Yenilikçi girişimciler farkedecektir;

Kalkınma destekleri nitelikli üretime

Yenilikçi girişimciler farkedecektir;
BEBKA KALKINMA AJANSI (Bursa, Eskişehir,Bilecik)
BEBKA Kalkınma Ajansı iki ayrı program çerçevesinde, bölgesindeki KOBİ’lere ve tüm işletmelere aşağıdaki hibe destekleri veriyor:
1- Havacılık-Raylı Sistemler-Savunma Sanayi Mali Destek Programı
Son Başvuru Tarihi:
KAYS Üzerinden:   2 Mayıs 2016
Dosya Teslimi:    9 Mayıs 2016
Amaç: Havacılık, raylı sistemler ve savunma sanayi sektörlerindeki işletmelerin üretim altyapılarının ve kabiliyetlerinin geliştirilmesi ile yüksek katmadeğerli sektörlerin rekabet güçlerinin artırılması için; havacılık, raylı sistemler ve savunma sanayi sektörlerinde rekabet gücünü artırmaya yönelik teknolojik altyapının, kurumsal kapasitenin, üretim kabiliyeti ve kalitesinin geliştirilmesi, işgücü niteliklerinin geliştirilmesi, sektördeki firmaların ve ürünlerinin tanıtımı ile ihracat kapasitelerinin artırılmasıdır.
Destek Miktarı:
Program Bütçesi: 12.000.000 TL
Asgari Destek:           50.000 TL
Azami Destek:          600.000 TL
Destek Oranı: Proje bütçesinin, asgari yüzde 25’i, azami yüzde 50’si oranında verilmektedir.
Proje Süresi:  Asgari 6 ay, azami 12 aydır.
Bilgi İçin: www.bebka.org.tr
2- Bilecik Mermer ve Doğaltaş Sektörü Mali Destek Programı
Son Başvuru Tarihi:
KAYS Üzerinden:   2 Mayıs 2016
Dosya Teslimi:    9 Mayıs 2016
Amaç:  Bilecik ilinde doğaltaş sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin ürünlerinin işlenmesi, enerji sarfiyatlarının düşürülmesi, katmadeğeri yüksek yenilikçi ürünlerin tasarlanması ve üretilmesi yoluyla rekabet güçlerinin artırılmasıdır.
Öncelikler:
Bilecik ilinde başta mermer ve granit olmak üzere, doğaltaş ürünlerinin işlenmesindeki verimliliğin artırılması; teknolojik ve kurumsal altyapının geliştirilmesi, enerji ve kaynak verimliliğinin artırılması, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının yaygınlaşması, atık değerlendirme, geri kazanım ve endüstriyel simbiyoz çalışmalarının gerçekleştirilmesi, işletmelerin insan kaynaklarının geliştirilmesi, ürünlerinin ihracatının artırılması, sektörde markalaşmanın sağlanması ve yurtdışı pazar olanaklarının geliştirilmesi.
Destek Miktarı
Programın Bütçesi:      4.000.000 TL
Asgari Destek:         50.000 TL
Azami Destek          600.000 TL
Destek Oranı: Proje başına asgari yüzde 25, azami yüzde 50’dir.
Proje Süresi:  Asgari 6 ay, azami 12 aydır.
Bilgi İçin: www.bebka.org.tr

ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI (Kayseri, Sivas,Yozgat)
Orta Anadolu Kalkınma Ajansı üç ayrı program çerçevesinde bölgesindeki işletmelere aşağıdaki hibe destekleri sağlıyor:
1- Gelişen Sanayi Mali Destek
Programı
Son Başvuru Tarihi:
KAYS Üzerinden:   25 Nisan 2016
Dosya Teslimi:    2 Mayıs 2016
Amaç: Firmaların rekabet gücünün arttırılmasına yönelik sanayi altyapısının iyileştirilmesi, imalatta Ar-Ge ve yenilikçiliğin önplana çıkarılması, bilişim teknolojileri kullanımının yaygınlaştırılması yoluyla bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarının azaltılması amaçlamaktadır.
Öncelikler: Firmaların Ar-Ge ve yenilikçilik, endüstriyel tasarıma yönelik yatırımları ile bilişim teknolojileri kullanım kapasitelerinin arttırılması, üretim kapasitesi ve sektörel ürün çeşitliliğinin artırılması ve markalaşması, tıbbi ve aromatik bitkilerin endüstride kullanımının yaygınlaştırılması (laboratuvar ekipmanları, ekstraksiyon, paketleme, toplama makineleri, pelet ve toz halinde işlemeye yönelik alet ve ekipmanlar), gıda sanayisinin geliştirilmesi kapsamında et, süt ve diğer sektörlerdeki laboratuvar altyapısının iyileştirilmesidir.
Destek Miktarı:
Asgari Destek:      50.000 TL
Azami Destek:     500.000 TL
Destek Oranı: Proje bütçesinin, asgari yüzde 20’si, azami yüzde 50’si oranında verilmektedir.
Proje Süresi:  Azami 9 aydır.
Bilgi İçin: www.oran.org.tr
İletişim:
Tel: +90 352 352 6726 (ORAN)
Fax: +90 352 352 6733
E-Posta:info@oran.org.tr
Adres: Barbaros Mahallesi, Sümer Yerleşkesi
Kümeevler, No:1, P.K: 38080 Kocasinan/KAYSERİ
2- Turizmi Geliştirme Mali Destek Programı
Son Başvuru Tarihi:
KAYS Üzerinden:   25 Nisan 2016
Dosya Teslimi:    2 Mayıs 2016
Amaç: İstihdam ve ekonomiye katkısı bakımından geliştirilmeye açık bir potansiyel taşıyan turizm alanlarının sürdürülebilir bir şekilde altyapısının, hizmet kalitesinin, tanıtımının ve pazarlamasının iyileştirilmesi ve alternatif turizm türlerinin desteklenmesi yoluyla bölgesel rekabet edebilirliğin arttırılması ve bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarının azaltılmasıdır.
Öncelikler: Bölgenin sahip olduğu başta Selçuklular olmak üzere birçok önemli tarihi ve kültürel değerin turizme kazandırılması, sağlık ve termal turizmin gelişmesi, doğa ve yayla turizminin geliştirilmesi, turizm sektöründe istihdam edilecek kalifiye personel yetiştirilmesidir.
Destek Miktarı:
Asgari Destek:      20.000 TL
Azami Destek:     200.000 TL
Destek Oranı: Proje bütçesinin, asgari yüzde 20’si, azami yüzde 50’si oranında verilmektedir.
Proje Süresi:  Azami 9 aydır.
Bilgi İçin: www.oran.org.tr
İletişim:
Tel: +90 352 352 6726 (ORAN)
Fax: +90 352 352 6733
E-Posta:info@oran.org.tr
Adres: Barbaros Mahallesi, Sümer Yerleşkesi
Kümeevler, No:1, P.K: 38080 Kocasinan/KAYSERİ
3- Mikro İşletmeler Mali Destek Programı
Son Başvuru Tarihi:
KAYS Üzerinden:   25 Nisan 2016
Dosya Teslimi:    2 Mayıs 2016
Amaç: Bölgenin ekonomik büyümesine ve istihdamının artırılmasına katkı sağlanması amacıyla  mikro işletmelerin  geliştirilmesidir.
Öncelik: Rekabetçiliğin geliştirilmesi, kapasite artırımı ve ürün çeşitlendirmesine yönelik mikro işletmelerin desteklenmesi (yeni işletmelere yönelik makine, teçhizat, işletme donanımı... vb.)
Destek Miktarı:
Asgari Destek:    2.000.000  TL
Asgari Destek:          20.000 TL
Azami Destek:          200.000 TL
Destek Oranı: Proje bütçesinin, asgari yüzde 20’si, azami yüzde 50’si oranında verilmektedir.
Proje Süresi:  Azami 9 aydır.
Bilgi İçin: www.oran.org.tr
İletişim:
Tel: +90 352 352 6726 (ORAN)
Fax: +90 352 352 6733
E-Posta:info@oran.org.tr
Adres: Barbaros Mahallesi, Sümer Yerleşkesi
Kümeevler, No:1, P.K: 38080 Kocasinan/KAYSERİ

Güncelleme Tarihi: 02 Nisan 2016, 19:29
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner229

banner216