banner472

banner488

banner480

banner458

banner457

banner493

İnşaat sektörü küçülmeye rağmen umut veriyor

Yüzde 2.2 oranında büyüyerek 2014’ü atlatan Türk inşaat sektörü, bu yıl yüzde 4-4.5 oranında büyüme hedefliyor.

DOSYA 01.06.2015, 08:44 30.05.2015, 15:06
5610
İnşaat sektörü küçülmeye rağmen umut veriyor

Yüzde 2.2 oranında büyüyerek 2014’ü atlatan Türk inşaat sektörü,  bu yıl yüzde 4-4.5 oranında büyüme hedefliyor. Bu yılın geçen yıl olduğu gibi kolay geçmeyeceğini aktaran Türkiye İMSAD Başkanı Fethi Hinginar, mevsimsellikten sonra sektörün büyümeye devam edeceğini vurguluyor.
Türk inşaat sektörü 2014 yılında yüzde 2.2, İnşaat malzemeleri sanayi iç pazarı da reel olarak yüzde 4.8 oranında büyüdü. Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (İMSAD) Başkanı Fethi Hinginar, bu yıl sektörde yüzde 4–4.5, ve inşaat malzemeleri iç pazarında yüzde 4.5-5 oranında reel büyüme öngördüklerini söyledi. Hinginar, dünya ve Türkiye ekonomisine ilişkin son göstergelerin 2014 yılında olduğu gibi 2015 yılının da çok kolay geçmeyeceğini gösterdiğini belirterek, “Ekonomide, inşaat sektöründe ve ihracat pazarlarında yaşanan sıkıntılar, bir süredir inşaat malzemesi sanayinde üretimin daralmasına neden olmuştur. Döviz kurlarındaki artıştan kaynaklanan kayıplar ve ekonomi politikalarına yönelik tartışmalar da ekonomide güven kaybına neden olmuştur. İnşaat mevsiminin bahar aylarında başladığını dikkate aldığımızda, yılın ilk aylarında sektörün daralmasında mevsimselliğin de önemli bir etkisi olduğunu söyleyebiliriz” diye konuştu. Öte yandan konut ve konut dışı bina yapı ruhsatlarının bir dönem sonraki inşaat harcamaları için önemli bir gösterge olduğunu da aktaran Hinginar, 2014 yılında Türkiye’de alınan toplam yapı ruhsatlarının yüzde 24.3 oranında arttığını, bu artışın da yeni inşaatların başlayacağına dair önemli bir işaret olduğunu paylaştı. Hinginar, 2015’in ilk üç ayında (Ocak-Mart) konut satışlarının geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 15.3 oranında artarak 297 bin 218 adede ulaştığını açıklayarak konut kredilerinde büyüklüğün 2015 Nisan ayında 132.5 milyar TL’ye yükseldiğini, böylece konut kredilerindeki yıllık büyümenin yüzde 17.8 olduğunu açıkladı. Hinginar şunları söyledi: “Sektörün faaliyetlerde ana sürükleyici, yurtiçi satışlar ve buna bağlı olarak üretimdeki artışlar olmuştur. Tahsilat hızındaki yavaşlama Nisan ayında yeniden başladı. Faaliyetlerdeki toparlanmaya bağlı olarak faaliyet endeksi, geçen yılın Nisan ayı faaliyet endeksinin 7.6 puan veya yüzde 6.3 üzerinde bulunuyor. Gelecek 3 aya ilişkin olarak da özellikle iç sipariş beklentilerindeki hızlı artışların, inşaat malzemeleri sanayisinde mevsimsel toparlanmanın süreceğini gösteriyor.”
İMSAD’ın hedefi Kamerun
Türkiye İMSAD, 52.3 milyar dolar olan yurtiçi pazar büyüklüğü ve 21.3 milyar dolar ihracatı ile Türkiye’nin toplam ihracatı içinde yüzde 14 oranında paya sahip. “Türkiye cari açığına yüzde 224 pozitif katkı sağlayan inşaat malzemeleri sanayi, yüksek katmadeğer sağlayan Türkiye’nin gerçek ihracat lideri sektörlerinden biridir” diyen Fethi Hinginar,  ancak ihracat pazarlarında yaşanan sıkıntıların, inşaat malzemesi ihracatını zayıflattığını belirtti. “İnşaat Malzemeleri Sanayi Endeksi 2015 Mayıs sonuçlarına göre, Türkiye’nin inşaat malzemeleri ihracat faaliyeti durağan seyrini sürdürmektedir. 2014 yılında inşaat malzemelerinde Türkiye’nin ihracatı 21.3 milyar dolar olarak gerçekleşmişti. Paritelerdeki gerilemeler ve dış pazarlarda yaşanan sıkıntıların ihracata olumsuz etkisinin bir süre daha devam edeceği görülmektedir.
Avro Bölgesi’nde inşaat sektörü harcamaları 2015 yılının ilk ayında yüzde 0.6 büyüdükten sonra, Şubat’ta yüzde 3.7 oranında küçüldü. 2015 Ocak ayında 20.8 milyar dolara gerileyen Türkiye’nin inşaat malzemeleri yıllık ihracatı, 2015 Şubat ayı itibarıyla da 20.5 milyar dolara düştü. Öte yandan sevindirici bir gelişme, inşaat malzemeleri ithalatında görülen kademeli gerilemenin, yavaşlamakla birlikte devam etmesidir. Türkiye’nin 2014 yılı inşaat malzemesi ithalatı 9.295 bin dolar olarak gerçekleşmişti. 2015 Şubat ayı itibarıyla Türkiye’nin inşaat malzemelerinde yıllık ithalatı 9.23 milyar dolara inmiştir. Yıllık gerilemenin bir miktar daha sürmesini bekliyoruz.”
Türk inşaat sektörü 100’ün üzerinde ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. Hinginar, dış pazarda yaşanılan bu daralmadan pazarları daha fazla çeşitlendirerek ve yeni pazarlara ulaşarak aşabileceklerini düşünüyor: “Başta Afrika ülkeleri olmak üzere, yeni pazarlar kazanmayı ve bu pazarlarda kalıcı olmayı istiyoruz. Bu doğrultuda gündemimizde olan ülkelerden birisi de Kamerun’dur. Türkiye İMSAD üyelerinden oluşan heyet Mayıs ayında Kamerun’a gitmiş ve ticari ilişkilerin artırılması yolunda bir dizi görüşmeler yapılmıştır. Hedefimiz, bir yandan katmadeğerli ürün hacmimizi artırmak, öte yandan ‘üretim ve ihracat odaklı’ büyümeye devam etmektir.”
Üretim inşaatın tüm alt kollarında azaldı
Sektörü alt kollarıyla dikkate alarak üretime ilişkin bilgi veren Fethi Hinginar, 2015 yılının ilk iki ayında inşaat malzemeleri sanayi üretiminde önemli bir gerileme eğilimi oluşmaya başladığını, 2015 yılı Şubat ayında inşaat malzemesi sanayi üretiminin yüzde 7.8 küçüldüğünü hatırlatıyor. Ocak ayında da inşaat malzemesi sanayi üretiminin yüzde 12.1 gerilediğini paylaşan Hinginar, geleceğe ilişkin öngörüsünü şöyle anlatıyor: “Ekonomide ve inşaat sektöründe yaşanan durgunluk, mevsimselliğin etkisi ve ihracat pazarlarında yaşanan sıkıntılar nedeniyle inşaat malzemesi sanayi üretiminin küçüldüğünü düşünüyoruz. Yılın ilk iki ayında inşaat malzemeleri sanayinde üretimi izlenen 26 alt sektörden 19’unda üretim gerilemiştir. 12 alt sektörde gerileme yüzde 10’un üzerinde gerçekleşmiştir. Yılın ilk iki ayında üretimde ağırlıklı payı olan çimento, hazır beton ile taş ve mermerlerde yüzde 20’nin üzerinde, düz cam, plastik inşaat malzemeleri, kablolar ile metal kapı ve pencerelerde yüzde 20’ye yakın üretim gerilemesi yaşanmıştır.  Diğer çok sayıda önemi alt sektörde ise üretimde yüzde 10’a yakın kayıplar yaşanmıştır. Mevsimsellik ile birlikte Nisan ayından itibaren üretim kayıplarının azalması beklenmektedir.”  Hinginar, önemli bir noktaya daha dikkat çeker; “Yurtdışında müteahhitlerimizin yaptığı projelerde kullanılan inşaat malzemelerinin bugün sadece yüzde 18’i Türkiye’den gidiyor. Dünyada sürekli artan rekabet ortamında, daha büyük pazar payına sahip olmak için sektör olarak sistemli işbirliğine giderek güçlerimizi birleştirebiliriz. Bu amaçla da özellikle yurtdışı müşavirlik ve mühendislik hizmetlerinin geliştirilmesi için yapılacak çalışmaları desteklemekteyiz” diyor.
‘Deprem ve Güvenli Yapılar’da

önlemler alınmalı
Sektörün gelişim potansiyelini engelleyen yapısal ve mevzuatsal sıkıntılar ve çözüm önerilerini sorduğumuz Fethi Hinginar, Türkiye’de ‘Deprem ve Güvenli Yapılar’ ile ilgili alınması gereken acil önlemler olduğunu belirtiyor. Hinginar, “Çünkü ülkemizde 17 Ağustos Kocaeli depreminden bu yana 16 yıl geçmesine rağmen ‘Deprem ve Güvenli Yapılar’ konusunda alınması beklenen acil önlemler hala bütün olarak işlerlik kazanmış değil. Bu nedenle biz de kamuoyunun ve karar mercilerinin şu iki konuda hem dikkatini çekiyor, hem de üzerimize düşen sorumluluk bilinciyle görev alıyoruz. Birincisi; ivedilikle ülkemizde bir Sivil Deprem Platformu oluşturulmalı ve Deprem Stratejisi Eylem Planı’na katılımcılık arttırılmalıdır. İkincisi; Türkiye’nin önemli bir ihtiyacını karşılayacak olan ‘Ulusal Bina Yönetmeliği bir an önce çıkartılmalıdır.”  Yayınlanan ‘Ulusal Deprem Stratejisi Eylem Planı’nın (UDSEP 2023) ancak geniş katılımlı Sivil Toplum Platformu ile paylaşıldığı takdirde tabana mal olacağına inandıklarını aktaran Hinginar, şu bilgileri verdi: “İMSAD bu nedenle bir ilk adımı atmış, sektörel işbirliğinde de somut bir çalışma olan Ulusal Bina Yönetmeliği Platformu’nu (UBYP) kurmuştur. Ulusal Bina Yönetmeliği Platformu’nun geniş katılımlı olması için TOBB başta olmak üzere odalarımızla, üniversitelerle, sivil toplum örgütleriyle görüşmeler yaptık. Platformun oluşturulması için ‘UBYP Kuruluş Esasları Dokümanını’ hazırladık. Önümüzdeki günlerde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile düzenleyeceğimiz çalıştay, bu konuda ilerleme sağlayacak önemli bir adım daha olacaktır.” Türkiye İMSAD Başkanı Fethi Hinginar, mevsimsellikten sonra sektörün büyümeye devam edeceğini vurguluyor.

Daikin’den yeni nesil soğutucu
Düşük küresel ısınma potansiyeline sahip soğutucu akışkan R32 ile iklimlendirme sektörü yeniden şekilleniyor. Avrupa’da olduğu gibi Türkiye’de de R32 soğutucu akışkanını içeren ilk split klimaları piyasaya sunan Daikin, bu soğutucu akışkanın yaygınlaşması için çalışıyor. Çevre dostu bu yeni nesil soğutucu akışkan ile daha küçük ve daha az elektrik tüketen klimaların üretilmesi mümkün. Daikin Yeşil Enerji ve Çevre Bölüm Koordinatörü, Makine Yüksek Mühendisi Dr. Andaç Yakut, sektördeki yeni gelişmeler hakkında bilgi verirken R32 soğutucu akışkanı sayesinde daha küçük boyutlarda cihazlar üretilmesinin mümkün olacağını söyledi.

Somfy Güneş Sensörleri ile gölge konforu
Somfy, tente, panjur ve jaluzilere monte edilebilen güneş sensörleriyle gölge konforu sağlıyor. Somfy’nin güneşli günlerde devreye giren güneş sensörleri, optimum bir sıcaklık sağlamak için otomatik şekilde tenteyi açıyor. SomfySunisWireFree RTS Kablosuz Güneş Sensörü yüzde 100 bağımsız olarak ve fotovoltaik pille çalışıyor. Somfy’nin SunisIndoorWireFree RTS Kablosuz İç Mekan Güneş Sensörü ise güneş yoğunluğuna göre panjur ve perdeleri otomatik indirip kaldırıyor.

Yurtbay Seramik’ten yepyeni bir seri; “Sine”
Yurtbay Seramik tasarım ekibinden Anadolu’nun zengin halı mirasını yüklenip bugüne, seramiğe taşıyan yepyeni bir seri “Sine”. Tüm yaşam alanları için estetik çözümler sunan Yurtbay Seramik, geleneksel motifleri yeniden yorumlayarak hayata geçirdiği Sine Koleksiyonu ile mekanlara çarpıcı bir görsellik kazandırıyor.

Kalite ve ferah alışverişte Buyaka
Bu yıl üçüncü yaşını kutlayan kaliteli ve ferah alışverişin adreslerinden Buyaka, belirlediği hedefleri yakalayarak 360 milyon TL ciro ve 9 milyon ziyaretçi sayısına ulaştı. AVM ve 4 ofis kulesiyle hizmet veren proje, dev markalara evsahipliği yapıyor. 160 mağazadan oluşan Buyaka, iş ve yerleşim alanlarına evsahipliği yapan Ümraniye Tepeüstü’nde konumlanıyor. Buyaka Alışveriş Merkezi Müdürü Leyla Özdemir, “2015 yılsonu hedefimiz yıllık 9.5 milyon ziyaretçi sayısına ve yıllık 400 milyon TL ciroya ulaşmak olarak belirledik” dedi.

Ormanada’dan “Limited Edition” villalar
Eczacıbaşı Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım’ın Zekeriyaköy’de 220 dönüm üzerine kurulan Ormanada Projesi’nde “Limited Edition” villalar satışta. Yemyeşil bir doğanın içinde konforlu ve güvenli bir hayat sunan Ormanada, üçüncü havaalanı ve üçüncü köprü projelerine yakın. “Gerçek lüks sahip olunan ayrıcalıklardır” diyen Ormanada, 2500 metrekarelik sosyal alan, 25 dönümlük yeşil alan, yürüyüş ve bisiklet yolları, çok amaçlı spor sahası ile sakinlerine seçkin olanaklar ve alternatifler sunuyor.

Betonik Fikirler Proje Tasarım Yarışması’nda ödüller verildi
Akçansa tarafından bu yıl altıncısı düzenlenen Betonik Fikirler Proje Tasarım Yarışması’nın ödül töreni, Sabancı Center’da gerçekleştirildi. ‘Değişim Senin Fikrinle Başlasın’ temasıyla düzenlenen yarışmaya 44’ü aşkın üniversiteden toplam 316 öğrenci katılırken, yarışmanın birincisi Grup Buy Beton, ikincisi Grup Alfa Kimlik, üçüncüsü Grup Betonarge oldu. Törene, Sabancı Holding Çimento Grup Başkanı ve Akçansa Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Gürdal, Akçansa Genel Müdürü Mehmet Hacıkamiloğlu ve Akçansa İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Hakan Timur katıldı. Hakan Gürdal, “Bilginin yeniden egemen olduğu günümüzde gençlere büyük rol düşüyor” dedi.

Sinpaş Yapı’nın Marina Ankara projesi
Sinpaş Yapı’nın farklı yaşam konseptleriyle geliştirdiği Marina Ankara projesinde, masmavi sular, rengarenk yelkenliler, kafeler ve restoranlarla çevrelenen marina, projenin ana konseptini oluşturuyor. Yaklaşık 120 bin metrekarelik alanda geliştirilen proje, 15 bin metrekarelik gölet çevresinde tasarlanarak yaşam alanları sunuyor, Eymir Gölü manzarasıyla dikkat çekiyor.

Narlife’ta rengarenk bir yaşam
Tepe İnşaat güvencesiyle İstanbul Maltepe’de yükselen ve rengarenk mimarisiyle dikkat çeken Narlife, ilk sakinlerini ağırlamaya başladı. Proje, çevreye duyarlı binaları, doğaya saygılı altyapısı ve sağlık odaklı yaşam alanlarıyla, sakinlerini modern ve prestijli bir yaşam konseptiyle buluşturuyor.

Ytong Mimari Fikir Yarışması
“20 Yıl Sonra Ben Buradayken” konulu 2015 Ytong Mimari Fikir Yarışması’nda geri sayım başladı. Tüm süreçleri dijital platform üzerinden yürütülen ve her türlü medya türünden sunuma açık olan yarışmaya son başvuru tarihi; 22 Haziran 2015.  Yarışmada Kreatif Mimarlık Kurucu Ortağı Aydan Volkan, ODTÜ Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Celal Abdi Güzer, MSGSÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Güzin Konuk, Mimar Ömer Kanıpak ve Türk Ytong Yönetim Kurulu Üyesi Nükhet Demiren jüri üyeliği yapıyor.

Yiğit Group Fortis’le yürüyecek
Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin inşaat sektöründeki en önemli yatırımcılarından Yiğit Group İstanbul’a ilk imzasını Fortis İstanbul’la atacak. Yiğit Group’un İstanbul’un gözde iş ve yerleşim merkezi haline gelen Basın Ekspres Yolu’nda hayata geçirdiği Fortis İstanbul, sakinlerine şehrin merkezinde maksimum konfor sunacak. Yiğit Group Yönetim Kurulu Başkan Vekili Önder Yiğit, başta Diyarbakır olmak üzere Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde 37 yıldır önemli projelere imza attıklarını, kendi bölgelerinde sektöre kazandırdıkları değerleri İstanbul’a taşımak istediklerini söyledi.

Ataşehir’de “WaterGarden İstanbul”
Ziylan Gayrimenkul, Türkiye’de sosyal yaşama yön verecek ve dünya çapında ilkleri barındıracak bir projeye imza atıyor. Proje, WaterGarden İstanbul adıyla Ataşehir’de, “tadı başka” sloganıyla, dünyada ilk, yenilikçi gastronomi, eğlence ve kültür merkezi olacak. Ziylan Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ziylan, Mayıs 2016’da tamamlandığında sadece Anadolu yakasının değil, tüm İstanbul’un “kalbinin” attığı bir merkez olacağını söyledi.

Doğayı mekanlara yansıtan porselen karolar
Mimarlar ve iç mimarlar tarafından mekan tasarımlarında sıklıkla kullanılan porselen karolar, doğal taş, ahşap, beton ve mermer görünümleriyle iç ve dış mekanları doğayla buluşturuyor. Seramik Kaplama Malzemeleri Üreticileri Derneği (SERKAP), porselen karoların doğal görünümleriyle ıslak zeminlerin dışına çıkarak iç ve dış mekan tasarımlarında oldukça tercih edildiğini belirtti. Dayanıklı, ekonomik ve uzun ömürlü kullanım sağlayan porselen karolar, zengin renk, desen ve doku seçenekleri sunuyor.

Esas Gayrimenkul’den 67 BurdaAVM yatırımı
Esas Holding’in yükselen değeri Esas Gayrimenkul, Türkiye’nin coğrafi konumu ve yeraltı zenginlikleri ile en önemli illeri arasında yeralan Zonguldak’taki Demirpark Alışveriş ve Yaşam Merkezi’ni satın alarak yeni yatırımı Esas 67 Burda’yı hayata geçirdi. 11 bin metrekare alan üzerine kurulu Esas 67 BurdaAVM yatırımı, 62 mağazasıyla ulusal ve dünya markalarını tek bir çatı altında buluşturuyor. Esas Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Kamışlı, Hayata geçirdikleri projelerde “değer yaratma” misyonuyla hareket ettiklerini ifade etti.

Filli Boya’dan

“Mimar Benim”
Filli Boya’nın mobil devrimi “Mimar Benim” uygulaması, kullanıcılara yaşadıkları yerin mimarı olma, geliştirilen renklendirme modülüyle yaşam alanlarını ışık ve gölgelendirme esas alınarak  gerçeğe en yakın haliyle boyamalarına olanak sağlıyor. Apple’ın ‘En İyi 10 Türk Uygulama’sı arasında gösterilen uygulama; “Doğrudan Pazarlama İletişimcileri Derneği” tarafından “En İyi Mobil Cihaz Uygulaması” seçildi ve ödül aldı. Filli Boya Kurumsal İletişim ve Halkla İlişkiler Müdürü Selda Uzun, dijital dünyadaki çalışmalarını Filli Boya’nın yenilikçi ve öncü marka kimliğiyle belli bir strateji dahilinde devam ettirdiklerini söyledi.

Serel, antibakteriyel ve kolay temizlenme özelliğini buluşturdu
Serel,  seramik ürünlerde antibakteriyel ve kolay temizlenme özelliğini buluşturduğu “Hygiene+” (Hijyen Plus) teknolojisiyle Türkiye’de bir ilke imza attı. Gümüş iyonlarla antibakteriyel özelliği kazandırılan “Hygiene+”; klozet, lavabo, pisuar, duş teknesi gibi seramik ürünlerde bakterilere karşı yüzde 99 koruma sağladı. “Hygiene+” teknolojisi, yapılan testlerde aşılanmış bakterilerin bile 24 saat sonra yok olmasını sağlarken kir tutmayan yapısı ve kolay temizlenme özellikleriyle de tüketicilerin hayatını kolaylaştırıyor.

Avrupa’nın en büyük otomotiv AVM’si Ankara’da kapılarını açıyor
Esenboğa yolunda 375 dönümlük alan üzerinde yapımı hızla süren ve Kent’teki tüm oto galerilerini bünyesinde toplayacak OTONOMİ, Eylül’de faaliyete geçiyor. OTONOMİ, 551 showroom ve 10 oto plazanın yanısıra otel, akaryakıt istasyonu, cafe-restoran, banka, noter, cami, trafik tescil ve kuru temizlemeden kırtasiyeye kadar çeşitli yaşam alanlarıyla adeta küçük bir şehir olacak. OTONOMİ Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Erkoç, “Kar amacı gütmeden, tamamen öz sermaye ile 850 milyon lira yatırımla gerçekleştirilen OTONOMİ, 5 bin kişiye istihdam sağlayacak” dedi.

EKOS’tan beyaz klinker tuğla
Türkiye’de ateş tuğlası tekniğiyle klinker tuğla üretimi gerçekleştiren EKOS Klinker Tuğla tarafından üretilen beyaz kaplama tuğlalar, binaların görünümünde büyük farklar yaratıyor. Ürün çeşitliliğiyle dekoratif cephe ve zemin kaplama tuğlaları alanında faaliyet gösteren EKOS Klinker Tuğla, doğal ve katkısız bir yolla kullandığı yüksek sıcaklıkta pişen hammaddeler sayesinde, binayı her türlü hava şartlarından ve darbelerden koruyan bir zırh oluşturuyor.

Uluslararası Ödüllü İlk Kiremit ECE'den
ECE Holding’in kiremit sektöründe faaliyet gösteren firması ECE Kiremit, tasarımı İtalya’da yapılan Venedik tipi kiremitle sektörde bir ilki daha gerçekleştirerek, dünyanın en prestijli tasarım yarışmalarından A’Design Award’da ödül aldı. Ünlü İtalyan tasarımcı Ettore Giordano tarafından ECE için tasarlanan Venedik tipi kiremit, Türkiye’den uluslararası tasarım ödülü alan ilk kiremit oldu. ECE Kiremit Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Çenesiz, Ar-Ge çalışmaları sonucu özel bir hammadde ve formülle ürettikleri Venedik tipi kiremitin tüm ayrıcalıklı özellikleriyle kiremit sektöründeki en iddialı ürün olmaya aday olduğunu söyledi.

Koçtaş, Samsun’da
Koçtaş, Samsun’daki ilk, Türkiye’deki 44. mağazasını hizmete açtı. Mağazanın açılış törenine Koç Holding Turizm, Gıda ve Perakende Grubu Başkanı Tamer Haşimoğlu ve Koçtaş Genel Müdürü Alp Önder Özpamukçu da katıldı. Haşimoğlu, “Koçtaş, burada yaklaşık 6 bin 500 metrekarelik alanda 35 bin farklı ürün seçeneği ve 75 çalışanı ile Samsun’lulara hizmet verecek” dedi. Tamer Haşimoğlu, Koçtaş’ın kadınların ve gençlerin iş hayatına katılım oranları açısından son derece gurur verici bir tabloya sahip olduğunu belirtti.

Canon’dan sektöre özel

3 yeni yazıcı
Canon geniş formatlı üç yeni yazıcısını tanıttı: imagePROGRAF iPF830, iPF840, iPF850. Üç yeni model, mimarlık, mühendislik ve inşaat şirketlerine, reprografi ve Bilgisayar Destekli Tasarım (CAD) programları kullanan firmalara güvenilir, hızlı, hassas ve verimli baskı imkanı sunmak üzere tasarlandı. Canon imagePROGRAF iPF830, iPF840 ve iPF850,  yüksek hacimli baskıda sınıfının en iyi işlev ve performansını sunuyor. Yükseltilen sistem yapısıyla baskı işi devam ederken mürekkep tankı değiştirilebiliyor, böylece hızlı ve kesintisiz baskı alınabiliyor.

Yorumlar (0)