banner472

banner458

banner457

Kalkınma Ajansları’ndan işletmelere, KOBİ’lere, OSB’lere ve kurumlara; Altyapı ve rekabet gücü desteği

Sektörel rekabet gücünden, sanayi ve turizm altyapısının geliştirilmesine, kırsal kalkınmadan, yenilik ve verimliliğin desteklenmesine kadar birçok konuda Kalkınma Ajansları çağrıları açıklandı.

DESTEK-TEŞVİK 01.12.2020, 00:01 23.03.2021, 17:12
26722
Kalkınma Ajansları’ndan işletmelere, KOBİ’lere, OSB’lere ve kurumlara; Altyapı ve rekabet gücü desteği

BEBKA (Bursa, Eskişehir, Bilecik)
BEBKA 2020 Yılı Proje Teklif Çağrıları
Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) 2020 Yılı Proje Teklif Çağrısı dönemi başladı. 2020 Yılı Proje Teklif Çağrısı kapsamında “Yenilik ve Verimlilik Mali Destek Programı”, “Sanayi Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı”, “Kırsalda Ekonomik Kalkınma Mali Destek Programı” başlıklarında ilan edilen mali destek programlarının toplam bütçesi 50.000.000 TL olarak belirlendi.
Başvurular için: Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı, online başvuru linki https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr/
Son başvuru tarihleri: 31 Ocak 2021

BEBKA Yenilik ve Verimlilik Mali Destek Programı
Desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 15.000.000 TL’dir.
Amaç: Üretim ve hizmet süreçlerinin iyileştirilmesi, yenilik ve verimlilik uygulamalarının artırılması amaçlanıyor.
Asgari-azami destek miktarı ve destek oranı:  250.000-2.000.000 TL arasında; yüzde-yüzde 75 arası hibe.
Asgari-azami proje süresi: 12-24 ay.
Kimler yararlanabilir?: İl, İlçe, belde belediyeleri, İl Özel İdareleri, mahalli idare birlikleri, Valilikler, Kaymakamlıklar, üniversiteler, bölge müdürlükleri,  il/ilçe müdürlükleri, diğer kamu kurumlarının ilde bulunan en üst birimleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, STK’lar, OSB Bölge müdürlükleri, sanayi siteleri, birlikler ve kooperatifler,  serbest bölge işleticileri, teknoloji transfer ofisi şirketleri, teknoloji geliştirme bölgesi, endüstri bölgesi ve iş geliştirme merkezi gibi kuruluşların yönetici şirketleri.

BEBKA-Kırsalda Ekonomik Kalkınma Mali Destek Programı
Desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 8.000.000 TL.
Amaç: Kırsal alanlarda tarım ve sanayi işbirliğinin güçlendirilmesi ve ekonomik çeşitliliğin sağlanarak gelir artışına katkı sağlanması amaçlanıyor.
Asgari-azami destek miktarı ve destek oranı:  250.000-1.500.000 TL arasında; yüzde 25-yüzde 75 arası hibe.
Proje süresi: 12-24 arası.
Kimler yararlanabilir?: İl, ilçe, belde belediyeleri, il özel idareleri, mahalli idare birlikleri, Valilikler, Kaymakamlıklar, üniversiteler, bölge müdürlükleri, il/ilçe müdürlükleri, diğer kamu kurumlarının ilde bulunan en üst birimleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, STK’lar, birlikler ve kooperatifler.

BEBKA-Sanayi Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı
Desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 27.000.000 TL’dir.
Amaç: OSB’ler ve Küçük Sanayi Siteleri’nin (KSS) altyapı eksikliklerinin giderilmesiyle sanayi bölgelerinde yatırım ortamının iyileştirilmesi amaçlanıyor.
Asgari-azami destek miktarı ve destek oranı: OSB’ler için 1.000.000-4.000.000 TL arasında; yüzde 25-yüzde 50 arası hibe; küçük sanayi siteleri için 500.000-1.000.000 TL arasında; yüzde 25- yüzde 75 arası hibe.
Proje süresi: 12-24 ay.
Kimler yararlanabilir?: OSB’ler ve KSS’ler.

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (Kayseri, Sivas, Yozgat)
ORAN 2020 Yılı Proje Teklif Çağrısı
Son başvuru tarihi:  31 Aralık 2020
Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) 2020 Yılı Proje Teklif Çağrısı “Kırsal Kalkınmanın Desteklenmesi Mali Destek Programı” ilan edildi. Programın toplam bütçesi 15.000.000 TL.
Amaç: Tarım ve hayvancılık altyapısının geliştirilmesi, katmadeğerli ürünlerin, yenilikçi uygulamaların ve örgütlenmenin yaygınlaştırılması; kırsal turizme yönelik destinasyonlarının oluşturulması, tanıtılması ve cazibesinin artırılması yoluyla kırsalda yaşayan bireylerin sosyo-ekonomik gelişimlerine katkı sağlanması amaçlanıyor.
Asgari-azami destek miktarı ve destek oranları: 250.000-1.000.000 TL arasında, kooperatif ve birlikler için yüzde 25-yüzde 90, diğer başvuru sahipleri için yüzde 25-yüzde 75 arası hibe.
Proje süresi: En fazla 18 ay.
Kimler yararlanabilir?: Valilikler, Kaymakamlıklar, yerel yönetimler (il özel idareleri, belediyeler, mahalli idare birlikleri), kamu kurum ve kuruluşlarının bölge, il ve ilçe müdürlükleri, bakanlıklara bağlı kurum ve kuruluşlar ile enstitüler, üniversiteler, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kâr amacı gütmeyen kooperatifler ve birlikler.
Başvuru için: Orta Anadolu Kalkınma Ajansı, online başvuru linki https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr/

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (Erzurum, Erzincan, Bayburt)
KUDAKA-2020 Yılı Sektörel Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Altyapı Programı
Son Başvuru Tarihi: 28 Aralık 2020
Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) “Sektörel Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Altyapı Programı”nı ilan etti. Program kapsamında toplam 30 milyon TL kaynak kullandırılması planlanıyor.
Amaç: Turizm, tabii kaynaklar ve et-süt-arıcılık sektörlerinde ulusal ve uluslararası alanlarda söz sahibi ve rekabetçi bir bölge olması için bölgede gerekli altyapının oluşturulması, mevcut fiziki altyapının iyileştirilmesi, hizmet kalitesinin yükseltilmesi, uluslararası standartlara uygun katmadeğeri yüksek ürünlerin üretilmesi, ürün ve hizmet çeşitliliğinin artırılması amaçlanıyor.
Asgari-azami destek miktarı ve destek oranı:  200.000-2.500.000 TL arasında; yüzde 25-yüzde 75 arası hibe.
Proje süresi: Proje süresi en fazla 24 ay olmalıdır.
Kimler yararlanabilir?: Kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, birlikler, kooperatifler, STK’lar, Organize Sanayi Bölgeleri (OSB’ler), sanayi siteleri, serbest bölge işleticileri, teknoloji transfer ofisi şirketleri ile teknoloji geliştirme bölgesi, endüstri bölgesi ve iş geliştirme merkezi gibi kuruluşların yönetici şirketleri. Başvuru için: Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı, online başvuru linki:  https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr/

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye)
DOĞAKA 2021 Yılı Mali Destek Programı
Son başvuru tarihi: 18 Aralık 2020
Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) 2021 Yılı Mali Destek Programı ilan edildi. Program kapsamında toplam 20 milyon TL kaynak kullandırılması planlanıyor.
Amaç: Turizmin çeşitlendirilmesine ve turizm sektörünün ekonomik değerinin artırılmasına katkı sağlanması amaçlanıyor.
Asgari-azami destek miktarı ve destek oranı: 300.000-2.000.000 TL arasında; yüzde 25-yüzde 75 arası hibe.
Proje süresi: 6-24 ay.
Kimler yararlanabilir?: Kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, üniversiteler (Rektörlük), kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları (STK’lar), kooperatif ve birlikler (kar amacı gütmeyen). Kooperatif ve birlikler için ana sözleşmelerinde 5 yıl süreyle kar dağıtımı yapmayacağına ilişkin değişikliğin yapılmış olması gerekmektedir. Sivil toplum kuruluşu, kooperatif ve birliklerin 01.01.2020 tarihinde kurulmuş, tescil edilmiş ve faaliyette olması.
Başvuru için: Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı, online başvuru linki: https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr/

Yorumlar (0)