banner472

banner458

banner457

Kalkınma ajansları bölgesel kapasite yaratmaya odaklandı

Destek-Teşvik Programları

DESTEK-TEŞVİK 01.09.2015, 08:49 31.08.2015, 15:51
6740
Kalkınma ajansları bölgesel kapasite yaratmaya odaklandı
ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI (Kayseri, Sivas, Yozgat)
Teknik Destek Programı
Son Başvuru Tarihi: 30 Ekim 2015

;Amaç: Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden çalışmalarına teknik destek sağlanacaktır.

Kapsam: Planlama çalışmaları ile bölge plan ve programlarını uygulayıcı veya yerel kalkınma kapasitelerini artırıcı faaliyetler.

Yararlanıcılar: Kamu kuruluşları, meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, organize sanayi bölgeleri, küçük sanayi siteleri, teknoloji geliştirme bölgeleri, birlikler ve kooperatifler, üniversiteler ve bunların ortaklıkları.

Azami Destek: 15.000 TL

Bilgi İçin: www.oran.org.tr


ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI (Adana, Mersin)
Doğrudan Faaliyet Desteği
Son Başvuru Tarihi:
Elektronik Başvuru: 24 Aralık 2015

Evrak Teslimi: 31 Aralık 2015

Amaç: Düzey 2 Bölgesi’nin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanmak, Bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesinde acil tedbirler almak, Bölge’de sosyal ve ekonomik açıdan kritik öneme sahip araştırma ve planlama çalışmaları yapmak. Bölge’nin yenilikçilik ve girişimcilik kapasitesini geliştirmeye yönelik olarak; iş geliştirme merkezleri, teknoloji geliştirme merkezleri, teknoparklar gibi kuruluşların ve bunların tesislerinin kurulması amacıyla yapılacak fizibilite benzeri ön çalışmalar.

Azami Destek: 90.000 TL

Asgari Destek: 25.000 TL

Yararlanıcılar: Yerel yönetimler, üniversiteler, kamu kuruluşları, meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, organize sanayi bölgeleri, küçük sanayi siteleri, teknoparklar, teknoloji geliştirme bölgeleri, endüstri bölgeleri, birlikler, kooperatifler ve bunların ortaklıkları.

Bilgi İçin: www.cka.org.tr

Anka

Teknik Destek Programı

1- Doğrudan Faaliyet Desteği Programı
Son Başvuru Tarihi: 18 Aralık 2015
Amaç: TRC2 Bölgesi’nin kalkınması, gelişmesi ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına, bölge kalkınmasına yönelik tehdit ve risklerin önlenmesinde acil tedbirlerin alınmasına, bölge için önemli olabilecek stratejik eylemlerin başlatılmasına ve gerçekleştirilmesine ve büyük hacimli yatırım kararlarına kısa vadede etki edilmesi ve yönlendirilmesine katkı sağlayacak “yenilikçi, acil ve stratejik nitelikli” araştırma, planlama, fizibilite çalışmalarına ve diğer faaliyetlere destek sağlamaktır.
Azami Destek: 90.000TL

Asgari Destek: 25.000TL

Yararlanıcılar: Yerel yönetimler, üniversiteler, kamu kuruluşları, meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, organize sanayi bölgeleri, küçük sanayi siteleri, teknoparklar, teknoloji geliştirme bölgeleri, endüstri bölgeleri, birlikler, kooperatifler ve bunların ortaklıkları.

Bilgi İçin: www.karacadag.org.tr


2- Teknik Destek Programı
Son Başvuru Tarihi: 18 Aralık 2015
Amaç: Ajans tarafından sağlanacak teknik desteğin amacı, bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına destek sağlamaktır.
Azami Destek: 15.000TL

Yararlanıcılar: Yerel yönetimler, üniversiteler, kamu kuruluşları, meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, organize sanayi bölgeleri, küçük sanayi siteleri, teknoparklar, teknoloji geliştirme bölgeleri, endüstri bölgeleri, birlikler, kooperatifler ve bunların ortaklıkları.

Bilgi İçin: www.karacadag.org.tr


DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI (Kocaeli, Sakarya, Düzce,Bolu, Yalova)
Teknik Destek Programı
Son Başvuru Tarihi: 30 Ekim 2015

Amaç: Bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek planlama, modelleme ve kestirim çalışmalarına, lobi faaliyetlerine destek sağlamaktır.

Azami Destek: 15.000 TL

Yararlanıcılar: Yerel yönetimler, üniversiteler, kamu kuruluşları, meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, organize sanayi bölgeleri, küçük sanayi siteleri, teknoparklar, teknoloji geliştirme bölgeleri,
endüstri bölgeleri, birlikler, kooperatifler ve tüm bu kuruluşların kurduğu veya ortağı olduğu işletmeler.
Bilgi İçin: www.marka.org.tr

Yorumlar (0)