banner472

banner488

banner480

banner458

banner457

banner493

Yükselen trend; sağlık ve bilişim

Covid-19 Salgını ile dünya gündeminin başköşesine sağlık otururken; çalışma hayatında uzaktan çalışma modeliyle birlikte bilişim önem kazanıyor.

DESTEK-TEŞVİK 01.06.2020, 00:22 24.06.2020, 10:25
12440
Yükselen trend; sağlık ve bilişim

Mozilla Covid-19 Çözüm Fonu
Son başvuru tarihi: Sürekli açık
Mozilla, Mozilla Açık Kaynak Destek Programı’nın (MOSS) bir parçası olarak COVID-19 Çözüm Fonu oluşturulduğunu duyurdu.
Amaç: Fon kapsamında COVID-19 pandemisine yanıt üreten açık kaynaklı teknoloji projelerini desteklemek
Kapsam:
• Donanım (örneğin; açık kaynaklı bir ventilatör),

• Yazılım (örneğin; hastaneleri açık kaynaklı ventilatör için parça yazdırabilen 3D yazıcılara sahip insanlarla bağlayan bir platform)
• COVID-19'un ikincil etkileri için çözüm üreten yazılım (örneğin; COVID ile ilgili yanlış bilgilerle mücadele eden bir tarayıcı eklentisi) vb.).
Destek: Her bir projeye 50 bin dolara kadar ödül verilecek.
Bilgi için: https://blog.mozilla.org/blog/2020/ 03/31/moss-launches-covid-19-solutions-fund/
Başvuru için: https://mozilla.fluxx.io/apply/MOSS

EUREKA Yapay Zeka Çağrısı
Son başvuru tarihi: 15 Haziran 2020
Kapsam ve amaç: EUREKA Programı kapsamında faaliyet gösteren EUREKA Kümelerinin (CELTIC-NEXT, EUROGIA, ITEA 3 ve PENTA-EURIPIDESÇ) farklı odak alanları içerisinde ortaya çıkan ihtiyaçlara cevap verebilmek amacıyla Yapay Zeka’nın geliştirilmesi, uyarlanması ve kullanılması konusunda çözümlere odaklanan kümeler-arası ortak çağrısı yayınladı.
Yararlanıcılar: Türkiye dâhil 15 ülkenin (Almanya, Avusturya, Belçika-Valonya&Flanders, Danimarka, Finlandiya, Güney Kore, Hollanda, İspanya, İsveç, Kanada, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Portekiz) destek verdiği çağrı kapsamında katılımcıların, yapay zekâ alanında uygulamalı araştırma ve yenilik projesi önerileri sunması bekleniyor. Türkiye’den bir firma bu ülkelerden herhangi bir tanesinden en az bir ortakla çağrıya katılabilecek.
Başvuru: Başvuru işlemleri Çağrının resmi web sitesi üzerinden yürütülecek.
Ön başvuru: Uluslararası aşamada başarılı bulunan projeler ulusal başvurularını yapmaya davet edilecek.
Not: Türk katılımcılar TEYDEB’in 1509-TÜBİTAK Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri programına başvuru yapmalılar.
Ortak bulma:  Katılımcılara proje fikirlerine ortak bulma ya da sunulmuş proje fikirlerini inceleyip ortak olarak dahil olma imkanı sunan çevrimiçi bir aracılık uygulaması (Online Brokerage Tool) hizmete sunulmuştur.
Profil oluşturmak ve uygulamadan faydalanmak için: https://eureka-clusters-ai.eu/
Çağrı detayları için: EUREKA Ulusal Koordinasyon Ofisi 0312 298 1861. eureka@tubitak.gov.tr

M-ERA.NET 2020 Yılı Çağrısı
Çağrı iki aşamalı olarak gerçekleşecek:
1. aşama başvuruların (pre-proposal) http://www.m-era.net portalı üzerinden sunulması için son tarih): 16.6.2020 (Brüksel saati ile öğlen 12.00)
TÜBİTAK PBS üzerinden (https://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/) yapılacak 1. aşama ulusal başvuru son tarihi (Elektronik imza ile yapılacaktır. Elektronik imza ile başvuruyu tamamlamanın son tarihi): 24.6.2020 (17:30 TSİ)
M-ERA.NET projesinin 2020 yılı çağrısı açıldı. Çağrıda proje ortağı olarak TÜBİTAK ile birlikte toplam 28 kurum/kuruluş yer alıyor. 2020 Çağrısı’na katılan en az 2 farklı ülkeden (en az 1 Avrupa veya ilişkili ülke) en az 3 ortak (tümünün çağrıya katılan fon kuruluşlarından finansal destek talep etmesi gerekiyor) olması gerekiyor.
Amaç: İleri malzeme teknolojilerinin desteklenmesi.
Kapsam: M-ERA.NET 2 projesi 2020 çağrısının hedefi ileri malzeme mühendisliği alanında; modelleme çalışmaları, yüzeyler, ara yüzeyler, kaplamalar, kompozitler, fonksiyonel malzemeler, sağlık uygulamaları için malzemeler, biyomalzemeler, eklemeli/katmanlı imalat alanına yönelik malzemeler ve malzeme teknolojileri ve nano/mikro malzemeler gibi ileri malzeme teknolojileri konularında ulusal araştırma stratejilerinin eşgüdümünün sağlanması, mükemmelliyetin teşvik edilmesi ve bu konudaki rekabetçiliğin arttırılmasıdır.
Destek: Firmalar/araştırmacılar kendi ülkelerindeki fonlama kuruluşu tarafından fonlanıyor. Çağrı ile Türkiye’den sunulacak proje önerileri, TÜBİTAK 1071 Uluslararası Araştırma Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin ve Uluslararası Ar-Ge İşbirliklerine Katılımın Artırılmasına Yönelik Destek Programı kapsamında desteklenecek.
Destek Oranı:
• Yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri ve kamu kurum ve kuruluşları yüzde 100 desteklenecek.
• Özel kuruluşlarda; Büyük ölçekli kuruluşların bütçesinin yüzde 60’ı, KOBİ'lerin bütçesinin yüzde 75’i desteklenecek.
Bilgi için: https://www.m-era.net/joint-calls/joint-call-2020
Başvuru kuralları için: https://ufuk2020.org.tr/ sites/default/files/u283/m-era.net_2_projesi_2020_yili_cagri_bilgileri.pdf

SOLVE 2020 Küresel Mücadele Ödülü
Son başvuru tarihi: 18 Haziran 2020
Amaç: Dünyanın karşı karşıya olduğu sorunlara çözüm bulmak.
Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) tarafından başlatılan SOLVE, küresel sorunlar için yenilikçi, insan merkezli, teknoloji tabanlı çözümler arıyor.
Destekler:
• Ödül kapsamında 10 bin ABD doları tutarında hibe ve ek ödül fonuna erişim elde ediliyor.

• Bununla birlikte finansal ödülün yanı sıra, MIT destekli ağına katılmak mümkün oluyor.
• SOLVE personelinden ve SOLVE’nin sektörler arası topluluğunun üyelerinden dokuz aylık kişiselleştirilmiş destek alma imkanı da sunuluyor.
Bilgi için: http://www.stgm.org.tr/tr/icerik/detay/solve-2020-kuresel-mucadele-odulu
Başvuru süreci ve ödüllere ilişkin detaylı bilgi için: https://solve.mit.edu/become-a-solver

BBI JU 2020 Çağrısı
Son başvuru tarihi: 3 Eylül 2020
Toplam bütçe: Yaklaşık 102 milyon avro
Kapsam: Çağrı; hammaddeler, prosesler, ürünler ve pazar payı olarak belirlenen dört stratejik yönelimde 16 konuyu kapsıyor.
Konu başlıkları ve aksiyonları: Biyokütle hammaddelerinin verimli tedarik edilmesinden biyo-tabanlı ürünlerin pazara sürülmesine kadar geniş bir yelpazede şekillenen 16 konu başlığı 5 tane Araştırma ve Yenilik Aksiyonu (RIA), 7 tane Yenilik Aksiyonu (4 DEMO ve 3 FLAGSHIP olmak üzere) ve 4 tane de Koordinasyon ve Destek Aksiyonu (CSA) içeriyor.
Bilgi için: https://ufuk2020.org.tr/tr/haberler/bbi-ju-2020-cagrisi-acildi
Çağrı kitapçığı için: https://mcusercontent.com/ a9c602e45d3965537eb2f827a/files/406618a7-438a-4ff2-87fe-9081b9bc96cd/bbiju_call2020.pdf

EaSI-Endüstriyel İlişkilerde  Uzmanlığın İyileştirilmesi
Son başvuru tarihi: 15 Temmuz 2020
T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre; EaSI Programı Endüstriyel İlişkiler Alanında Uzmanlığın İyileştirilmesi Teklif Çağrısı yayımlandı.
Amaç: Çağrının genel amacı, analiz ve araştırma yoluyla, AB düzeyinde ve karşılaştırmalı düzlemde endüstriyel ilişkiler konusundaki uzmanlık ve bilginin geliştirilmesine ve güçlendirilmesine katkıda bulunmaktır.
Kimler başvurabilir?
Kuruluş Yeri: AB Üye Devletleri, Birleşik Krallık (İngiltere), Arnavutluk, Kuzey Makedonya, Karadağ, Sırbistan ve Türkiye
Kuruluşların Türü: Uygun olması için, lider başvuru sahibi, ortak başvuru sahibi ve bağlı kuruluş, herhangi bir türde kamu veya özel kuruluş olabilir. Başvuru sahipleri tüzel kişi olmalıdır. Söz konusu tüzel kişiler;
Tek başvuru sahibi olursa; uluslarararası kuruluş olmalıdır. Konsorsiyum olursa; en az 1 lider başvuru sahibi ve 1 ortak kuruluş  içermelidir. Lider başvuru sahibi ve ortaklar kar amacı gütmeyen kuruluşlar olmalıdır. Örneğin; üniversiteler, araştırma kurumları, sosyal ortaklar, kamu kurumları, uluslararası kuruluşlar, Avrupa düzeyinde kuruluşlar.
Süre: Proje teklifleri 12-24 ay süreli hazırlanabilir.
Bütçe: Bu çağrı altındaki projelerin AB ortak finansmanı için tahsis edilen toplam bütçe 4 150 389 Avro olarak hesaplanmıştır.
AB’den talep edilecek hibe miktarı 150.000 – 500.000 Avro arasında olmalıdır.
Bilgi için: www.ab.gov.tr>easi-programi-endustriyel-iliskiler-ala...

TÜBİTAK-British Council İkili İşbirliği Programı 2020
Son başvuru tarihi: 12 Haziran 2020 17:30
2551-TÜBİTAK ve British Council İkili İşbirliği Programı 2020 Yılı Çağrısı açıldı. “Kâtip Çelebi-Newton Fonu” çerçevesinde yürütülen 2551 TÜBİTAK ve British Council İkili İşbirliği Programı kapsamında TÜBİTAK tarafından Türkiye ile Birleşik Krallık’taki araştırmacılar tarafından yürütülecek ortak araştırma projeleri desteklenecek.
Ortak araştırma projesi önermek isteyen Türkiye'deki bilim insanlarının, projeyi birlikte gerçekleştirecekleri Birleşik Krallık’taki araştırma kuruluşlarında çalışan araştırmacı(lar) ile "proje ortağı" olarak anlaşmaları gerekiyor. Tek taraflı proje başvuruları kabul edilmiyor.
Fondan faydalanmak üzere uygun bulunan Birleşik Krallık araştırma kurumları listesi ve Birleşik Krallık çağrısı duyurusu için bilgi: https://www.britishcouncil.org.tr/programmes/education/newton-katip-cele...
İşbirliği araştırma alanları: Sağlık (COVID-19), Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Makine İmalat (Robotik ve Mekatronik Sistem Teknolojileri, Fabrika Otomasyon Sistemleri, Eklemeli (Additive) İmalat, Makina Tasarımı ve İmalatı, Akışkan Gücü, Dinamiği ve Akışkan Makineleri, Geleneksel İmalat Teknolojileri, Döküm Teknolojileri), Enerji, Otomotiv, Sosyal Bilimler, Tarım ve Gıda ve Diğer (Madencilik, İleri Malzeme Teknolojileri, Kimya)
Başvuru: Türkiye’deki proje ortaklarının 2551 kodlu programa http://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/ internet adresinden elektronik olarak başvuru yapmaları gerekiyor.
Destek: Bütçe üst limitleri Türkiye’den başvuran araştırmacılar için 720.000 TL, Birleşik Krallık’tan başvuran araştırmacılar için £150.000 olarak belirlendi.
Bilgi için: https://ufuk2020.org.tr/tr/haberler/2551-tubitak-ve-british-council-ikili-isbirligi-programi-2020-yili-cagrisi-acildi

Yorumlar (0)