banner472

banner458

banner457

Üretime ve ticarete destek

Tasarım Desteği, Sektörel Ticaret Heyeti ve Alım Heyeti Desteği, Çevre Maliyeti Desteği, Pazar Araştırması Desteği, Pazara Giriş Desteği, Ticaret Sitelerine Üyelik Desteği.

DESTEK-TEŞVİK 01.04.2014, 07:48 01.04.2014, 07:48
10080
Üretime ve ticarete destek

TASARIM DESTEĞİ
Amaç: Markalaşmanın önemli bir unsuru olan tasarımın doğrudan desteklenebilmesini teminen; tasarımcı şirketleri, tasarım ofisleri ile birlikler, tasarım dernekleri-birliklerinin gerçekleştireceği tanıtım, reklam, pazarlama, istihdam, danışmanlık harcamaları ile yurt dışında açacakları birimlere ilişkin giderlerinin  belli bir miktarının hibe olarak karşılanması amaçlanmıştır.
Yetkili Kuruluş: Dış Ticaret Müsteşarlığı
Başvuru Mercii: İhracatçı Birlikleri 
Yararlanıcılar: Tasarımcı şirketleri, tasarım ofisleri, birlikler ve tasarım dernekleri-birlikleri. 
Destek Süresi:Tasarımcı şirketleri ve tasarım ofisleri: 4 yıl. Tasarım dernekleri-birlikleri: proje süresince 
Destek Oranı: yüzde 50
Destek Miktarı: Reklam, tanıtım: yıllık 300.000 dolar. Demirbaş, dekorasyon: yıllık 100.000 dolar. Kira: yıllık 200.000 dolar. Patent: yıllık 50.000. dolar. Tasarımcıların maaşı: yıllık 150.000 dolar

SEKTÖREL TİCARET HEYETİ VE ALIM HEYETİ DESTEĞİ
Amaç: Bakanlık koordinasyonunda organizatör kuruluşlarca düzenlenen sektörel ticaret heyeti ile alım heyeti programlarına ilişkin giderlerin desteklenmesidir.
Destekler: Ulaşım, konaklama, tercümanlık, seminer, konferans, toplantı ve ikili görüşmelerin yapıldığı yerlerin kiralama giderleri, görsel ve yazılı tanıtım ve reklam giderleri, halkla ilişkiler hizmeti giderleri, katalog, broşür, eşantiyon ve tanıtım malzemeleri giderleri.
Destek Tutarı: program başına 150.000 dolar
- Giderler yüzde 50 oranında desteklenir.
- Başvuru İhracat Genel Müdürlüğü’ne yapılır.

ÇEVRE MALİYETİ DESTEĞİ
Amaç: Türkiye’de ticari ve sınai faaliyette bulunan veya tarım ya da yazılım sektörlerinde iştigal eden şirketler tarafından çevre, kalite ve insan sağlığına yönelik teknik mevzuata uyum sağlanabilmesini teminen akredite edilmiş kurum ve/veya kuruluşlardan alınacak belge giderleri desteklenir.
Yararlanıcılar: 
- Türkiye'de faaliyette bulunan şirketler
- Tarım veya yazılım sektöründen şirketler
- Dış Ticaret Sermaye Şirketleri (DTSŞ)
- Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDŞ)
Sağlanan Destekler:
- ISO 9000 serisi
- ISO 14000 serisi
- CE işareti
Destek Şartı:  Belge, Türk Standartları Enstitüsü veya akredite edilmiş kuruluşlardan alınmalıdır.
Destek Miktarı: 25.000 dolar
- Başvuru süresi: Belgeyi aldıktan sonraki 6 ay
- Uygulamacı kuruluş: İhracatçı Birliği

PAZAR ARAŞTIRMASI DESTEĞİ
Amaç: Sınai ve/veya ticari şirketlerce ihracat amaçlı gerçekleştirilen yurt dışı pazar araştırması gezileri.
Sağlanan Destekler: En fazla 2 (iki) şirket çalışanının; a) Ulaşım: günlük 50 dolar, b) Konaklama:  günlük 300 dolar olmak üzere giderleri yüzde 70 oranında ve en fazla 7.500 doları desteklenir.
Bir takvim yılı içerisinde en fazla 10 adet; aynı ülkeye yönelik en fazla 2 adet pazar araştırması seyahati desteklenir.
Süre: 2-10 gün arasında
Bir seyahat coğrafi konumu birbirine yakın olmak kaydıyla en fazla 3 (üç) ülkede de yapılabilir.
Başvuru Süresi: 6 ay içinde
- Ekonomi Bakanlığı bölge müdürlüklerine başvurulur.

PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ
Amaç: Yurtdışına yönelik pazara giriş stratejileri ile eylem planlarının oluşturulabilmesi amacıyla uluslararası kuruluşlara yaptırılan ve satın alınan sektör, ülke,  yabancı şirket veya marka odaklı raporlar ile yabancı şirket alımlarına yönelik danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderlerin karşılanmasıdır.
Yararlanıcılar: Türkiye’de sınai  ve/veya  ticari  faaliyette  bulunan  şirketler ile işbirliği  kuruluşları.
Destek Tutarı: Şirketler için yüzde 60, işbirliği kuruluşları için yüzde 75 oranında ve yıllık en fazla 200.000 dolarına kadar desteklenir.
Başvuru Süresi: Bakanlığın olurundan sonra başlatılan çalışmadaki ilk ödeme belgesini izleyen  6 ay içinde İhracat Genel Müdürlüğü’ne başvurulur.

TİCARET SİTELERİNE ÜYELİK DESTEĞİ
Amaç: Ekonomi Bakanlığı KOBİ’leri e-ticarete yönlendirmek amaçlı, ticaret sitelerine üyelik ücretini ödeyerek destekliyor. Üye olunan sitenin tüketiciye yönelik kurulmuş olmaması gerekiyor.
Destek Tutarı: E-ticaret sitelerine üyelik giderleri şirketler için yüzde 70 oranında ve yıllık en fazla 10.000 ABD dolarına kadar destekleniyor.
Destek Süresi: Destekten şirketler en fazla 5 (beş) e-ticaret sitesi için ve e-ticaret sitesi başına en  fazla 3 (üç) yıl süresince yararlanabiliyor.
Uygulamacı Kuruluş: İhracat Genel Müdürlüğü
Başvuru: Şirketlerin yerleşik oldukları şehire göre Ekonomi Bakanlığı’na ya da Bakanlığın Bölge Müdürlükleri’ne yapılıyor.
Destekten yararlanabilmek için üye olmak istenen e-ticaret sitesinin Ekonomi Bakanlığı’ndan ön onay almış olması gerekiyor.
Aşağıdaki e-ticaret siteleri bakanlık onaylıdır:
1) www.alibaba.com 
2) www.all.biz  
3) www.archiexpo.com  
4) www.army-technology.com  
5) www.b2b-center.ru  
6) www.bncnetwork.net
7) www.bysharing.com
8) www.chemorbis.com
9) www.directindustry.com
10) www.dothealth.com
11) www.ec21.com
12) www.emarketturkey.com
13) www.environmental-expert.com
14) www.europages.com
15) www.europeansourcing.com
16) www.exportaworld.com
17) www.exportpages.com
18) www.fibre2fashion.com
19) www.fordaq.com
20) www.frappr.us
21) www.globalsources.com
22) www.infomine.com
23) www.kompass.com
24) www.lonak.com
25) www.mfg.com
26) www.nauticexpo.com
27) www.panjiva.com
28) www.power-technology.com
29) www.psi-network.de
30) www.recycle.net
31) www.steelorbis.com
32) www.stonecontact.com
33) www.tecdoc.de
34) www.tradeatlas.com
35) www.tradeboss.com
36) www.tradekey.com
37) www.turkishbusinessplatform.com
38) www.turkishexporter.net

Yorumlar (0)