banner472

banner488

banner480

banner458

banner457

banner493

Katmadeğeri yüzde 100 tek yatırım konusu üniversitelerde Sürekli Eğitim Merkezleri

İş dünyasında büyümenin şartı olarak ‘Bilgi’ ve ‘Hüner’, ihtiyaçlar skalasında en başa geçti. KOBİ ölçekli girişimci soruyor; “Bunları nereden alacağım?” Yanıt çoktan verildi: “Üniversitelerin Sürekli Eğitim Merkezlerinden!” ‘Yaşam Boyu Eğitim’ felsefesinin somut ekonomik faydaya dönüştüğü SEM’lerin hemen bütün üniversitelerimizde ve yüksek okullarımızda en ileri uygulamaları yaşanıyor. Git…

DOSYA 01.11.2018, 00:00 29.11.2018, 09:49
9230
Katmadeğeri yüzde 100 tek yatırım konusu üniversitelerde Sürekli Eğitim Merkezleri

Suyunun içinde irili ufaklı balıklarla önümüzden her gün hızla akıp geçen bir ekonomi nehri var; bizim de balığa gereksinmemiz. Ancak seyirci kalıyoruz; çünkü misinamız ve oltamız var fakat balık tutmasını bilmiyoruz. Türkiye’de hepimiz için gerçeklik budur. Çaresi, hemen bu saat, balık tutmayı öğrenmektir.
Dijital dönüşüm ekonomiyi hızlandırdı. Gözümüzü açmalıyız. Fırsatları vaktinde görüp hamlemizi yapmalıyız. Yapamıyorsak eğer, bilgi ve hüner noksanlığımzdandır. KobiEfor Dergisi olarak “SEM Dosyamızda”  okur ve abonemiz olan KOBİ ölçek girişimcilere, günün rekabetçi ekonomisinde iş görecek bilgi ve beceriyi alabilecekleri ‘Sürekli Eğitim Merkezleri’ni tanıtıyoruz. Çünkü biliyoruz ki günümüzde katmadeğeri en yüksek sektör “güncel eğitim”dir. SEM’lerde herkes ve hepimiz, ekmek ve su kadar ihtiyacımız haline gelen güncel ‘Bilgi’ ve ‘Beceri’yi kazanabiliriz.
‘Geleneksel’ olan korur ama büyütmez, günümüzün yasası bu.. Türkiye’de üretimde ve ticarette geleneksel çerçeveden çıkamadığı için yarışın dışına düşen  küçük ve orta boy işletmelerin ve girişimcilerin sayısı o kadar çok ki. Bu nedenle Türkiye’de üniversiteler geleneksel (formel) eğitim programları dışında, öğrenmek ve yetenek kazanmak isteyen KOBİ sahiplerine ve girişimci çalışanlara hizmet üretmek için esin kaynağı gelişmiş ülke ekonomileri olan yeni eğitim modelleri geliştirdiler. Sürekli Eğitim Merkezleri (SEM) dediğimiz işte budur.
Konu anlaşılmıştır; ama ‘SEM hasılatı’ noktasında iki söz daha: Yüksek düzeyli eğitim hizmetleri okul çağının sınırları dışına yayılıyor. Bu eğitim formatı iş dünyasına en yüksek katmadeğeri sağlıyor; iş ve yaşam kalitesi yükseliyor. Diplomalı işsiz sayısı hızla azalıyor. KOBİ yöneticileri her konuya açık fikirli olmaya başladılar.
Şu da oldu: Diplomalı olsun olmasın, SEM’den geçen her yaştakiler, iş garantili meslek ediniyorlar. Ayrıca bu merkezler, düzenledikleri sertifika programları ile üniversite mezunu yetişkinlerin belirli alanlarda uzmanlaşmalarına yardımcı olmaktadır. Sertifika üniversite diplomasına itibar katmakta, iş bulmayı kolaylaştırmaktadır.
Fazlasını sen araştır!...


Sabancı Üniversitesi Yönetici Geliştirme Birimi-EDU’dan profesyonellere yönelik eğitimler
Sabancı Üniversitesi Yönetici Geliştirme Birimi EDU, birikimlerini ve tecrübelerini daha geniş kitleler ile paylaşmak, sürekli gelişime inanan profesyonellere güvenilir bir destek sağlamak amacıyla genel katılıma açık eğitim programlarına devam ediyor. Advanced Communication Skills for Leaders Eğitimi 7 Kasım 2018’de Point Hotel Barbaros’ta gerçekleşecek. Güçlü liderliğin güçlü iletişimden geçtiğini bilen ve bu konuda kendini geliştirmek isteyen profesyoneller için tasarlanan program Agostina Da Cunha tarafından sürdürülecek.
Stratejik Marka Yönetimi: Stratejik Marka Yönetimi Eğitimi; 8-9 Kasım’da Point Hotel Barbaros’ta gerçekleşecek. Eğitimin hedefi, katılımcıların, temel marka yönetim süreçlerine dair gerekli teorik bilgi ve pratik alt yapıyı edinmeleri, başarılı bir marka yönetimi için gerekli yapı taşlarının neler olduğunu Türkiye ve dünyadan örneklerle inceleyerek pazarlama dünyasında marka yönetiminin durduğu yeri ve rekabetteki dinamiklere dair bilgi ve vizyonlarını geliştirmeleridir.
Perakendede Omnichannel Dönüşüm: Perakendede Omnichannel Dönüşüm Eğitimi, 14 Kasım 2018’de, Point Hotel Barbaros’ta gerçekleşecek. Programda; Omnichannel dönüşüm yolculuğunda farklı sektörlerden örnekler, başarılı bir dönüşüm programı için kurumların dikkat etmesi gereken noktalar ve izlemeleri gereken metodoloji belirli bir çerçeve içerisinde uygulamalı olarak anlatılacak.
Etkin Perakende Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımlar: Etkin Perakende Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımlar Eğitimi, 15-16 Kasım tarihlerinde, Sabancı Üniversitesi Tuzla Kampüsü’nde gerçekleşecek. Eğitimde hedef, uluslararası alanda perakendenin gelişimi, güncel perakende stratejileri, perakendecilik pazar esasları konularında katılımcıları bilgilendirmek ve mağaza yöneticilerinin bireysel inisiyatiflerini etkin kullanarak aktarılan bilgileri iş yaşamında hayata geçirmelerine yardımcı olmaktır. Perakende yönetimi esaslarını teorik bilgiler ve güncel örneklemeler ışığında aktaran bu program, interaktif sunum ve bireysel çalışmalar yöntemi ile gerçekleşmektedir.
İşte Liderlik Sertifika Programı: İşte Liderlik Sertifika Programı,  üç modül / toplam dokuz günden oluşuyor. Eğitimler; 16-17 Kasım, 16 Aralık 2018, 11-12 Ocak, 9 Şubat 2019, 8-9 Mart, 6 Nisan 2019 tarihlerinde Sabancı Üniversitesi Tuzla Kampüsü’nde gerçekleşecek.
Ömer Uzun tarafından verilecek eğitim programı, yöneticilerin hem kendilerindeki hem de ekiplerindeki potansiyeli açığa çıkarmayı ve liderlik becerilerini geliştirmeyi; böylelikle çalışan memnuniyeti ve performansı yüksek ekiplere dönüştürmeyi hedefleyen yenilikçi ve yaratıcı bir programdır. Yönetim ve liderlik sorumluluğu olanlar veya bu sorumluluğa hazırlanacak bireyler için tasarlanan program, iş hayatı başta olmak üzere hayatın her alanında liderlik ile ilgili öğrendiğiniz teorik bilgileri, uygulamalar ve grup koçluklarıyla gerçek hayata taşıyarak gelişimi desteklemeyi hedefliyor.
Sanayinin Sürdürülebilirliği için Döngüsel Ekonomi: Sanayinin Sürdürülebilirliği için Döngüsel Ekonomi Eğitimi, 20 Kasım 2018’de Point Hotel Barbaros’ta gerçekleşecek. Eğitimde, döngüsel ekonominin iş hayatındaki yeri ve önemi; bu kapsamdaki prensipler, uygulama alanları ve sürdürülebilirlik ile ilgili üst düzey bilgilendirme yapılacak. Katılım gereksinimlerini yerine getirenlere Sabancı EDU & Sustineo SDG sertifikası verilecek.
İhrataca Stratejik Bakış: İhracata Stratejik Bakış Eğitimi, 27-28-29 Kasım 2018 tarihlerinde Point Hotel Barbaros’ta gerçekleşecek. Türkiye ekonomisinin belkemiği olarak nitelenebilecek KOBİ’ler için ihracat büyük önem taşıyor. Eğitim de kurumların ihracat aktivitelerinden beklenen başarıyı elde edebilmeleri için en önemli konular; ihracat pazarlaması, stratejik iş modelinin belirlenmesi ve ihracat teşviklerinden etkin bir biçimde yararlanılması ele alınacak.


KOBİ’lere ve girişimcilere odaklanıyor
Bahçeşehir Üniversitesi’nin yetişkinlere açılan yüzü; BAUSEM (Bahçeşehir Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi), yaşam boyu öğrenime ve profesyonel hayattaki gereksinimlere odaklanıyor, 14 yıldır düzenlediği sertifika programları, atölyeler, konferanslar ve seminerlerle örgün öğrenim sonrası gelişime katkı sağlıyor.
BAUSEM Direktörü Dr. Öğretim Üyesi F. Elif Çetin, “BAUSEM’de tasarlanan programlarla profesyoneller; uzmanlık alanlarında gelişmeyi sürdürebilir, kariyer hedefini değiştirebilir, interdisipliner öğrenmeyle tanışarak hiç keşfetmediği yaklaşımlarla tanışma olanağı bulabilir, değişim yolculuklarında yol arkadaşı olarak bizimle ilerleyebilirler” diyor. BAUSEM; genel katılıma açık programlar, kurumsal eğitimler, mesleki eğitimler ve konferanslar olmak üzere dört ana alanda faaliyetlerini sürdürüyor. Eğitimler; hukuk, ekonomi, işletme, sağlık, iletişim, eğitim, bilişim, yabancı dil ve kişisel gelişim kategorilerinden oluşuyor. Çetin, sektörel gelişmeler, yenilikler, dünya trendleri, yeni meslekler, katılımcıların ihtiyaçları, yeni mevzuat ve/ya önemli mevzuat değişiklikleri göz önünde bulundurularak eğitimlerin tasarlandığını, planlandığını ve her eğitim-öğretim yılı öncesinde eğitim programlarını bu yenilikler doğrultusunda sürekli güncellediklerini anlatıyor.
Elif Çetin, BAUSEM’in hayata geçirdiği yeni çalışmaları şöyle özetliyor: “2018 yılı itibarıyla faaliyet göstermeye başlayan IDEA (Innovative Design Academy), yine BAUSEM bünyesinde bireylere yenilikçi bir eğitim modeli ile yaratıcı endüstri alanında ihtiyaç duyulan insan kaynağını yetiştirmeye yönelik Audio & Sound Design, Visual Design, Filming & Video Design, Game Design ve Acting alanlarında çeşitli sertifika programları ve atölyeler sunmakta.
Kurumsal eğitimlerde son birkaç ayda özellikle ‘perakende’ sektöründeki öncü kurumlarla uzun soluklu eğitim projelerini hayata geçirdik. Bazı projeleri online olarak gerçekleştiriyoruz. Üniversitemizin Uzaktan Eğitim Birimi (BUZEB) ile birlikte; etkileşimli dijital içerik ve eğitim materyali geliştirme, bireylere androgojik prensipler ekseninde, ortak tek bir sistem üzerinden yüz yüze olan eğitim faaliyetlerini desteklemeyi hedefliyoruz.”

BAUSEM 500’ü aşkın kuruma 20 binden fazla katılımcıya ulaştı
Çetin, BAUSEM’in farkına ise şu sözlerle dikkat çekiyor: “BAUSEM’de, bir uzmanlık alanının en önemli temsilcilerine ulaşarak, eğitimin herkesin en temel ihtiyacı olduğu yönündeki temel prensiple programlar hazırlanır. Eğitimler tasarlanırken akademik bilginin yanı sıra programlarda farklı sektörlerden uzmanlara yer verilerek deneyimler ve en güncel bilgiler ile uygulamalar esas alınır, bireylerin iş ve kişisel yaşamlarına reel katkı sağlayacak bilgilere ulaşması amaçlanır. BAUSEM olarak özellikle son yedi yılda kurumlarla çok başarılı ve ses getiren projelere imza attık. Farklı sektörlerdeki kurumların eğitim ihtiyaçlarına yönelik tedarikçi tercihlerinin, danışmanlık firmalarından SEM’lere yönelmesinde önemli bir rol oynadığımızı ve katkı sağladığımızı düşünüyoruz.
Bahçeşehir Üniversitesi’nin iş dünyasına açılan yüzü olan CO-OP, eğitim ile çalışma hayatını bütünleştiren ve üniversite-iş dünyası entegrasyonunu sağlayarak köprü vazifesi gören çok önemli bir eğitim modeli. Üniversitemizin bu kapsamda partneri olduğu yaklaşık 2.000’e yakın kuruma ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda kuruma özel tasarlanan eğitimler ve danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Sektöründe öncü birçok kurumla uzun yıllardır eğitim konusunda çözüm ortaklığı yapmaktayız. BAUSEM olarak 500’ü aşkın kuruma ve 20.000’den fazla katılımcıya ulaştık.”
Merkezi bir lokasyonda olmalarının BAUSEM’in tercih edilmesinin önemli bir unsuru olduğunu Çetin şu sözlerle ifade ediyor: “Beşiktaş’ta Boğaz’ın kenarında yer alan ‘İstanbul’un Kalbinde’ sloganına yakışır bir üniversite Bahçeşehir Üniversitesi (BAU). Ulaşım oldukça kolay. Beşiktaş’a ek olarak Galata kampüsümüzde ve IDEA binasında da zaman zaman eğitimler düzenlemekteyiz.”
Endüstri 4.0 devriminin hayata geçebilmesinin en önemli koşullarından biri; şirketlerin dijital dönüşümlerini tamamlamış olması. Türkiye’deki işletmelerin önemli bir çoğunluğunu oluşturan KOBİ’ler, Endüstri 4.0’ın baş aktörü. BAUSEM, bu dönüşüm sürecini desteklemek üzere çeşitli iş ortaklarıyla KOBİ ve girişimcilere yönelik eğitimler hazırlıyor. Çetin, BAUSEM’in sunduğu; ‘Girişimcilik, Endüstri 4.0 Dijital Dönüşüm ve Teşvik Mekanizmaları ve Elektronik Dış Ticaret (powered by Alibaba)’ eğitimlerine KOBİ’ler ve girişimcilerin çok talep gösterdiğini söylüyor: “Dünyanın lider e-ticaret platformu Alibaba.com ve Türkiye’nin en büyük eğitim ihracatçısı Bahçeşehir Üniversitesi’nin iş birliği ile hazırlanan Elektronik Dış Ticaret eğitim programının ikincisi, bu yıl 8 Aralık 2018 tarihinde başlıyor. Eğitim, Türk girişimcilerine doğru pazarlama iletişimini yönetmeyi ve elektronik dış ticaret sayesinde uluslararası yeni pazarlara açılmanın inceliklerini öğretmeyi amaçlıyor. Başvuru ve kayıt süreci için gerekli bilgilere BAUSEM ve Alibaba.com internet sitelerinden ulaşılabilir. https://bausem.bau.edu.tr/egitim/elektronik-dis-ticaret-powered-by-alibaba-egitimi.html”

Denizcilik sektörüyle başladı, eğitim alanını genişletti Piri Reis Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (PÜSEM)
Piri Reis Üniversitesi bünyesinde kurulan Piri Reis Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (PÜSEM), güçlü eğitmen kadrosuyla denize ve denizciliğe gönül vermiş ülkemizin ve gençlerimizin hayallerine ortak olmak ve onlar için parlak bir gelecek yaratmak heyecanıyla 2010 yılında ilk eğitimlerine başladı.
PÜSEM Sorumlusu ve Uzakyol Kaptanı Sinan Tunçay, kuruldukları yıldan bu yana 10465 gemiadamı ve diğer sektör personeline yönelik toplam 10564 sertifika düzenlediklerini açıklıyor: “PÜSEM’de verilen denizcilik sektörüne yönelik eğitimler; Gemiadamlarının Eğitimi Belgelendirilmesi ve Vardiya Standartları (STCW 78/95), IMO Model Kurs Programı ile Gemiadamları ve Kılavuz Kaptanlar Yönetmeliği, Gemiadamı ve Kılavuz Kaptanlar Eğitim ve Sınav Yönergesi kriterlerinde belirtilen konular baz alınarak oluşturuluyor. Tüm sektörlerden gelen Hukuk, İktisat, Finans, Mühendislik ve diğer konulardaki eğitim talepleri ise uluslararası ve ulusal mevzuat kriterleri çerçevesinde akademik ve uzman eğiticilerimiz tarafından hazırlanan eğitim programlarına istinaden veriliyor.” Tunçay, sektöre yönelik verilen sertifika bazlı eğitimlerin uygulamalarının üniversitenin ana kampüsünde bulunan dünyanın en iyi simülatörleri üzerinden verildiğini açıklıyor.
PÜSEM aynı zamanda talep gelmesi halinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Türkmenistan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personelinin de eğitim ihtiyaçlarını karşılıyor. Sinan Tunçay, PÜSEM’in hedeflerini şöyle açıklıyor: “Kursiyerleri; disiplinli, araştırmacı, geniş ufuklu, hızlı ve isabetli kararlar alabilen, liderlik ve yöneticilik vasıflarına haiz bireyler olarak yetiştirmek istiyoruz. Bunun için sürekli öğrenmeye dayalı yenilikçi ve uygulamaya yönelik sistemler oluşturarak, başta Türk ve dünya denizcilik sektörü olmak üzere tüm sektörlerdeki sorunların çözümüne yönelik katkı sağlamak ve bu sektörlerin memnuniyetini, başarılarını artıracak ve gelişimini sağlayacak nitelikli elemanlar yetiştirmeyi amaçlıyoruz.”

PÜSEM’in 2018-2019 yılı eğitim programları dikkat çekiyor
PÜSEM; 2018 yılının ilk yarısında Deniz Harp Okulu personeli, Broker adayları ve Uzakyol Vardiya ve Mühendislerine yönelik Tamamlama ve Yükselme Eğitimleri olmak üzere gemiadamı ve broker adaylarına eğitim verdi. Ayrıca 90 Uzakyol Vardiya Mühendisi adayına staj defteri düzenlenerek deniz ve atölye stajlarına sevk edildi. 2018 yılının ikinci yarısı ile 2019 yılında ise PÜSEM’in eğitim hedefleri ise şunlardan oluşuyor:

- Uluslararası Lojistik Yönetimi, Finansal Yönetim, Şirket Değerleme Yöntemleri, Reel Sektörde Kur Riski Yönetimi gibi İktisat ve Finans konulu eğitimler
-  Tersane Organizasyonu ve Yönetimi, Big Data ve Veri Analitiği gibi Mühendislik konulu eğitimler,
-
 Çikolata Sanatı, Restoran Yönetimi ve Pazarlama, Pozitif Stres Yönetimi ve YDS Hazırlık Kursu gibi genel konulu eğitimler planlanmış olup icra etmek.
- Kılavuz Kaptanlar Yenileme Eğitimlerini yapmak.
-
 Kurum ve kuruluşlardan gelen Hukuk, İktisat, Finans, Mühendislik ve Genel konulardaki diğer eğitim taleplerini yerine getirmek.
- Şirketler arası bilgi ve deneyim transferlerinde ara kurum olarak görev almak.
-
 Sektörün ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı muvazzaf ve emekli personelinin ihtiyacı olan STCW bazındaki sertifika eğitim ihtiyaçlarını karşılamak.
-
 Eğitim Kurumları ile koordineli çalışma ve/veya müşterek olarak Ar-Ge çalışmaları yapmak.
-
 Denizcilikle ilgili çeşitli ofislerde (deniz sigortacılığı, şirket yönetimi, acentelik, liman işletmeciliği gibi alanlarda) çalışacak personelin eğitimlerini tamamlamak.
- Gemi Yan Sanayi ile Gemi İnşa ve Onarım Sanayinde çalışacak personelin eğitimlerini tamamlamak.
-
 Piri Reis Üniversitesi kadrolarında görev yapan ve Denizci Eğitimci yeterliğine sahip akademik personel ile Denizcilik Fakültesi ve Denizcilik Meslek Yüksekokulu’na kayıtlı öğrencilerin sertifika bazındaki eğitim ihtiyaçlarını karşılamak.
Bu arada Dynamic Position (DP) ve Buzda Seyir ile ilgili sektörden eğitim taleplerini karşılamak üzere simülatörlerin uluslararası akreditasyon işlemlerine devam edilecektir.

“Mobil ve uzaktan eğitim sektöre katkı sağlar”
Eğitim programlarında mevzuatların önemli bir yeri olduğunu dile getiren Tunçay, PÜSEM sertifikalarının yurt dışında da geçerli olduğunu belirtiyor. Tunçay, aynı zamanda PÜSEM’de eğitim alan tüm kursiyerlerin alümni sistemine kaydedildiğini, gerektiğinde e-posta ve kısa mesaj ile sertifika bazındaki eğitimler ile sektördeki gelişmeler konusunda bu kişilere bilgi aktarıldığını paylaşıyor. Tunçay, online ve uzaktan eğitime ilişkin ise şu bilgileri veriyor: “Denizde dahi olsa kursiyerlerimiz online başvuru yapabiliyor ve belirli tarihteki kurslara kayıtlarını yaptırabiliyor. Şu anda online eğitim verdiğimiz kursumuz yok. Ancak mevzuatın izin vermesi halinde eğitimlerini vermek isteriz. Üç tarafı denizlerle çevrili bir ülkemiz var. İlgi duyanların niteliğinin yükseltilmesine PÜSEM olarak katkı sağlayabiliriz. “
Tüm denizcilik, hukuk, iktisat, finans, mühendislik ve genel konulardaki eğitimleri içeren PÜSEM Eğitim Katoloğu’na; pusem.pirireis.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

Nitelikli eğitimin adresi; YeditepeSEM
Yeditepe Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (YeditepeSEM) 2007 yılında yaşam boyu öğrenme deneyimini toplumun her yaş ve kesiminden katılımcılara, uzman profesyoneller ve akademisyenler eşliğinde sunmak amacıyla kuruldu. Merkez, yetişkinlere ve öğrencilere yönelik çeşitli alanlarda çok sayıda programı hayata geçiriyor.
YeditepeSEM Direktörü Doç.Dr. Can Tansel Kaya, “Sektörün en hızlı gelişen kurumlarından biri olan YeditepeSEM; nitelikli eğitimin adresi” diyor. Eğitim çalışmalarını aynı zamanda topluma bir hizmet olarak gördüklerinin altını çizen Kaya, “Yıllık ortalama 3 bin sertifikalı eğitim gerçekleştiriyoruz. Misyonumuz; üniversitemizin kaliteli akademisyenlerinin ve bağımsız uzmanlarının bilgi birikiminden faydalanarak toplumun ihtiyaç duyduğu alanlarda niteliği yüksek eğitim vermektir. Bu eğitimleri verirken uluslararası standartları dikkate alıyoruz” diye konuşuyor.
YeditepeSEM’in Türkiye’de eğitimin birçok alanında öncü olduğunu aktaran Can Tansel Kaya, “Türkiye Finansal Planlama Derneği ortaklığıyla yürüttüğümüz Lisanslı Finansal Planlama Uzmanı (Certified Financial Planner-CFP) eğitimimiz bunlardan biri” diyor.

YeditepeSEM’in verdiği eğitimlerin bazıları şunlar:
Bireysel Eğitimler:
-
 360 Derece Sosyal Medya
- Dijital Marka Yönetimi
-
 Marka Vekilliği Eğitimi
- Tıp Sektöründe Paramedikal Konular
- YÜGETAT Fitoterapi Uygulama Eğitimi
- Çikolata Yapım Atölyesi
- Yoga-Plates Eğitimi

Kurumsal Eğitimler:
-
 Dijital Çağda Etkili İş Yazışmaları
- Kriz İletişimi
- Kurumsal Oyunlaştırma (Gamification)
- Müzakere Teknikleri
- Profesyonel Kurumsal Koçluk Sertifika Programı
- Topluluk Önünde Konuşma
- Uygulamalı Dış Ticaret Uzmanlığı Sertifika Programı
-
 Uygulamalı İnsan Kaynakları Yönetimi Uzmanlığı

Sertifika Programı:
- Yönetici Asistanlığı Eğitimi

Bilgisayar Programlama Eğitimleri:
- 3D Fashion
-
 3D Max
- Adobe Photoshop Eğitimi
-
 Arduino Programlama Eğitimi
- Autocad Eğitimi
- Dijital Oyun Tasarlama ve Programlama
- Grafik Tasarımı
-
 Mobil Uygulama Geliştirme Eğitimi
- Web Site Tasarımı

İş Sağlığı ve İşçi Güvenliği:
- 1. Seviye Yangın Eğitici Eğitimi Programı
- 2. Seviye Yangın Eğitici Eğitimi Programı
- 3. Seviye Yangın Eğitici Eğitimi Programı
- Acil Durum Kriz Yönetim Eğitimi
- Kapalı-Kısıtlı Alanlarda

Çalışma Eğitici Eğitimi Programı:
l 1. Seviye Yüksekte Çalışma

Eğitici Eğitimi:
- 2. Seviye Yüksekte Çalışma

Eğitici Eğitimi Eğitimcilere Yönelik:
- Eğiticinin Eğitimi
- Eğitim ve Öğrenci Koçluğu

Sertifika Programı:
- Eğitimde Oyunlaştırma (Gamification in Education)

Yabancı Dil Eğitimleri:
-
 Çince Dil Kursu
- Fransızca Dil Kursu
- Genel Almanca ve İşletme

Almancası Kursu
- İngilizce Dil Kursu
- İspanyolca Dil Kursu
- TOEFL IBT Hazırlık Kursu
- Türk İşaret Dili
- YDS-YÖKDİL Hazırlık Kursu

Kişisel Gelişim Eğitimleri:
-
 Anlayarak Hızlı Okuma Eğitmenlik Sertifika Programı
- Ebeveyn ve Aile Koçluğu Sertifika Programı
- Etkili Diyalog ve Diksiyon-Spikerlik
- Hafıza Teknikleri Eğitmenlik Sertifika Programı
- Hikaye Anlatıcılığı Atölyesi
- İlişki Koçluğu Sertifika Programı
- Profesyonel Uzman Koçluk Sertifika Programı
- Su Jok Akupresür ve Tohum Terapi-İyileşme Atölyesi
- Yaşam Koçluğu Sertifika Programı
- Yönetici Koçluğu Sertifika Programı
- Zeka ve Akıl Oyunları Eğitmenliği Sertifika Programı

Kültür-Sanat-Spor Eğitimleri:
-
 Bağlama Kursu
- Batı Müziği Temel Eğitimi
- Denizcilik Kültürü ve Amatör Denizci Belgesi Kursu
- Drone (İHA0) Pilot Eğitimi
- Reha Falay ile Türk Müziği Korosu Eğitimi
- Türk Müziği Temel Eğitimi
- Uygulamalı Çikolata Atölyesi

2019 Yılında Açılması Planlanan Eğitimler:
-
 Drone (İHA1) Pilot Eğitimi
- KGK Eğitimleri
- Uzlaştırmacı Eğitimleri
- Tai Chi Eğitimi
- Hat Sanatı ve Mürekkep Resim Eğitimi
- Kodlama, Robotik ve Maker Eğitmen Eğitimi
- Barista Workshop
- Barista Uzmanlık Eğitimi
- Bilirkişilik Eğitimleri
- Barista Workshop
- Barista Uzmanlık Eğitimi
- Veri Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi

Sürekli Eğitim Merkezi Tarafından Gerçekleştirilen Yaz Okulları:
-
 Lise Yaz Okulu (Her yıl Temmuz ayı-2 hafta)
- Kanada Yaz Kampı (Her yıl Temmuz-Ağustos aylarında 4 hafta)
- Kodlama üzerine Lise Kış Okulu

Yorumlar (0)