banner345

“Büyük Veri” hepimizin “iş dünyası” olmuştur; “İş”imizi “İş Zekası” yönetsin

2020’de dünyada 3.4 milyar insanın internet erişimi ve  2.07 milyar aktif sosyal medya hesabı bulunuyor.

DOSYA 01.03.2020, 07:57 26.03.2020, 13:56 Ender Sönmez
14343
“Büyük Veri” hepimizin “iş dünyası” olmuştur; “İş”imizi “İş Zekası” yönetsin

Sektörün yakaladığı ve depoladığı veri miktarı her 1.2 yılda iki katına çıkıyor. Her dakika 206 milyon birim veri üretiliyor. Şirketiniz bu büyük verinin içindedir; “iş zekası” yazılımı ihtiyacınız olan bilgiyi bu veri kütlesinden alacak ve uygulamaya dönüştürecek.
Günümüzde şirketler veri yağmuru altında. Her şirkete operasyonel sistemlerinden, bayilerinden, satış örgütlerinden, pazardan ve sosyal medyadan sayısız veri geliyor. Veriler çoğunlukla farklı yazılımlarda üretildiği için yönetilmesi ve analizi de güçleşiyor. Büyük Veri (Big Data), şirketlerin bilgi teknolojileri ve raporlama bölümlerine ciddi iş yükü getiriyor, yöneticilerin doğru bilgiye hızlı ulaşmalarını güçleştiriyor. Şirketlerin, değişen pazar koşullarına karşı anında tepki vermek için bu soruna bir çözüm bulması gerekir. Bulundu da. Çözüm “İş Zekası”dır.
‘İş Zekası’ nedir?
İş Zekası (Business Intelligence-BI), iş amaçları için ham veriyi anlamlı ve kullanışlı bilgiye dönüştüren teoriler, metodolojiler, sürelerin, mimarilerin ve teknolojilerin bir kümesi. İş Zekası, şirkette birikmiş büyük miktarda verileri işleyerek yeni projelerin belirlenmesine ve geliştirilmesine yardımcı oluyor. İş Zekası (BI), yeni fırsatlar tanımlamak ve geliştirmeye yardım etmek için büyük miktarlarda bilgi yönetir.
İş Zekası Çözümleri ve Uygulamaları’nın sektörel kullanım alanları: Ham veri miktarının en çok olduğu alanlar; bugün finans, telekomünikasyon, perakende, enerji, sağlık ve giderek diğer bütün sektörler İş Zekası Çözümleri ve Uygulamaları alanına giriyor.
‘İş Zekası Çözümleri ve Uygulamaları’nın kapsamı
• Raporlama
• Çok boyutlu analiz süreçleri
• Mantıksal çözümlemeler
• Veri madenciliği
• Süreç madenciliği
• Karmaşık olay analizi
• İş performans yönetimi
• Bir iş sürecini diğer performans ölçümleriyle ya da bu iş sürecinin en iyileri ile kıyaslama
• Tahmine ve kurala dayalı mantıksal çözümler üretme.
İşletmeler İş Zekası Çözümleri ve Uygulamaları’na neden ihtiyaç duyar?
İşletmelerin, başarılarını artırmak, sürdürülebilir rekabet avantajı sağlamak, bilginin gücünü daha etkin kullanmak, şirketlerini, endüstrilerini, işlerini daha iyi kavramak için İş Zekası Çözümleri ve Uygulamaları’na ihtiyaçları var çünkü bu çözümler, daha akıllı ve çevik olunması, kaynakların daha uygun kullanılması gibi zorlu rekabet şartlarında şirketlere kritik avantajlar sağlıyor. Strateji ve yönetim optimizasyonu şirketlere rekabet ortamında güç kazandırıyor. İşletmelerin İş Zekası Çözümleri ve Uygulamaları’nı kullanmaları, çok daha etkili ve verimli iş süreçlerinin ortaya çıkmasını da beraberinde getiriyor. Böylece işletmeler, bilginin iş süreçlerine doğrudan entegrasyonuyla daha isabetli kararlar alabiliyor.
İş Zekası Çözümleri ve Uygulamaları’nın özellikleri
İş Zekası hızdır; İş Zekası Çözümleri ve Uygulamaları, farklı departmanlarda, farklı zamanlarda ve süreçlerde gerçekleşen saklanmış verileri, sizin anlamlandırdığınız şekilde özetleyip, çok boyutlu analiz ederek önünüze koyuyor.
Her seviyede şirket çalışanı, kendi yetkileri ölçüsünde, istediği anda ve formatta, görsel açıdan zengin ekranlarda, aradığı bilgiye doğru, güncel ve eksiksiz biçimde ulaşıyor; böylece, bilgi işlem servislerinin üzerinden de önemli bir iş yükü de kalkıyor.
İş Zekası bütün süreçleri anında izler; İş Zekası Çözümleri ve Uygulamaları, iş süreçleri içeriği ve mega data yönetimi ve işbirliğine dayalı bir izleme insiyatifi yaratır. Raporlar, önceden belirlenen saatlerde, e-posta veya kısa mesaj yoluyla otomatik dağıtılabilir. Farklı birim ve kaynaklardan gelen veriler, ortak bir havuza yerleştirilir. Veri eşleştirme özelliği ile otomatik güncellenen görseller ve raporlarla anlık süreç izlenebilir.
Veriler, paralel eşleştirilerek kendiliğinden güncellenen görseller ve raporlar halinde izlenebilir.
İş Zekası Çözümleri ve Uygulamaları, tanımlanan kritik başarı göstergelerine dayanarak sisteme iş emirleri üretir.
Konulan hedeflerin; bayi, temsilci, çalışan, proje, süre ya da departman bazında ne oranda gerçekleştiği, dijital paneller (dashboard) ve özel ekranlarda izlenebilir.
İş Zekası Çözümleri ve Uygulamaları ile iş, süreç, ürün ve hizmet başlıklarının yanı sıra ekosistemde yer alan çalışan, tedarikçi, iş ortakları ve müşterilerin performansını, basit işlemlerle analiz ederek güçlü bir karar destek çözümüne sahip olunabilir, karlılık analizi için dönemsel olarak en karlı müşteriler, en yüksek değerli urün, birim gruplamaları görülebilir.
İş Zekası Çözümleri ve Uygulamaları ihtiyaçları belirler, analizleri yürütür. İş Zekası Çözümleri ve Uygulamaları, teknik çözümleri ve mimari tasarımı yapar ve gerçekleştirir, merkezi veya dağıtık veri ambarını tasarlar, veri ambarında bulunan verileri yönetir, veriler üzerinde analizler yapılmasını ve ihtiyaç duyulan raporların alınmasını sağlar.
Finansal başarıyı sağlayan müşteri, üretim ve insan kaynakları kriterlerini belirleyerek finansal sonuçlar gibi ardıl ölçütlerin yanı sıra bu tür öncül ölçütleri de denetim altında tutabilir.
Verileri detaylı analiz ederek, stratejik ve taktiksel kararları doğru verebilmenizi sağlar.
İş Zekası yükselen karlılıktır; İş Zekası Çözümleri ve Uygulamaları, maliyet düşürme yöntemlerini belirleme, iş fırsatlarını ortaya çıkarma, ERP verilerini erişilebilir raporlara dönüştürme, perakende taleplerine hızlı tepki verme ve fiyatları optimize etmede kullanılmaktadır.
İş Zekası Çözümleri ve Uygulamaları, tedarikçi ve müşterilerle olan ilişkinin değerinin daha kolay bir biçimde ölçülmesini sağlayarak, firmalara anlaşmalar esnasında daha fazla güç vermektedir. İş Zekası Çözümleri ve Uygulamaları, karlılık analizi için dönemsel olarak en karlı müşterileri, en yüksek değerli ürün, birim gruplamalarının raporlarını oluşturur.
İş Zekası’nın işletmelere faydaları
İş Zekası Çözümleri ve Uygulamaları, ürettiği sonuçlar itibariyle hemen her sektördeki şirkette ürün iyileştirmeden müşteri memnuniyetine, çalışan performansından iş ortaklarının kârlılıklarına kadar pek çok stratejik bilgi ve raporlama olanağı sağlıyor.
Farklı kaynaklardan alınan bilgileri bir araya getirerek benzersiz çözümler sunan İş Zekası Çözümleri ve Uygulamaları’nın işletmelere sağladıklarını şöyle özetleyebiliriz:
• Karmaşık veriyi anlamlı ve işletme için kullanılabilir bilgiye çevirmede analiz yapmayı kolaylaştırıyor.
• Bilgi işlem desteğine ihtiyaç olmadan, tam ve doğru verilerle derin veri analizi.
• Hızlı ve esnek sorgulama. Örneklersek; İş Zekası monitörleri, verilerinizi grafikler, haritalar, tablolar, hız göstergeleri, performans barometreleri, trafik işaretleri gibi çok çeşitli görsel bileşenleri bir arada görüntülüyor; hızlı, etkin ve kolay veri analizine ulaşmayı sağlıyor.
• Kişisel rapor oluşturabilme.
• Tek noktadan esnek, anlık raporlama ve analiz yapma olanağı sunuyor.
• Karar verme sürecini kısaltıyor, hızlandırıyor, riskleri azaltıyor.
• Sağlam, güvenilir ve sağlıklı karar verme zemini kazandırıyor.
• Şirketteki bilgi paylaşımını ve bilgi şeffaflığını artırıyor.
• Web üzerinden erişerek online analiz, uyarı, sorguların tasarımı, verilere erişim, istisnaları belirleme ile her düzeyde rapor ve kararları sunma imkanı sunuyor.
• İşletme performansının operasyonel ve finansal olarak izlenmesini; finansal raporlamalar alınmasını ve bu doğrultuda yeni bütçe oluşturulmasını sağlıyor.
• Çalışanlar, iş birimleri, yöneticiler, iş ortakları, tedarikçiler vb. performansların ölçümlemesini sağlıyor.
• Maliyet kontrolünü, gelirlerin artırılmasını veya karlılığın ölçülmesini sağlıyor.
• Müşterilerin her türlü sadakat, satın alma eğilimi, kârlılık vb. unsurlarının ölçülmesini sağlıyor.
• Rekabet ve pazar payı ölçümlemesi yapılmasını sağlıyor.
• Yeni iş kolları ve alanlarına yatırım yapma noktasında öngörü sağlıyor.
• Sorunlar ve başarıların analizi ve buna göre stratejinin revize edilmesini sağlıyor.
• Şirketin vizyon, misyon ve politikalarının yenilenmesinde etkin rol oynuyor.
İş Zekası’nın geleceği
Dünya üzerinde çok ciddi miktarda veri üretiliyor. Büyük Veri denildiğinde hem geleneksel hem de dijital kaynaklar kastedilmekte; bunların içine, işletmeler arasındaki alışverişler, işlemler, e-mailler, Facebook paylaşımları gibi birçok bilgi girmekte. Büyük Veri kavramı veri yakalama, elde etme ve depolama konusunu kapsayan bir ifadedir.
‘Büyük Veri’ye sayılarla bakıldığında özellikle dijital ortamda astronomik rakamlarla karşılaşılıyor. Öyle ki yalnızca internette bulunan verilerin yüzde 90’ının son 3 yılda yaratıldığı görülüyor; örneğin; 2016 yılında; internette bir dakika içinde, 20 bin tumblr fotoğrafı yüklendi, 20 milyon flickr fotoğraf görüntülendi, 2 milyon arama motoru işlemleri gerçekleşti.
Bu verilerin analiz edilmesi, anlamlandırılması, belli paternlerin ve trendlerin oluşturulması şirketlerin gelecekleriyle ilgili stratejik planlar yapmalarında, problemleri etkili bir şekilde çözmelerinde, ürün ve hizmetlerini müşterilerinin ihtiyaç ve tercihleri doğrultusunda geliştirmelerinde büyük rol oynuyor.
İşletmelerin bu yeni ve yüklü miktardaki veriye kayıtsız kalmayıp, aksine bu verilerden yararlanma yoluna gitmeleri gerekiyor. Büyük Veri, özellikle şirketlerin rekabet güçlerini arttırabilmeleri için eşsiz birer maden olarak görülüyor.
2020 itibarıyla tüm dünyada 40 trilyon gigabyte büyüklüğünde veri saklanıyor. 40 trilyon gigabyte, dünyadaki tüm sahillerdeki kum tanelerinin 57 katıdır.
2020 yılına gelindiğinde bu miktardaki verinin saklandığı 4 terabyte’lık harici hard diskler yaklaşık 54 bin adet Atatürk Olimpiyat Stadı’nı doldurulabilmektedir.
Yaklaşık 3.4 milyar insanın internet erişimi bulunuyor; aktif sosyal medya hesabı olanların sayısı ise yaklaşık 2.07 milyara ulaştı.
Şu veri dinamiğine dikkat:
• Dünya üzerindeki verilerin yüzde 90'ı son üç yıl zarfında gerçekleşmiştir.
• Sektör tarafından yakalanan ve depolanan veri miktarı her 1.2 yılda iki katına çıkmaktadır.
• Bilgi Teknolojileri (BT) harcamaları yılda yüzde 5 artıyor; ‘Veri’nin artışı ise her yıl yüzde 40.
• Her dakika 204 milyon e-posta gönderiliyor, 1.8 milyon Facebook ‘Like’ı (beğen) yapılıyor, 270 bin Tweet atılıyor ve Facebook’a 200 bin resim yükleniyor.
• Yalnızca Google saniyede 40 binden fazla ve günde 3.5 milyar arama yapıyor.
• Bir günde toplanan veriler DVD’ye kaydedilecek olsa bu DVD’ler üst üste konulduğunda ‘Ay’a iki kez erişilebileceği tahmin ediliyor.
• Yalnızca ABD’de, ‘Büyük Veri’ projelerini yürütebilmek için 1.9 milyon yeni BT işi yaratılacağı bekleniliyor.
Son söz: Sürdürülebilir bir gelecekte kilit rol “Büyük Veri”nin olacak! İş dünyası işletme verimliliğini artırmak, rekabet avantajı yaratmak ve yeni veri kaynaklarını kullanmak için yüksek bir ihtiyaç ve talep içindedir. İşin fayda kısmı bu trendi tetiklediği için konu iş dünyasının gündemini belirlemektedir. Bu nedenle İş Zekası Çözümleri ve Uygulamaları, bugün olduğu gibi gelecekte de yükselen iş dünyasının vazgeçilmezlerinden olacak.

Yorumlar (0)
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Namaz Vakti 29 Mart 2020
İmsak 05:17
Güneş 06:44
Öğle 13:14
İkindi 16:46
Akşam 19:34
Yatsı 20:55
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 26 53
2. Başakşehir 26 53
3. Galatasaray 26 50
4. Sivasspor 26 49
5. Beşiktaş 26 44
6. Alanyaspor 26 43
7. Fenerbahçe 26 40
8. Göztepe 26 37
9. Gaziantep FK 26 32
10. Denizlispor 26 31
11. Antalyaspor 26 30
12. Gençlerbirliği 26 28
13. Kasımpaşa 26 26
14. Konyaspor 26 26
15. Malatyaspor 26 25
16. Çaykur Rizespor 26 25
17. Ankaragücü 26 23
18. Kayserispor 26 22
Takımlar O P
1. Hatayspor 28 53
2. Erzurum BB 28 47
3. Bursaspor 28 46
4. Adana Demirspor 28 45
5. Akhisar Bld.Spor 28 45
6. Fatih Karagümrük 28 43
7. Altay 28 43
8. Ümraniye 28 40
9. Giresunspor 27 38
10. Keçiörengücü 28 35
11. Balıkesirspor 28 35
12. Menemen Belediyespor 28 35
13. İstanbulspor 27 33
14. Altınordu 28 31
15. Boluspor 28 25
16. Osmanlıspor 28 24
17. Adanaspor 28 20
18. Eskişehirspor 28 17
Takımlar O P
1. Liverpool 29 82
2. Man City 28 57
3. Leicester City 29 53
4. Chelsea 29 48
5. M. United 29 45
6. Wolverhampton 29 43
7. Sheffield United 28 43
8. Tottenham 29 41
9. Arsenal 28 40
10. Burnley 29 39
11. Crystal Palace 29 39
12. Everton 29 37
13. Newcastle 29 35
14. Southampton 29 34
15. Brighton 29 29
16. West Ham 29 27
17. Watford 29 27
18. Bournemouth 29 27
19. Aston Villa 28 25
20. Norwich City 29 21
Takımlar O P
1. Barcelona 27 58
2. Real Madrid 27 56
3. Sevilla 27 47
4. Real Sociedad 27 46
5. Getafe 27 46
6. Atletico Madrid 27 45
7. Valencia 27 42
8. Villarreal 27 38
9. Granada 27 38
10. Athletic Bilbao 27 37
11. Osasuna 27 34
12. Real Betis 27 33
13. Levante 27 33
14. Deportivo Alaves 27 32
15. Real Valladolid 27 29
16. Eibar 27 27
17. Celta de Vigo 27 26
18. Mallorca 27 25
19. Leganés 27 23
20. Espanyol 27 20