banner472

banner458

banner457

banner505

E-ticaret, büyümede istikrarı yakaladı; Veri Çağı ve Büyük Veri (Big Data)

Veri Çağı’nda verisini yönetemeyen işletmenin yaşama hakkı yok. Veri Çağı’nda Büyük Veri (Big Data), bütün iş operasyonları, müşteriler, çalışanlar, tedarikçilere ilişkin birçok veriyi takip ve analiz etmeyi, dolayısıyla tüm bu verilerin yönetsel karar destek sistemlerine anlamlı veriler olarak işletmeye yeniden kazandırılmasını sağlıyor.

DOSYA 01.12.2021, 00:54 26.12.2021, 21:08
20975
E-ticaret, büyümede istikrarı yakaladı; Veri Çağı ve Büyük Veri (Big Data)

Uzmanlar artık Veri Çağı’nda yaşadığımızı söylüyor. Pandemi ile hızlanan dijital dönüşüm sürecinde, bir işletmenin gündeminin başköşesinde veriyi yönetmek var. Günümüzün petrolü de altını da artık; ‘veri’. ‘Büyük Veri (Big Data)’ ise verilerin yönetilmesini sağlayan anlamlı, işlenebilir biçime dönüştürülmüş veri demek. ‘Büyük Veri’sini yönetemeyen, işleyemeyen herhangi bir işletmenin Veri Çağı’nda yaşama ve geleceğe ulaşma şansı yok.
‘Büyük Veri’, işletmeler için artık ciddi bir sermaye anlamına da geliyor. Son teknolojik gelişmeler ve özellikle bulut teknolojilerinde ivmelenme, Büyük Veri’nin olanaklarını daha da genişletti; veri depolama, hesaplama maliyetlerini giderek azalttı, veri depolamayı hiç olmadığı kadar daha kolay ve daha ucuz hale getirdi. Artan büyük veri hacmiyle artık daha ucuz, erişilebilir, doğru ve kesin iş kararları vermek mümkün.

Büyük Veri’nin işletmelere sunduğu avantajlar: Üretim planlama, ürün geliştirme, tahmine dayalı bakım, müşteri deneyimi, satış sonrası müşteri memnuniyeti, veri saklama, analitik, makine öğrenimi, operasyonel verimlilik, inovasyonu teşvik, dolandırıcılığı önleme dolayısıyla siber güvenlik ve uyum gibi birçok iş faaliyetlerinde yardımcı olabilen ‘Büyük Veri’, müşterilerin eğilimlerini anlamayı, tedarikçilerin iş süreçlerini, saha satış ekiplerinin ziyaretlerini, araç kullanımını, faaliyet girdilerini takip etmek gibi bütün iş operasyonlarına ilişkin birçok veriyi analiz etmeyi ve tüm bu verilerin yönetsel karar destek sistemlerine anlamlı veriler olarak işletmeye yeniden kazandırılmasını sağlıyor. Çalışma tablolarından veri tabanlarına, sunuculardan bulut servislere kadar her türlü veriyi kapsayan ‘Büyük Veri (Big Data)’ günümüzde veri tabanı uzmanlarının ilişkisel veri tabanlarında yapısal biçimde sınıflandırmaya başladığı ve işletmelerin kullanabileceği ve şirket yöneticilerinin raporlama sistemleri üzerinden karar almasını destekleyen sistemlere evrilmiş durumda.

Daha fazla bilgiye sahip olunması nedeniyle daha eksiksiz yanıtlar almayı sağlayan ‘Büyük Veri’ işletmelere yeni fırsatlar, iş modelleri oluşturan yeni içgörüler sağlıyor. Daha eksiksiz yanıtlar verilere daha fazla güven anlamına gelir; bu sorunların üstesinden gelmek için tamamen farklı bir yaklaşım demektir. Verilerin akışında güvenlik ve güvenirlilik ihlallerinin oluşmasını önlemek ve buna bağlı yetkilendirme stratejileri oluşturmak da önemlidir.

İşletmelere öneriler: ‘Büyük Veri’ genişlemesini yani veri yığınlarının gelecekte nasıl yönetileceğini planlamak kapsamlı bir çalışma ve plan gerektiriyor. Başlarken 3 temel eylem sözkonusu: ‘Birleştirin, yönetin, analiz edin.’ ‘Büyük Veri’ yolculuğunda işletmelerin başarı için aklında bulundurması gereken bazı önemli iyi uygulamalar şöyle: Büyük veriyi belirli işletme hedefleriyle uyumlu hale getirin. Standartlar ve denetimle beceri eksikliğini giderin. Bir mükemmellik merkeziyle bilgi aktarımını optimize edin. En büyük kazanç, yapılandırılmamış verilerle uyumlu hale getirmek. Keşif laboratuvarınızı performans için planlayın. Bulut işletim modeline uyum sağlayın.

Kaynakça: https://tr.wikipedia.org/wiki
https://www.oracle.com/tr
https://www.uyumsoft.com/

Yorumlar (0)