banner472

banner458

banner457

ERP Sistemleri ve Uygulamaları

Pandemi ile birlikte iş dünyası dijital dönüşüme odaklandı. İşletmelerin insan, fiziksel ve finansal kaynaklarını bir araya getirerek uçtan uca etkin ve verimli yönetilmesini sağlayan sistem, uygulama ve yazılımlar bütünü ERP (Enterprise Resource Planning-Kurumsal Kaynak Planlama) pazarı hızla büyüyor.

DOSYA 01.05.2021, 00:01 30.05.2021, 10:06
23383
ERP Sistemleri ve Uygulamaları

ERP Sistemleri ve Uygulamaları’, Endüstri 4.0, 5.0, 6.0, 7.0’a hazırlanan işletmeleri geleceğe yakınlaştırıyor.
Pandemi ile birlikte iş dünyasının odağına dijital dönüşüm yerleşti. Endüstriyel üretim süreçleri ve tüm ticari süreçler değişiyor. İş yapış modellerini yeniden şekillendiren Pandemi’de işletmelerin varlığını sürdürübilmesi, verimliliği artırabilmesi djital dönüşümüyle doğru orantılı hale geldi. Bilgi en değerli sermaye, fakat yönetilemeyen bilgi, ‘bilgi’ sayılmıyor. Kurumsallaşmamış, dijital dönüşemeyen işletmeler, yokolma riski altında. Pandemi sürecinde ve sonrasında ise işletmelerin varlığını sürdürecek, geleceğe taşıyacak çözümlerin başında ‘ERP Sistemleri ve Uygulamaları’ geliyor.

İşletmelerin insan, fiziksel ve finansal kaynaklarını bir araya getirerek uçtan uca etkin ve verimli yönetilmesini sağlayan sistem, uygulama ve yazılımlar bütünü ERP (Enterprise Resource Planning-Kurumsal Kaynak Planlama), işletmeleri geleceğe yakınlaştıran çözümler sunuyor. ERP kurumsallaşmanın dijital altyapısı. Uzmanlar, ‘ERP Sistemleri ve Uygulamaları’nın KOBİ ve büyük ölçekli tüm işletmelerin kurumsallaşmasında ve dijitalleşmesinde ‘can simidi’ olduğunu dile getiriyor.

Pandemi, gelecekle bugün arasını yakınlaştırdı, uzmanların dijital dönüşüme ilişkin önümüzdeki 5 yılda gerçekleşeceğini düşündüğü öngörüleri geçtiğimiz 1 yılda gerçekleşti. Pandemi öncesinde Endüstri 4.0’a geçiş konuşulurken bugün Endüstri 5.0, 6.0, hatta Endüstri 7.0 konuşuluyor. ‘ERP Sistemleri ve Uygulamaları’ ise dijital dönüşen işletmeleri, bugünden geleceğe yakınlaştırıyor.

‘ERP Sistemleri ve Uygulamaları’nın işletmelere sunduğu avantajlar
ERP projeleri işletmelere hızlı ve büyük ölçekli faydalar sunar. ERP Sistemleri ve Uygulamaları, müşteri siparişlerinin alınmasından, üretimin sürdürülebilmesi için plan yapılmasına, finans bölümünün fatura bilgilerinin toplanmasına kadar her alanda işletmenin tüm verilerinin düzenli, verimli, zaman ve maliyet tasarrufuyla kullanılmasını, kaynak planlamasının doğru ve stratejik hedeflere uygun yapılmasına imkan sağlar.
Kurumsallaşma: ERP yazılımına geçiş önce işletmenin kendisini tanımlama böylece tüm iş ve süreçlerini tanımlaması anlamına geldiğinden işletme süreçlerini standardize ederek basitleştirir ve kolaylaştırır.
İşletmenin maliyetlerini azaltır, zamanı verimli kullanmasını sağlar ve hız kazandırır.
İşletmenin tüm departmanları birbirine bağlanır. Departmanlar ve süreçler arası uyum yakalanır.
İşletmenin sözlü iş şekilleri sayılara, verilere ve raporlara dönüşür, böylece yönetim kararları daha objektif olur.
İşletme yönetimine çok daha etkili ve hızlı bir karar mekanizması kazandırır.
İşletmenin insan, fiziksel ve finansal kaynaklarını planlı ve verimli kullanılmasını, dolayısıyla işletmenin sürdürülebilirliğini sağlar.
Geliştirilmiş iş içgörüleri: Raporlarla oluşturulan gerçek zamanlı bilgilerle geliştirilmiş iş içgörüleri elde edilir.
Veriler ve finansal bilgilere tam hakimiyet, işletmenin sürdürülebilirliği ve büyüyebilmesi için stratejik kararlar alınabilmesine yardımcı olur.
Verimliliği artırır: İyi tanımlanmış işletme süreçleri ve ortak kullanıcı deneyimiyle verimliliği artırır.
Tutarlı bir altyapı imkanı sunar: İşletmenin tüm birimlerinde iletişim ve tüm birimlerin altyapısını bütünleşik hale getirir.
Riskleri azaltır: Geliştirilmiş veri bütünlüğü ve finansal kontrollere imkan vermesi nedeniyle riskleri azaltır.
Daha düşük yönetim ve operasyon maliyetleri: Yönetim ve operasyon maliyetlerini düşürerek, kaynakların daha verimli kullanılmasına imkan tanır.
Risk değerlendirmesi, fayda maliyet analizlerinin yapılması, performans hedeflerinin belirlenmesine yardımcı olur.

ERP Sistemleri ve Uygulamaları nelerdir?
Yeni Nesil ERP Uygulamaları
Akıllı ERP
Bulut ERP
Mobil ERP Uygulamaları
Açık Kaynak Kodlu (AKK) Çözümler-AKK’lı ERP
BI-İş Zekası / Mobil İş Zekası Uygulaması / Mobil ERP ve İş Zekası Uygulamaları
SaaS (Software as a Service-Hizmet Olarak Yazılım) ERP
MRP-İhtiyaç Kaynak Planlama / MRP II-Üretim Kaynak Planlama
Üretim Yönetimi / MES-Üretim Yönetim Sistemleri / Üretim Planlama ve Yönetim Çözümleri  PLM-Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi
Üretimden Veri Toplama ve SCADA / Endüstri 4.0 ve Üretimden Veri Toplama
Finans Yönetimi
Muhasebe Yönetimi / Finans ve Muhabsebe Yönetimi / Finans ve Bütçe Yönetim Çözümleri
Cari Yönetim
Bütçe Yönetimi / Bütçeleme ve Kontrol
Dijital Bankacılık Entegrasyon Sistemi
Demirbaş Takip ve Zimmetleme Çözümleri
Mağazacılık Sistemleri
Malzeme Stok Yönetimi
Depo Yönetimi
Tedarik Zinciri Yönetimi / Tedarik Yönetimi / Satın Alma Süreç Yönetimi / Kurumsal Satın Alma / Satınalma ve Tedarik Yönetim Çözümleri
Araç Servis Takibi / Araç Filo Yönetimi
Gayrimenkul Yönetim Sistemi
Satış Yönetimi / Satış Dağıtım / Satış Pazarlama Yönetimi / Satış ve Teklif Yönetimi Çözümleri / Saha Satış / Mobil Saha Satış Çözümleri / Satış ve Teklif Yönetimi Çözümleri / Perakende Satış Noktası Çözümleri
Satış Sonrası Hizmetler / Satış Sonrası Hizmetler Teknik Servis / Servis Yönetimi
CRM-Müşteri İlişkileri Yönetimi
B2B & B2C
DPP-Talep Tahminleme ve Planlama
HCM-İnsan Kaynakları Yönetimi / İnsan Kaynakları Yönetimi Çözümleri
Fiziki Varlık Yönetimi
Dijital Varlık Yönetimi
İçerik Yönetimi
DMS-Doküman Yönetim Sistemi / Doküman Yönetimi Çözümleri
APS-İleri Seviye Çizelgeleme ve Simülasyon
Süreç Analizi / Ön Analiz / Süreç Optimizasyonu / İş Akışı ve Süreç Yönetimi Çözümleri
Eğitim Yönetimi
Proje Yönetimi
Yönetim Sistemleri
Kurumsal Yazılım Proje Denetimi
Stratejik Planlama
E-Ticaret Uygulamaları
Dış Ticaret Yönetimi
E-Devlet / E-Arşiv / E-Fatura / E-Defter Uygulamaları
GİB Entegrasyon Yazılımları
Kalite Yönetimi / Sertifikasyon ve Akreditasyon Hizmetleri
Teknik Operasyon Hizmetleri
Bakım Yönetimi / Bakım Onarım Takibi / Bakım ve Destek Sistem / Ağ Bakım Hizmetleri / Ağ Altyapısı Çözümleri
Sunucu Sistemleri ve Veri Merkezi Çözümleri
İstemci ve İş İstasyonları Çözümleri
Veri Depolama ve Yedekleme Çözümleri
Sanallaştırma Çözümleri
Bilgi Sistemleri Yönetimi
Kurumsal Web Portal Çözümleri
Kurumsal Raporlama Çözümleri
Özel Yazılım Çözümleri
BT Güvenlik Çözümleri / Bilgi Güvenliği Çözümleri / İş Sürekliliği ve Felaket Kurtarma Çözümleri
ERP-Denetim.

513 milyon dolarlık ERP ekosistemi
ERP Komitesi ve Kurumsal Dönüşüm Platformu Koordinatörü M. Göker Sarp, Türkiye yazılım sektörünün yaklaşık 1/3’ünün ERP ekosistemi tarafından oluşturulduğunu söylüyor. Sarp, Türkiye ERP pazarında 33 yerli üretici, 10 yabancı üretici firma olmak üzere toplam 43 ERP üreticisinin yer aldığını, bu üretici firmaların toplamda 2.000’den fazla çözüm ortağı ve yetkili satış noktası adı altında iş ortakları ekosistemleri bulunduğunu, ERP ekosisteminde full-time ve freelance olarak toplamda 25.000’den fazla kişinin istihdam edildiğinin tahmin edildiğini paylaşıyor: “ERP sektörünün bu ekosistemle birlikte yıllık yaklaşık 513 milyon dolarlık danışmanlık ürettiği tahmin ediliyor. ERP pazarındaki yıllık lisans ve güncelleme anlaşmalarının toplamının da yaklaşık 311 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor. 2020’de TÜBİSAD tarafından açıklanan verilere göre bilişim pazarının genel (bilgi ve iletişim teknolojileri) büyüklüğünü 26.8 milyar dolar olarak değerlendirdiğimizde, ERP sektörünün pazar payı yaklaşık yüzde 3’tür. Sadece bilgi teknolojileri pazarının büyüklüğünü değerlendirdiğimizde ise (bilgi teknolojilerinin pazar büyüklüğü 9.8 milyar dolar) ERP sektörünün pazar payı yaklaşık yüzde  8.4’e çıkmaktadır. Açıklanan 4.1 milyar dolarlık yazılım sektöründeki ERP sektörünün payı ise yüzde 20’dir.”

M. Göker Sarp, TÜİK verilerine göre; Türkiye’deki ERP kullanım oranının yaklaşık yüzde 20 olduğunu, bu oranın her yıl ortalama yüzde 1 civarında artış gösterdiğini de aktarıyor. Pandemide değişen beklenti ve taleplere hızlı adapte olan firmaların bu süreci başarıyla geçirdiğini belirten Sarp, bu dönemde başta e-ticaret platformları, sipariş takip ve teslimat süreçlerinin dijitalleşmesine yönelik teknolojiler, CRM, uzaktan çalışma düzenine ilişkin teknolojiler, İnsan Kaynakları Yönetimi yazılımları ile RPA yazılımları olmak üzere ERP yazılımlarına da ilginin arttığını belirtiyor. Sarp, 2020’nin ilk aylarında yavaş hareket eden ERP pazarında Ağustos’tan itibaren hareketlenme gözlemlendiğini, 2021’in ilk 2 ayında hareketlenme hızla devam ederken kurlardaki dalgalanmayla birlikte ERP projelerinin hız kestiğini dile getiriyor.

M. Göker Sarp, Türkiye ERP pazarının sorunlarına da değiniyor: “ERP danışmanlık firmalarının sorunları; ‘yetişmiş insan gücü açığı, Türkiye’deki kurumların ERP’ye yönelik farkındalığının eksikliği, ERP projelerinin faydalarından ziyade, maliyetlerinin ön planda olması, aday işletmelerdeki süreçlerin ve ana verilerin sağlıklı olmaması ile proje yönetimi deneyiminin yeterli olmaması, ihtiyaçların ve proje kapsamının tam olarak belirlenememesi.’ ERP adayı firmaların sorunları ise; ‘yetişmiş insan gücü, danışmanlık firmalarının denetlenememesi, proje süresince devam eden dirençler, proje bütçesi ve kapsamının tam olarak yönetilememesi’  diyebiliriz.” Bu sorunların çözümüne yönelik ERP Komitesi olarak, çeşitli farkındalık seminerleri, beyin fırtınası toplantıları yaptıklarını, yetişmiş insan gücü açığını kapatmak üzere 2015’ten beri üniversitelere sektörü tanıtmaya başladıklarını, ilgilenen öğrenci veya mezunları ERP Kariyer Okulu’nda sektöre hazırladıklarını, yakında aday kurumlara yönelik olarak anahtar kullanıcı eğitimlerinin de başlayacağını açıklıyor.

“Kamu, dijital dönüşümde KOBİ’lere öncülük etmeli”: Sarp, “Kamunun e-dönüşüm sürecinde gösterdiği çabayı ‘Dijital Dönüşüm’ uygulamalarında da göstererek bu konuda KOBİ’lere öncülük etmesinin KOBİ’leri bu konuda adım atmaya motive edeceğini düşünüyorum. Türkiye; ‘Milli Teknoloji Hamlesi ve Dijital Türkiye’ diyerek ‘Dijital Ekonomi’deki yerini almak için adımlarını atmaya başladı. Türkiye’de e-devlet uygulamalarını kullanan kişi sayısı 41 milyonu, Ar-Ge merkezlerinin sayısı 1.000 ’i geçti, tasarım merkezlerinin sayısı 300’e yaklaştı ve Teknopark sayısı da 81’i buldu. Türkiye’nin savunma sanayi, sağlık, otomotiv ve turizm gibi stratejik sektörlere sağladığı desteğin bir benzerini ERP sektöründe de sağlamasını bekliyoruz” diye konuşuyor.

ERP nedir?
ERP (Enterprise Resource Planning-Kurumsal Kaynak Planlama), işletmelerin kaynaklarını (insan fiziksel ve finansal kaynaklar) bir araya getirmek; uçtan uca yönetilmesini, verimli kullanılmasını sağlamak amacıyla geliştirilmiş sistem ve yazılımların genel adıdır.
Bir organizasyonun tüm veri ve proseslerinin tek bir noktada entegre edildiği bilgi sistemleri olan ERP Sistemleri ve Uygulamaları, işlem yapabilmek için bilgisayarın çeşitli yazılım ve donanımlarını kullanır. ERP, işletmenin farklı iş tiplerini, faaliyetlerini yönetmelerini sağlayan değişik yazılım modüllerini tek bir veritabanı altında toplayan, değişik verilerin saklanabildiği bütünleşik bir veritabanı kullanan yapıdır. ERP (Kurumsal Kaynak Planlama-KKP) ile ulaşılmak istenen temel amaç, işletmenin verilerini bir araya getirerek bunları karara dönüştürecek anlamlı sonuçlara ulaşmaktır.

Online ERP Eğitim Portalı ERP Kampüs faaliyetlerine başladı
Kurumsal Planlama Yazılımları online eğitim portalı olarak yola çıkan ERP Kampus (www.erpkampus.com) abas Türkiye ile gerçekleştirdiği Danışman Adayı Sertifikasyon programı, “Dijital Dönüşüm ve ERP’nin Yeri” ve “Dijitalleşmede ERP ile MES, IIoT ve AR” eğitimlerinden sonra dijital dönüşüm konusunda uzman iş ortakları ile eğitimlerine devam ediyor.
ERP Kampüs Eğitim Koordinatörü İnci Oralp, “Yeni mezun ve ERP Danışmanlık pozisyonunda kariyer yapmayı planlayan kişilere yönelik gerçekleştirdiğimiz danışman adayı sertifikasyon programlarımız, dijital dönüşüm alanındaki profesyonellerin eğitimleri ile devam ediyor. Önümüzdeki dönemde Oracle NetSuite ERP ve abas ERP danışmanlık sertifikasyon programlarını devam ettireceğimiz platformumuz ile ERP sektörüne nitelikli işgücü yaratmayı hedefliyoruz.” dedi.

C-Level yöneticiler, Fabrika Müdürleri ve Ar-Ge, Üretim ve Kalite gibi Departman Sorumluları ile Endüstri Mühendisliği ve Bilgisayar Mühendisliği gibi bölümlerden yeni mezun olup ERP alanında kariyer yapmayı hedefleyenlere yönelik olan eğitim programları www.erpkampus.com adresinden incelenebilir.

ERP; gelecekte iş süreçlerinin vazgeçilmezi olacak
YASAD (Yazılım Sanayicileri Derneği) Yönetim Kurulu Başkanı Gönül Kamalı,  Türkiye’nin global arenada rekabet edebilmesi için dijital dönüşümde rakiplerinin gerisinde kalmaması gerektiğine dikkat çekerek, şunları söylüyor: “Teknoloji söz konusu olduğunda firmaların 2 tür davranış içinde olduğunu görürüz; ‘trend-setter’ dediğimiz yaratıcı yenilikçi çalışmalarla standartları değiştirenler ve bu standartlara yetişmek için koşanlar, yürüyenler. Dünya dijital dönüşüm içerisindeyken, bizim bu dönüşümün dışında kalmamız söz konusu olamaz. Dünyamız yıkıcı teknoloji devrimiyle de karşı karşıya. Bunu internet teknolojileri ve mobil teknolojileri geçiş dönemiyle aslında aynı döneme benzetebiliriz. Mobilite araçları, mobil telefonlardan başlamak üzere tabletler, ‘smart clean’ dediğimiz büyük bir portföy hayatımızın her yerinde bizimle hareket ediyor. Bu hareketlilik bize bir hız getiriyor. Yeni yıkıcı teknolojilerimizin ilki yapay zeka, yani karar destek sistemleri. Gerçekleşmiş verilerden yola çıkarak bize en doğru kararları vermemizde bir altyapı sağlayan gelişmiş algoritmalar. Bir diğeri ise; bunun kadar önemli artırılmış gerçeklik yani gördüğümüz gerçekliğin üstüne göremediğimiz bilgileri bindirerek karar vermemize veya ne olup bittiğini anlamamıza imkân sağlayan, bilgiyi rahatça algılayacağımız formatta bize veren teknoloji. Dolayısıyla gördüğümüz gerçekler ve görmediğimiz ek bilgiler bir araya geldiğinde algımızı hızlandıran, karar vermemizi, harekete geçmemizi kolaylaştıran bir karar destek sistemi.”  ERP sistemlerinin bugün yeni nesil teknolojileri de kucaklayarak gelecek stratejisini belirleyen kimliğiyle vazgeçilmez konumda bulunduğunu kaydeden Kamalı, “ERP’ye entegre olacak başlıca teknolojiler yapay zeka, arttırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik, blok zincir ve IoT teknolojileridir. Özellikle üretim, maliyet, kalite ve planlama süreçlerinin finansal konularla iç içe yönetimini sağlayacak IoT teknolojilerin entegrasyonu gelecek nesil ERP çözümlerini oluşturacak ve ERP gelecekte iş süreçlerinin vazgeçilmezi olarak bir üst akıl daha oluşturacaktır” diyor.

Yorumlar (0)