banner402

banner345

banner454

banner453

banner455

banner374

NİTELİĞE DESTEKLER

Türkiye’de ‘Yeni Nesil’ destek anlayışı ‘Nitelik Odaklı’ şekilleniyor..

DESTEK-TEŞVİK 01.08.2016, 08:48 30.07.2016, 14:44
10200
NİTELİĞE DESTEKLER
Destek kurumları geleneksel destek programlarını devam ettirirken Ar-Ge ve inovasyon odaklı faaliyetleri destekleyen yeni

programlar oluşturuyor.

İşte bazı örnekler:

Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek 
Programı

TÜBİTAK’tan:

Başvuru: Başvurular sürekli açıktır ve yılın her günü yapılabilir.
Başvuru Yeri ve Şekli: Başvurular eteydeb.tubitak.gov.tr adresinden online olarak yapılabilir.
Amaç: Bu programla üniversite/kamu araştırma merkez ve enstitülerindeki bilgi birikimi ve teknolojinin, Türkiye’de yerleşik ve proje sonuçlarını Türkiye’de uygulamayı taahhüt eden kuruluşların  ihtiyaçları doğrultusunda, ürüne ya da sürece dönüştürülerek sanayiye aktarılması yoluyla ticarileştirilmesine katkı sağlamak amaçlanmıştır.
Programın Uygulama Esasları: ‘Müşteri Kuruluş’ olarak anılan özel sektör kuruluşu ve ‘Yürütücü Kuruluş’ olarak anılan üniversite ya da kamu araştırma merkez ve enstitüsü bir ‘İşbirliği Sözleşmesi’ imzalayacaktır. Bu sözleşme çerçevesinde ‘Yürütücü Kuruluş’ tarafından yapılacak; yeni bir ürün üretilmesi, mevcut bir ürünün geliştirilmesi, iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi projesi TÜBİTAK ve ‘Müşteri Kuruluş’ tarafından finanse edilecektir.
Yararlanıcı: Programa, ‘Müşteri Kuruluş’ ve ‘Yürütücü Kuruluş’ ortak başvuru yapabilecektir.
Destek Miktarı: 1 milyon TL’ye kadar olan proje bütçesi desteklenebilecektir.
Süre: Azami destek süresi 24 aydır.
Destek Oranı: TÜBİTAK’ın karşılayacağı bütçe oranı, ‘Müşteri Kuruluş’ KOBİ ise proje bütçesinin yüzde 75’i, büyük ölçekli ise yüzde 60’ıdır. Kalan tutar ‘Müşteri Kuruluş’ tarafından karşılanacaktır.
Destek Ödeme Şekli: ‘Müşteri Kuruluş’ ve TÜBİTAK’ın ‘Yürütücü Kuruluş’ tarafından açılacak proje özel hesabına aktaracakları tutarlar, proje başlangıç tarihinden başlayacak şekilde tanımlanan 6’şar aylık dönemlerdeki proje giderlerine orantılı olarak ve taksitler halinde yapılacaktır.
Ek Destek: ‘Yürütücü Kuruluş’, ‘Müşteri Kuruluş’tan dönemsel bütçenin yüzde 10’unu aşmamak kaydıyla hizmet alabilecektir, bu kapsamda müşteri kuruluş proje sorumlusunun giderleri de desteklenebilecektir. Böylece müşteri kuruluşun projeye sağladığı katkı payının bir bölümü, hizmet alımı karşılığında müşteri kuruluşa geri ödenebilecektir.
Katılım: Farklı üniversitelerden araştırmacılar aynı proje ekibi içinde yer alabilecektir.
İlave Teşvik: Proje Teşvik İkramiyesi, 6 aylık dönemlerin teknik değerlendirmesi yapıldıktan sonra proje ekibindeki araştırmacılara ödenecektir.
Ortaklıklar: Sektörüne bakılmaksızın firma düzeyinde katmadeğer yaratan, Türkiye’de yerleşik ve proje sonuçlarını Türkiye’de uygulamayı taahhüt eden sermaye şirketleri ile Yükseköğretim Kanunu kapsamında yer alan yükseköğretim kurumları, vakıf üniversiteleri, eğitim ve araştırma hastaneleri ve ilgili mevzuatında Ar-Ge yapmakla görevlendirilmiş kamu araştırma merkez ve enstitüleri ortak proje başvurusunda bulunur.

TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı

TÜBİTAK’tan:

Başvuru:
Başvurular sürekli açıktır ve yılın her günü yapılabilir
Başvuru Yeri ve Şekli: Başvurular eteydeb.tubitak.gov.tr adresinden online olarak yapılabilir.
Projenin Özgünlüğü:  Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelere (KOBİ) yönelik strateji ve eylem planlarında geliştirilen temel strateji; KOBİ’lerin verimliliklerini, katmadeğer içindeki paylarının ve uluslararası rekabet güçlerinin artırılması esasına dayanmaktadır. Ülkemizde, Ar-Ge faaliyetlerinin önemli bir bölümü büyük ölçekli işletmelerle sınırlı olup, ülke sanayinin yüzde 98’ini oluşturan KOBİ’lerin Ar-Ge faaliyetleri istenilen düzeyin altında kalmıştır. Yukarıda belirtilen stratejik hedeflere ulaşmak için piyasa koşulları ve uluslararası anlaşmalar kapsamındaki yükümlülükler dahilinde, KOBİ’lerin Ar-Ge ve yenilik projeleri için farklılaştırılmış bir destek programı TÜBİTAK tarafından kurgulanmış ve uygulamaya alınmıştır.
Hedef: Projelere program kapsamında sağlanacak desteklerle KOBİ’lerin, teknoloji ve yenilik kapasitelerinin geliştirilerek daha rekabetçi olmaları, sistematik proje yapabilmeleri, katmadeğeri yüksek ürün geliştirebilmeleri, kurumsal araştırma teknoloji geliştirme kültürüne sahip olmaları, ulusal ve uluslararası destek programlarında daha etkin yer almaları hedeflenmektedir.
Amaç: KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı ile, KOBİ’lerin bu sorunları aşabilmelerini sağlamak için yeni bir ürün üretilmesi, mevcut bir ürünün geliştirilmesi, iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi konularında KOBİ’ler tarafından yürütülen 500.000 TL bütçe ve 18 ay süre ile sınırlı ilk 3 projenin TÜBİTAK tarafından desteklenmesi amaçlanmıştır.
Ayrıca bu üç projeye ilaveten, ortaklı proje başvurusu yapılması koşuluyla 2 proje daha bu programda desteklenebilmektedir. Destek oranı her dönem için sabit olup yüzde 75’tir.

Bilgi İçin: http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/ulusal-destek-programlari/1507/icerik-destek-kapsami.

Uluslararası Havacılık ve Uzay Teknolojileri Ar-Ge Proje Organizasyonu
13, 14 ve 15 Ekim 2016 tarihlerinde Kayseri’de Erciyes Teknopark ve Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi tarafından “Havacılık ve Uzay Teknolojileri” konusunda uluslararası katılımlı, yüksek kalitede bir organizasyon düzenlenecektir.
Organizasyon kapsamında uluslararası katılımlı bir Ar-Ge proje pazarı etkinliği, Avrupa İşletmeler Ağı kapsamında uluslararası firmalar arasında ikili görüşmeler ile Horizon 2020 projeleri için ortak bulmaya yönelik bir Brokerage Event (Aracı olma etkinliği) ve ilgili alanda uluslararası düzeyde konferanslar düzenlenecektir.
Organizasyon için Bremen Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ve Azerbaycan Milli İlimler Akademisi ile Erciyes Üniversitesi arasında işbirliği sözleşmesi imzalanmıştır. Bremen Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Avrupa genelinden kaliteli Ar-Ge projelerinin organizasyona katılımı için görev alacaktır. Airbus Defence organizasyona katılım sağlayacaktır ve ‘Keynote Speaker’ konuşmacısı Airbus Defence’den üst düzey bir yetkili olacaktır.
Organizasyona Türkiye’den  firmalar ve girişimciler Ar-Ge projeleri  ile katılıp Brokerage Event’de uluslararası işbilirliği fırsatları yakalamak için ikili görüşmeler gerçekleştirebilirler.

Katılım İçin Başvuru Linki: http://aeroex.org/index.php/registernow/

Organizasyon Hakkında:

Organizasyon Adı: Uluslararası Havacılık ve Uzay Ar&Ge Proje Organizasyonu-Aeroex
Web Sitesi: www.aeroex.org
Tarih: 13, 14 ve 15 Ekim 2016
Yer: Ommer Hotel-Kayseri
İletişim: Hülya Gümüş-TTO Uzmanı
Telefon: 0352 224 81 12-Dahili: 140
Yorumlar (0)
28°
açık
Namaz Vakti 05 Ağustos 2021
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
banner366