banner472

banner458

banner457

KOBİ’ler yapay zeka yolunda

Dijitalleşme sürecinin yükselen trendleri; yapay zeka, nesnelerin interneti (IoT), büyük veri, robot teknolojileri, artırılmış gerçeklik, siber güvenlik ve akıllı teknolojiler… İmalat sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’lerin bu dijital teknolojileri üretmeleri ve/veya bunlardan yararlanmaları, onlar için hayati önemde.

DESTEK-TEŞVİK 01.09.2020, 00:01 23.03.2021, 17:19
19868
KOBİ’ler yapay zeka yolunda

KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı
“İmalat Sanayinde Dijitalleşme” Temalı Proje Teklif Çağrıları
Son başvuru tarihi: 17 Eylül 2020
Amaç: KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı kapsamında hazırlanan “İmalat Sanayinde Dijitalleşme” temalı 2020-01 ve 2020-02
Proje Teklif Çağrılarının genel amacı:

-İmalat sanayi sektöründe milli imkanlar ağırlıklı olarak dijitalleşme için;
- Yerli ve yetkin teknoloji geliştiricisi KOBİ envanterini genişletmek,
- İmalat sanayi KOBİ’lerinin, yerli teknoloji geliştiricilerle işbirliği öncelikli olmak üzere dijitalleştirilmiş iş süreci sayısını arttırmak.

Başvuru yapılabilecek Proje Teklif Çağrıları:
 2020-01 Proje Teklif Çağrısı: “İmalat sanayi sektöründe dijitalleşme sürecine katkı sağlayabilecek yerli teknoloji geliştiricisi KOBİ’lerin desteklenmesi”
Akıllı dijital teknolojilerle ilgili ürün ve çözüm geliştiren elektronik, bilişim, makine imalat sektörlerindeki teknoloji geliştiricisi KOBİ’ler; imalat sanayi sektörüyle ilişkili 8 dijital teknolojiden birini veya entegre çalışmak kaydıyla birkaçını birlikte içeren ürün / yazılımlarında katmadeğer arttırıcı iyileştirmeler yapmak ve/veya geliştirdikleri ürün / yazılımlarını ticarileştirmek için proje sunabilecek.
Sadece ticarileştirme (tanıtım-pazarlama-satış) amaçlı proje sunacak olanların, ürünlerini kamu desteğiyle geliştirerek başarılı tamamladıklarına veya Teknoloji Geliştirme Bölgesi ya da Ar-Ge Merkezi projesi çıktısı olduğuna dair belge ibraz etmeleri şart. İş paketlerinde katmadeğer arttırıcı iyileştirmeler bulunan başvuru sahiplerinde ise bu belge şartı aranmayacak.
2020-02 Proje Teklif Çağrısı: “İmalat sanayi sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’lerin üretim ve ilişkili iş süreçlerinde dijital teknolojilerden yararlanma düzeyinin arttırılması”
İmalat sanayi sektöründeki KOBİ’ler, imalat sanayi sektörüyle ilişkili 8 dijital teknolojiden biri veya birkaçını birlikte üretim ve ilişkili iş süreçlerine adapte etmek için proje sunabilecek.

KOBİ’lerin proje sunabileceği konu başlıkları:
1) Büyük Verinin Analitik Yöntemlerle İşlenmesi ve İmalat Sanayinde Kullanımı
2) İmalat Sanayinde Nesnelerin İnterneti
3) İmalat Sanayinde Endüstriyel Robot Teknolojileri
4) İmalat Sanayinde Akıllı Sensör Teknolojileri
5) Yapay Zekaya Dayalı Siber Fiziksel Akıllı Fabrika Sistem ve Bileşenleri
6) İmalat Sanayinde Siber Güvenlik
7) İmalat Sanayinde Akıllı ve Esnek Otomasyon Sistemleri
8) İmalat Sanayinde Artırılmış Gerçeklik / Sanal Gerçeklik Teknolojileri

Koşul: 2020-01 veya 2020-02 proje teklif çağrılarının yalnızca biri için başvuru yapılabilecek. Çağrı kapsamındaki uygun proje konuları içinden ise çoklu seçim yapılabilecek.
Teknoloji geliştiricisi KOBİ’lerin, proje konusu ürün / yazılımı kendi iş süreçlerine adapte etmek isteyen bir işletmenin Satın Alma Niyet Beyanı ile başvuru yapmaları zorunlu.
İmalatçı KOBİ’lerin edinecekleri teknolojilerin yerli firmalardan karşılanma oranının yüksek olması durumunda, proje başvurularının değerlendirilmesinde bu durum olumlu yönde dikkate alınacak.
Başvuru yapabilecekler: Proje sunacak işletmelerin KOSGEB Veri Tabanına kayıtlı ve aktif olmaları gerekmektedir.
Destek oranı, üst limitler ve çağrı bütçesi:  Destek oranı yüzde 60’tır. Bu oran üzerinden hesaplanacak desteğin yüzde 30’u geri ödemesiz destek ve yüzde 70’i teminat karşılığı geri ödemeli destek olarak ödenir. Geri ödemesiz destek ve geri ödemeli destek birlikte ödenir.
Proje Teklif Çağrısı kapsamında işletme başına 300.000 TL’ye kadar geri ödemesiz, 700.000 TL’ye kadar geri ödemeli (teminat veya KGF kefaleti karşılığı) olmak üzere toplam 1.000.000 TL’ye kadar destek verilebilecek.
Bilgi için: https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/7511/kobigel-kobi-gelisim-destek-programi

Stratejik Ürün Destek Programı
KOSGEB, yurt dışından ithal edilen ürünleri Türkiye’de yerli ve milli imkânlarla üretecek olan KOBİ’lere 5 milyon liraya kadar destek verecek.
Programın amacı: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yürütülen Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında Türkiye’de orta-yüksek ve yüksek teknoloji seviyeli sektörlerdeki katmadeğeri yüksek ürünlerin ve bu sektörlerin gelişimi için kritik önemi haiz ürünlerin üretimini artırmaya yönelik yapılacak yatırım projelerinin desteklenecek.
Kimler başvurabilir?:Türkiye’de yerleşik sermaye şirketi statüsündeki işletmelerden, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı çağrı planında yer alan ürünleri üretmek üzere Bakanlığa ön başvuruda bulunup kesin başvuru yapmaya davet edilerek portal üzerinden KOSGEB’e yönlendirilen ve KBS’de kayıtlı, aktif durumda ve KOBİ bilgi beyannamesi güncel olan işletmeler başvuru yapabilir.
Kapsamı ve destek miktarı: Program kapsamında yatırım projeleri, geri ödemesiz 1.800.000 (birmilyonsekizyüzbin) TL ve geri ödemeli 4.200.000 (dörtmilyonikiyüzbin) TL olmak üzere toplam 6.000.000 (altımilyon) TL’ye kadar desteklenecek.
Destek süresi: Yatırım proje süresi en az 8 (sekiz) ay en fazla 36 (otuz altı) ay olacak şekilde 4 (dört) ayın tam katlarından oluşur.
Bilgi için: https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/6492/stratejik-urun-destek-programi

KOSGEB e-Akademi
KOSGEB’in girişimcilik eğitim platformu olan KOSGEB e-Akademi ile geleneksel ve ileri girişimcilik eğitimleri online olarak alınabiliyor.
Başvuru: Ücretsiz ve aracısız verilen eğitimlere https://lms.kosgeb.gov.tr/ adresinden başvurabiliyor.
Eğitimlerin 16 bölüm halinde yer aldığı KOSGEB Girişimcilik El Kitabı ile de alanında uzman isimlerin makalelerine ulaşılabiliyor.
Girişimcilik El Kitabı için: https://www.kosgeb.gov.tr/Content/Upload/Dosya/Bagimsiz/GEK.pdf

Yorumlar (0)