banner472

banner458

banner457

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Ar-Ge destekleri,

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Ar-Ge destekleri, Güneş Enerjisi Ar-Ge Projeleri 2015

DESTEK-TEŞVİK 01.08.2015, 08:43 01.08.2015, 14:56
9900
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Ar-Ge destekleri,
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Ar-Ge destekleri
Son Başvuru Tarihi: 17 Ağustos 2015
Amaç: Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın görev alanları ile ilgili konularda yerli tasarım ve üretime yönelik araştırma, geliştirme projelerinin desteklenmesi için çağrıya çıkılmıştır.
Bakanlıkça değerlendirilip seçilen projeler bütçe imkanları dahilinde desteklenecektir. Müracaat yeri Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Genel Evrak Servisi’dir.
Desteklenecek konular
EH2015-1-01: Kablosuz Haberleşme Sistemine Yönelik Erişim ve Transmisyon Amaçlı Anten Sistemleri ile diğer şebeke bileşenlerinin tasarımı ve geliştirilmesi
EH2015-1-02: Son Kullanıcı Terminalleri ve Altyapı Bileşenlerinin Yerli Tasarım ve Üretimi Dahil Olmak Üzere, Ağ ve Transmisyon Cihazlarının (Eşzamanlı Sayısal Hiyerarşi (SDH), Yoğunlaştırılmış Dalga Boyu Bölmeli Çoğullama (DWDM), Switch, Router vb.) yönetimi, ilgili sistemlere yönelik yazılım ve donanımın geliştirilmesi
EH2015-1-03: 5G Haberleşmesine Yönelik Projeler
a) 5G Haberleşmesine Yönelik Donanım ve Yazılım Geliştirilmesi
b) Uluslararası Mobil Telekomünikasyon (IMT) Sistemlerinde Çekirdek Ağ Teknolojilerinin, Gelişmiş Paket Ağ Alt Yapısı (EPC) ve Sanallaştırılmış Ağ Fonksiyonu (NFV) tabanlı olarak geliştirilmesi
EH2015-1-04: Sistemlerin akıllandırılarak internet üzerinden haberleşme ve kontrolünün sağlanması (IoT)
EH2015-1-05: OTT(Over The Top) Uygulamaları
EH2015-1-06: Siber Güvenlik ve Bilgi Güvenliği projeleri
a) Milli İmkanlarla Bilgi İşlem Alt Sistemlerinin Üretilmesi
b) Güvenli İnternetin Tesis Edilebilmesine Yönelik Donanım, Yazılım ve/veya Sistem Geliştirilmesi
c) Milli Kripto Sistemi Geliştirilmesi
d) Rapor ve Kayıt Format Dönüştürücü Sistemi
e) Gelişmiş Sürekli Siber Tehditler (APT) İçin Analiz Yazılımı
EH2015-1-07: Akıllı Kent, Akıllı Ulaşım, Yeşil Bilişim Çözümleri
a)Karayolları Araçları Arasında İletişim Ağı Oluşturulması, Akıllı Ulaşım Sistemleri Kurulması ve Geliştirilmesi
b) Türkiye Anlık Trafik Yoğunluk Haritası
c) Karayolu Kesitinde Trafik Verilerinin Toplanması Amaçlı Dedektörlerin Geliştirilmesi
d) Tünel, Köprü, Yol, Kavşak, Ücret Toplama Merkezi ve Park Alanlarında LED Armatürlü Yönetilebilir Enerji Sistemlerinin Geliştirilmesi
HU2015-...: Havacılık ve uzay teknolojileri
DRY2015-...: Demiryolları
DZY2015-...: Denizcilik
Not: Konuyla ilgili yüzlerce tasarım ve yenilik alanı mevcuttur ve detayları bakanlık web sitesinden izlenebilir.
Başvuru: www.ubak.gov.tr
Adres: Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Haberleşme Genel Müdürlüğü  Hakkı Turayliç Cad. No:5 06338 Emek/Çankaya/ANKARA
Tel: 0 312 2031848-2031436-2032049-203205
Faks: 0 312 203 1885

SOLAR-ERA.NET
Güneş Enerjisi Ar-Ge Projeleri 2015
Son Başvuru Tarihi: 8 Eylül 2015
Amaç:  Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı kapsamında, TÜBİTAK’ın da katıldığı bir proje olan SOLAR- ERA.NET, güneş enerjisinden elektrik elde edilmesi konularında sanayinin yürüttüğü çalışmalarda araştırma ve geliştirme ortaklıklarının kurulması ve güneş enerjisinden elektrik elde edilmesi konusunda sanayi uygulamalarının arttırılması amacıyla oluşturulmuştur. Tematik alanların belirlenmesini, fotovoltaik ve konsantre güneş enerjisi (PV and CSP) üzerine uluslararası Ar- Ge işbirlikleri için ayrılan yerel ve bölgesel desteklerin yönlendirilmesini ve ulusal destek mekanizmaları arasında uzun süreli işbirlikleri geliştirilmesini amaçlamaktadır. SOLAR-ERA.NET kapsamında, fotovoltaik ve konsantre güneş enerjisi teknolojileriyle ilgili alanlardaki Ar-Ge projelerini destekliyor.
Destek temaları: 
Fotovoltaik
- İnorganik ince film hücre ve modül üretimine yönelik yenilikçi prosesler
- Binalara entegre fotovoltaik (BIPV) elemanların tasarım ve üretimine yönelik özel modüller


- Yüksek kapasiteli fotovoltaik sistemlerin (PV) kullanımı ve şebekeye entegrasyonu 
- İleri nesil c-Si hücrelerini içeren yüksek verimli fotovoltaik (PV) modüller


- Cam ve kapsülasyon malzemeleri


- Yoğunlaştırıcı fotovoltaik sistem teknolojisi


- Si hammaddesi, kristalizasyonu ve levhalaması


- Organik güneş pilleri, perovskitler ve diğer gelişmekte olan kavramlar
Konsantre Güneş Enerjisi
• Konsantre güneş enerjisinden elektrik üretimine yönelik sistem komponentlerinde verim artırımı ve maliyet düşürülmes
• Konsantre güneş enerjisinden elektrik üretim sistemlerini konvansiyonel ve yenilenebilir enerji kaynakları kullanarak enerji elde eden sistemlerle birlikte kullanan enerji üretimine yönelik tesisler
- Güneşten termal enerji (STE) üretim tesislerine yönelik yeni sıvıların geliştirilmesi
- Yenilikçi termodinamik döngüler
Bilgi İçin: www.tubitak.gov.tr
Türk firmalar, uluslararası başvuru ile eş zamanlı olarak, TÜBİTAK'ın  1509 Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme  Programı’na başvuracaktır.
Destekler
Programda hibe şekilde destek verilmektedir. Destek oranı büyük firmalar için yüzde 60, KOBİ’ler  için yüzde 75’tir.
Koruma ve Diyalog (Faz-II)
Hibe Programı
Son Başvuru Tarihi:  2 Ekim 2015
Amaç: Yürütücü kurumu Kültür ve Turizm Bakanlığı olan Ortak Kültür Mirası: Türkiye ve AB arasında Koruma ve Diyalog (Faz-II) Hibe Programı‘nın teklif çağrısı yayımlandı.
Hibe programı ile Türkiye’deki kültürel mirasın AB-TR sivil toplum kuruluşları ortaklığı ile sürdürülebilir korunmasının ve sınır ötesi diyalogların ve ağ oluşturmanın teşvik edilmesi, Türkiye’deki ve AB’deki STK’lar arasında işbirliğinin kurulması ve kültürel çeşitliliğin desteklenmesine ilişkin deneyim paylaşımının artırılmasının sağlanması amaçlanmaktadır.
Programın Bütçesi: 3 milyon Avro
Destekler:
- Bileşen 1: Kültürel miras alanları için alan yönetim planlarının hazırlanması (400.000 Avro)
- Bileşen 2: Kültürel miras alanları için tasarım ve restorasyon projelerinin hazırlanması (650.000 Avro)


- Bileşen 3: Kültürel miras alanlarının restorasyonu (uygulama)  (1.950.000 Avro)

Yorumlar (0)