banner472

banner458

banner457

banner505

HORİZON 2020 Destekleri

HORİZON 2020 Destekleri

DESTEK-TEŞVİK 01.09.2014, 07:40 30.09.2014, 14:15
6817
HORİZON 2020 Destekleri
1- KOBİ’lerde Yenilikçilik Programı
- Avrupa Komisyonu KOBİ’lerde Yenilikçilik 2014 Çağrısı yayınladı. Programa KOBİ’lerin bireysel olarak proje başvurusu yapması mümkün.
- Programda Yeni KOBİ Aracı (New SME Instrument) bulunuyor.
- Yeni KOBİ Aracı Çağrı Kapanış Tarihi: 9 Ekim, 17 Aralık 2014
- Yeni KOBİ Aracı Çağrı Bütçesi: 251.020.000 Avro.

Açıklama: Yeni KOBİ Aracı kapsamında desteklenecek genel konu başlıklarına sadece KOBİ’ler başvurabilmektedir. 
KOBİ’ler konsorsiyum kurmadan programa bireysel olarak başvuru yapabilmektedir.
Faz 1’de 50.000 Avro’luk net destek veriliyor.
Faz 2’de ise destek oranı yüzde 70 + yüzde 25 dolaylı masrafların desteklenmesi şeklinde olacak. Faz 2 için komisyon desteği 0.5 - 2.5  milyon Avro tutarındadır. Faz 2’ye doğrudan başvuru yapılabilmektedir.

Detaylı Bilgi İçin:
http://www.fp7.org.tr/home.do?ot=5&rt=1&sid=3501&pid=&cid=27441

2- Ulaşım Alanı 2014-2015
Horizon 2020 Programı Akıllı, Temiz ve Entegre Ulaşım Alanı 2014-2015 çağrıları;
“Mobility for Growth” başlığı kapsamında havacılık ve havayolu ulaşımı, demiryolu ulaşımı, karayolu ulaşımı, denizyolu ulaşımı, şehiriçi ulaşım, lojistik, akıllı ulaşım sistemleri, altyapı, ulaştırma politikaları için sosyo-ekonomik araştırmalar ile ilgili konular,
“Clean Vehicles” başlığı kapsamında elektrikli ve hibrit araçlar ile ilgili konular ağırlıklı olarak desteklenecektir.
Kapanma yılları (2014, 2015), aşama sayısı (1 aşamalı, 2 aşamalı), proje türleri (araştırma ve yenilik-A, koordinasyon ve destek-B) şeklinde gruplandırılan  “Mobility for Growth” ve “Clean Vehicles” çağrılarına ait detaylar için;
http://www.fp7.org.tr/home.do?ot=5&rt=1&sid=3501&pid=&cid=27441

3- Mükemmeliyetin Yayılımı Alanı 2014-2015
Avrupa’nın kullanılamayan araştırma ve yenilik potansiyelini ortaya çıkarmak, Ar-Ge ve yenilik potansiyeli düşük üye ülkeler ve bölgelerin performansını artırmak, araştırma ve yenilik alanında ülkeler ve bölgeler arası açığı azaltmak adına faaliyetlerin destekleneceği Mükemmeliyetin Yayılımı Alanı 2014-2015 Çağrıları’na proje başvuruları beklenmektedir.
Amaç: Sözkonusu çağrılar kapsamında “Teaming” altında araştırma ve yenilikte düşük performans gösteren ülke ve bölgelerde yeni Mükemmeliyet Merkezi kurulması ya da varolan Mükemmeliyet Merkezleri’nin uluslararası çapta lider kurumlar ile işbirliği kurarak geliştirilmesi hedeflenmektedir.
“Twinning” kapsamında açılan çağrılarda araştırma kuruluşları ve lider kuruluşlar arasında bilgi ve deneyim paylaşımı yolu ile mükemmeliyet ağlarının potansiyelinin ortaya çıkarılması bekleniyor.
“ERA Chairs” kapsamında ise lider araştırmacıların üniversiteler ve diğer araştırma organizasyonlarına getirilmesi yolu ile bu kuruluşların mükemmeliyet potansiyellerinin açığa çıkarılması hedeflenmektedir.

Çağrı Sayfası: CORDIS sitesi
Detaylı Bilgi İçin:
http://www.fp7.org.tr/home.do?ot=5&rt=1&sid=3501&pid=&cid=27503

Yorumlar (0)