banner402

banner345

banner454

banner453

banner455

banner374

PROJE HİBE DESTEKLERİ

İnosuit-inovasyon odaklı mentorluk

DESTEK-TEŞVİK 01.04.2018, 08:48 31.03.2018, 21:35
9003
PROJE HİBE DESTEKLERİ
Son Başvuru Tarihi: Nisan 2018 ve devamı
Amaç: Üniversite-sanayi işbirliğine dayanmakta olan “İnoSuit-İnovasyon Odaklı Mentorluk Programı”, İhracatçı Birlikleri üyesi şirketlerde inovasyon yetkinliğinin sürdürülebilir şekilde arttırılması içindir.
Hedeflenen çıktılar:
- Şirketin inovasyon kapasitesinin değerlendirilmesi
- Gelişim alanlarına göre, kuruma özgü bir inovasyon sisteminin tasarlanması,
- Kurumsal inovasyon projesinin iç ve dış iletişim planının ve içeriğinin oluşturulması
- Şirketin inovasyon organizasyonunun belirlenmesi,
- Şirketin inovasyon yönetimi yönergesinin hazırlanması ve süreçlerin tarifi
- Şirketin teknoloji yol haritasının ve gelecek dönem ihtiyaçlarının belirlenmesi,
- Şirketin inovasyon stratejilerinin belirlenmesi,
- Katılımcı fikir ve öneri havuzunun oluşturulması,
- İnovasyon proje portföyünün oluşturulması ve önceliklendirilmesi,
- Önceliklendirilmiş inovasyon projeleri için takımların oluşturulması,
- Inovasyon projelerinin yönetimi ve nihai uygulama aşamalarının gerçekleştirilmesi,
- Şirketin İK yönetim uygulamalarına inovasyonun entegrasyonu,
- Takdir ve ödüllendirme sisteminin oluşturulması,
- Kurumsal hafıza yönetiminin sağlanması,
- Dış finansman kaynaklarından faydalanılmasının sağlanması,
- Fikri mülkiyet hakları yönergesinin hazırlanması,
- Kurumsal inovasyon sistemindeki gelişimin izlenmesi ve revizyonu.

Program Süresi: 2 Temmuz 2018-28 Haziran 2019
Şirketlerin finansal yükümlülükleri: Program finansmanı, TİM'in ve bağlı bulunulan ihracatçı birliklerinin toplam yüzde 25 desteği ve programda yer alacak firmalarımızın yüzde 75 katkısı ile gerçekleşecektir.
Mentorluk hizmetleri karşılığında ödemeler:
- İstanbul içindeki üniversitelerden mentorluk alacak firmalar için üniversiteye vergiler hariç aylık 4.000 TL ödeme.
- Merkezi İstanbul dışında olup, İstanbul dışındaki üniversitelerden mentorluk alacak firmalar için üniversiteye vergiler hariç aylık 3.000 TL ödeme.
- İnoSuit Programı'na başvuran KOSGEB üyesi firmaların, KOSGEB Genel Destek Programı kapsamında ki "Danışmanlık Desteği"nden yararlanma olanakları bulunmaktadır.

Ayrıntılı Bilgi İçin: http://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/1230/genel-destek-programi

Avrupa girişimciliği teşvik ödülleri
Son Başvuru Tarihi:
30 Nisan 2018
Avrupa Komisyonu’nun sponsorluğunda düzenlenen Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödülleri yarışmasına AB üyesi ülkeler ile COSME Programı’ndaki İzlanda, Sırbistan ve Türkiye katılmaktadır.
Amaç: Programın amacı işletmeleri ve girişimciliği en başarılı şekilde teşvik edenleri belirlemek, en iyi girişimcilik uygulamalarını ve politikalarını sergilemek ve paylaşmak, girişimcilerin rolü hakkında Avrupa çapında farkındalığı artırmak ve potansiyel girişimcilere ilham vermek ve cesaretlendirmektir. Ödül programının Türkiye’de duyurulması ve Türkiye’den 2 aday belirlenerek Komisyona bildirilmesi konusunda KOSGEB görevlendirilmiş bulunmaktadır.
Başvuru: www.kosgeb.gov.tr/site/.../avrupa-girisimciligi-tesvik-odulleri-2017
Detaylı Bilgi: http://blogs.ec.europa.eu/promotingenterprise/

H2020 ICT Bilgi ve İletişim Teknolojileri
AB HORIZON 2020 hibe programının Endüstriyel Liderlik ve Rekabetçilik ana bileşeni altındaki tematik alanlardan biri olan H2020 Bilgi ve İletişim Teknolojileri başlığına ilişkin 2018-2020 çalışma programında açılan çağrılar aşağıdaki kapsamdadır:
Konu: Yazılım, Bilişim ve İnternet, Bilgisayar Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Teknolojileri, Geleceğin İnterneti, Büyük Veri, Robotik, Mekatronik, Yapay Zeka (AI), Sanal Gerçeklik (VR), Artırılmış Gerçeklik (AR), Nesnelerin İnterneti (IoT).
Bilgi İçin: https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/

TUBITAK 13. Dönem Teknoloji Ödülleri
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) ve Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği’nin (TÜSİAD) ortak sinerjisinin bir ürünü olan Teknoloji Ödülleri, 2018, 13. Dönemi Ödülleri başvuru süreci başlamıştır. Teknoloji Ödülleri “Ürün” ve “Süreç” olmak üzere iki ayrı kategori ve her bir kategoride kuruluş büyüklüğü temel alınarak toplam sekiz kategori, bir “Büyük Ödül” ve ayrıca “Üniversite-Sanayi İş Birliği” kategorisinde verilmektedir. Sektörel sınırlandırma yoktur.

İstihdam ve Sosyal Yenilik (EaSI) Programı
Son Başvuru Tarihi:
 18 Nisan 2018
EaSI Programı kapsamında “İş ve bakım yükümlülüklerinin dengesinin sağlanmasına yönelik olarak yaratıcı iş-özel yaşam dengesi stratejilerinin geliştirilmesi” konulu Teklif Çağrısı yayımlanmıştır. Teklif çağrısının amacı, kadınların işgücü piyasasına katılımlarının artırılması için kadın ve erkek arasında bakım sorumluluklarının daha eşit bir şekilde paylaşılmasını destekleyecek iş-özel yaşam dengesinin sağlanmasına yönelik yenilikçi stratejilerinin geliştirilmesi, test edilmesi ve uygulanmasıdır.
Bilgi İçin: https://www.ab.gov.tr/49876.html

İstihdam ve Sosyal Yenilik (EASI)
Başvuru Tarihi:
15 Nisan 2018
Teklif çağrısının amacı, sosyal girişim finans piyasasının gelişimini teşvik etmek ve sosyal girişimcilerin finansmana erişimini kolaylaştırmak için mevcut kurumsal finansal araçları (özellikle sosyal EFSI -Stratejik Yatırımlar için Avrupa Fonu-)  işlem maliyeti desteğinin bir hibe programı yoluyla test edilmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda, özellikle başka türlü gerçekleşmeyecek olan 500 bin avronun altındaki daha küçük risk-sermaye yatırımlarının harekete geçirilmesi hedeflenmektedir. Her bir proje için 300 bin avro ile 1 milyon avro arasında hibe desteği sağlanması öngörülmektedir.
Başvuru: https://www.ab.gov.tr/49876.html

UNESCO U40: DİJİTAL YARATICI ENDÜSTRİLERE GÜÇ VEREN KADIN GİRİŞİMCİLER
Son Başvuru Tarihi:
16 Nisan 2018
Amaç: Bu girişim, sayısal yaratıcı endüstrilerde çalışan genç kadın kültür girişimcilerini destekleyen ulusal ve uluslararası STK’ların projelerini destekleyerek, Uluslararası Kültürel Çeşitlilik Fonu’nun faaliyetlerini genişletiyor. U40 kadınların sayısal yaratıcı endüstrilerdeki fon, altyapı, ekipman ve ortak üretim fırsatlarına erişme imkanlarını artırmak için tasarlandı.
Süre: Program kapsamında 12 ila 24 aylık projeler destekleniyor.
Destek Miktarı: Talep edilebilecek en yüksek tutar 100.000 dolar.
Bilgi İçin: http://panel.stgm.org.tr/vera/app/var/files/c/a/call_empowered_en.pdf

SOSYAL DİYALOG KISA FİLM YARIŞMASI
Son Başvuru Tarihi:
15 Nisan 2018
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü’nün faydalanıcısı olduğu, Uluslararası Çalışma Örgütü’nün  (ILO) teknik desteği ile yürütülen “Çalışma Hayatında Sosyal Diyaloğun Geliştirilmesi Projesi”nin hizmet bileşeni kapsamında “Sosyal Diyalog ve Sendikal Haklar Kısa Film Yarışması” düzenlenecektir. Söz konusu yarışma,  Türkiye’de sosyal diyaloğun gelişmesine katkıda bulunulması, sendikal hakların  çalışma  yaşamındaki  önemine  dikkat  çekilmesi  ve  toplumda  örgütlenme  bilincine  yönelik farkındalık yaratılması amacını taşımaktadır.

TÜRKİYE-AB KÜLTÜRLERARASI DİYALOG HİBE PROGRAMI
Son Başvuru Tarihi: 
10 Nisan 2018
Türkiye ile AB arasında kültür ve sanat alanında kültürlerarası diyaloğun, işbirliğinin, iletişimin geliştirilmesini hedefleyen Türkiye-AB Kültürlerarası Diyalog Hibe Programı’na ilişkin teklif çağrısı yayınlanmıştır. Müzik, opera, sahne sanatları, plastik ve görsel sanatlar, grafik sanatları, halka açık sanat, geleneksel sanat, dijital sanat, edebiyat, kent kültürü, sinema, belgesel, animasyon, mimarlık, halk kültürü, kültürel diplomasi, tarih gibi tematik alanlarda yürütülecek belli türdeki projeler desteklenecektir. EUNIC (Avrupa Kültür Enstitüleri Ağı) üyesi AB Kültür Enstitüleri’nin geliştirecekleri projelere, Türkiye’den bir STK ve/veya üniversite ile ortaklaşa katılmak gerekiyor.
Destek Miktarı: En az 300 bin avro- En fazla 500 bin avro
Detaylı Bilgi İçin: https://www.ab.gov.tr/51157.html

KORUMAYA ERİŞİM VE ULUSAL REFORM DESTEĞİ
Son Başvuru Tarihi:
18 Mayıs 2018
Teklif çağrısı “sosyal korumaya erişim” ve “ulusal reform desteği” olmak üzere 2 lottan oluşmaktadır. Lot 1 kapsamında farklı istihdam statüleri olan çalışanlar için sosyal koruma hak sahipliğine yönelik bilgiye erişim için yaratıcı eylemler desteklenecektir.
Lot 2 kapsamında ise çalışma dünyasının değişen koşulları, dijitalleşme ve yaşlanan nüfus gibi zorlukların aşılmasına yönelik olarak sosyal koruma sistemlerinin modernize edilmesine ilişkin ulusal otoriteler desteklenecektir.
Bilgi ve Başvuru İçin: https://www.ab.gov.tr/easi-programi-teklif-cagrisi-sosyal-inovasyon-ve-ulusal-reformlar-sosyal-korumaya-erisim-ve-ulusal-reform-destegi_51168.html
Yorumlar (0)
30°
açık
Namaz Vakti 03 Ağustos 2021
İmsak 04:05
Güneş 05:51
Öğle 13:16
İkindi 17:10
Akşam 20:30
Yatsı 22:08
banner366