banner472

banner458

banner457

UFUK2020 PROGRAMI ENERJİ ÇAĞRILARI

Son başvuru tarihi: 29 Ocak 2020

DESTEK-TEŞVİK 01.12.2019, 07:46 26.12.2019, 15:34
11206
UFUK2020 PROGRAMI ENERJİ ÇAĞRILARI

Amaç: Ufuk2020 Enerji Alanı Çalışma Programı altında yer alan enerji başlıkları başvurulara açılmıştır.
Bu başlıklar altında toplamda 93 milyon avro'luk projeler desteklenecektir.
Destek konusu: 
TSO-DSO-Tüketici: Talep yanıtı, depolama ve küçük ölçekli (RES) nesil yoluyla yenilikçi ızgara hizmetlerinin büyük ölçekli gösteriler (Destek Bütçesi 22 milyon Euro)

• Bir modüler esnek ve yüksek RES payı ızgara gelişimi için DC-AC / DC melez grid (Restek Bütçesi 14 milyon Euro )
• Akıllı şehirler ve topluluklar (Destek Bütçesi 55 milyon Euro)
• Akıllı havaalanları (Destek Bütçesi 12 milyon Euro)
İletişim: ncpenergy@tubitak.gov.tr
Bilgi için: https://h2020.org.tr/tr/haberler/ ufuk2020-programi-enerji-cagrilari-acilmistir

2508-TÜBİTAK İLE ARRS (SLOVENYA) İKİLİ İŞBİRLİĞİ ÇAĞRISI
Son Başvuru Tarihi: 25 Aralık 2019
TÜBİTAK ile Slovenya Araştırma Kurumu arasında iki ülkenin bilim insanları arasında gerçekleştirilecek olan ortak akademik araştırma projeleri desteklenecektir. İlgili çağrı, bilimsel ve teknolojik alanların tamamına açık bulunmaktadır.
Ortak araştırma projesi önermek isteyen Türkiye'deki bilim insanlarının, projeyi birlikte gerçekleştirecekleri Slovenya’daki araştırma kuruluşlarında çalışan araştırmacı(lar) ile “proje ortağı” olarak anlaşmaları gerekmektedir. Tek taraflı proje başvuruları kabul edilmemektedir.
Bilgi için: https://uidb-pbs.tubitak.gov.tr

KAMU BANKALARINDAN ÜRETİME KREDİ DESTEKLERİ
Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından İstihdam Odaklı İşletme Kredisi adı altında yeni bir destek paketi açıklandı.
Düşük maliyetli ve uzun vadeli işletme kredisi kullandırılmasına yönelik dört yeni ürün hayata geçiyor.
Ayrıntılar şöyle:

Amaç: Ekonominin istikrarlı büyümesi ve gelişmesi için mevcut istihdama, işgücüne sağlıklı ve sürdürülebilir katkı sağlanması için potansiyeli olan firmaların desteklenmesi amaçlanıyor.
Cazip koşullar:
• Ödemede 2 yıla varan anapara ödemesiz dönem oluyor.

• 5 yıla kadar vadeli, uygun koşullar.
Kapsam: İstihdam Odaklı İşletme Kredisi “imalat sektörü”, “hizmet sektörü”, “devam eden konut projeleri” ve “yurt dışı müteahhitlik sektörü”ne yönelik hazırlandı.
1) ‘İstihdam Odaklı İşletme Kredisi’
• Seçilmiş emek yoğun imalat sanayi sektörlerinde faaliyet gösteren,
• En az 10 çalışanı olan,
• 3 ay içinde en az 5 kişi ilave istihdam artışını taahhüt eden işletmelere verilecek.
Şart: İstihdam artışının kredi vadesi boyunca korunması gerekiyor.
Destek miktarı: İlave istihdam başına kredi tutarı;
• Tekstil ve konfeksiyon için 5 bin-100 bin lira,
• Diğer imalat sanayi sektörleri için 200 bin liradır.
Yararlanıcılar: Söz konusu krediden seçilmiş emek yoğun hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren, en az 10 çalışanı olan ve 3 ay içinde en az 5 kişi ilave istihdam artışını taahhüt eden müşteriler yararlanabilecek.

2) İnşaatların tamamlanması için kredi
Amaç: ‘Hasılat Paylaşım Yöntemi’nin uygulandığı, piyasa koşullarının bozulması veya müteahhit firmanın finansmana erişim sorunları yaşaması nedeniyle tamamlanamayan projelerde, inşaatların tamamlanması için gereken tutar kadar kredi kullandırılmasıdır.Sağlanacak finansman kaynağı ile yaşanması muhtemel istihdam kaybının önüne geçilecektir.
Cazip koşullar: Söz konusu kredi, azami 2 yıla kadar anapara ödemesiz ve 5 yıla kadar vadeli olarak kullandırılabilecektir.
Şart: Personel istihdamının en az yüzde 75’inin Türkiye’den sağlanacağı taahhüt edilecektir.
Bilgi için: https://www.aa.com.tr ı kamu-bankalarindan-istihdam-odakli-isletme-kredisi

“PATENTLE TÜRKİYE” PATENT YARIŞMASI
Son başvuru tarihi: 31 Aralık 2019
Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından bu yıl 2.’si düzenlenecek olan üniversite (ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora) öğrencilerine yönelik patent yarışması başlıyor. Patentle Türkiye sloganı ile başlayacak olan yarışma, üniversitelerde patent konusunda farkındalık oluşturulması, üniversite öğrencilerinin profesyonel meslek hayatında veya akademik çalışmalarda kullanacakları teknik bilgilerle donatılması ve öğrencilerin ülkemizin teknolojik gelişmesinde önemli bir yer tutan buluş faaliyetlerine özendirilmesini amaçlamaktadır.
Yarışma süresince, üniversite öğrencilerinin www.turkpatent.gov.tr internet sitesi üzerinden e-devlet yoluyla sisteme giriş yaparak ücretsiz olarak online patent başvurusu yapmaları sağlanacaktır.
Destek miktarı: Birinciye 30.000 TL, ikinciye 20.000 TL, üçüncüye 10.000 TL ve ilk ona girene 5.000 TL.
Bilgi için: https://istanbulc.edu.tr/tr/haber/patentle-turkiye-2-ulusal-universiteler-patent-yarismasi

TRAKYA KALKINMA AJANSI Kalkınmaya yönelik kapasite desteği
Son başvuru tarihi: 31 Aralık 2019
Not: Başvuru sahiplerinin; başvurularını Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi’ne (KAYS) (https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr) girmeleri gerekmektedir. Sistem, yapılan başvurular için otomatik olarak bir başvuru kodu üretecek olup bu kod başvuru sürecindeki tüm işlemlerde kullanılacaktır.
Amaç: Trakya Bölgesi’nde yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına destek sağlamaktır.
Öncelikler:
1)
Kurumun insan kaynakları ve hizmet kalitesinin geliştirilmesine yönelik eğitim ve/veya danışmanlık faaliyetleri

2) Yenilik ve iyi örnek uygulamalarının kuruma transferine yönelik eğitim ve/veya danışmanlık faaliyetleri
Destek bütçe: 750.000 TL
Azami destek: Mesleki Gelişim Eğitimleri için 20.000 TL, Kişisel Gelişim Eğitimleri için 15.000 TL.
Proje süresi: Azami 2 ay
Uygun başvuru sahipleri:
• Yerel Yönetimler ve Mahalli İdare Birlikleri

• Üniversiteler ve Araştırma Enstitüleri
• Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları
• Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşları
• Sivil Toplum Kuruluşları
• Organize Sanayi Bölgeleri
• Küçük Sanayi Siteleri
• Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Teknoparklar
• İş Geliştirme Merkezleri
• Birlik ve Kooperatifler
Bilgi için: https://www.trakyaka.org.tr/tr/39392/ 2019-Yili-Teknik-Destek-Programi

TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu) Yönetim Kurulu Başkanı Prof.Dr. Hasan Mandal: “KOBİ’lere desteklerimiz arttı”“Ülkemizin bilim, teknoloji ve yenilik ekosistemi kapsamında gerçekleştireceğimiz teknoloji odaklı sanayi hamlesi için KOBİ’lerin Ar-Ge gücü çok önemlidir. On Birinci Kalkınma Planımızda KOBİ’lerin Ar-Ge harcamalarındaki payının en güncel değeri olan yüzde 19.6’yı 2023 yılına kadar yüzde 25’e çıkarmayı hedefliyoruz. Bu hedefi sağlarken KOBİ’lerin daha fazla katmadeğer üretmelerini ve araştırma sonuçlarını etkiye dönüştürmelerini bekliyoruz. TÜBİTAK’ın yeni stratejik yaklaşımında çıktı ve etki odaklı süreçlere geçiş sağlarken KOBİ’lerimizin üreteceği nitelikli bilgi ve sahip olduğu nitelikli insan kaynağına yönelik destek imkanlarımızı artırdık.
TÜBİTAK 1501 Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı’nı yalnızca KOBİ’lerin başvurusuna açık hale getirdik, Sanayi İşbirliği Ağları Mekanizması ve diğer hedef odaklı programlarımız kapsamında da işbirliğini ön plana çıkarttık. KobiEfor dergisinin 20. yılı ve ötesinde daha nice kutlamalarının olmasını ve KOBİ’lerimizin birlikte başarmasını diliyorum.“

Yorumlar (0)