Kalkınma Ajansları 2018 Yılı Fizibilite Destekleri

Fizibilite programının amacı bölgenin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına, bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesine, bölgenin yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik projelerin fizibilite çalışmalarına destek sağlamaktır.

Kalkınma Ajansları 2018 Yılı Fizibilite Destekleri
Fizibilite Desteği, kar amacı gütmeyen kuruluşların yatırım projelerine yöneliktir.
Kimler başvurabilir?
- Yerel yönetimler
- Üniversiteler
- Diğer kamu kurum ve kuruluşları
- Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları
- Sivil toplum kuruluşları
- Organize sanayi bölgeleri
- Küçük sanayi siteleri
- Teknoparklar, teknoloji geliştirme bölgeleri, endüstri bölgeleri, iş geliştirme merkezleri
- Birlikler ve kooperatifler

Nasıl başvurulur? Destek miktarı nedir?
Bu tür desteklerde proje teklif çağrısı usulü uygulanmaz. Fizibilite desteği kapsamında proje başına Ajans desteği 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 21’inci maddesinin f fıkrası uyarınca her yıl belirlenen limitin iki katını aşamaz. Ajans yılı çalışma programında fizibilite desteği kapsamında desteklenecek alanlara yer verir. Fizibilite desteklerinde yararlanıcının eş finansmanı zorunlu olmamakla birlikte eş finansman öngören faaliyet teklifleri öncelikli olarak desteklenir.
Belirlenen usullere uygun olarak hazırlanacak ve ajansa sunulacak olan her bir proje teklifi, Genel Sekreter başkanlığında ilgili Ajans uzmanlarından oluşturulacak en az üç kişilik bir değerlendirme komisyonu tarafından, başvurunun ajansa ulaştığı tarihten itibaren en fazla bir ay içerisinde değerlendirilir ve Yönetim Kurulunun onayına sunulur. Proje teklifleri, Yönetim Kurulunca öncelikli olarak ele alınır ve değerlendirme sonuçlarının Yönetim Kuruluna sunulmasını takiben yapılacak ilk toplantıda karara bağlanır.

Hangi konularda Fizibilite Desteği alınabilir?
Fizibilite desteği kapsamında sunulan projenin aşağıdaki kriterlerden en az biriyle uyumlu olması gerekmektedir. Bunlar;

- Ajans, fizibilite desteği kapsamında; Bölgenin ekonomik ve sosyal açıdan kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına yönelik olması,
- Bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesine katkı sağlaması,
- Bölgenin yenilikçilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirmesini hedeflemesidir.

Fizibilite desteği kapsamında yararlanıcı, sözleşme yükümlülüklerini en fazla bir yıl içerisinde tamamlayarak fizibilite raporunu ajansa sunar. Uygulama süresi, sözleşmenin imzalandığı günden bir gün sonra başlar.

AHİLER KALKINMA AJANSI
TR71 (Nevşehir-Aksaray-Kırıkkale-Kırşehir Niğde)
Toplam Bütçe: 2.000.000 TL
Son Başvuru Tarihi: 7 Aralık 2018

ANKARA KALKINMA AJANSI
TR51 (ANKARA)
Toplam Bütçe: 2.000.000 TL
Son Başvuru Tarihi: 10 Aralık 2018

DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI
TRB2 (Van-Bitlis-Hakkari-Muş)
Toplam Bütçe: 1.220.000 TL
Son Başvuru Tarihi: 24 Aralık 2018

DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI
TR90 (Trabzon-Artvin-Giresun-Gümüşhane-Ordu-Rize)
Toplam Bütçe: 1.250.000 TL
Son Başvuru Tarihi: 21 Aralık 2018

FIRAT KALKINMA AJANSI
TRB1 (Malatya-Bingöl-Elazığ-Tunceli)
Toplam Bütçe: 1.500.000 TL
Son Başvuru Tarihi: 24 Aralık 2018

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI
TR32 (Denizli-Aydın-Muğla)
Toplam Bütçe: 2.000.000 TL
Son Başvuru Tarihi: 21 Aralık 2018

GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI
TR22 (Balıkesir-Çanakkale)
Toplam Bütçe: Önceliklere göre değişiyor
Son Başvuru Tarihi: 26 Aralık 2018

İPEKYOLU KALKINMA AJANSI
TRC1 (Gaziantep-Adıyaman-Kilis)
Toplam Bütçe: 2.000.000 TL
Son Başvuru Tarihi: 21 Aralık 2018

İZMİR KALKINMA AJANSI
TR31 (İzmir)
Toplam Bütçe: Önceliklere göre değişiyor
Son Başvuru Tarihi: 21 Aralık 2018 (Kalan bütçeye göre)

KARACADAĞ KALKINMA AJANSI
TRC2 (Diyarbakır-Şanlıurfa)
Toplam Bütçe: 1.000.000 TL
Son Başvuru Tarihi: 2 Aralık 2018 (Kalan bütçeye göre)

MEVLANA KALKINMA AJANSI
TR52 (Konya-Karaman)
Toplam Bütçe: 1.000.000 TL
Son Başvuru Tarihi: 21 Aralık 2018

ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI
TR83 (Samsun-Amasya-Çorum-Tokat)
Toplam Bütçe: 800.000 TL
Son Başvuru Tarihi: 21 Aralık 2018

ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI
TR72 (Kayseri-Sivas-Yozgat)
Toplam Bütçe: 2.000.000 TL
Son Başvuru Tarihi: 21Aralık 2018

TRAKYA KALKINMA AJANSI
TR21 (Tekirdağ-Edirne-Kırklareli)
Toplam Bütçe: 450.000 TL
Son Başvuru Tarihi: 13 Ağustos 2018

TÜBİTAK: JAPON BİLİMİ DESTEKLEME KURUMU (JSPS) İLE İKİLİ İŞBİRLİĞİ PROGRAMI
Son Başvuru Tarihi: 5 Eylül 2018

TÜBİTAK ile Japonya Bilimi Destekleme Kurumu (JSPS) arasındaki işbirliği çerçevesinde Türk ve Japon bilim insanları arasında ortak projeler desteklenmektir. Türk araştırmacılara TÜBİTAK-JSPS işbirliği programı kapsamında yurtdışı seyahat desteği ve araştırma desteği verilebilmektedir.

Başvurular: //uidb-pbs.tubitak.gov.tr/ adresinden alınmaktadır.

TÜBİTAK-BİLİM VE TOPLUM PROGRAMLARI ÇAĞRILARI
Son Başvuru Tarihi:
 3 Eylül, 18 Ekim

Programlar ile okul öncesi dönemi çocuklarından öğretmenlere, toplumun farklı kesimlerine yönelik bilimsel etkinlikler yapmayı hedefleyen projeler desteklenmektedir. 22 Ekim, 22 Kasım 2018 tarihleri arasında değişmektedir.

Bilgi için: www.danismend.com

TÜBİTAK-SOLAR-ERA.NET COFUND 2, GÜNEŞ ENERJİSİ AR-GE PROJELERİ 2018 YILI ÇAĞRISI
Proje Ön Başvurusu Çağrısı:
 2 Ekim 2018 tarihinde kapanacaktır.

Avrupa Birliği Ufuk 2020 Programı kapsamında, TÜBİTAK’ın da katıldığı bir proje olan SOLAR-ERA.NET Cofund 2, Avrupa ülkeleri arasında güneş enerjisinden elektrik elde edilmesi konularında sanayinin yürüttüğü çalışmalarda araştırma ve geliştirme ortaklıklarının kurulması ve güneş enerjisinden elektrik edilmesi konusunda sanayi uygulamalarının arttırılması amacıyla oluşturulmuştur.

Bilgi için: www.danismend.com

TÜBİTAK-ACT ERA-NET COFUND PROJESİ 2018 YILI ÇAĞRISI
Ön Öneriler İçin Son Başvuru Tarihi: 
12 Eylül 2018

ACT ERA-NET “Karbon depolama ve tutma teknolojilerinin yaygınlaştırılması ve hızlandırılması” projesi Ufuk 2020 alt alanlarından “Güvenilir, temiz ve verimli enerji” kapsamında desteklenmekte olan ve TÜBİTAK’ın da ortak olarak yer aldığı bir projedir. ERA-NET ACT projesinin amacı karbondioksit yakalama ve depolama teknolojilerinin gelişiminin hızlandırılması amacıyla Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinin desteklenmesidir.

Bilgi için: www.danismend.com

TBV’DEN ‘KOD ÖDÜLLERİ
Son Başvuru Tarihi:
 30 Kasım 2018
Amaç: “Türkiye’yi bilgi toplumuna dönüştürme” amacıyla kurulan Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) tarafından bu yıl ilk kez düzenlenecek olan Kod Ödülleri, bilişim teknolojilerinin öğrencilerin öğrenme çıktılarına katkısını desteklemek amacı ile oluşturulmuş bir yarışma. Yarışma ilkokul, ortaokul ve lise eğitim düzeylerine yönelik Matematik ve Fen bilimleri alanlarında öğrenmeye katkı sağlayacak dijital oyun ya da oyun fikirlerine destek vermeyi amaçlıyor.
Kategoriler: “Fikrimle katılmak istiyorum” ve “Oyunumla katılmak istiyorum” adı altında iki farklı kategori ile başvurulara açık olan Kod Ödülleri yarışması, bu iki kategoride 6 farklı para ödülü dağıtacak.
Ödüller:
Oyun kategorisinde;

Birinciye            35 bin TL.
İkinciye             15 bin TL.
Üçüncüye          10 bin TL.

Fikir kategorisinde;

Birinciye             5 bin TL.
İkinciye             3 bin TL.
Üçüncüye          2 bin TL.

Yarışma kapsamında seçilen projelerin, Barış Özistek, Faruk Eczacıbaşı, Ozan Aydemir, Güven Çatak, Yakup Doğan, Dr. Tonguç İbrahim Sezen ve Dr. Özlem Mecit’ten oluşan 7 kişilik bir jüri tarafından değerlendirileceği ve yarışmanın ödül töreninin  önümüzdeki Ocak ayı içinde organize edileceği açıklandı.

Adres: Prof.Dr. Zafer Tunaya Sk. No: 4 D.4 Gümüşsuyu-Beyoğlu, 34427 İstanbul
Telefon: +90 212 356 2033
E-posta: info@keiretsuforum.com.tr

TÜBİTAK-TECH-INVESTR GİRİŞİM SERMAYESİ DESTEKLEME PROGRAMI 2018 YILI ÇAĞRISI
Proje Son Başvuru Tarihi:
30 Eylül 2018

KOBİ ölçeğindeki erken aşama teknoloji tabanlı şirketlerin Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ürün ve teknolojilerini ticarileştirme süreçlerinde ihtiyaç duyacakları sermayenin girişim sermayesi fonları aracılığıyla karşılanması amacıyla bu fonlara yatırım yapan TTO, TGB ve yeterlik kararı verilmiş AA’ların hibe olarak desteklenmesi amaçlanmaktadır.

Bilgi için: www.danismend.com

TÜBİTAK: JAPON BİLİMİ DESTEKLEME KURUMU (JSPS) İLE İKİLİ İŞBİRLİĞİ PROGRAMI
Son Başvuru Tarihi: 5 Eylül 2018

TÜBİTAK ile Japonya Bilimi Destekleme Kurumu (JSPS) arasındaki işbirliği çerçevesinde Türk ve Japon bilim insanları arasında ortak projeler desteklenmektir. Türk araştırmacılara TÜBİTAK-JSPS işbirliği programı kapsamında yurtdışı seyahat desteği ve araştırma desteği verilebilmektedir.
Başvurular: //uidb-pbs.tubitak.gov.tr/ adresinden alınmaktadır.

TÜBİTAK-BİLİM VE TOPLUM PROGRAMLARI ÇAĞRILARI
Son Başvuru Tarihi:
 3 Eylül, 18 Ekim

Programlar ile okul öncesi dönemi çocuklarından öğretmenlere, toplumun farklı kesimlerine yönelik bilimsel etkinlikler yapmayı hedefleyen projeler desteklenmektedir. 22 Ekim, 22 Kasım 2018 tarihleri arasında değişmektedir.

Bilgi için: www.danismend.com

TÜBİTAK-SOLAR-ERA.NET COFUND 2, GÜNEŞ ENERJİSİ AR-GE PROJELERİ 2018 YILI ÇAĞRISI
Proje Ön Başvurusu Çağrısı: 
2 Ekim 2018 tarihinde kapanacaktır.

Avrupa Birliği Ufuk 2020 Programı kapsamında, TÜBİTAK’ın da katıldığı bir proje olan SOLAR-ERA.NET Cofund 2, Avrupa ülkeleri arasında güneş enerjisinden elektrik elde edilmesi konularında sanayinin yürüttüğü çalışmalarda araştırma ve geliştirme ortaklıklarının kurulması ve güneş enerjisinden elektrik edilmesi konusunda sanayi uygulamalarının arttırılması amacıyla oluşturulmuştur.

Bilgi için: www.danismend.com

TÜBİTAK-ACT ERA-NET COFUND PROJESİ 2018 YILI ÇAĞRISI
Ön Öneriler İçin Son Başvuru Tarihi: 
12 Eylül 2018

ACT ERA-NET “Karbon depolama ve tutma teknolojilerinin yaygınlaştırılması ve hızlandırılması” projesi Ufuk 2020 alt alanlarından “Güvenilir, temiz ve verimli enerji” kapsamında desteklenmekte olan ve TÜBİTAK’ın da ortak olarak yer aldığı bir projedir. ERA-NET ACT projesinin amacı karbondioksit yakalama ve depolama teknolojilerinin gelişiminin hızlandırılması amacıyla Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinin desteklenmesidir.

Bilgi için: www.danismend.com

Güncelleme Tarihi: 01 Ağustos 2018, 18:56
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner269