banner472

banner458

banner457

Kalkınma’da taş taş üstüne

Kalkınma Ajansları Destekleri

DESTEK-TEŞVİK 01.10.2015, 08:51 01.10.2015, 10:21
10777
Kalkınma’da taş taş üstüne

ANKARA KALKINMA AJANSI (Ankara): 2015 yılı doğrudan faaliyet desteği
Son Başvuru Tarihi:
KAYS’a Başvuru Son Tarihi: 4 Aralık 2015
Proje Dosyası Teslimi: 11  Aralık 2015
Amaç:  Bölgesel gelişme planları ve programların uygulama kapasitesini geliştirmek, yerel ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlamak, bölgenin yenilikçilik ve girişimcilik kapasitesini geliştirmek.
Öncelikler: 
1- Ankara’ya mülteci göçünün sonuçlarının incelenmesi.
2- Kadına yönelik şiddetin engellenmesi.
3- Çocuk ve kent yoksulluğunun incelenmesi.
4- Çocuk işçiliğinin incelenmesi vb.
Destek Miktarı:
Program Bütçesi:  1000.000 TL
Azami Destek:         75.000 TL
Asgari Destek:        25.000 TL 
Azami Destek Oranı:     % 25-100
Faaliyet Süresi:  Azami 3 ay
Yararlanıcılar: Kamu kurumları, mahalli idareler, köy tüzel kişiliği, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, Odalar, borsalar vb. Kooperatif-birlikler,  bölgeler-siteler, iş geliştirme merkezleri OSB’ler, KSS’ler, teknoparklar.
Bilgi İçin: www.ankaraka.org.tr

TRAKYA KALKINMA AJANSI (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli): 2015 yılı doğrudan faaliyet desteği
Son Başvuru Tarihi:
KAYS’a Başvuru Son Tarihi: 27 Kasım 2015
Dosyaların Ajansa Teslimi: 4 Aralık 2015
Amaç: Trakya Bölgesi’nde sosyo-ekonomik gelişmeyi hızlandırabilecek önemli fırsatların değerlendirilmesi, sosyo-ekonomik gelişme önündeki dar boğazların giderilmesi için planlama/araştırma faaliyetlerini desteklemek.
Öncelikler: 
1- Bölgenin üretim ve lojistik altyapısının geliştirilmesine yönelik projelerin hazırlanması.
2- Bölgenin kültür ve turizm altyapısını geliştirmeye yönelik restorasyon, röleve, restitüsyon projeleri hazırlanması.
3- Kent kimliği ve tasarımı yanında yaşam kalitesi ve konforunu arttırmaya yönelik araştırmaların yapılması.
Destek Miktarı:
Program Bütçesi:        700.000 TL
Azami Destek:             90.000 TL
Asgari Destek:            25.000 TL
Azami Destek Oranı:     % 100’e kadar
Faaliyet Süresi:       Azami 3 ay
Yararlanıcılar: Kamu kurumları, mahalli idareler, köy tüzel kişiliği, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, Odalar, borsalar vb. Kooperatifler-birlikler,  bölgeler-siteler, iş geliştirme merkezleri OSB’ler, KSS’ler, teknoparklar.
Bilgi İçin: www.trakyaka.org.tr

DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI (Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş): 2015 yılı doğrudan faaliyet desteği
Son Başvuru Tarihi: 24 Aralık 2015
Amaç:  Bölgede faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların, stratejik araştırma, planlama ve fizibilite çalışmalarını desteklemeye odaklı bir programdır.
Öncelikler:  
1- Bölge için önemli bir fırsattan yararlanılmasına yönelik acil faaliyetler.
2- Bölge için önemli bir tehdit veya riskin bertaraf edilmesine yönelik acil faaliyetler.
3- Kritik öneme sahip araştırma ve planlama faaliyetleri.
4- Yenilikçilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik stratejik faaliyetler.
5- Büyük hacimli (1 milyon TL ve üzeri) yatırım kararlarını yönlendirecek faaliyetler vb.
Destek Miktarı:
Program Bütçesi:  500.000 TL
Azami Destek:       75.000 TL
Asgari Destek:      25.000 TL
Azami Destek Oranı:              % 90
Faaliyet Süresi:  Azami 3 ay
Yararlanıcılar: Kamu kurumları, mahalli idareler, köy tüzel kişiliği, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, Odalar, borsalar vb. Kooperatif-birlikler,  bölgeler-siteler, iş geliştirme merkezleri OSB’ler, KSS’ler, teknoparklar.
Bilgi İçin: www.dogaka.org.tr

SERHAT KALKINMA AJANSI (Ağrı, Ardahan, Iğdır, Kars): 2015 yılı doğrudan faaliyet desteği
Son Başvuru Tarihi: 31 Aralık 2015
Amaç: Yerel ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlamaya yönelik stratejik araştırma, planlama ve fizibilite çalışmalarına mali destek sağlamaktır.
Öncelikler:  
1- Bölgede ekonomik ve sosyal kalkınma açısından önem arz edecek stratejik planların hazırlanması.
2- Bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesi.
3- Ulusal ve uluslararası alanlarda bölgenin ve bölgedeki yatırım fırsatlarının tespiti.
4- Turistik öneme sahip tarihi, doğal, kültürel öğelerin korunması, rehabilitasyonu ve turizme kazandırılması amacıyla rölöve, restitüsyon ve restorasyon plan ve projelerinin hazırlanması.
Destek Miktarı:
Program Bütçesi:  900.000 TL
Azami Destek:        75.000 TL
Asgari Destek:       25.000 TL
Azami Destek Oranı:     % 25–%100
Faaliyet Süresi:  Azami 3 ay
Yararlanıcılar: Kamu kurumları, mahalli idareler, köy tüzel kişiliği, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, Odalar, borsalar vb. Kooperatif-birlikler,  bölgeler-siteler, iş geliştirme merkezleri OSB’ler, KSS’ler, teknoparklar.
Bilgi İçin: www.serka.gov.tr

GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI (Balıkesir, Çanakkale): 2015 yılı doğrudan faaliyet desteği
Son Başvuru Tarihi: 30 Kasım 2015
Amaç: Bölge’nin rekabet gücünü artıracak ve bölgesel kalkınmaya ivme kazandıracak, kritik öneme sahip fizibilite, araştırma ve planlama çalışmalarının gerçekleştirilmesidir.
Öncelikler: 
1- Ar-Ge ve yenilikçilik kapasitesinin geliştirilmesi. 
2- İhracatın artırılması.
3- İş ve yatırım ortamının geliştirilmesi.
4- Sosyal imkanların geliştirilmesi.
Destek Miktarı:
Program Bütçesi:  500.000 TL
Azami Destek:     100.000 TL
Azami Destek Oranı:              % 90
Faaliyet Süresi:  Azami 3 ay
Yararlanıcılar: Kamu kurumları, mahalli idareler, köy tüzel kişiliği, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, Odalar, borsalar vb. Kooperatif-birlikler,  bölgeler- siteler, iş geliştirme merkezleri OSB’ler, KSS’ler, teknoparklar.
Not: Kar amacı güden kooperatif ve birlikler ve başvuru sahibi olarak sayılan kurum ve kuruluşların kurduğu veya ortağı olduğu işletmeler için bu oran maksimum yüzde 50 olacaktır.
Bilgi İçin: www.gmka.org.tr/destekler

FIRAT KALKINMA AJANSI (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli): 2015 yılı doğrudan faaliyet desteği
Son Başvuru Tarihi: 31 Aralık 2015
Amaç:  Bölge potansiyelinin ortaya çıkarılmasına, bölgenin rekabet gücünün artırılmasına ve yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik acil nitelikli ve stratejik faaliyetlerin desteklenmesi.
Öncelikler: 
1- Bölge için önemli bir fırsattan yararlanılmasına yönelik acil faaliyetler.
2- Bölge için önemli bir tehdit veya riskin bertaraf edilmesine yönelik acil faaliyetler.
3- Kritik öneme sahip araştırma ve planlama faaliyetleri.
4- Yenilikçilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik stratejik faaliyetler.
5- Büyük hacimli (1 milyon TL ve üzeri) yatırım kararlarını yönlendirecek faaliyetler vb.
Destek Miktarı:
Program Bütçesi:  500.000 TL
Azami Destek:       75.000 TL
Asgari Destek:      25.000 TL
Azami Destek Oranı:           % 90
Faaliyet Süresi:  Azami 3 ay
Yararlanıcılar: Kamu kurumları, mahalli idareler, köy tüzel kişiliği, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, Odalar, borsalar vb. Kooperatif-birlikler,  Bölgeler-siteler, iş geliştirme merkezleri OSB’ler, KSS’ler, teknoparklar.
Bilgi İçin: www.fka.gov.tr

Yorumlar (0)