banner472

banner488

banner480

banner458

banner457

banner493

KOSGEB DESTEKLERİ TEKNOLOJİ GELİŞTİRME

KOBİ TEKNOYATIRIM-KOBİ

DESTEK-TEŞVİK 01.10.2019, 07:45 25.10.2019, 09:16
14693
KOSGEB DESTEKLERİ TEKNOLOJİ GELİŞTİRME

Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı
KOSGEB tarafından uygulanıyor.
Son başvuru tarihi: Her zaman geçerlidir.
Programın amacı: Ar-Ge veya yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan yeni ürün/ürünlerin üretimini ve ticarileştirilmesini amaçlayan yatırımları desteklemek suretiyle ihracatı artırmak ve ülke ekonomisine katmadeğer sağlamak için yapılacak yatırımların desteklenmesidir.
Destek kapsamı: KOBİ Teknoyatırım Destek Programı “Teknoloji Alanları Tablosu”nda belirlenen “Düşük Teknoloji” ve “Orta-Düşük Teknoloji” alanlarında yer alan Ar-Ge veya yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkmış ürünler için gerçekleştirilecek yatırımlara 500 bin TL’ye kadar, “Orta-İleri teknoloji” ve “İleri teknoloji” alanlarında yer alan ürünler için gerçekleştirilecek yatırımlara 5 milyon TL’ye kadar destek veriliyor.

Başvuru koşulları:
• En az 1 yıldır faaliyette olan,
• En çok 5 yıl önce alınmış Ar-Ge projesinin tamamlandığını gösterir aşağıdaki belgelerden birine sahip olan
• KOSGEB ve diğer kamu kurum ve kuruluşları, kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlar tarafından desteklenen Ar-Ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan,
• Patent belgesi ile koruma altına alınan,
• Doktora çalışması neticesinde ortaya çıkan,
• Teknolojik Ürün (TÜR) Deneyim belgesi alan
• Prototip çalışmasını tamamlamış ürün sahibi işletmeler veya kullanım hakkını sözleşme ile hak sahibinden devralmış işletmeler başvuru yapabilir.

Bilgi için: https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/6443/kobi-teknoyatirim-kobi-teknolojik-urun-yatirim-destek-programi

Stratejik Ürün Destek Programı
KOSGEB tarafından uygulanıyor.
Son başvuru tarihi: Her zaman geçerlidir.
Programın amacı: Stratejik ürün yatırımlarının desteklenmesi suretiyle küçük ve orta ölçekli işletmelerin teknolojik üretim yeteneklerini geliştirerek ithalatı yüksek olan stratejik ürünlerin yerlileştirilmesini sağlamak, üretimde daha yüksek oranda yerli girdi kullanımını sağlayarak cari açığın azaltılmasına katkıda bulunmak amacıyla yapacakları yatırımların desteklenmesidir.
Destek kapsamı: Küçük ve orta ölçekli işletmeler Stratejik Ürün Destek Programı Stratejik Ürün/Ürün Grubu Listesi’nde yer alan stratejik ürünleri üretmek üzere geri ödemeli 2 milyon TL ve geri ödemesiz 3 milyon TL olmak üzere toplam 5 milyon TL’ye kadar destekleniyor.
Başvuru şartları:
1) KOSGEB Veri Tabanı’na kayıtlı ve aktif durumda olan,
2) Türk Ticaret Kanunu’nda tanımlı gerçek veya tüzel kişi statüsünde olan,
3) En az 1 yıldır faaliyette bulunan,
4) Stratejik Ürün Destek Programı Stratejik Ürün/Ürün Grubu Listesi’nde yer alan stratejik ürünleri Paydaş (Kamu kurum/kuruluşu veya orta büyüklükteki işletme veya büyük ölçekli işletme) ile işbirliği yaparak üretecek işletmeler başvuru yapabilir

Bilgi için: https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/6492/stratejik-urun-destek-programi

Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programı
Son başvuru tarihi: Her zaman geçerlidir.
Programın amacı: Ar-Ge ve İnovasyon Programı’nın amacı; bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip küçük ve orta ölçekli işletmeler ile girişimcilerin geliştirilmesi, yeni ürün, yeni süreç, bilgi ve/veya hizmet üretilmesi konularında yürütülen projelerin KOSGEB tarafından desteklenmesidir.
Destek miktarı: Projeler 750.000 TL’ye kadar desteklenecek.

Bilgi için: https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/1229/arge-ve-inovasyon-destek-programi

Endüstriyel Uygulama Destek Programı
Son başvuru tarihi: Her zaman geçerlidir
Programın amacı: Endüstriyel Uygulama Programı kapsamı; yeni bir ürün/hizmetin; üretilmesi, kalitesinin artırılması, maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin uygulamaya alınması, ürün veya süreçlerinin pazara uygun biçimde ticarileştirilmesi amacıyla hazırlanan projelerin desteklenmesidir.
Destek miktarı: Projeler 818.000 TL’ye kadar desteklenecek.

Bilgi için: https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/6521/endustriyel-uygulama-destek-programi

UFUK2020
Enerji Dönüşümündeki Binalar

Son başvuru tarihi: 15 Ocak 2020
Ufuk2020 Enerji Alanı Çalışma Programı altında yer alan “Enerji Dönüşümündeki Binalar” ve “Tüketiciler için Akıllı ve Temiz Enerji” alanlarında 120 milyon Avro bütçeli çağrılar açıldı.
Amaç: Tüketicilerin enerji dönüşümüne aktif katılımını sağlamak, dijital ve akıllı teknolojilere ve enerji verimliliğine yönelik yenilikçi finansman alanları desteklemek.
Destek alanları:
• Enerji tasarrufu ve karbonsuz binalar
• Binalarda enerji tasarruflu ICT için entegre tasarım kavramları
• Binalar için büyük veri
• Avrupa bina stoku verileri 4.0
• Çok daire konut içinde, ısıtma ve / veya soğutma, ve sıcak su üretimi için yenilenebilir ve enerji tasarruflu çözümler
• Avrupa akıllı binalar yenilik topluluğunun koordinasyonu
• Daha iyi bir enerji performansı için bina ve aletleri öz değerlendirme ve öz-optimizasyonu
• Sosyo-ekonomik araştırma: enerji verimliliği müdahaleler olmayan enerji etkileri ve davranışsal anlayışlar.

Yorumlar (0)