banner472

banner458

banner457

Zenginlik kırda bayırda

Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı

DESTEK-TEŞVİK 01.01.2015, 08:41 06.01.2015, 16:56
6595
Zenginlik kırda bayırda

Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı;

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortaklaşa finanse edilen,  Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın ilgili kuruluşu olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), tarafından yürütülen IPARD’ın 13. başvuru çağrısı hakkında ana bilgiler aşağıda verilmektedir:
Son Başvuru Tarihi: 12.01.2015
Amaç: Kırsal kalkınma kapsamında işletmeleri Avrupa Birliği standartlarına yükseltmeyi amaçlamaktadır.
Öncelik Ekseni 1: ‘Ortak Tarım Politikası’ ve gıda güvenliği, veterinerlik ve bitki sağlığı ile ilgili alanlara ilişkin Topluluk standartlarının uygulanması ve tarım sektörünün sürdürülebilir adaptasyonu.
Öncelik Ekseni 2: Tarım-çevre tedbirlerinin ve yerel kırsal kalkınma stratejilerinin uygulanması için hazırlık niteliğinde faaliyetlere katkı.
Öncelik Ekseni 3: Kırsal ekonominin gelişimini destekleyerek, kırsal alanların sürdürülebilir kalkınmasına katkı.
Destek bütçeleri: Desteklenecek tedbirler, alt tedbirler ve dağıtılacak toplam destek bütçesi şöyledir:

1- Kalem yatırım konuları:
Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanmasının Yeniden Yapılandırılması ve Topluluk Standartlarına Ulaştırılmasına Yönelik Yatırımlar:
a) Süt ve süt ürünleri işleme ve pazarlama
b) Et ve et ürünleri işleme ve pazarlama
c) Meyve ve sebzeler işleme ve pazarlama
d) Su ürünleri işleme ve pazarlama
Destek Oranı: yüzde 50
Toplam Destek Bütçesi: 110.290.351 Avro (AB+TC Katkısı)

2- Kalem yatırım konuları:
Kırsal Ekonomik Faaliyetlerin Çeşitlendirilmesi ve Geliştirilmesi, Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve Geliştirilmesi
a) Çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi
b) Yerel ürünlerin geliştirilmesi
c) Mikro işletmelerin geliştirilmesi
d) Kırsal turizm
e) Kültür balıkçılığı
Destek Oranı: yüzde 50
Toplam Destek Bütçesi: 77.535.661 Avro (AB+TC Katkısı)
Uygulama İlleri: Afyonkarahisar, Ağrı,  Aksaray, Amasya, Ankara, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karaman, Kars, Kastamonu, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muş, Nevşehir, Ordu, Samsun, Sivas,  Şanlıurfa, Tokat, Trabzon, Uşak, Van,  Yozgat.
Bilgi İçin:
1- (www.tarim.gov.tr)
2- (www.tkdk.gov.tr)
Başvuru Adresi: TKDK İl Koordinatörlükleri

AB COSME Programı: Büyüme Amaçlı Özkaynak Desteği

Son Başvuru Tarihi: 20 Eylül 2020
- Büyüme Amaçlı Özkaynak Desteği (Equity Facility for Growth – EFG)
- Kredi Garanti Desteği (Loan Guarantee Facility-LGF)
Program kapsamında proje teklif çağrısına çıkılmıştır.
-  Kredi Garanti Desteği (Loan Guarantee Facility-LGF) Proje Teklif Çağrısı
Kapsam: Avrupa işletmelerinin büyüme, araştırma ve inovasyonunu destekleyen “Tek AB Kredi Finansman Aracı” açılımlarından biri olup Avrupa Yatırım Fonu tarafından yönetilen bir girişimdir.
Amaç: KOBİ’lere daha fazla kredi ve leasing imkanı sunabilmek amaçlanmıştır; KOBİ kredi finans portföylerinin menkul kıymetleştirilmesini de içerecek biçimde garantiler ve kontrgarantiler sunacaktır. Riskin paylaşılmasıyla COSME garantileri, geleneksel bankacılık sistemine erişimde zorluklar yaşayan birçok KOBİ’nin kredi finansmanına erişimini kolaylaştırarak finansal aracıların finansman sağlayacakları KOBİ sayısını arttırmalarına katkı sağlayacaktır.
Bilgi İçin: http://www.eif.org/news_centre/publications/2010_Guidelines_for_Restricted_Sectors.htm linkinden erişilebilir.
-  Büyüme Amaçlı Özkaynak Desteği (Equity Facility for Growth – EFG) Proje Teklif Çağrısı
Kapsam: Equity Facility for Growth (EFG), Avrupa Birliği işletmelerinin büyüme, araştırma ve inovasyon çalışmalarını erken evrelerden gelişim evrelerine kadar destekler.
COSME EGF’den Yararlanabilecek Firmalar: Avrupa Birliği üye ülkelerinde ve COSME ile ilgili ülkelerde kurulmuş ve faaliyet gösteren KOBİ’ler COSME EFG’den yararlanabilir.
Bilgi İçin: Kredi finansmanına ihtiyaç duyan ve halen hangi finansal aracıların Avrupa Yatırım Fonu ile işbirliği yaptığını öğrenmek isteyen KOBİ’ler; http://www.eif.org/what_we_do/where/index.htm linkini ziyaret etmelidir.
Farklı AB girişimleri tarafından sağlanan finansman olanakları konusunda bilgi edinmek için http://europa.eu/youreurope/business/funding-grants/access-to-finance/linki ziyaret edilmelidir.
Duyuru ile ilgli KOSGEB sayfasına ulaşmak için http://www.kosgeb.gov.tr/Pages/UI/Duyurular.aspx?ref=29&refContent=912 adresini ziyaret ediniz.

CHIST-ERA II Projesi

Son Başvuru Tarihi: 13 Ocak 2015
CHIST-ERA (European Coordinated Research on Long term Challenges in Information and Communication Sciences & Technologies ERA-Net) Projesi, Avrupa Komisyonu tarafından AB 7. Çerçeve Programı kapsamında desteklenen bir ERA-NET projesidir.
Amaç: Projenin temel amacı, uluslararası işbirlikleri yoluyla bilgi ve iletişim teknolojileri alanında çığır açacak ileri araştırma projelerinin desteklenmesidir. Çağrıya başvurular elektronik ortamda alınıyor.
Ortaklık: CHIST-ERA 2014 çağrısına sunulacak projelerde çağrıya ortak olan ülkelerden en az 3 araştırma grubu yeralabilecek, bu grupların en az 3 farklı katılımcı ülkeden olması beklenecektir.
Çağrı Konuları: Çağrı iki konuyu kapsamaktadır:
Topic 1: Resilient Trustworthy Cyber-Physical Systems (RTCPS)
Topic 2: Human Language Understanding: Grounding Language Learning (HLU)
Proje Süresi: En fazla 36 aydır.
Bilgi İçin:
- http://www.chistera.eu/call-2014-announcement  adresinden ulaşabilirsiniz.
- http://www.fp7.org.tr/tr/haber/chist-era-ii-projesi-2014.

Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlar

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı "Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlar" kapsamında hibe desteği sağlamaktadır.
Amaç: Programın amacı doğal kaynaklar ve çevrenin korunmasını dikkate alarak, kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması için küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, gıda güvenliğinin güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması, yürütülmekte olan kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliklerinin artırılması ve kırsal toplumda belirli bir kapasitenin oluşturulmasıdır.
Detaylı Bilgi İçin: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/10/20141026-10.htm

Yorumlar (0)