banner472

banner458

banner457

banner505

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI (Aydın-Denizli-Muğla)

Alternatif turizme destek

DESTEK-TEŞVİK 01.06.2013, 08:30 01.06.2013, 08:30
6908
GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI (Aydın-Denizli-Muğla)Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) 2013 yılı Proje Teklif Çağrısı kapsamında Alternatif Turizm ve Turizm Altyapısı Mali Destek Programlarını açıklamış; proje tekliflerini beklemektedir. Her iki programın toplam bütçesi 14 milyon TL’dir.

Programlarla ilgili bilgiler aşağıda verilmiştir:

1. Alternatif Turizm Mali Destek Programı
Son Başvuru Tarihi: 12.06.2013
Programın Amacı: Güney Ege Bölgesi turizminde; alternatif turizmin bölge ekonomisine olan katkısının arttırılmasıdır.
Programın Öncelikleri:
Öncelik 1:
Kitlesel deniz turizmi dışında kalan; yerel işgücünü, yöresel ve doğal mimariyi, sosyal ve ekolojik uyumu öne çıkaran, mevcut yapıları ve kaynakları kullanma eğilimli turistik öğelerin bir araya getirildiği Alternatif turizm çeşitleri.
Öncelik 2: Alternatif turizm çeşitlerinin tanıtımı ve pazarlaması için yenilikçi uygulamalar geliştirilmesi.
Uygun Başvuru Sahipleri: Kâr amacı güden ve KOBİ tanımına uyan işletmeler

Örnek Proje Konuları:
- Spa ve kür merkezlerinin oluşturulması ve geliştirilmesine yönelik projeler
- Termal turizm tesislerinde tedavi ve sağlık odaklı geliştirme faaliyetlerine yönelik projeler
- Doğal turistik öğeleri içeren bölgelerde doğal yaşam ve agro-turizm konseptine uygun konaklama tesisleri oluşturulması
- Mavi yolculuk rotalarını; kırsal turizm, eko turizm, kuş gözlemleri ve endemik tür gözlemleri gibi alternatif turizm çeşitliliği ile geliştirecek kırsalda gelir kaynağı yaratacak projeler
- Sualtı dalış, sörf, uçurtma sörfü, yamaç paraşütü, yelkencilik eğitim merkezlerinin yaygınlaştırılmasına yönelik projeler
- Spor kulüplerinin kamp olanaklarına yönelik spor sahalarının, koşu yollarının turistik konaklama tesislerine entegre edilmesi projeleri
- Yöresel el sanatlarının ve ürünlerinin bölge turizminde bir araç olarak kullanılmasına yönelik, turistlerin üretimde yer alabileceği faaliyetleri içeren projeler
- Bölgede üretilen yöresel ürünlerin hediyelik eşya tasarımları halinde turizm ürününe dönüştürülmesine yönelik projeler
- Kırsal alanda hizmet veren pansiyon, otel ve butik otellerin hizmetlerine yürüyüş, bisiklet ve doğa gözlemciliği gibi aktiviteleri de eklemelerini sağlayacak çevre düzenlemesi projeleri
- Macera sporları başta olmak üzere farklı spor turizmi aktivitelerini içeren ve farklı aktivitelerle desteklenen alternatif turizm rotaları oluşturulmasına yönelik projeler
- Av turizminin farklı turizm öğeleri ile çeşitlendirilmesine yönelik projeler

Program Toplam Bütçesi:     6.000.000 TL
Sağlanacak Asgari Destek:       75.000 TL
Sağlanacak Azami Destek:      300.000 TL

Başvuru: 
EGS PARK Kongre ve Kültür Merkezi 20085 DENİZLİ
Telefon: +90 258 371 88 44
Faks: +90 258 371 88 47
E-Mail: info@geka.org.tr


Dinamobet />
2. Turizm Altyapısı Mali Destek Programı
Son Başvuru Tarihi: 12.06.2013
Programın Amacı: Güney Ege Bölgesinde alternatif turizm olanaklarının ulaşılabilirliğinin artırılmasıdır.

Programın Öncelikleri
Öncelik 1:
Altyapı faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi.
Öncelik 2: Alternatif turizm değerlerinin çekiciliğinin arttırılması.
Uygun Başvuru Sahipleri: Valilikler, belediyeler, kaymakamlıklar, il özel idareleri, sanayi ve ticaret odaları, turizm altyapı birlikleri, kamu kurumlarının il ve bölge müdürlükleri

Program Toplam Bütçesi:     8.000.000 TL
Sağlanacak Asgari Destek:       75.000 TL
Sağlanacak Azami Destek:      750.000 TL
Başvuru: EGS PARK Kongre ve Kültür Merkezi 20085 DENİZLİ
Telefon: +90 258 371 88 44
Faks: +90 258 371 88 47
E-Mail: info@geka.org.tr

REKABET EDEBİLİRLİK VE YENİLİK ÇERÇEVE PROGRAMI (CIP)

Girişimcilik ve Yenilik Programı (EIP)
Son Başvuru Tarihi: 9 Temmuz 2013
Program T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca yürütülmektedir. Gereken bilgiler aşağıda özetlenmiştir:
Amaç: Sanayi yeniliğine ilişkin talebin artırılması amacıyla  talep güdümlü politika tedbirlerine yönelik stratejik yol haritasının hazırlanması.
Kapsam: Avrupa Komisyonu ilgili tarafları talep güdümlü yenilik tedbirleri için yol haritaları geliştirecek ve uygulayacak tüm piyasa ve sektörlere açık talep güdümlü projeler setini hazırlamaya davet eder.  Talep güdümlü  yenilik politikası Ar-Ge ve yenilik destek mekanizmaları ile desteğin piyasada yayılması arasında bir bağ oluşturmayı hedefliyor.
Özel Amaçlar: Her bir teklif, şu amaçları içeren 12-18 aylık somut bir çalışma planını içermelidir;

1. Piyasa yapısı hakkında temel bir anlayış,
2. Politika tedbirlerinin tanımlanması,
3. Öngörülen eylemleri yerine getirebilecek potansiyel kuruluşların ve organların haritalandırılması,
4. İşin nasıl idare edileceğinin önerilmesi,
5. Değerlendirme metodoljisinin gösterilmesi,
6. Politikaların etkisinin ölçülmesi için metodoloji.

Zaman Çizelgesi:
1- Eylemin Başlangıç Tarihi: Aralık 2013
2- Eylemlerin Maksimum Süresi: 18 ay

AB Finansmanı:
- Program bütçesi:            950.000 avro
- Desteklenecek proje sayısı:         6-10
- Destek oranı:                        yüzde 95
- Maksimum AB katkısı:     150.000 avro
- Başvurular tüzel bir kişilik tarafından yapılmalı.
- Konsorsiyum en az 3 farklı ülkeden olmalı.

Başvuru: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/call_CIP?callIdentifier=68-G-ENT-CIP-13-C-N02C011&specificProgram=EIP
Sorularınız için: eip@sanayi.gov.tr

Yorumlar (0)