banner472

banner458

banner457

Endüstri 4.0 yolculuğunda, akıllı olma iddiasındaki işletmeleri geleceğe hazırlıyor: ERP

İşletmelerin insan, fiziksel ve finansal kaynaklarını bir araya getirerek uçtan uca etkin ve verimli yönetilmesini sağlayan sistem, uygulama ve yazılımlar bütünü ERP (Enterprise Resource Planning-Kurumsal Kaynak Planlama) pazarı hızla büyümeye devam ediyor. ERP, işletmelere hız, verimlilik, kalite, sürdürülebilirlik, çeviklik, esneklik, zaman ve maliyet tasarrufu sağlıyor.

DOSYA 01.12.2021, 00:26 26.12.2021, 21:08
20758
Endüstri 4.0 yolculuğunda, akıllı olma iddiasındaki işletmeleri geleceğe hazırlıyor: ERP

Endüstri 4.0 yolculuğunda, ‘akıllı’ olma iddiasındaki işletmeleri geleceğe hazırlayan; insan fiziksel ve finansal kaynaklarını bir araya getirerek uçtan uca etkin ve verimli yönetilmesini sağlayan sistem, uygulama ve yazılımları bütünü; ERP (Enterprise Resource Planning-Kurumsal Kaynak Planlama), dijital dönüşüm sürecinde en çok tercih edilen bilişim teknolojilerinin başında geliyor. Endüstri 4.0, 5.0, 6.0, 7.0 gibi endüstri devrimlerine hazırlanan işletmeleri geleceğe yakınlaştıran çözümler sunan ERP, Veri Çağı’nda işletmelerde bilginin yönetilmesini sağlıyor. Pandemi sürecinde ve sonrasında dijital dönüşen işletmelerin varlığını sürdürecek, geleceğe taşıyacak çözümlerin başında ‘ERP’ geliyor.

KOBİ’ler ve büyük ölçekli işletmelerin kurumsallaşmasının dijital altyapısını oluşturan ERP, müşteri siparişlerinin alınmasından, üretimin sürdürülebilmesi için plan yapılmasına, finans bölümünün fatura bilgilerinin toplanmasına kadar her alanda işletmenin tüm verilerinin düzenli, verimli, zaman ve maliyet tasarrufuyla kullanılmasını, kaynak planlamasının doğru ve stratejik hedeflere uygun yapılmasına imkan sağlıyor.

Kurumsallaşma: ERP yazılımına geçiş önce işletmenin kendisini böylece tüm iş ve süreçlerini tanımlaması anlamına geldiğinden işletme süreçlerini standardize ederek basitleştirir ve kolaylaştırır. İşletmenin maliyetlerini azaltır, zamanı verimli kullanmasını sağlar ve hız kazandırır. İşletmenin tüm departmanları birbirine bağlanır. Departmanlar ve süreçler arası uyum yakalanır. İşletmenin sözlü iş şekilleri sayılara, verilere ve raporlara dönüşür, böylece yönetim kararları daha objektif olur. İşletme yönetimine çok daha etkili ve hızlı bir karar mekanizması kazandırır. İşletmenin insan, fiziksel ve finansal kaynaklarını planlı ve verimli kullanılmasını, dolayısıyla işletmenin sürdürülebilirliğini sağlar.
Geliştirilmiş iş içgörüleri: Raporlarla oluşturulan gerçek zamanlı bilgilerle geliştirilmiş iş içgörüleri elde edilir. Veriler ve finansal bilgilere tam hakimiyet, işletmenin sürdürülebilirliği ve büyüyebilmesi için stratejik kararlar alınabilmesine yardımcı olur.
Verimliliği artırır: İyi tanımlanmış işletme süreçleri ve ortak kullanıcı deneyimiyle verimliliği artırır.
Tutarlı bir altyapı imkanı sunar: İşletmenin tüm birimlerinde iletişim ve tüm birimlerin altyapısını bütünleşik hale getirir.
Riskleri azaltır: Geliştirilmiş veri bütünlüğü ve finansal kontrollere imkan vermesi nedeniyle riskleri azaltır. Risk değerlendirmesi, fayda maliyet analizlerinin yapılması, performans hedeflerinin belirlenmesine yardımcı olur.
Daha düşük yönetim ve operasyon maliyetleri: Yönetim ve operasyon maliyetlerini düşürerek, kaynakların daha verimli kullanılmasına imkan tanır.

ERP sistemleri, uygulamaları ve ilgili teknolojiler
• Yeni Nesil ERP Uygulamaları
• Akıllı ERP
• Bulut ERP
• Mobil ERP Uygulamaları
• Açık Kaynak Kodlu (AKK) Çözümler-AKK’lı ERP
• BI-İş Zekası / Mobil İş Zekası Uygulaması / Mobil ERP ve İş Zekası Uygulamaları
• SaaS (Software as a Service-Hizmet Olarak Yazılım) ERP
• MRP-İhtiyaç Kaynak Planlama / MRP II-Üretim Kaynak Planlama / Üretim Yönetimi / MES-Üretim Yönetim Sistemleri / Üretim Planlama ve Yönetim Çözümleri / PLM-Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi / Üretimden Veri Toplama ve SCADA / Endüstri 4.0 ve Üretimden Veri Toplama
• Finans Yönetimi / Muhasebe Yönetimi / Finans ve Muhasebe Yönetimi / Finans ve Bütçe Yönetim Çözümleri / Cari Yönetim / Bütçe Yönetimi / Bütçeleme ve Kontrol / Dijital Bankacılık Entegrasyon Sistemi
• Demirbaş Takip ve Zimmetleme Çözümleri
• Mağazacılık Sistemleri
• Malzeme Stok Yönetimi / Depo Yönetimi
• Tedarik Zinciri Yönetimi / Tedarik Yönetimi / Satın Alma Süreç Yönetimi / Kurumsal Satın Alma / Satınalma ve Tedarik Yönetim Çözümleri
• Araç Servis Takibi / Araç Filo Yönetimi
Gayrimenkul Yönetim Sistemi
• Satış Yönetimi / Satış Dağıtım / Satış Pazarlama Yönetimi / Satış ve Teklif Yönetimi Çözümleri / Saha Satış / Mobil Saha Satış Çözümleri / Satış ve Teklif Yönetimi Çözümleri / Perakende Satış Noktası Çözümleri / Satış Sonrası Hizmetler / Satış Sonrası Hizmetler Teknik Servis / Servis Yönetimi / CRM-Müşteri İlişkileri Yönetimi
• B2B & B2C
• DPP-Talep Tahminleme ve Planlama
• HCM-İnsan Kaynakları Yönetimi / İnsan Kaynakları Yönetimi Çözümleri
• Fiziki Varlık Yönetimi
• Dijital Varlık Yönetimi
• İçerik Yönetimi / DMS-Doküman Yönetim Sistemi / Doküman Yönetimi Çözümleri
• APS-İleri Seviye Çizelgeleme ve Simülasyon
• Süreç Analizi / Ön Analiz / Süreç Optimizasyonu / İş Akışı ve Süreç Yönetimi Çözümleri
• Eğitim Yönetimi
• Proje Yönetimi / Yönetim Sistemleri / Kurumsal Yazılım Proje Denetimi
• Stratejik Planlama
• E-Ticaret Uygulamaları
• Dış Ticaret Yönetimi
• E-Devlet / E-Arşiv / E-Fatura / E-Defter Uygulamaları / GİB Entegrasyon Yazılımları
• Kalite Yönetimi / Sertifikasyon ve Akreditasyon Hizmetleri
• Teknik Operasyon Hizmetleri / Bakım Yönetimi / Bakım Onarım Takibi / Bakım ve Destek Sistem / Ağ Bakım Hizmetleri / Ağ Altyapısı Çözümleri
• Sunucu Sistemleri ve Veri Merkezi Çözümleri / İstemci ve İş İstasyonları Çözümleri / Veri Depolama ve Yedekleme Çözümleri / Bilgi Sistemleri Yönetimi
• Sanallaştırma Çözümleri
• Kurumsal Web Portal Çözümleri
• Kurumsal Raporlama Çözümleri
• Özel Yazılım Çözümleri
BT Güvenlik Çözümleri / Bilgi Güvenliği Çözümleri / İş Sürekliliği ve Felaket Kurtarma Çözümleri
• ERP-Denetim
• Mobil uygulamalar
• Nesnelerin İnterneti (IoT)
• Yapay Zeka
• Sanal Gerçeklik Teknolojileri
• Blokzincir (Blockchain)
• E-Dönüşüm
• RPA (Robotik Proses Otomasyonu).

ERP nedir?
ERP (Enterprise Resource Planning-Kurumsal Kaynak Planlama), işletmelerin kaynaklarını (insan fiziksel ve finansal kaynaklar) bir araya getirmek; uçtan uca yönetilmesini, verimli kullanılmasını sağlamak amacıyla geliştirilmiş sistem ve yazılımların genel adıdır.
Bir organizasyonun tüm veri ve proseslerinin tek bir noktada entegre edildiği bilgi sistemleri olan ERP Sistemleri ve Uygulamaları, işlem yapabilmek için bilgisayarın çeşitli yazılım ve donanımlarını kullanır. ERP, işletmenin farklı iş tiplerini, faaliyetlerini yönetmelerini sağlayan değişik yazılım modüllerini tek bir veritabanı altında toplayan, değişik verilerin saklanabildiği bütünleşik bir veritabanı kullanan yapıdır. ERP (Kurumsal Kaynak Planlama-KKP) ile ulaşılmak istenen temel amaç, işletmenin verilerini bir araya getirerek bunları karara dönüştürecek anlamlı sonuçlara ulaşmaktır.

Yorumlar (0)