banner459

banner345

banner457

banner458

banner402

Haber değerinde hatırlatmalar: KAMU DESTEĞİNİ ISKALAMA

Nisan’da başlayan destek ve teşvikler

DESTEK-TEŞVİK 01.04.2017, 08:53 31.03.2017, 14:41
12795
Haber değerinde hatırlatmalar: KAMU DESTEĞİNİ ISKALAMA
- Yabancıya KDV’siz konut
Yabancılar ile 6 aydan daha fazla yurtdışında yaşayan Türk vatandaşları, satış bedelini yurtdışından getirilecek dövizle ödemeleri şartıyla ilk aldıkları işyeri ve konutta KDV ödemeyecek. KDV istisnasından yararlanarak Türkiye’de konut veya işyeri satın alanlar, bu gayrimenkullerini bir yıl satamayacak, bu konut ve işyerlerini bir yıl içerisinde satması halinde, zamanında alınmayan vergi tahsil edilecek.
- BES’e otomatik katılım
Memurlar ve 250-1000 çalışanı bulunan özel sektör işletmeleri, 1 Nisan itibarıyla otomatik bireysel emeklilik sistemine dahil olacak ve çalışanların prime esas kazançlarının yüzde 3’ü her ay BES için kesilecek. 1 Nisan’la birlikte yaklaşık 2.5 milyon memur ile 1.5 milyon özel sektör çalışanının sisteme dahil olması bekleniyor. 100-250 çalışanı olan özel sektör işletmeleri ise 1 Temmuz’da sisteme geçiş yapacak.
- GSS’de prim 53 TL’ye inecek
1 Nisan itibariyla yaklaşık 5 milyon kişinin geriye dönük GSS prim borçları yeniden hesaplanacak. Bu yeni hesaba göre, 1 Ocak 2012 tarihinden beri tavandan GSS primi ödemek zorunda olan bir kişinin borcu 17 bin 489 liradan 3 bin 989 liraya inecek, gecikme cezası ve faizi alınmayacak. Ayrıca gelir testi yaptırmadan aylık 53 lira prim ödeyerek sağlık sigortalı olunabilecek. Bu uygulamadan da 2.7 milyon kişinin yararlanması bekleniyor. 53 lirayı ödeme gücü olmadığını belirten kişiler ise gelir testine girecekler.
- Kayıtdışı işçi çalıştırana teşvik
Daha önce kayıtdışı çalışanlar için işverenlere getirilen 1 yıllık teşvik yasağı yumuşatılıyor. Bundan sonra çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirilen sigortalıyı fiilen çalıştırmadığı tespit edilen işyerleri ilk tespitte sadece bir ay süreyle ilk tespit tarihinden itibaren üç yıl içinde tekrar eden her bir tespit için ise bir yıl süreyle teşvik yasağına maruz kalacak. Beş kişiden fazla olmamak koşuluyla çalıştırılan toplam sigortalı sayısının yüzde 1’ini aşmayan sayıda çalıştırılanların sigortalı olarak bildirilmediğinin veya bildirilen kişilerin fiilen çalışmadığının tespit edilmesi halinde ise teşvik yasağı uygulanmayacak. Nisan ayında başlayacak uygulamadan halen teşvik yasağı devam eden işyerleri de yararlanacak.
- Trafik sigortasına tavan
Yaklaşık 20 milyon sürücüyü yakından ilgilendiren trafik sigortasında, sürücüye yönelik poliçe düzenlenmesi 1 Nisan’da başlıyor. Buna göre, tavan fiyat uygulamasına geçilecek. Hasar kademelerine göre tavan fiyat belirlenecek ve sigortacılar bu fiyatın üzerinde poliçe kesemeyecek.
- 100 binden fazla KOBİ parasını almaya başlıyor
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı’nın (KOSGEB) 2017 yılı "Sıfır faizli İşletme Kredisi Faiz Desteği"ne ilişkin, "Biliyorsunuz 460 bin KOBİ'mize kredi kararı alınmıştı, son durum şudur, şimdiye kadar bu krediyi kullanan KOBİ sayısı 28 bin 213, tüm süreçleri tamamlanan ve bankaca kredi verilmesi uygun görülen, onaylanan ancak henüz kredisini eline almamış KOBİ sayısı ise 63 bin 354. Toplamda 100 binden fazla KOBİ’miz kredi kullanma işlemlerini tamamlamış, parasını alma aşamasında" dedi.
- Yeni işçi desteği
İşveren, 1 Şubat 2017’den itibaren yeni işe alınan işçiler için bu yılın sonuna kadar asgari ücrete karşılık gelen gelir vergisi ve damga vergisini ödemeyecek (773.41-TL).
- İşbaşında eğitime destek
Tam zamanlı olarak işbaşı eğitim programına katılanlara devlet tarafından 3 ay süreyle aylık 1.404 TL net ücret ödeniyor. İşbaşında eğitim programını tamamlayanları işe alan işverenlere imalat sanayii sektöründe 42 ay, diğer sektörlerde ise 30 ay boyunca işveren primi teşviki sağlanıyor.
- Artı istihdam programı
Katmadeğeri yüksek sektörlerde istihdam artıran işverenlere, işe alınacak işçiler için birinci yıl aylık net asgari ücretin yarısı (702 TL), ikinci yıl da yüzde 25’i (351 TL) oranında teşvik verilecek.
- Asgari ücret desteği
Geçen yıl asgari ücrete sağlanan 100-TL destek bu yıl da devam ediyor.
- Genç ve kadın çalışan teşviki
İşe alınan kişi 18-29 yaş arasında erkek veya 18 yaşından büyük kadın ise sigorta primlerinin işveren payı 2 yıl süreyle İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacak. Teşvik süresi, Mesleki Yeterlilik Belgesi sahipleri için 4 yıl olarak uygulanacak.
- Yatırım teşvikleri kapsamında verilen istihdam destekleri
Yeni açıklanan stratejik yatırımlara dair desteklerde sigorta primi işveren ve işçi hissesi destekleniyor. Ayrıca Proje Bazlı Teşvik Sistemi’nde Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, Gelir Vergisi Stopajı Desteği ve Nitelikli Personel Desteği sağlanıyor.
- Sigorta prim erteleme desteği
4/a kapsamında sigortalı çalıştıran ve asgari ücret desteğinden yararlanan özel sektör işverenleri SGK prim borcu ertelemesinden yararlanacak.
Dilim dilim gayrimenkul
Gayrimenkul Sertifikası Uygulaması 1 Nisan itibarıyla başladı.
Uygulamanın cazibesi, küçük birikimlerle büyük yatırımlara ortaklık sağlaması.
Araç; “Gayrimenkul Sertifikası”.
Çıktılar da şunlar:
- Farklı gruptan yatırımcılar aynı projede bir araya geliyor.
- Herkesin küçük paylarla ortak olabileceği bir yatırım gerçekleşiyor.
Örneğin; bir daire satın almaya yetecek kadar birikiminiz yok. Gayrimenkul sertifikası satın alarak yatırıma ortak oluyorsunuz. Sertifikayı bankanızdan satın alıyorsunuz. Türkiye’nin her yerinden gayrimenkul sertifikası satın alabilirsiniz.
Misal:  7 katlı 28 daireden oluşan bir projenin tamamının gayrimenkul sertifikası kapsamında satıldığını varsayalım. Proje bağımsız bölüm bazında küçük paylara ayrılıyor. Paylandırma esnasında dairelerin şerefiye farkları pay adetlerine yansıtılıyor. Mesela; örnek dairede 3 milyon adet pay olsun. Her bir pay için halka arz fiyatı belirleniyor. Halka arz sonrası paylar borsada işlem görüyor. Teslime kadar borsada olan fiyattan istenildiğinde alınıp satılıyor. Borsada işlem gördüğü son güne kadar 7 dairenin yatırımcılar tarafından paylarının biriktirilmek suretiyle satın alındığını varsayalım. Bu durumda geriye 21 ev kaldı. Teslim sonrası 2 milyon 248 bin pay sahibine dağıtılıyor. Kalan 21 daire ise açık artırma ile satışa çıkıyor. Her bir pay için toplanan hasılat hesaplanıyor. Hasılat paya bölünerek pay başına değer belirleniyor.
TOKİ projenin üretiminin her aşamasının kanunlara uygun olarak yerine getirilmesini sağlar. Gayrimenkul sertifikasını ihraç eden sıfatını taşır. İnşaatın taahhüt edilen sürede ve kalitede tamamlanmasını garanti eder.
Yeni teşvikler yolda
Üretici örgütlerine ilave teşvikler geliyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın enflasyon hedeflerine ulaşılamamasının en önemli sebebinin gıda fiyatları olduğuna dikkati çekmesi üzerine, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ürünlerin tarla ve pazar fiyatları arasındaki makasın daralması için harekete geçti.
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, sebze ve meyve ticaretinde lojistik altyapının geliştirilmesi ve lisanslı depoculuğun yaygınlaştırılmasına yönelik tedbirler alacaklarını ifade etti.
Bu kapsamda söz konusu piyasadaki aracı sayısının azaltılmasına yönelik pilot uygulamanın başlatıldığını belirten Tüfenkci, uygulamada tespit edilen sorunlara ilişkin çözüm yollarının da geliştirildiğini vurguladı.
Lojistik yatırımların hızlandırılması yönünde önemli adımlar atıldığına dikkati çeken Tüfenkci, bu çerçevede soğutma üniteleri, soğuk hava depoları, kurutma, temizleme, ayıklama, paketleme üniteleri ve bunlara ilişkin makine ve ekipman alımlarına teşvik uygulanabileceğini aktardı.
Tüfenkci, "Amasya, Antalya, Aydın, Balıkesir, Burdur, Bursa, Çanakkale, Diyarbakır, Isparta, İzmir, Karaman, Malatya, Manisa, Mersin, Muğla, Nevşehir ve Samsun olmak üzere 17 ildeki yatırımların teşvik kapsamına alınmasını planlıyoruz. Ayrıca  250 bin lira ile 2 milyon lira arasında değişen teşvikler kapsamında, yatırımların azami yüzde 75'i karşılanacak" dedi.
Tüfenkci, "Üretici örgütlerine ilave teşvikler de vereceğiz. Altyapı desteğine ek olarak uygun ve yeterli personel istihdamına yönelik teşviklerle de üreticilerimizin yanında yer alacağız" değerlendirmesinde bulundu. Bakan Tüfenkci, sebze meyvede zayiat oranının yüzde 10'a düşürülmesiyle ekonomiye 15 milyar lira kazandırılabileceğine işaret etti.
Kredi çekecekler için kefalet detayları belli oldu
Kredi Garanti Fonu'nun kefalet detayları Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre yatırım kredilerinin anapara ödemesiz dönemi en fazla üç yıl olarak belirtildi.
Bakanlar Kurulu kararına göre, Kredi Garanti Fonu’nun (KGF) sağladığı kefaletlerin bakiye tutarı 250 milyar TL’yi aşamayacak. Hazine Müsteşarlığı tarafından KGF’ye aktarılabilecek kaynağın tutarı 25 milyar TL ile sınırlı olacak.
KGF, verdiği kefaletler karşılığı yararlanıcılardan her bir kefalet kullandırımı için bir defaya mahsus peşin olarak azami yüzde 0.03 oranında komisyon tahsil edecek.
İşletme kredilerinin vadesi asgari altı ay, anapara ödemesiz dönemi en fazla bir yıl olmak üzere azami beş yıl olacak. Yatırım kredilerinin ise vadesi asgari altı ay, anapara ödemesiz dönemi en fazla üç yıl olmak üzere azami 10 yıl olarak belirlendi.
Sağlanan kefalet tutarı, KOBİ’lerde kredinin tazmin tarihindeki ana para bakiyesi ve temerrüt faizi hariç olmak üzere faiz/kar payı/kira tutarı ödemelerinin toplamının yüzde 90’ını geçemeyecek. Bu oran, KOBİ tanımı dışında kalan yararlanıcılarda yüzde 85 ile sınırlandı. Her bir yararlanıcı için kefalet limiti KOBİ tanımını haiz yararlanıcılar için azami 12 milyon TL, KOBİ tanımı dışında kalan yararlanıcılar için ise 200 milyon TL olmak üzere Hazine Müsteşarlığı’nca belirlenecek.
KGF, kredi verenler tarafından alınmış olan veya alınacak teminatlardan başka teminat aramayacak. Karara eklenen geçici maddeyle denizcilik sektörü işletme ve yatırım kredilerine ilişkin süre ve vadeler birer yıl uzatıldı.
Karadeniz Programı 2014-2020
Karadeniz Programı 2014-2020 Dönemi Birinci Teklif Çağrısı yayınlandı.
Son Başvuru Tarihi: 31 Mayıs 2017
Yararlanıcılar: Program Alanı’nda yer alan ve Program belgesinde potansiyel yararlanıcı olarak tanımlanan tüm kurum ve kuruluşlar, söz konusu duyurunun beraberinde yayınlanan Başvuru Kılavuzu’nda belirlenen kurallara uymak şartıyla 31 Mayıs 2017 tarihine kadar proje başvurusunda bulunabilirler.
Amaç: İlk teklif çağrısı altında sunulacak projelerin Program’ın dört önceliğinden en az biri ile uyumlu olması gerekmektedir.
Program’ın 2014-2020 dönemi öncelikleri şunlardır: Turizm ve kültür alanlarında iş ve girişimciliğin desteklenmesi; tarım ve bağlantılı sektörlerde sınır ötesi ticaret olanaklarının ve modernizasyonun artırılması; ortaklaşa çevresel izlemenin geliştirilmesi; nehir ve deniz kirliliğini azaltmak amaçlı ortak farkındalık oluşturma faaliyetleri.
Kapsam: Bulgaristan, Ermenistan, Gürcistan, Moldova, Romanya, Türkiye, Ukrayna ve Yunanistan'dan potansiyel yararlanıcıların kurdukları ortaklıklar aracılığıyla sunulan projeler kabul edilebilir.
Türkiye’den Program alanına dahil illerimiz şunlardır: İstanbul, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova, Zonguldak, Karabük, Bartın, Kastamonu, Çankırı, Sinop, Samsun, Tokat, Çorum, Amasya, Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane.
Proje sunabilecekler:
1- Yerel, bölgesel ve proje amacı için gerekliyse, ulusal kamu kurum/kuruluşu;
2- Kamu hukukuna tabi kuruluşlar-kamuya/bölgesel makamlara ait kurumlar, üniversiteler ve eğitim kurumları, turizm ve bölgesel kalkınma ajansları, kültürel ve arkeolojik dernekler/kurumlar, doğal parklar ve sit alanları yönetim mercileri, araştırma kurumları, vb.;
3- Kar amacı gütmeyen kuruluşlar;-dernekler, birlikler, vakıflar, vakıf yükseköğretim kurumları, Euro bölgeleri, Avrupa Bölgesel İşbirliği Grubu, vb. Türk başvuru sahibi veya ortak içeren projelerde en az bir AB üyesi ülkeden (Bulgaristan, Romanya, Yunanistan) ve bir de Program’da yer alan diğer ortak ülkeden (Ermenistan, Gürcistan, Moldova, Ukrayna) ortak kurum/kuruluş olması gerekmektedir.
Not: Proje başvuruları, sadece Elektronik İzleme Sistemi (eMS) üzerinden çevrimiçi (online) sunulacaktır.

Destekler:
Teklif Çağrısı Bütçesi:
9.655.625.60 avro
Destek Oranı:  Proje bütçesi için yüzde 92’ye kadar AB hibesi verilebilecektir.
Süre: Uygulama süreleri 18 ila 30 ay arasında olacak.
Destek Miktarı: En az 300.000 avro, en fazla 1.5 milyon avro. Ayrıca bütçesi 500.000 avroyu geçmemek şartı ile küçük ölçekli yatırım projeleri desteklenecektir.
Bilgi için: http://blacksea-cbc.net/black-sea-basin-2014-2020/calls-for-proposals/
office@bsb.adrse.ro (http://blacksea-cbc.net/).
Avrupa Komisyonu’ndan; “Kadın ve Sürdürülebilir Enerji” Hibe Programı
Son Başvuru Tarihi:
 25 Nisan 2017
Amaç: Sürdürülebilir enerji sektöründe kadın girişimciliğini ekonomik değer zincirinde güçlendirmektir.
Projenin Kapsamı: Sürdürülebilir enerji sektörüne, becerileri bütünleştirmeye odaklanmaktadır.
Bu teklif çağrısının özel hedefleri ise;
1- Gelişmekte olan ülkelerde kadınlar için iş ve/veya girişimcilik imkanı yaratmak;
2- Sürdürülebilir enerji sektöründe faaliyet gösteren kadınların kapasitelerini artırmak;
3- Topluluklar, toplum ve yerel/bölgesel/ulusal yetkililer arasında potansiyel konusunda farkındalık yaratmaktır.
Bütçe:
Hibe Programı’nın Toplam Bütçesi: 
20.000.000 avro’dur.
Projelere Ayrılan Tutar:
Asgari:
4.000.000 avro;
Azami: 8.000.000 avro’dur.
Destek Oranı: Proje bütçesinin en fazla yüzde 80’idir.
Proje Faaliyetleri: 36 aydan az, 60 aydan çok olmamalıdır.
Not: 60.000 Avro üzerindeki başvurular için ön başvuru yapılmalıdır.
Bilgi İçin: http://hibeinfo.com/

Ekonomi Bakanlığı Proje Bazlı Yatırım Desteği
Türkiye yatırıma yoğunlaşmışken yatırımcıya hatırlatmak amacıyla konuyu güncelleştirmeyi yararlı gördük.
Konu: “Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığı’nın 26/9/2016 Tarihli ve 103320 Sayılı yazısı üzerine, 31/12/1960 Tarihli ve 193 Sayılı Kanun’un geçici 80’inci, 14/5/1964 Tarihli ve 474 Sayılı Kanun’un 2’nci, 25/10/1984 Tarihli ve 3065 Sayılı Kanun’un 13’üncü ve geçici 30’uncu, 29/6/2001 Tarihli ve 4706 Sayılı Kanun’un ek 3’üncü, 31/5/2006 Tarihli ve 5510 Sayılı Kanun’un ek 2’nci, 3/6/2011 Tarihli ve 637 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 11’inci, 20/8/2016 Tarihli ve 6745 Sayılı Kanun’un 80’inci maddeleri ile 13/6/2006 Tarihli ve 5520 Sayılı Kanun’un 32/A Maddesi’ne göre Bakanlar Kurulu’nca 17/10/2016 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Amaç: Karar kapsamında arz güvenliğini sağlamak, dışa bağımlığı azaltmak, teknolojik dönüşümü gerçekleştirebilmek, Ar-Ge yoğun ve yüksek katmadeğerli yatırımların proje bazlı olarak Ekonomi Bakanlığı’nca desteklenmesi amaçlanmıştır.
Destek kalemleri: Bu karar kapsamında proje bazlı desteklenmesine uygun bulunan yatırımlara aşağıdaki destek türleri sağlanacaktır:
- Gümrük Vergisi Muafiyeti
- KDV istisnası
- KDV iadesi
- Vergi indirimi veya istisnası
- Sigorta primi işveren hissesi desteği
- Gelir Vergisi stopajı desteği
- Nitelikli personel desteği
- Faiz veya hibe desteği
- Sermaye katkısı
- Enerji desteği
- Kamu alım garantisi
- Yatırım yeri tahsisi
- Altyapı desteği
- Kolaylaştırıcı düzenlemeler desteği.
Yorumlar (0)
26°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 20 Eylül 2021
İmsak 05:11
Güneş 06:37
Öğle 13:04
İkindi 16:35
Akşam 19:21
Yatsı 20:42
banner366