banner402

banner345

banner374

KOSGEB-KOBİ TEKNOYATIRIM-KOBİ TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI

Programın Amacı ve Gerekçesi: Öncelikli teknoloji alanlarında yer alan Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan yeni ürün/ürünleri ticarileştirmek, ülke ekonomisine katmadeğer oluşturmak, uluslararası pazarlarda yer alarak teknolojik ürün ihracatını artırmak için işletmelerin yapacakları teknolojik ürün yatırımlarının desteklenmesidir.

DESTEK-TEŞVİK 01.07.2018, 08:42 30.06.2018, 13:02
9108
KOSGEB-KOBİ TEKNOYATIRIM-KOBİ TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI
Destek Süresi:
Yatırım Projesi Süresi:
Azami 36 ay
İşletme Giderleri Desteği: 1 yıl
Destek Üst Limiti (geri ödemeli ve/veya geri ödemesiz): 5.000.000 TL
Program Kapsamı: KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Öncelikli Teknoloji Alanları Tablosu’nda belirlenen alanlar:

- KOSGEB ve diğer kamu kurum ve kuruluşları, kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlar tarafından desteklenen Ar-Ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan,
- Yurtdışı teknoloji bölgeleri/araştırma merkezleri/enstitüler/bilim parkları/kuluçka merkezleri/hızlandırıcılarda Ar-Ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan,
- Yurtiçi teknoloji geliştirme bölgelerinde yer alan işletmelerin, bölgede sonuçlandırdıkları Ar-Ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan,

Kamu araştırma enstitülerinde/merkezlerinde Ar-Ge faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan,

- Patent belgesi ile koruma altına alınan,
- Doktora çalışması neticesinde ortaya çıkan,
- Teknolojik Ürün (TÜR) Deneyim belgesi alan, prototip çalışması tamamlanmış teknolojik ürün sahipleri veya kullanım hakkını sözleşme ile hak sahibinden devralmış işletmeler yararlanır.

Bilgi İçin: http://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/6443/kobi-teknoyatirim-kobi-teknolojik-urun-yatirim-destek-programi

TÜBİTAK’IN YENİ DÖNEMDE ÇAĞRIYA ÇIKACAĞI PROGRAMLAR

- Mükemmeliyet Merkezleri Destek Programı
- Sanayi Yenilik Ağları Destek Programı
- Sanayi Doktora Destek Programı
- Uluslararası Ar-Ge ve Yenilik İşbirlikleri Destek Programı
- Girişim Sermayesi Ekosisteminin Teşvik Edilmesi Destek Programı
- Teknoloji Tabanlı Girişimlerin Desteklenmesine Yönelik Destek Programı.

KALKINMA AJANSLARI 2018 YILI FİZİBİLİTE DESTEĞİ
Birden fazla kalkınma ajansı proje fizibilite altyapısını oluşturma çalışmalarını destekleyeceğini açıkladı.

Son Başvuru Tarihi: 31 Aralık 2018
Amaç: Bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacak projelerin fizibilite çalışmalarının kalkınma ajansları tarafından desteklenmesidir.
Öncelikler:
1. Bölgenin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılması
2. Bölgenin yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesi
3. Bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesi
Bütçe:
Ajans Başına:
 2.000.000 TL
Proje Başına Azami Destek: 200.000 TL;
Uygun Başvuru Sahipleri:
- Kamu kurum ve kuruluşları (Valilikler, kaymakamlıklar, bölge, il ve ilçe müdürlükleri vb.),
- Yerel yönetimler ve mahalli idare birlikleri,
- Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları (Odalar, borsalar vb.),
- Üniversite rektörlükleri,
- Sivil toplum kuruluşları (Dernek, vakıf vb.),
- Organize Sanayi Bölgeleri,
- Küçük Sanayi Siteleri,
- Teknokentler,
- Birlikler ve kooperatifler.

Yürüten Kalkınma Ajansları:
- İzmir Kalkınma Ajansı
- İpekyolu Kalkınma Ajansı
- Geka-Güney Ege Kalkınma Ajansı
- Ankara Kalkınma Ajansı
- Mevlana Kalkınma Ajansı
- Ahiler Kalkınma Ajansı
- Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı
- Güney Marmara Kalkınma Ajansı
- Serhat Kalkınma Ajansı
- Orta Anadolu Kalkınma Ajansı
- Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı
- Trakya  Kalkınma Ajansı
- Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı
- ORAN Kalkınma Ajansı

Başvuru Şekli:
Web üzerinden bilgi ve belge girişi (https://uygulama.kays.kalkinma.gov.tr)

TET AR-GE PROJE PAZARI
Son Başvuru Tarihi:
19 Temmuz 2018
Amaç: İstanbul Elektrik-Elektronik, Makine ve Bilişim İhracatçıları Birliği tarafından, elektrik, elektronik ve bilişim sektörlerinde Ar-Ge Proje Pazarı düzenlenecektir. "TET Ar-Ge Proje Pazarı" etkinliği ile sözkonusu sektörlerde yüksek katmadeğerli üretim yapılabilmesi, ihracatın sürdürülebilir kılınması ve üniversite-sanayi işbirliği kültürünün yaygınlaştırılması amaçlanmaktadır.
Sektörler:  ‘Elektrik, Elektronik ve Bilişim’dir. Bu temalar altında aşağıdaki altbaşlıklar altında projelerin önerilmesi tavsiye edilmekle beraber, bu altbaşlıklar dışındaki konularda belirtilen temalar kapsamında olduğu müddetçe kabul edilebilecektir.
Konular:
- Akıllı binalar ve çevre
- Akıllı enerji
- Akıllı sağlık ve medikal
- Akıllı ulaşım ve ulaşım araçları
- Diğer akıllı uygulamalar

Her Kategoride Ödüller:
Birincilik Ödülü:
 20.000 TL
İkincilik Ödülü: 10.000 TL
Üçüncülük Ödülü: 7.500 TL

Başvuru:
http://www.tetprojepazari.org/tr

Yorumlar (0)
29°
açık
Namaz Vakti 31 Temmuz 2021
İmsak 04:05
Güneş 05:51
Öğle 13:16
İkindi 17:10
Akşam 20:30
Yatsı 22:08
banner366