banner402

banner345

banner440

banner445

banner374

Yüksek Teknoloji Destek Kaynakları

Rekabetçilik ve Yenilik Sektör Operasyonel Programı

DESTEK-TEŞVİK 01.06.2017, 08:47 31.05.2017, 17:44
5712
Yüksek Teknoloji Destek Kaynakları

Son Başvuru Tarihi: 9 Haziran 2017
Amaç: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından sunulan ‘REKABETÇİLİK VE YENİLİK SEKTÖR OPERASYONEL PROGRAMI’ kapsamındaki bu proje teklif çağrısının genel hedefi imalat sanayisini dönüştürmeye yardımcı olmak ve imalat sanayisinin rekabetçiliğini artırarak küresel değer zincirlerinde üst sıralara çıkarmaktır.

Her Bir Proje İçin Asgari ve Azami Destek
Miktarı:

Asgari Destek: 2 milyon avro
Azami Destek: 10 milyon avro
Başvuru Sahipleri: Organize Sanayi Bölgeleri, İhracat Birlikleri, Ticaret ve/veya Sanayi Odaları, Ticaret Borsaları, Kalkınma Ajansları/İdareleri, Meslek Kuruluşları (Dernek, Federasyon, Birlik vb.) ve Sanayi Siteleri’dir (eski Küçük Sanayi Siteleri).
Başvuru: https://www.sanayi.gov.tr/

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME

Proje Teklif Çağrısı
Son Başvuru Tarihi:
9 Haziran 2017
Amaç: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından sunulan ‘REKABETÇİLİK VE YENİLİK SEKTÖR OPERASYONEL PROGRAMI’ kapsamındaki  bu proje teklif çağrılarının genel hedefi kamu özel ortaklığı (üniversite sanayi işbirliğini de kapsamak fakat bununla sınırlı olmamak kaydıyla) ve KOBİ’lerin yenilik yönetim kapasitelerini geliştirmek yoluyla ‘Bilim, Teknoloji’ ve ‘Yenilik’ alanına sanayinin katılımını artırarak ulusal yenilik ekosisteminin işlevselliğini artırmaktır.

Her Bir Proje İçin Asgari ve Azami Destek
Miktarı:
Asgari Destek: 
1 milyon avro
Azami Destek: 5 milyon avro
Başvuru Sahipleri: TGB, TTO, Üniversite, Araştırma Merkezi ve Enstitüsü (özel şirket/birim araştırma merkezleri hariç olmak üzere), yukarıda yer alan kurumlara bağlı Dernek ve Vakıflar.

Girişimcilik ve Girişimci Kültür
Son Başvuru Tarihi:
7 Haziran 2017
Amaç: COSME Programı kapsamında  yer alan ‘Girişimcilik ve Girişimci Kültür’ bileşeni kapsamında açılan teklif çağrısıyla ‘Genç Girişimciler için Erasmus’ Programı’nı uygulayacak aracı kuruluşların seçilmesi amaçlanmaktadır.
Aracı Kuruluşun Görevi: Aracı kuruluşlar, genç girişimcilerin Avrupa çapında hareketliliğini sağlamak için girişimcileri bir araya getirecek ve programdan yararlanabilmeleri için yardımcı olacaktır.
Destek Miktarı: Proje başına 500.000 avro maksimum hibe sağlanacaktır.
Detay: Çağrı kapsamında yapılacak başvurular tüzel kişiler tarafından oluşturulan bir konsorsiyum formunda olmalıdır.
Başvuru: Avrupa Komisyonu (www.avrupa.info.tr) (europa.eu)

EaSI-Sosyal Diyaloğa Destek Çağrısı
Son Başvuru Tarihi:
15 Haziran 2017
Amaç: Teklif çağrısının amacı, işgücü piyasasının modernleşmesi, iş yaratımı, iş eşleştirme, kaliteli iş, yeniden yapılandırma, dijital toplum ve ekonomi, yeşil ekonomi, güvenceli esneklik, beceriler, işgücü hareketliliği, göç, genç istihdamı, iş sağlığı ve güvenliği, sosyal koruma sistemlerinin modernleşmesi, iş ve aile yaşamının uyumlaştırılması, cinsiyet eşitliği, ayrımcılıkla mücadele, aktif yaşlanma, sağlıklı ve uzun çalışma hayatı, sosyal içerme ve insana yaraşır iş gibi istihdam ve çalışma hayatındaki zorluklara sosyal diyalog mekanizmaları ile çözüm bulunmasıdır.

Her Bir Proje İçin Asgari ve Azami Destek
Miktarı:
Asgari Destek: 
150 bin avro
Azami Destek: 500 bin avro
Bilgi ve Başvuru: (http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=505&furtherCalls=yes)

TEKNOYATIRIM Duyurusu
Amaç:
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Ar-Ge projeleri sonucunda ortaya çıkan ürünlerin üretilmesine yönelik yatırımlara destek olunması amacıyla oluşturulan ‘TEKNOYATIRIM Destek Programı’nın yönetmeliğinde değişiklikler yapılmıştır; bunun duyurusudur.
Değişiklikler:
- Yılda bir veya birden fazla dönemde çağrı bazlı açılan programlar, sürekli olarak başvuru kabul edilebilir hale getirilmiştir.
- TEKNOYATIRIM Projesi’ne başvuru şartları genişletilmiş olup; kamu araştırma enstitülerinde/merkezlerinde/altyapılarında Ar-Ge faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan teknolojik ürünler destek kapsamına alınmıştır.

Teknolojik ürünün üretimine yönelik yatırım harcamalarına, işletmenin büyüklüğüne göre aşağıdaki tutarlarda geri ödemesiz destek getirilmiştir.
- Mikro ölçekli işletmeler mevzuata eklenmiş ve küçük ölçekli işletmelerden farklı destek oranları ve tutarları ile destek kapsamına alınmıştır.
- Mikro işletmelere, yatırım proje tutarının en fazla yüzde 60’ı kadar destek sağlanır. Bu destek tutarı 8.000.000 TL’yi geçemez.
- Küçük işletmelere, yatırım proje tutarının en fazla yüzde 50’si kadar destek sağlanır. Bu destek tutarı 7.000.000 TL’yi geçemez.)

Yorumlar (0)
20°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 17 Haziran 2021
İmsak 03:24
Güneş 05:24
Öğle 13:10
İkindi 17:10
Akşam 20:46
Yatsı 22:37
banner366