banner472

banner488

banner480

banner458

banner457

banner493

İşbirliği yap desteği kap

XII. KOBİ Zirvesi’nde proje yapamadıkları için KOBİ’lerin kendilerine tahsis edilen kaynaklardan yeterince yararlanamadıkları tespit edildi.

DESTEK-TEŞVİK 01.06.2016, 08:42 01.06.2016, 15:48
11138
İşbirliği yap desteği kap
Oysa proje yapmak ve destek almak KOBİ’ler için çok kolaydır. Örneğin; KOSGEB’in KOBİ’leri güçbirliğine teşvik amacıyla verdiği “İşbirliği-Güçbirliği” desteğinin somut sonuçları alınıyor.
- Uşak’ta PVC doğramacı 5 firma birleşerek OSB’de 6.500 metrekare tesis kurdu, Almanya’ya ihracata başladı. Bergama’da 5 kasap ortak entegre et tesisi, Bursa’da 119 bakkal, 4 bin bakkala ortak tedarik yapan şirket kurdu.
- Tornacılar ortak lazer kesim cihazı aldı, terziler moda tasarım merkezi, beyaz eşya montajcıları ortak nakliye şirketi, hırdavatçılar ortak yapı marketi, küçük kapasitede ayakkabı üreten firmalar büyük tesis kurdu.

İşbirliği-Güçbirliği Projeleri 
Amaç:
KOBİ’lerin işbirliği-güçbirliği anlayışıyla biraraya gelerek; ortak tedarik, ortak tasarım, ortak pazarlama, ortak laboratuvar, ortak imalat, ortak hizmet sunumu ve benzeri konular ile ‘Orta-Yüksek ve Yüksek Teknoloji’ alanlarında hazırlayacakları ortak imalata yönelik işbirliği-güçbirliği projelerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır.

İşbirliği modelleri
1- Proje ortağı işletmeler mevcudiyetlerini koruyarak kurulacak işletici kuruluşa ortak olmaları,
2- Proje ortağı işletmelerin bir kısmı ya da tamamı kendilerini feshederek kurulacak işletici kuruluşa dahil olmaları,
3- Proje ortağı işletmelerin bir kısmı kendilerini feshederek ortaklardan birinin bünyesinde birleşmesi,

Proje başvurusunda, işbirliği-güçbirliği amacı ile en az 5 (beş) işletmenin biraraya gelmesi şartı aranır. Projenin, ‘Orta-Yüksek ve Yüksek Teknoloji’ alanlarında gerçekleştirilecek olması durumunda ise en az 3 (üç) işletmenin biraraya gelmesi yeterlidir.

Desteklenecek proje konuları
1- Hammadde, ara mamul, mamul, lojistik ve diğer hizmetleri daha hızlı ve ucuz temin edebilmeleri amacıyla ortak tedarik,
2- Üretim ve hizmet kapasitelerini, çeşitlerini, verimliliğini ve kalitelerini artırmak amacıyla ortak imalat ve hizmet sunumu,
3- Ürün ve hizmet kalitelerini yükseltmek, ulusal ve uluslararası pazar paylarını artırmak, marka imajı oluşturmak, uluslararası pazarın ihtiyaçlarına cevap vermeleri amacıyla ortak pazarlama,
4- Ürün ve hizmet standartlarını geliştirmeleri amacıyla ortak laboratuvar,
5- Müşteri istekleri ve pazarın talebi doğrultusunda ürün ve hizmet geliştirmeleri, ürettikleri ürün ve hizmetleri yeni pazarlara sunmaları amacıyla ortak tasarım ve benzeri alanlarda ortak sorunlara ortak çözümler getiren, maliyet düşürücü ve rekabet avantajı sağlayıcı nitelikteki projeler ile ‘Orta-Yüksek ve Yüksek Teknoloji’ alanlarında ortak imalata yönelik gerçekleştirilecek ‘İşbirliği-Güçbirliği Projeleri’ işletici kuruluş marifetiyle desteklenir.

Program ve proje limitleri
Proje Süresi: 6-24 ay (+ 12 ay)
Destek Üst Limiti: 1.000.000 TL (Geri ödemesiz 300.000 TL, geri ödemeli 700.000 TL)
‘Orta Yüksek ve İleri Teknoloji’ alanlarındaki ortak imalata yönelik projeler için; 1.500 TL (Geri ödemesiz 300.000 TL, Geri ödemeli 1.200.000 TL)
Proje Destek Oranı: 1. ve 2. Bölgeler için yüzde 50- 3.,4.,5. ve 6. Bölgeler için yüzde 60

Not: Projeye konu satın alınacak makine ve teçhizatın; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca 13/09/2014 Tarih ve 29118 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan SGM 2014/35 Sayılı Yerli Malı Tebliği’ne uygun olarak alınmış yerli malı belgesi ile tefrik edilmesi durumunda, bu destek oranlarına yüzde 15 (onbeş) ilave edilir.

Bilgi İçin: www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/liste/22/is-birligi-guc-birligi-destek-programi

DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI (Kocaeli, Sakarya, Bolu, Düzce, Yalova)
Teknik Destek Programı
Amaç:
Doğu Marmara Kalkınma Ajansı “Teknik Destek Programı”nın genel amacı; TR42 Düzey 2 Bölgesi’nde faaliyet gösteren yerel aktörlerin bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan, çalışmalarına destek sağlamaktır.

Sağlanacak Teknik Desteğin Öncelikleri:
- Planlama, modelleme ve projeksiyon çalışmaları,
- Ulusal ve bölgesel plan/programları uygulama, destekleme ve geliştirmeye yönelik çalışmalar,
- Yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek diğer çalışmalar.

Destek Miktarı:
Bu program kapsamında desteklenecek faaliyetler için tahsis edilen kaynak tutarı 300.000 TL’dir.
- Teknik Destek Programı kapsamında yararlanıcı kuruluşa herhangi bir doğrudan mali destek verilmeyecektir.
- Teknik destek, ajans uzmanlarınca veya hizmet alımı yoluyla gerçekleştirilecektir.
- Teknik desteğin hizmet alımı yoluyla gerçekleştirilmesi halinde ajansa toplam maliyeti başvuru başına KDV dahil 15.000 TL’yi aşamaz.
- Başvurular ikişer aylık dönemler halinde değerlendirilir. Bu dönemler; Mayıs-Haziran, Temmuz-Ağustos, Eylül-Ekim ve Kasım-Aralık dönemleridir.
- Bir dönemde alınan başvurular bir sonraki dönemin ilk on günü içerisinde değerlendirilir.

Bilgi İçin: www.marka.org.tr/

DİCLE KALKINMA AJANSI (Mardin, Batman, Siirt, Şırnak)
2016 Yılı Mali Destek Programı
Dicle Kalkınma Ajansı KOBİ’lere ve girişimcilere, 2016 yılında, aşağıdaki üç ayrı program kapsamında hibe destek sağlayacak:
1- 2016 GAP Bölgesi’nde Sanayide Enerji Verimliliğinin Arttırılması Pilot Uygulamaları Mali Destek Programı (TRC3/16/GAP EV)
2- 2016 Yılı GAP Organik Tarım Değer Zinciri Pilot Uygulamaları Mali Destek Programı (Kar Amacı Güden Kurum / Kuruluşlar İçin: TRC3/16/GAP-ODZ-01)
3- 2016 Yılı GAP Organik Tarım Değer Zinciri Pilot Uygulamaları Mali Destek Programı (Kar Amacı Gütmeyen Kurum / Kuruluşlar İçin: TRC3/16/GAP-ODZ-02)

Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) ile GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (GAP BKİ) arasında ortaklaşa yürütülecek olan “GAP Bölgesi’nde Sanayide Enerji Verimliliğinin Arttırılması Pilot Uygulamaları Mali Destek Programı” ile “GAP Organik Değer Zinciri Pilot Projeler Mali Destek Programları” kapsamında uygun proje başvurularının Dicle Kalkınma Ajansı'na sunulması amacıyla ilana çıkmış bulunmaktadır. Programlar hakkında geniş açıklama ve bilgilere Ajans’ın web sitesinden  ulaşılabilmektedir.

Başvuru ve Bilgi İçin:
Adres: Ensar Mah. Nusaybin Cad. Meydanbaşı
No:32 47100 Artuklu / MARDİN
Telefon: 0 482 212 11 07
Faks: 0 482 213 14 95
Elektronik Posta: proje@dika.org.tr
İnternet Sitesi: www.dika.org.tr

EURAMET Duyurusu
RINEA Proje Pazarları:
Afrika ve Avrupa Birliği Ülkeleri Arasında Gıda Güvenliği ve Sürdürülebilir Tarım Alanında Yenilikçi Araştırma Çalışmalarını Artırma Etkinlikleri
Avrupa ve Afrika için Araştırma ve Yenilik Ağı (Research and Innovation Network for Europe and Africa (RINEA) Ufuk 2020 tarafından fonlanan bir proje olup, Avrupa Birliği ve Afrika ülkeleri arasında Bilim, teknoloji ve yenilik alanında ikili işbirliklerini desteklemektedir. Bunun yanında RINEA, iki bölgeden, araştırma ve iş toplulukları arasındaki sinerjiyi artırmaya yönelik çalışmalar yapmaktadır.

Proje hakkında detay bilgi için www.rinea.org bağlantısını ziyaret edebilirsiniz.

RINEA’nın amaçları doğrultusunda, gıda güvenliği ve sürdürülebilir tarım (Food and Nutrition Security and Sustainable Agriculture (FNSSA)) alanında yenilik odaklı araştırma faaliyetleri yürüten KOBİ’ler, üniversiteler ve Afrika’daki diğer araştırma organizasyonları ile AB ülkelerindeki benzer kurumlardaki araştırmacıları biraraya getirecek proje pazarı etkinlikleri düzenlenecektir. Etkinliklerin isimleri ve detay bilgiler içeren ilgili bağlantılar aşağıda bilginize sunulmaktadır.

Innovat& Match 2016, 9-10 Haziran 2016, Bolonya, İtalya, https://www.b2match.eu/r2b2016
IFAMA Matchmaking 2016, 21-22 Haziran 2016, Aarhus, Danimarka, https://www.b2match.eu/ifama2016
Network and Consortium Building at CIGR-AgEng 2016, 28-29 Haziran 2016, Aarhus, Denmark, https://www.b2match.eu/cigr-2016

Organizasyonlardan birine katılmak istiyorsanız, TÜBİTAK Destek ve Ödül Programları’ndan Seyahat Desteği’ne başvuru yaparak seyahat desteğinden faydalanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için http://www.h2020.org.tr/tr/content/konsorsiyumlara-katilma-amacli-seyahat-destegi bağlantısını ziyaret edebilir, seyahat@tubitak.gov.tr e-posta adresine sorulanızı iletebilirsiniz.

KOBİ’lere Proje Destek Kredisi (Ziraat Bankası-KOSGEB)
Konu:
KOBİ’lerin finansmana erişimlerinde kolaylık sağlanması kapsamında; KOSGEB tarafından uygulanan destek programlarına başvuruda bulunan, başvurusu kabul edilerek desteklenen/desteklenmesi karara bağlanan ve 2011 yılından sonra KOSGEB KOBİ Kredi Faiz Destek Programları’ndan faydalanan, işletmelerin finansmana erişimlerini kolaylaştırmak, projelerini iş planında belirtilen zamanda tamamlamalarına yardımcı olmak için T.C. Ziraat Bankası A.Ş. tarafından uygun koşullarda finansman sağlanması amacıyla KOSGEB ile Ziraat Bankası arasında Proje Destek Kredisi Protokolü imzalanmıştır.

Protokol kapsamında KOBİ’lere sağlanan avantajlar:
- İşletmelerden uygun bulunanlara, kullanacakları kredilerde Banka’nın cari TL tabela faiz oranı üzerinden yüzde 15 indirim yapılması (AR-GE İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı ile İşbirliği-Güçbirliği Destek Programı için bu oran yüzde 20 olacaktır).
- Nakdi kredi kullandırılan işletmeler için;

a- Kredilerin bağlı olduğu hesaplarına hesap işletim ücreti uygulanmaması,
b- İnternet bankacılığı / mobil internet uygulaması aracılığıyla yapılan havale-EFT işlemlerinde indirim yapılması,
c- KOBİ kartlarından yıllık kart ücreti alınmaması,
ç- Kullanmış oldukları cek karnesi bedellerinde yüzde 50 indirim yapılması,
d- Takas Çek Komisyonları’nda yüzde 50 indirim yapılması,
e- Ar-Ge İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı ile İşbirliği-Güçbirliği Destek Programı için Kredi Tahsis ve Değerlendirme ücretinde yüzde 50 indirim yapılması,
l Müşterinin gerekli şartları taşıması halinde Avrupa Yatırım Bankası, Alman Kalkınma Bankası (KfW), Fransız Kalkınma Ajansı (AFD), Dünya Bankası Enerji Verimliliği ürünlerinden TL veya döviz olarak kullandırılan kredilerde kullandırım komisyonu alınmaması.

Bilgi İçin: www.kosgeb.gov.tr/.../ziraat-bankasi-ile-kosgeb-arasinda-proje-destek-kredisi

Yorumlar (0)