banner472

banner488

banner480

banner458

banner457

banner493

Tarıma yapay zeka

TÜBİTAK-ICT-AGRI-FOOD Eranet Cofund 1. Çağrısı

DESTEK-TEŞVİK 01.02.2020, 07:41 21.02.2020, 10:24
17627
Tarıma yapay zeka

Türkiye’den ortakların yer alacağı projeler için hem çağrı sekreteryasına hem de TÜBİTAK’a başvuru yapılmalıdır. Söz konusu çağrı kapsamında ülkemizden sunulacak proje önerileri, TÜBİTAK 1071 Uluslararası Araştırma Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin ve Uluslararası Ar-Ge İşbirliklerine Katılımın Artırılmasına Yönelik Destek Programı kapsamında desteklenecektir.
1. aşama önerilerin Ortak Çağrı Sekreteryası’na sunulması için son tarih: 3.3.2020
1. aşama önerilerin TÜBİTAK başvuru sistemine sunulması için son tarih: 6.3.2020

Amaç: Program, sürdürülebilir gıda üretimi amacıyla bilgi iletişim teknolojilerinin (BİT) gıda üretim zincirinde kullanımı konusunda bilgi paylaşımını desteklemektir. Önerilen araştırma projelerinin çağrının amaç ve kapsamı ile ülkelerin ulusal ve kurumsal öncelikli alanlarıyla uyumlu olması gerekmektedir.
Kapsam: İlk Cofund çağrısı kapsamında, çiftlikten-çatala, çiftçiler, KOBİ’ler, gıda işletmecileri, tedarikçiler, politika üreticiler ve tüketicilere kadar tüm gıda zincirinde yer alan aktörler ele alınarak, çok oyunculu bir yaklaşımla sürdürülebilir, izlenebilir, esnek ve şeffaf tarımsal-gıda sistemleri için dijital teknoloji çözümlerinin (nesnelerin interneti-IoT, yapay zeka, büyük veri, uzaktan algılama, robotik ve otomasyon vb.) geliştirilmesi beklenmektedir. Gıda zincirinde; birincil üretim, gıda işleme, paketleme, dağıtım, tüketici davranış ve tutumu, hane halkı tüketimi ve yemek servisi (catering) hizmeti dahil en az iki veya daha fazla aşamada etki gözetilerek, atık ve kayıplara ilişkin sorunlar da dikkate alınarak katmadeğer sağlanması istenmektedir.
Tematik alanlar: Alan 1- ‘Tarım-Gıda’ sistemlerinin sürdürülebilirliğini geliştirmek için veri odaklı ‘Bilgi ve İletişim Teknolojileri’ çözümleri ve platformları

Alan 2- ‘Tarım-Gıda’ sistemlerinde ‘Bilgi ve İletişim Teknolojileri’nin benimsenmesi önündeki engellerin tespiti ve çözümü.

Yaklaşımlar:
Çok oyunculu yaklaşım: Farklı aktör ve paydaşları içermeli (çiftçiler, gıda işletmecileri, perakendeciler/tedarikçiler, lojistik, tüketiciler, sanayi, sivil toplum kuruluşları, akademisyenler ve politika üreticiler gibi) Disiplinlerarası/Disiplinler ötesi yaklaşım: Farklı bakış açılarını dikkate alarak ve mevcut ağınızın ötesindeki disiplinleri içeren konsorsiyumlar. Konsorsiyumda üniversitelerden, kamu/özel akademik araştırma kurumlarından, endüstriden ve diğer paydaş ortaklardan sosyal, agronomik, ekonomik, çevresel ve veri bilimciler yer alabilir.
Bütünleşik sistem yaklaşımı: Araştırma alanınızı doğrudan veya dolaylı olarak sistem düzeyinde (ekonomik, çevresel, sosyal, yasal, coğrafi, davranışsal, iş ortamı) etkileyen farklı yönler veya aktörler arasındaki bağlantıları, olası sinerjileri veya değişimleri dikkate alan projeler tasarlanmalıdır.
Projeler kapsamında, gıda zinciri boyunca veri paylaşımı sürecinde, siber güvenlik ve veri standartlarının oluşturulması konularının da dikkate alınması beklenmektedir.
Proje Başvuru Sistemi (uidb-pbs.tubitak.gov.tr) üzerinden yalnızca elektronik imza (e-imza) kullanılarak yapılabilmektedir.
Çağrı ile ilgili detaylı bilgi edinmek, çağrı metnine ulaşmak, proje ortağı bulmak, başvuru kılavuzuna ulaşmak ve uluslararası başvuru yapabilmek için: https://www.ictagrifood.eu/node/40178
İlgili kişi:  Dr. Meltem Soydan Karabacak

Tarım, Ormancılık ve Veterinerlik Araştırma Destek Grubu (TOVAG)
E-posta: meltem.soydan@tubitak.gov.tr
Tel: 0312 298 12 64

ARDEB- 1071 programı detayları için: Dr. Kamil Öncü Şen
Uluslararası İşbirliği Projeleri Araştırma Destek Grubu (UPAG)
e-posta: oncu.sen@tubitak.gov.tr
Tel: 0312 298 18 09
Bilgi için: https://ab-ilan.com/ict-agri-food-eranet-cofund-1-cagrisi-acildi/

TÜBİTAK, BİGG Programı  BİGG 2019/2 Çağrısı
Son başvuru tarihi: 28 Şubat 2020
Amaç: Genç girişimcilerin iş fikirlerinin desteklenmesidir.
Süreç: a) Uygulayıcı Kuruluş, b) TÜBİTAK olarak iki aşamalıdır.
a) 23 Uygulayıcı Kuruluş Programın 1. Aşamasında girişimcilerin iş fikirlerinin toplanması, değerlendirilmesi, seçilen iş fikirlerinin iş planına dönüştürülmesine yönelik eğitim, rehberlik, kuluçka vb. hizmetler ile iş fikirlerinin doğrulanması ve girişimcinin TÜBİTAK’a sunacağı iş planı önerilerinin onaylanması gibi faaliyetleri gerçekleştirecekler.
b) Programın 2. Aşamasında desteklenmesi uygun bulunan girişimcilere firmalarını kurmaları sonrası 200 bin TL’ye kadar sermaye desteği sağlanacaktır.

Tematik Alanlar:
Akıllı Ulaşım
Enerji ve Temiz Teknolojiler
Akıllı Üretim Sistemleri (Sanayide Dijital Dönüşüm)
İletişim ve Sayısal Dönüşüm
Sağlık ve İyi Yaşam
Sürdürülebilir Tarım ve Beslenme

İş fikri başvurularının yapılacağı uygulayıcı kuruluşlar: Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Ankara Teknoloji Geliştirme Bölgesi Kurucu ve İşletici A.Ş. (Bilkent Ü.), Ankara Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş., Arçelik A.Ş., Arı Teknokent Proje Geliştirme Planlama A.Ş. (İTÜ), Ata Teknokent A.Ş. (Atatürk Ü.), BÜN Teknopark Anonim Şirketi (Boğaziçi Ü.), Düzce Teknopark Anonim Şirketi (Düzce Ü.), Ege Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi A.Ş. (Ege Ü.), Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi İnovent Fikri Mülkiyet Hakları Yönetim Ticaret ve Yatırım A.Ş., İzmir Teknoloji Geliştirme Bölgesi A.Ş. (İYTE), Koç Üniversitesi, KOÜ Teknopark A.Ş. (Kocaeli Ü.), ODTÜ Teknokent Yönetim A.Ş., Özyeğin Üniversitesi, Samsun Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş. (19 Mayıs Ü.), Süleyman Demirel Teknoloji Transfer Arge Dan. Enerji Çevre İletişim San. ve Tic. A.Ş.,  (Süleyman Demirel Ü.), TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Türk Ekonomi Bankası A.Ş. (TEB), Uludağ Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Ticaret ve Sanayi A.Ş., Yaşar Üniversitesi.

TÜBİTAK-Filistin İkili İşbirliği Çağrısı
İki ülkenin sanayi kuruluşları ve akademik kurumları arasında gerçekleştirilecek olan ortak araştırma projelerini desteklemek üzere 13 Nisan 2020 tarihine kadar açık kalacak ikili işbirliği çağrısına çıkılmıştır.
Çağrının tematik alanları: Atık Su Yönetimi, Biyoteknoloji ve Nanoteknoloji, Enerji, Bilgi Teknolojisi olarak belirleniyor.TÜBİTAK-ANAS Ortak Proje Çağrısı
Son başvuru tarihi: 6 Mart 2020

TÜBİTAK ile Azerbaycan Ulusal Bilimler Akademisi arasında imzalanan İşbirliği Protokolü doğrultusunda, iki ülkenin bilim insanları arasında gerçekleştirilecek olan ortak akademik araştırma ve geliştirme projeleri desteklenecektir. İlgili çağrı, bilimsel ve teknolojik alanların tamamına açık bulunmaktadır.

Yorumlar (0)