banner472

banner488

banner480

banner458

banner457

banner493

İZKA (İZMİR KALKINMA AJANSI)

KÜÇÜK MENDERES HAVZASI DESTEK PROGRAMI

DESTEK-TEŞVİK 01.08.2019, 07:53 29.08.2019, 13:38
10369
İZKA (İZMİR KALKINMA AJANSI)

KAYS Son Başvuru Tarihi: 6 Eylül 2019
Proje Son Teslim Tarihi: 13 Eylül 2019
Genel Amaç: Küçük Menderes Havzası’nda sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması.
Özel Amaç: Küçük Menderes Havzası’nda, beşeri ve doğal kaynaklar ile tarımsal ve ekonomik faaliyetlerin sürdürülebilirlik odağında geliştirilmesine yönelik örnek uygulamaların gerçekleştirilmesi.
Hedef Bölge: Küçük Menderes Havzası’nda yer alan Bayındır, Beydağ, Kiraz, Menderes, Ödemiş, Selçuk, Tire ve Torbalı ilçeleridir.
Öncelik 1: Tarımsal faaliyetlerin doğal kaynaklara zarar vermeden geliştirilebilmesi amacı ile tarımda güvenli gıda üretiminin sağlanması, yenilikçi ve sürdürülebilir üretime yönelik uygulamaların yaygınlaştırılması.
Öncelik 2: Tarımsal ürünlerin katmadeğerinin artırılması amacı ile işleme, paketleme, depolama ve pazarlama süreçlerinin, sürdürülebilir üretim önlemleri de alınarak geliştirilmesi.
Öncelik 3: Sürdürülebilir kalkınma odağında ekonomik hayata katılımın sağlanması ve gelir düzeyinin artırılması amacı ile başta kadınlar, gençler ve topraksız çiftçiler olmak üzere, istihdam edilebilirlik ve girişimcilik kapasitesinin artırılması, tarım dışı ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesi.
Program Bütçesi: 15.000.000 TL
Asgari Destek:      300.000 TL
Azami Destek:   1.800.000 TL
Destek Oranı: Yüzde 10-yüzde 90
Proje Süresi: 12-24 ay
Uygun Başvuru Sahipleri:
1. Kamu kurumları
2. Belediyeler ve bağlı kuruluşları
3. Üniversite rektörlükleri
4. Meslek kuruluşları
5. Organize Sanayi Bölgeleri
6. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri
7. Dernekler, vakıflar ve üst kuruluşları
8. Kooperatifler ve Birlikleri
9. Sulama Birlikleri
10. Tarımsal Üretici Birlikleri

Bilgi İçin: https://www.izka.org.tr/

IraSME KOBİ’LERE SANAYİ-AKADEMİ İŞBİRLİĞİ
Son başvuru tarihi: 25 Eylül 2019
Amaç: IraSME ağının 24. çağrısı ile küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) inovasyon kapasitelerini artırmaya yönelik uluslararası araştırma, geliştirme ve yenilik projelerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır.
Ülkeler: Ülkemizin ilk kez yer aldığı ve 25 Eylül 2019 tarihine kadar açık kalacak olan çağrı ile Almanya, Belçika, Çekya, Lüksemburg ve Rusya ile ikili ve çok taraflı işbirliğine olanak tanınmaktadır.
Azami Destek: Başarılı bulunan projelerde yer alan Türkiye’deki araştırma ekibi için TÜBİTAK tarafından proje süresi boyunca maksimum 1.000.000 TL araştırma desteği sağlanabilecektir.
Süre: Maksimum proje süresi 36 ay.
Koşul: Başvurularda her ülkeden en az 1 KOBİ’nin yer alması gerekmektedir ve toplam proje bütçesinin en az yüzde 50’si özel sektör ortaklarına ayrılmalıdır.
Erişim: Uluslararası çağrı metnine IRA-SME çağrı sayfasından, detaylı bilgilere ise çağrı sayfasından ve ulusal süreçler dokümanından ulaşılabilir.

Bilgi İçin: https://www.ira-sme.net/current-call/

TKDK 6. ÇAĞRI
Başvurular 8 Temmuz 2019 tarihi saat 09:00’dan itibaren yatırımın uygulanacağı ilde bulunan TKDK İl Koordinatörlükleri’nde kabul edilmeye başlanacaktır.
Online Proje Başvuru Sistemi 20 Ağustos 2019 tarihi saat 21:00’de kapatılacaktır.
Başvuruların son teslim tarihi 23 Ağustos 2019, saat 18:00’dir.
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu IPARD II Programı Altıncı Başvuru Çağrı İlanı’na çıktı.
Kapsam-1: Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme: Bitkisel Üretimin Çeşitlendirilmesi ve Bitkisel Ürünlerin İşlenmesi ve Paketlenmesi.
Destek Oranı: Yüzde 65 (Ağrı, Ardahan, Balıkesir, Çankırı, Diyarbakır, Erzincan, Erzurum, Hatay, Isparta, Karaman, Kars, Mersin, Muş, Tokat ve Yozgat).
Kapsam-2: Zanaatkârlık ve Katma Değerli Ürünler Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri Su Ürünleri Yetiştiriciliği Makine Parkları Yenilenebilir Enerji Tesisleri
Destek Oranı: Yüzde 55  (Afyonkarahisar, Amasya, Aksaray, Ankara, Aydın, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Elazığ, Giresun, Kahramanmaraş, Kastamonu, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Nevşehir, Ordu, Samsun, Şanlıurfa, Sivas, Trabzon, Uşak, Van)
Bütçe: 60.000.000 TL

Bilgi İçin: www.tarim.gov.tr - www.tkdk.gov.tr

CORNET’ten KOBİ’lere
Son Başvuru Tarihi: 25 Eylül 2019
Cornet Programı’nın 28. Çağrısı ile KOBİ’lerin rekabet öncesi kapasitelerini artıracak projelerin desteklenmesi hedeflenmektedir. Ülkemizin ilk kez yer aldığı çağrı Almanya, Avusturya, Belçika, Brezilya, Çekya, Hollanda, İsviçre, Japonya, Kanada, Peru ve Polonya ile işbirliğine olanak tanınmaktadır. Ülkemizden projelerde, çağrı ortağı en az 2 ülke bulunmalı.
Azami Destek: 1 milyon TL
Azami Süre: 24 ay

Bilgi İçin: https://www.hacettepettm.com/kobilerin-ihtiyaclarina-yonelik-uluslararasi-isbirligi-cagrisi

AVRUPA ARAŞTIRMA KONSEYİ (ERC) DESTEĞİ
Son Başvuru Tarihi: 20 Eylül 2019
TÜBİTAK, Avrupa Birliği fonlarından ülkemize geri dönüş oranını artırmak için araştırmacıların önemli bir keşif ve/veya buluş yapma potansiyeli içeren projelerini iyileştirmek ve Avrupa Araştırma Konseyi’nden destek alabilmelerini sağlamak amacıyla 2247-B Avrupa Araştırma Konseyi Projeleri Güçlendirme Desteği Programı adı altında yeni bir çağrıya çıktı.

Bilgi İçin: http://danismend.com/kategori/ altkategori/proje-hibe-destekleri/

COSME TEKLİF ÇAĞRISI
Son Başvuru Tarihi:
22 Ağustos 2019

Çağrının amacı, Avrupa Girişimcilik Yeterlilik Çerçevesi’nin (EntreComp) Avrupa’da, hayatboyu öğrenme perspektifinde, bağlama göre ilgili hedef yararlanıcıları içerecek şekilde, farklı sektörlerden paydaşların ve aktörlerin yer aldığı girişimcilik yeterliliğinin geliştirilmesine destek verilmesi amacıyla sistem düzeyinde kullanılmasının teşvik edilmesidir.
Azami Hibe Miktarı: 500.000 avro.

Bilgi İçin: https://www.ab.gov.tr/cosme-teklif-cagrisi-duyurusu_51621.html

Yorumlar (0)