son Başvuru Tarihi: 9 Şubat 2017

ERC Consolidator Grant 2017 Çağrısı  575 milyon avro’luk bir bütçe ile yayınlanmıştır. Çağrı kapsamında 320 araştırmacının desteklenmesi hedeflenmektedir.
Doktorasını 1.1.2005 ile 31.12.2009 tarihleri arasında almış, çığır açıcı proje fikirleri olan genç ve yetenekli araştırmacılar bu çağrıya başvurabileceklerdir. Sosyal bilimler dahil tüm araştırma konularından başvurular alınacaktır. Araştırma projesi ve başvuru yapan araştırmacının kariyeri bilimsel mükemmeliyet kriterlerine göre değerlendirilecektir.
Desteklenecek projeler en fazla 5 yıl süreyle en fazla 2 milyon avro’luk fon alabilecektir. Proje kapsamında büyük ekipman alımı veya büyük araştırma altyapılarına erişim ihtiyacı olması durumunda veya Amerika, Kanada ve Japonya gibi AB Üye veya Asosiye Ülkeleri’nden farklı ülkelerden Türkiye’ye dönmeyi planlayan araştırmacılar için 750.000 avro’ya kadar ek fon almak mümkündür.
Yeniden Başvurma Kuralları Şu Şekildedir: 2016 çağrılarında birinci aşamadan B ya da C almış, 2015 çağrılarında da ilk aşamadan C almış araştırmacılar 2017-CoG çağrısına başvuramayacaklardır.
Türkiye’nin ERC çağrılarındaki henüz açığa çıkmamış potensiyelini artırmak amacıyla TÜBİTAK tarafından oluşturulan H2020 Destek ve Ödül Programı’ndan şu konularda destek almak mümkündür:
- ERC Baş Araştırmacı Geliştirme Programı: Proje yazma ve sunma eğitimi, proje ön değerlendirme desteği, seyahat desteğini içerir

Ayrıca ödül programının ayrıntıları şöyledir:
- Eşik Üstü Ödülü: Alınan puana göre 12.000 avro’ya kadar ödül
- Başarı Ödülü: Proje türüne ve bütçesine göre 350.000 avro’ya kadar ödül
- Transfer Ödülü: Yurtdışından ERC Projesi ile Türkiye’ye gelecek araştırmacılara özel proje türüne göre 35.000 avro’ya kadar ödül.

2017 Consolidator Grant Çağrı Künyesi:
Çağrı Kodu: ERC-2017-CoG
Yayınlanma Tarihi: 20 Ekim 2016
Kapanış Tarihi: 9 Şubat 2017
Çağrı Bütçesi: 575 milyon avro (yaklaşık 320 proje desteklenecektir).
Çağrı Başvuru Sayfası: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/erc-2017-cog.html
Proje Başına Düşen Bütçe: Mak. 2 milyon avro (5 yıl için) + mak. 750.000 avro (start-up, büyük ekipman alımı ve büyük araştırma altyapılarına erişim durumunda).

YURTDIŞINA AÇILIM DESTEKLERİ
KOSGEB tarafından desteklenen yurtdışı iş gezileri ve fuar katılımları takvimi ise şöyle: 

İzmir Mobilyacılar Odası Almanya İş Gezisi
Ülke: Almanya
Son Başvuru Tarihi: 02.02.2017
Başlangıç Tarihi: 07.02.2017
Bitiş Tarihi: 11.02.2017

Tarsus TSO Berlin/Almanya İş Gezisi
Ülke: Almanya
Son Başvuru Tarihi: 22.02.2017
Başlangıç Tarihi: 26.02.2017
Bitiş Tarihi: 01.03.2017

Fransa Ev Dekorasyon Sektörü İş Gezisi
Ülke: Fransa
Son Başvuru Tarihi: 15.02.2017
Başlangıç Tarihi: 20.02.2017
Bitiş Tarihi: 22.02.2017

İtalya/Milano/Lineapele-Simac (Ayakkabı Yan Sanayi, Deri ve Makinaları) Fuarı ve Sektörel Toplantı
Ülke: İtalya
Son Başvuru Tarihi: 16.02.2017
Başlangıç Tarihi: 21.02.2017
Bitiş Tarihi: 23.02.2017

Katar-Doha 2. KOBİ’ler Konferansı
Ülke: Katar
Son Başvuru Tarihi: 09.02.2017
Başlangıç Tarihi: 14.02.2017
Bitiş Tarihi: 18.02.2017

2545-TÜBİTAK-FRANSA Ulusal Araştırma Ajansı (ANR)
Ortak Proje Başvuru Çağrısı 
Türk Ortaklar İçin Son
Başvuru Tarihi: 8.4.2017. 
Ortak proje önermek isteyen Türk bilim insanlarının, projeyi birlikte gerçekleştirecekleri Fransız araştırmacı(lar) ile “proje ortağı” olarak anlaşmaları gerekmektedir. Proje süreleri en fazla 36 ay olabilecektir. TÜBİTAK-ANR İşbirliği Programı kapsamında, araştırma projeleri destek üst limiti  “Beşeri Bilimler” alanındaki projeler için 360.000 TL, diğer çağrı öncelikli alanlarındaki projeler için 720.000 TL’dir.

Önerilecek ortak projelerin konuları şunlardır:
- Deniz Jeobilimleri (Marine Geosciences);
- Sismik Riskler (Seismic risks);
- Deniz Ekosisteminin Sürdürülebilir Gelişimi (Sustainable development of Marine ecosystem);
- Beşeri Bilimler (Human Science and Humanities);
- Enerji (Energy);
- Bilgi ve İletişim Teknolojileri (ICT).

ERC 2017 Consolidator Grant Çağrısı
lkemizin mevcut durumda veya gelecekte ortaya çıkabilecek kritik ihtiyaçlarını karşılayacak, ‘arz güvenliğini sağlayacak, dışa bağımlılığı azaltacak, teknolojik dönüşümünü gerçekleştirecek, yenilikçi, Ar-Ge yoğun ve yüksek katmadeğerli’ yatırımların proje bazlı desteklenmesi için yeni Bakanlar Kurulu kararı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bakanlık, bu amaç doğrultusunda belirlediği yatırım konusunda bir veya birden fazla firmayı yatırım için davet edebilir veya duyuru yapmak suretiyle çağrıya çıkabilir.
Ekonomi Bakanlığı, Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanacak teşvik belgesi kapsamında yatırımcılara sağlanacak destekler şunlardır:
- Gümrük Vergisi muafiyeti
- KDV istisnası
- KDV iadesi
- Vergi indirimi veya istisnası
- Sigorta primi işveren hissesi desteği
- Gelir Vergisi stopajı desteği
- Nitelikli personel desteği
- Faiz desteği veya hibe desteği
- Sermaye katkısı
- Enerji desteği
- Kamu alım garantisi
- Yatırım yeri tahsisi
- Altyapı desteği
- Kanunlarla getirilen izin, tahsis, ruhsat, lisans ve tesciller ile diğer kısıtlayıcı hükümler için istisna getirilmesi veya  yasal ve idari süreçlerde kolaylaştırıcı düzenlemeler.

Desteklenecek projelerin şu özellikleri taşıması gerekmektedir:
- Ülkemizin mevcut durumda veya gelecekte ortaya çıkabilecek kritik ihtiyaçlarını karşılayabilme,
- Ülkemizde üretim kapasitesi yetersiz olan ürünlerde arz güvenliğini sağlayabilme,
- Ülkemizin teknoloji açığı olan alanlarda teknoloji kapasitesini geliştirme,
- Dış ticaret açığı verilen alanlarda ithalat bağımlılığını azaltma,
- Yüksek katmadeğerli olma,
- Ülkemizde üretimi olmayan yeni nesil teknolojiler kullanılarak üretim yapılmasını sağlayabilme,
- Farklı sektörlerde ülkemize rekabet gücü kazandırabilme,
- Etkileşimde olduğu sektörlerde teknolojik dönüşümü hızlandırma ve bu sektörlere pozitif dışsallık sağlayabilme,
- Yenilikçi ve Ar-Ge’ye dayalı yatırım olma,
- Cari işlemler dengesini olumsuz etkileyen ve hammadde sıkıntısı yaşanılan sektörlerde gerçekleştirilecek yüksek katmadeğerli işlenmiş ürünlerin üretimine yönelik yatırım olma,
- Ülkemizin hammadde potansiyelinin değerlendirilmesine olanak sağlayan entegre üretime yönelik yatırım olma.

Bakanlık tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda  uygun bulunan proje veya projeler, Bakanlar Kurulu’na sunulacak ve Bakanlar Kurulu tarafından desteklenmesine karar verilen projeler için Destek Kararı yayımlanacaktır.
Projelerin bu Karar kapsamında değerlendirmeye tabi tutulabilmesi için asgari sabit yatırım tutarının 100 milyon ABD doları olması gerekmektedir.
“Proje Başvuru Formatı” ve “Yatırım Fizibilite Formatı” hakkında bilgi, üyesi olunan Oda’lardan alınır.
Son Başvuru Tarihi: 9 Şubat 2017

ERC Consolidator Grant 2017 Çağrısı  575 milyon avro’luk bir bütçe ile yayınlanmıştır. Çağrı kapsamında 320 araştırmacının desteklenmesi hedeflenmektedir.
Doktorasını 1.1.2005 ile 31.12.2009 tarihleri arasında almış, çığır açıcı proje fikirleri olan genç ve yetenekli araştırmacılar bu çağrıya başvurabileceklerdir. Sosyal bilimler dahil tüm araştırma konularından başvurular alınacaktır. Araştırma projesi ve başvuru yapan araştırmacının kariyeri bilimsel mükemmeliyet kriterlerine göre değerlendirilecektir.
Desteklenecek projeler en fazla 5 yıl süreyle en fazla 2 milyon avro’luk fon alabilecektir. Proje kapsamında büyük ekipman alımı veya büyük araştırma altyapılarına erişim ihtiyacı olması durumunda veya Amerika, Kanada ve Japonya gibi AB Üye veya Asosiye Ülkeleri’nden farklı ülkelerden Türkiye’ye dönmeyi planlayan araştırmacılar için 750.000 avro’ya kadar ek fon almak mümkündür.
Yeniden Başvurma Kuralları Şu Şekildedir: 2016 çağrılarında birinci aşamadan B ya da C almış, 2015 çağrılarında da ilk aşamadan C almış araştırmacılar 2017-CoG çağrısına başvuramayacaklardır.
Türkiye’nin ERC çağrılarındaki henüz açığa çıkmamış potensiyelini artırmak amacıyla TÜBİTAK tarafından oluşturulan H2020 Destek ve Ödül Programı’ndan şu konularda destek almak mümkündür:
- ERC Baş Araştırmacı Geliştirme Programı: Proje yazma ve sunma eğitimi, proje ön değerlendirme desteği, seyahat desteğini içerir

Ayrıca ödül programının ayrıntıları şöyledir:
- Eşik Üstü Ödülü: Alınan puana göre 12.000 avro’ya kadar ödül
- Başarı Ödülü: Proje türüne ve bütçesine göre 350.000 avro’ya kadar ödül
- Transfer Ödülü: Yurtdışından ERC Projesi ile Türkiye’ye gelecek araştırmacılara özel proje türüne göre 35.000 avro’ya kadar ödül.

2017 Consolidator Grant Çağrı Künyesi:
Çağrı Kodu: ERC-2017-CoG
Yayınlanma Tarihi: 20 Ekim 2016
Kapanış Tarihi: 9 Şubat 2017
Çağrı Bütçesi: 575 milyon avro (yaklaşık 320 proje desteklenecektir).
Çağrı Başvuru Sayfası: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/erc-2017-cog.html
Proje Başına Düşen Bütçe: Mak. 2 milyon avro (5 yıl için) + mak. 750.000 avro (start-up, büyük ekipman alımı ve büyük araştırma altyapılarına erişim durumunda).

Avrupa Komisyonu Teklif Çağrıları
Son Başvuru Tarihi: 22.2.2017
AB çapındaki ağların işbirliğine ve politika geliştirmesine destek için, aşağıda sayılan üç alana yönelik yeni teklif çağrıları yayınlamıştır:
- Göçmen eğitimi
- Öğretmenler ve okul liderleri
- Okuryazarlık ve aritmetik alanlar ağırlıklı olmak üzere kilit yeterlilikler.

Avrupa Komisyonu yılda 300.000-400.000 avro tutarında olmak üzere dört yıllık çerçeve ortaklık anlaşmalarıyla hibe desteği sağlayacaktır.
Bilgi İçin: /www.bursaab.gov.tr/592

KOBİ İşletme Kredisi
KOSGEB 2016 yılının Aralık ayında başlattığı KOBİ’lere “İşletme Sermayesi Kredi Faiz Desteği”ni 2017 yılında da sürdürme kararı aldı. Kredi desteğinin miktarı ve ödeme şartları şöyle: 50 Bin TL’lik Kredi Faiz Desteği için KOSGEB Veri Tabanı’nda güncel kaydı bulunan bütün KOBİ’ler başvuru yapabilecekler. 12 Ay ödeme yok, toplamda 36 ayda geri ödeme yapılacak. “İşletme Sermayesi Kredi Faiz Desteği” programından faydalanabilmenin ilk şartı KOSGEB veri tabanına kayıtlı beyannamelerini güncellemiş olmaktır. Programdan yararlanmak isteyen bütün KOBİ’lerin bir an önce KOSGEB veri tabanına ücretsiz kayıt yaptırmaları istenmektedir.
Geri ödemeler üçer aylık eşit taksitler halinde olacaktır.
Yorumlar (0)
26°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 24 Temmuz 2021
İmsak 03:56
Güneş 05:45
Öğle 13:16
İkindi 17:12
Akşam 20:36
Yatsı 22:17
banner366